Програма педагогічної практики для студентів-заочників icon

Програма педагогічної практики для студентів-заочників
Скачати 216.75 Kb.
НазваПрограма педагогічної практики для студентів-заочників
Дата17.03.2013
Розмір216.75 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка
ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан філософського факультету


проф. В. П. Мельник

2008-2009 н.р.


ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЗАОЧНИКІВ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „ПСИХОЛОГІЯ”


Програма розроблена у відповідності з навчальним планом для кваліфікації

6. 040100 – бакалавр психології


Розглянуто на засіданні

кафедри психології

Протокол № 1

від 29 серпня 2008 року

Зав. кафедри ___________

доцент С. Л. Грабовська


1. ВСТУП


У процесі підготовки майбутніх психологів важлива роль належить педагогічній практиці. Студенти заочного відділення педагогічну практику проходять на ІV курсі (восьмий семестр). Її тривалість два тижні: з 9 по 23 березня. Для студентів заочної форми навчання ця практика проходять з відривом від основного місця праці. Щодня студенти повинні провести на базі практики не менше 6 годин (усього – 60 год. для заочної форми навчання).

Обов'язковою умовою для бази проведення педагогічної практики є викладання психології як навчальної дисципліни у тій навчальній установі, куди скеровуються студенти-практиканти, а також наявність там досвідченого психолога. Можливими базами для проведення педпрактик є школи, гімназії, ліцеї, навчально-виховні комплекси.

Перед початком практики на кафедрі психології проводиться настановча конференція, у якій беруть участь студенти-практиканти та їх керівники від університету (кафедр психології та педагогіки) і бази практики. На ній відповідальний за проведення практики від кафедри психології знайомить студентів та керівників з наказом ректора, вимогами щодо проходження практики, обов’язками студентів-практикантів та їх керівників. Для кожної навчальної установи з числа студентів призначається староста.

Основними обов'язками студентів-практикантів є:

 1. Розпочати і завершити практику у зазначений термін.

 2. Перебувати на базі практики не менше 60 год. для студентів заочної форми навчання.

 3. Якісно виконувати усю роботу, передбачену програмою практики. Невиконання хоча б одного пункту програми є підставою для неатестації студента-практиканта.

 4. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.

 5. Виконувати розпорядження адміністрації навчального закладу та керівників практики.

 6. Дотримуватися норм поведінки.

 7. Дотримуватися положень Кодексу психологів.

 8. Вчасно оформити документацію.

 9. Захистити звіт по практиці на підсумковій конференції.

Основними обов'язками керівника практики від університету є:

 1. Забезпечити практикантів скеруванням на практику.

 2. Спільно з керівником від бази практики забезпечити зустріч практикантів з керівництвом навчального закладу.

 3. Ознайомити студентів з метою та завданнями практики.

 4. Ознайомити студентів з правилами ведення документації.

 5. Допомогти укласти індивідуальний план практикантів, затвердити його та контролювати виконання.

 6. Проводити індивідуальні та групові консультації.

 7. Відвідувати залікові заходи студентів, керувати їх обговоренням.

 8. Спостерігати за проведенням емпіричних досліджень.

 9. Контролювати хід практики.

 10. Оцінити роботу студентів на практиці, їхню готовність до професійної діяльності.

 11. Взяти участь у настановній та підсумковій конференціях з питань практики.

 12. Подати письмовий звіт про керівництво практикою.

Основними обов'язками керівника від бази практики є:

 1. Спільно з керівником практики від навчального закладу забезпечити зустріч практикантів з керівництвом бази практики.

 2. Ознайомити студентів-практикантів з базою практики.

 3. Ознайомити студентів-практикантів з правилами техніки безпеки та протипожежної безпеки на робочому місці.

 4. Допомогти укласти індивідуальний план практикантів та контролювати його виконання.

 5. Проводити індивідуальні та групові консультації.

 6. Відвідувати залікові заходи студентів, брати участь в їх обговоренні.

 7. Допомогти в організації проведення емпіричних досліджень.

 8. Контролювати хід практики.

 9. Оцінити роботу студентів на практиці, їхню готовність до професійної діяльності.

 10. Підготовити характеристику на студента-практиканта.

 11. Взяти участь у настановній та підсумковій конференціях з питань практики.

На бази практики студенти з’являються зі скеруванням, яке їм видають керівники від університету на кафедрі психології.

Після завершення практики на кафедрі психології проводиться підсумкова конференція (див. „Підведення підсумків практики”).


^ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ


Метою педагогічної практики є ознайомлення студентів з організацією навчально-виховної роботи в закладах освіти та набування досвіду самостійної діяльності як викладача психології. Завданням цієї практики є поглибити та закріпити теоретичні знання студентів з педагогіки, педагогічної психології, вікової психології та методики викладання психології; сформувати уміння спілкуватися з учнями та педагогічним колективом; вирішувати психологічні проблеми, спричинені навчально-виховним процесом; складати план роботи психолога, якій працює в освітніх закладах. Під час педагогічної практики студенти набувають навички проведення уроку з психології та виховної роботи з учнями чи студентами; виконання обов'язків класного керівника чи порадника академічної групи.


^ 3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ


Під час проходження практики студенти-практиканти повинні суворо дотримуватися правил охорони праці та протипожежної безпеки. Кожен студент отримує індивідуальні завдання, які повинні вчасно та якісно виконати і оформити відповідно до вимог.


^ 3.1. Індивідуальні завдання


Під час педагогічної практики студенти повинні виконати наступні індивідуальні завдання (розрахунок часу подається для студентів стаціонарної форми навчання, розподіл часу може бути зміненим залежно від специфіки роботи практиканта):

 1. Скласти календарний план роботи (1 год).

 2. Скласти графік відвідування місця проходження практики (1 год).

 3. Вести щоденник особистих записів (2 год).

 4. Ознайомитись з навчальним закладом, його історією, традиціями, структурою, керівниками (2 год).

 5. Ознайомитись з навчально-виховним процесом у навчальному закладі та плануванням роботи (2 год).

 6. Ознайомитись з діяльністю психолога (2 год).

 7. Вивчити специфіку роботи класного керівника (або наставника групи) (2 год).

 8. Відвідати уроки різних вчителів (не менше 5 уроків) (5 год).

 9. Відвідати всі залікові уроки та виховні заходи студентів-практикантів, які проходять практику у тому ж навчальному закладі, брати участь в їх обговоренні (5 год).

 10. Підготовити та провести одне пробне та одне залікове навчальне заняття (тривалість кожного – 45 хвилин) з учнями (уроки, семінари, практичні заняття, тренінги) (5 год).

 11. Підготовити та провести один колективний заліковий виховний захід з учнями (3 год).

 12. Комплексно дослідити психологічні особливості учня одного класу (8 год).

 13. Опрацювати отриманий емпіричний матеріал (8 год).

 14. Дати психологічну інтерпретацію отриманим даним (3 год).

 15. На основі отриманих даних написати психолого-педагогічну характеристику на учня класу (3 год).

 16. Провести 1 – 2 бесіди (або консультації) з вчителями чи батьками на психологічну тематику – при потребі (3 год).

 17. Виконувати разові індивідуальні завдання керівників практики та адміністрації школи (2 год).

 18. Оформити документи практики (4 год).


^ 3.2. Заняття та екскурсії під час практики


Під час практики студенти проводять різноманітні заняття з учнями, студентами та вчителями. Ці заняття можуть носити навчальний, пізнавальний, виховний, корекційний та розважальний характер. Навчальні заняття – це уроки, лекції, практичні заняття, семінари, психологічні тренінги тощо. Орієнтовна тематика навчальних занять наступна: "Поняття упередження. Гендерні та національні стереотипи", "Конфлікти та шляхи їх подолання", "Формування уваги школяра", "Пам'ять та її розвиток", "Інтелект людини" тощо.

^ Пізнавальні заняття можуть мати форму публічної лекції, бесіди, дискусії, диспуту тощо. Орієнтовна тематика наступна: "Міжособистісні стосунки: індивідуальний підхід", "Нові здобутки психології для школи", "Проективні методи в психології" тощо.

Орієнтовна тематика виховних занять: "Казки і легенди світу", "Пізнай себе", "Як здобути друзів" тощо.

^ Корекційні заняття проводяться за бажанням клієнтів і можуть охоплювати найрізноманітніші сфери психіки: і пізнавальну, і емоційну, і вольову. Вони проводяться у вигляді психологічних тренінгів. Наприклад: "Самовиховання волі", "Як стримувати свої почуття", "Тренінг партнерського спілкування" тощо.

^ Розважальні заняття – це різноманітні вечори, дискотеки, КВК тощо.

Якщо студенти-практиканти запланували екскурсії під час практики, вони обов'язково повинні про це поінформувати адміністрацію навчального закладу і виводити учнів чи студентів за стіни навчального закладу лише у супроводі класного керівника чи порадника групи. Екскурсії повинні займати не більше, ніж 6 год часу на тиждень.


^ 3.3. Навчальні посібники


Для ефективного проведення практики студенти можуть користуватися наступною навчальною літературою:

 1. Айви А. Психологическое консультирование и психотерапия. М., 1999.

 2. Балин В. Д. Теория и методология психологического исследования. Л., 1989.

 3. Бондаренко О. Психологічна допомога особистості. Харків, 1996.

 4. Власова Т. А., Певзнер М. С. Дети с отклонениями в развитии. М.,1997.

 5. Горностай П. П., Васьковская С. В. Теория и практика психологического консультирования. Проблемный подход. К., 1995.

 6. Ілляшенко Т. Д. Діти з затримкою психічного розвитку та їх навчання. К., 1997.

 7. Кочюнас Р. Основи психологического консультирования. М.,1999.

 8. Лебединская К. С. Дети с нарушениями общения. М., 1999.

 9. Лурия А. Р. Умственно отсталый ребенок. М.,1991.

 10. Максименко С. Д. Теоретичні основи побудови принципів та критеріїв психологічної організації навчання / В кн.: Психологічна організація умов розвитку суб’єкта учіння. К., 1996.

 11. Немов Р. С. Психология: В 3 кн. 2-е изд. Кн. 2. Психология образования. М., 1995.

 12. Обухова Л. Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. 2-е изд. М., 1996.

 13. Общий практикум по психологии: Метод наблюдения. Ч. ІІ / Под ред. М. Б. Михалевской. М., 1985.

 14. Пайнс Є., Маслач К. Практикум по социальной психологи.СПб., 2000.

 15. Рабочая книга практического психолога. Технология єффективной профессиональной деятельности. М.,1996.

 16. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. 8-е изд. Санкт-Петербург, 2000.

 17. Сарджвеладзе Н. И. Метод монологического интервью // Вопросы психологии. 1984. № 2.

 18. Стадненко І. М. Нариси з психології розумово відсталої дитини. К.,1997.

 19. Фридман Л. М., Пушкина Т. А., Каплунович И. Я. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. М., 1988.

 20. Юри У. Преодолевая «нет» или Переговоры с трудными детьми. М.,1993.

 21. Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції. К.,1996.


^ 3.4. Методичні рекомендації


Після настановної конференції студенти від університетського керівника практики отримують скерування, а також щоденник педагогічної практики (не плутати зі щоденниками особистих записів), який слід заповнити відповідно до вказаних там вимог. Керівник від кафедри педагогіки видає студентам-практикантам заліковий лист проходження педпрактики, який треба заповнити упродовж практики.

У перший день практики разом з університетським керівником студенти прибувають на місце проходження практики, де їх зустрічає керівник від бази практики та знайомить з адміністрацією, історією навчального закладу, його традиціями та структурою. Кожного практиканта закріплюють за своїм класом чи академічною групою, і з цього часу студенти виконують обов'язки класного керівника (чи порадника групи): вони встановлюють та розвивають взаємини з учнями, проводять регулярні спостереження за своїм об'єктом, які занотовують у щоденнику особистих записів.

Упродовж наступних одного-двох днів студенти складають календарний план роботи та графік відвідування місця проходження практики. У календарному плані повинно бути детально (по датах та годинах) зазначені види роботи студента під час проходження практики. План роботи практиканта повинен бути максимально наближеним до плану роботи шкільного психолога. У графіку відвідування зазначається дата, години та місце знаходження практиканта на базі практики. Один примірник графіка подається керівникові практики від кафедри психології для контролю.

У перші дні практики керівник навчального закладу видає наказ про проходження студентами практики. Студенти оформляють куток студента-практиканта.

Упродовж першого тижня студенти-практиканти знайомляться з діяльністю навчального закладу та роботою психолога: навчально-виховною роботою педагогічного колективу, роботою методичного об'єднання, гуртковою роботою, робочим місцем психолога, планом його роботи, навчальною програмою з курсу психології, розподілом часу на різні види діяльності, психологічною документацією, відвідують заняття з психології тощо. Вони відвідують уроки (лекції, практичні заняття, семінари) та виховні заходи інших педагогів навчального закладу. Наприкінці першого тижня студенти повинні мати графік проведення залікових уроків та виховних заходів і подати примірники графіка своїм керівникам на кафедру психології та кафедру педагогіки.

Починаючи з другого тижня, студенти проводять залікові навчальні заняття та виховні заходи. Їх тема повинна бути узгоджена з керівниками від бази практики та університету, а конспекти затверджені ними.

До кожного залікового уроку студенти повинні підготовити розгорнутий план-конспект. Нижче подається приклад його оформлення.

Зразок титульної сторінки
КОНСПЕКТ

залікового уроку з психології, проведеного у 10-б класі

СШ № 25 м. Львова 25 листопада 2001 року

на тему:

Пам'ять та шляхи її тренування”

студентом-практикантом філософського факультету

групи ФФП-41

Мазуренком Іваном Васильовичем
На другій сторінці зазначається мета уроку, методи проведення, використані наочні та технічні засоби навчання, використана в процесі підготовки до уроку література. З третьої сторінки конспекту починається виклад змісту теми уроку. В конспекті повинні бути орієнтовно висвітлені такі основні елементи уроку:

 • організований початок;

 • перевірка виконання домашнього завдання;

 • вивчення нового матеріалу;

 • закріплення нового матеріалу;

 • домашнє завдання на наступний урок.

На заліковому уроці повинні бути присутні керівники практики та всі студенти, які проходять практику у даному навчальному закладі. Після залікового уроку проводиться його обговорення.

Орієнтовна схема аналізу уроку:

 1. Тема і мета уроку: місце даного уроку в системі уроків; пізнавальні і виховні завдання уроку; постановка перед учнями пізнавальної мети (завдань).

 2. Підготовка вчителя до уроку: володіння навчальним матеріалом, використання фахової і методичної літератури, підготовка унаочення та ТЗН.

 3. ^ Науковий рівень уроку:

а) науковість викладу (правильність пояснень фактичного матеріалу, відповідність сучасному рівню розвитку науки і вимогам програми);

б) відповідність обсягу та змісту матеріалу вимогам програми;

в) розвиток в учнів умінь та навичок наукового пошуку, ознайомлення їх із способами наукової організації праці.

^ 4. Методичний рівень уроку:

а) правильність вибору типу уроку, його структури, методів і прийомів навчання;

б) реалізація принципів навчання;

в) правильність застосування методів навчання відповідно до вимог педагогіки, психології, методики викладання (з'ясування досягнень і недоліків учителя);

г) педагогічний і психологічний ефект від застосування обраних форм, методів і прийомів навчання; дисципліна учнів класу, раціональне використання часу, якість засвоєння учнями матеріалу уроку, активність учнів, організація підтримки уваги учнів на уроці;

д) поведінка вчителя на уроці: вміння тримати себе, голос, тон, педагогічний такт (стриманість, вимогливість, чуйність);

е) засоби активізації розумової діяльності учнів, емоційна насиченість уроку, організація запам’ятовування навчального матеріалу.

 1. ^ Характеристика складових частин уроку: аналіз кожного етапу уроку з відзначенням позитивного і недоліків, їхні причини.

 2. Загальні висновки :

а) досягнення мети уроку;

б) пропозиції і поради щодо покращення якості підготовки і проведення наступних уроків;

в) рекомендована оцінка.

Результати обговорення оформляють у вигляді протоколу, який веде один із студентів-практикантів. У протоколі зазначається рекомендована оцінка за даний захід. Обговорення залікового навчального заняття проводить керівник від кафедри психології. Протоколи додаються до матеріалів практики.

До кожного залікового виховного заходу студенти повинні підготовити розгорнутий план-сценарій. Нижче подається приклад його оформлення.


Зразок титульної сторінки
ПЛАН-СЦЕНАРІЙ

залікового виховного заходу, проведеного у 9-в класі

СШ № 44 м. Львова 18 листопада 2001 року

на тему:

Тютюнопаління: причини та наслідки”

студенткою-практиканткою філософського факультету

групи ФФП-41

Павлиш Іриною Петрівною
На другій сторінці зазначається: мета заходу, використані наочні та технічні засоби та література. Далі записуються прізвища тих, хто бере участь у виступах та викладається зміст проведеного виховного заходу.

На заліковому заході повинні бути присутні керівники практики, класний керівник та всі студенти, які проходять практику у даному навчальному закладі.

Після залікового виховного заходу проводиться його обговорення.

Орієнтовна схема аналізу виховного заходу:

 1. Тема і мета виховного заходу. Форма його проведення (виховна година, учнівський вечір, бесіди на психологічну тематику тощо).

 2. Актуальність заходу та його відповідність запитам та інтересам учнів, рівню їхнього розвитку.

 3. Попередня підготовка студентом-практикантом заходу. Залучення до його підготовки учнів.

 4. ^ Проведення заходу:

а) виховна і наукова спрямованість змісту заходу;

б) доступність і переконливість розкриття теми і змісту заходу;

в) врахування вікових особливостей учнів та їх інтересів;

г) доцільність і ефективність застосованих методів виховання під час проведення заходу, забезпечення організаційної чіткості, емоційності у його проведенні;

д) участь учнів у проведенні заходу, їхня поведінка (увага, інтерес, дисципліна);

е) використання студентом-практикантом матеріалів з життя класу, з найближчого оточення учнів;

є) ефективність використання обладнання: наочних посібників, технічних засобів та ін.;

ж) підсумки проведеного виховного заходу;

з) етика поведінки студента-практиканта, уміння володіти аудиторією, викликати інтерес, активізувати учнів, тон, психологічний такт, зовнішній вигляд, культура мовлення, міміка, жести;

^ 5. Загальні висновки про захід, його виховну цінність, оцінка заходу.

Результати обговорення оформляють у вигляді протоколу, який веде один із студентів-практикантів. У протоколі зазначається рекомендована оцінка за даний захід. Обговорення залікового виховного заходу проводить керівник від кафедри педагогіки. Протокол додається до матеріалів практики.

Упродовж педагогічної практики студент повинен зібрати емпіричний матеріал для написання психолого-педагогічної характеристики на учнів класу (або студентів академічної групи), за якими він був закріплений. При її написанні використовують результати експериментів, спостережень, тестування, анкетування, бесіди, соціометрії, референтометрії тощо. У характеристиці насамперед слід зазначити школу, клас, кількість учнів (дівчат, хлопців). Далі слід описати групу учнів (або студентів) як цілісне об’єднання, що характеризується згуртованістю, спрямованістю та вихованістю. Слід визначити структуру групи, розподіл ролей, психологічний клімат, ціннісні орієнтації та інші особливості сумісної діяльності. Характеристика завершується висновками-рекомендаціями щодо потенційних можливостей даної групи, перспектив її розвитку та шляхів подолання внутрішньогрупових конфліктів.

При підготовці цих матеріалів студенти демонструють свої вміння добирати адекватні методики дослідження, користуватися ними, опрацьовувати отримані дані та інтерпретувати їх. Підбір методик дослідження обов'язково узгоджується з керівником практики від кафедри психології.

Зразок титульної сторінки
^ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

на учнів 8-в класу СШ № 35 м. Львова,

складена студентом-практикантом філософського факультету

групи ФФП-41

Лещишин Олексанлдром Ярославовичем

29 листопада 2001 року
У звіті про виконану роботу студенти у довільній формі детально описують всю виконану під час практики роботу (наприклад, результати знайомства зі структурою та традиціями навчального закладу, особливості навчально-виховного процесу, специфіку гурткової роботи, проведені практикантом заходи, заняття, індивідуальні доручення, волонтерську діяльність, екскурсії тощо). В звітних документах не повинна бути дослівного переписування матеріалів баз практики (історії, методичних розробок тощо). У випадку, коли студент проходить практику за угодою з навчальним закладом, звіт практики може складатися індивідуально з урахуванням угоди на цільову підготовку.


Зразок титульної сторінки
ЗВІТ

^ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ ПРАКТИКУ,

проведену з 3 по 30 листопада 2001 року

студенткою-практиканткою філософського факультету

групи ФФП-41

Мороз Оленою Юріївною

в СШ № 91 м. Львова
Упродовж всієї практики студенти ведуть щоденник особистих записів, у якому занотовують результати спостережень за досліджуваними, свої враження про роботу психолога, відвідані уроки вчителів та залікові заходи інших студентів-практикантів, зауваження щодо ходу практики тощо. Щоденник ведеться у довільній формі. Його має право оглянути лише керівник практики від кафедри психології.

Оформлення звітних документів входить в час проходження практики. Їх перевіряють і затверджують (крім щоденника) керівники практики від бази та університету.


^ 4. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ


Студенти-практиканти повинні строго дотримуватися режиму праці бази практики та виконувати свою роботу згідно індивідуального графіку та плану роботи.

Керівники студентської практики контролюють перебування студентів на базах практики (згідно графіку), дотримання ними плану роботи, наявність необхідної документації, якість виконаної роботи, науковість та адекватність методів роботи, ставлення до своїх обов'язків та дисциплінованість. Керівник від кафедри психології має право контролювати записи, занесені у щоденник практики.

Робота студентської групи та керівників практики, в свою чергу, контролюється завідувачами кафедр психології та педагогіки і навчальною частиною університету.


^ 5. ВИМОГИ ДО ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ


Загальні вимоги до оформлення звітної документації наступні. Документи оформляються акуратно, від руки (при бажанні студента вони можуть бути надруковані), мають наскрізну нумерацію сторінок. Всі аркуші повинні бути зшиті. Папка зі звітними документами повинна мати титульну сторінку, на якій зазначаються прізвище та ім'я студента-практиканта, факультет та група; прізвища керівників від університету та бази практики; вид практики; термін проходження; назва бази практики. Кожен окремий документ повинен також починатися з титульної сторінки, на якій зазначається прізвище та ім'я студента-практиканта, факультет та група, назва документа, час та місце проведення заходу (чи збору емпіричних даних). Звітна документація обов'язково повинна містити перелік всіх документів практики із зазначеними сторінками.

В кінці практики керівник від бази практики кожному студентові видає письмову характеристику щодо його роботи, ставлення до обов'язків, дисциплінованості тощо. В характеристиці обов'язково повинна бути зазначена рекомендована оцінка за практику. Її підписують директор навчального закладу, класний керівник та психолог. Характеристику завіряють печаткою організації.

Нижче подаються розділи звітної документації та їх орієнтовний обсяг:

 1. Звіт про виконану роботу у довільній формі (стаціонар: 2 – 3 стор., заочники: 1 – 2 стор.).

 2. Календарний план роботи на час практики (2 – 3 стор.).

 3. Графік відвідування місця проходження практики (1 – 2 стор.).

 4. Щоденник педагогічної практики.

 5. Щоденник особистих записів (обсяг довільний).

 6. Заліковий лист проходження педпрактики (1 стор).

 7. Опис результатів знайомства з діяльністю психолога навчального закладу зі своїми коментарями (2 – 3 стор.).

 8. Розгорнутий конспект одного залікового навчального заняття та протокол обговорення заняття з рекомендованими оцінками (обсяг одного конспекту: 5 – 6 стор.).

 9. Розгорнутий план-сценарій одного колективного залікового виховного заходу та протокол його обговорення з рекомендованою оцінкою (обсяг одного плану-конспекту: 4 – 5 стор.).

10. Психолого-педагогічна характеристика на учня класу (або навчальної групи) (3 – 4 стор.).

11. Емпіричний матеріал, на основі якого написана ця характеристика, та результати опрацювання методик.

12. Опис змісту бесід (або консультацій) з вчителями чи батьками на психологічну тематику (2 – 3 стор.) – при потребі.

13. Характеристика на студента-практиканта, підготовлена керівником практики за місцем проходження (шкільним психологом).


^ Керівник від кафедри психології про свою роботу звітується на засіданні кафедри психології. Його звіт містить наступні розділи:


ЗВІТ

_______________________________________________________

щодо керівництва педагогічною практикою студентів ___ курсу ________________ форми навчання психологічного відділення філософського факультету


Відповідно до наказу ректора ЛНУ мною з _____ до _____ 200__ року здійснювалося керівництво педагогічною практикою студентів у таких навчальних закладах ___________________________________________________________________

Всього під моїм керівництвом практику проходило _____ студентів.

Мною відвідано і проаналізовано навчальних занять студентів: всього ______, зокрема залікових _____. Загальна характеристика та оцінка навчальної роботи студентів __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Відвідано та проаналізовано виховних заходів студентів _____. Загальна характеристика та оцінка виховної роботи студентів ______________________________

___________________________________________________________________________

Проведено ____ індивідуальних консультацій та ____ групових.

Підсумкова оцінка студентів за педагогічну практику:

„5” ___________________________________________________

„4” ___________________________________________________

„3” ___________________________________________________

неатестовано ___________________________________________

Оцінка взаємодії та співпраці з адміністрацією бази практики _____________, керівником з бази практики ________________, педагогами навчального закладу, де проходила практика ________________, керівником з кафедри педагогіки ________________.

Практика засвідчила, що під час психологічної, педагогічної та методичної підготовки студентів необхідно звернути увагу на ________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Загальні зауваження та пропозиції щодо організації та проведення педагогічної практики ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Підпис _________________________

Дата ___________________________


^ 6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ


Наступного дня після завершення педагогічної практики студенти-практиканти здають керівникам від університету всі звітні документи для попередньої їх оцінки. Упродовж тижня після завершення практики на кафедрі психології відбувається підсумкова конференція, на якій студенти перед комісією захищають матеріали практики. Комісія призначається завідувачем кафедри психології і складається з провідного спеціаліста з педагогічної психології (голова комісії), одного керівника практики від університету та одного – від бази практики (при можливості). На конференції присутні всі студенти-практиканти та їх керівники від університету та баз практики (при можливості).

Для підведення підсумків практики та кінцевої оцінки роботи студентів-практикантів керівники практики інформують комісію про фактичні терміни початку та завершення роботи, склад студентських груп, які пройшли практику, їх дисципліну, стан охорони праці та протипожежної безпеки на базі практики, а також з інших питань організації та проведення практики. До захисту практики допускаються студенти, які повністю виконали завдання програми практики та вчасно оформили звітну документацію.

^ Форма звітності за педагогічну практику – диференційований залік. При кінцевій оцінці результатів практики враховується попередня оцінка керівників практики від університету та бази практики, результати захисту та характеристика на студента-практиканта. Студенти, які регулярно відвідували базу практики, виконали всі індивідуальні завдання, активно включились в роботу практикуючого психолога, якісно оформили звіт, вчасно його подали, а також отримали схвальну характеристику з бази практики, отримують позитивну оцінку. Студенти, що не виконали програму практики і отримали незадовільний відгук з бази практики або незадовільну оцінку при складанні заліку, направляються на практику вдруге в період канікул або відраховуються з навчального закладу. Оцінка з практики враховується наряду з іншими оцінками, які характеризують успішність студентів. У випадку, коли практика закінчується після проведення екзаменаційної сесії і призначення стипендії, оцінку з цієї практики слід враховувати разом з оцінками наступного семестру. Загальна оцінка за практику виставляється у п’ятибальній системі.

Комісія на звітній конференції підтверджує чи не підтверджує отримані студентом оцінки. Результати складання заліків з практики голова комісії заносить в екзаменаційну відомість і проставляє в заліковій книжці. Голова комісії з захисту практики несе персональну відповідальність за правильне оформлення запису про практику у заліковій книжці, екзаменаційній відомості та вчасну подачу відомості у навчальну частину університету.

Після завершення конференції голова комісії здає заповнену відомість та всі матеріали практики на кафедру психології для зберігання. Підсумки практики розглядаються на засіданні кафедри психології, де керівники подають письмовий звіт про результати практики.


Програму уклали: доцент Партико Т. Б.

асистент Михальчишин Г. Є.


Схожі:

Програма педагогічної практики для студентів-заочників iconПрограма педагогічної (асистентської) практики для студентів-заочників за спеціальністю „психологія
Програма педагогічної (асистентської) практики для студентів-заочників за спеціальністю „психологія”
Програма педагогічної практики для студентів-заочників iconПрограма виробничої практики для студентів заочників
Клінічна психологія”, та їх керівників. Вона розроблена на основі Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів...
Програма педагогічної практики для студентів-заочників iconПрограма виробничої практики для студентів заочників
Педагогічна психологія”, та їх керівників. Вона розроблена на основі Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів...
Програма педагогічної практики для студентів-заочників iconПрограма виробничої практики для студентів-заочників
Психологія праці та управління”, та їх керівників. Вона розроблена на основі Методичних рекомендацій по складанню програм практики...
Програма педагогічної практики для студентів-заочників iconПрограма науково-педагогічної практики
...
Програма педагогічної практики для студентів-заочників iconХарківська національна академія міського господарства н.І. Гордієнко програма та робоча програма з педагогічної практики
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з педагогічної практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Програма педагогічної практики для студентів-заочників iconПрограма педагогічної практики для студентів магістратури І року навчання
Вимоги до складання та оформлення звіту про проходження педагогічної практики студентами магістратури
Програма педагогічної практики для студентів-заочників iconПрограма педагогічної практики
Виробнича педагогічна практика є складовою частиною навчального плану для спеціальностей 010201, 0102020, 010203. Програма педагогічної...
Програма педагогічної практики для студентів-заочників iconПрограма науково-дослідної та педагогічної практики
Програма науково-дослідної та педагогічної практики студентів спеціальності 050. 102 «Економічна кібернетика» / Укладачі : д ф м...
Програма педагогічної практики для студентів-заочників iconПрограма педагогічної практики студентів за спеціальністю „психологія”
Для студентів стаціонарної форми навчання ця практика проходять з відривом від навчального процесу, а для заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи