А. С. Романюк Політичні доктрини ХХ століття Програма курсу Львів 2013 Курс «Політична думка в ХХ ст.» icon

А. С. Романюк Політичні доктрини ХХ століття Програма курсу Львів 2013 Курс «Політична думка в ХХ ст.»
Скачати 498.81 Kb.
НазваА. С. Романюк Політичні доктрини ХХ століття Програма курсу Львів 2013 Курс «Політична думка в ХХ ст.»
Сторінка2/4
Дата18.03.2013
Розмір498.81 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4
Тема 9

Політичні доктрини популізму


Сутність поняття «популізм». Багатоманітність підходів щодо розуміння сутності феномену «народ» як визначального поняття для усвідомлення сутності «популізму». Значення моральної сфери в конституюванні популізму. Демократія і популізм. Раціональність та ірраціональність в популізмі. Місце і роль загальнонаціонального лідера в популізмі. Чинники які сприяють формуванню популізму.

Історичні особливості виникнення аграрного популізму. Популістичний характер народництва та діяльності Народної партії в США. Історичний і політичний контекст економічного популізму в країнах Латинської Америки. Сутність апризму, жетулізму та піронізму. Відродження засад популізму в діяльності Уго Чавеса.

Формування правого популізму в 90-ті роки ХХ ст. у країнах Західної Європи. Головні характеристики нових крайньо правих популістичних партій. Сутність популістичної складової в їхній діяльності. Поєднання аграрного, економічного та політичного популізмів у політичній практиці країн Центральної та Східної Європи.


^ Тема 10

Політичні доктрини фемінізму


Зміст терміна «фемінізм», історія його появи та наступної трансформації. Особливість фемінізму «першої хвилі». Ідеологічне обґрунтування суфражизму на початку ХХ ст. Ліберальний і соціалістичний напрями фемінізму «першої хвилі».

Соціально-економічні та історичні чинники формування фемінізму «другої хвилі». Головні питання в неофемінізмі: поділ на публічну та приватну сфери, патріархат, стать і гендер (культурна стать), рівність і відмінність. Значення творчого доробку Б.Фрідан для розвитку ліберального неофемінізму. Головні завдання ліберального неофемінізму. Сутність і завдання соціалістичного/марксистського неофемінізму. Чинники формування та головні концептуальні положення радикального неофемінізму. Поняття ендрогенії. Діяльність Руху визволення жінок у США. Значення праць К.Міллетт та Ш.Файерстоун в розвитку положень радикального неофемінізму. Формування та головні засади фемінізму лес- бійок. Сутність культурного фемінізму у Франції. Організаційний плюралізм фемінізму «другої хвилі». Особливість розвитку фемінізму в країнах Азії та Африки. Практичні результати фемінізму «другої хвилі».

Вплив Р.Уолкер на формування фемінізму «третьої хвилі». Спільне та особливе в концептуальному плані між фемінізмом «другої» та «третьої» хвиль.


^ Тема 11

Політичні доктрини екологізму


Сутність понять «екологізм», «зелений/ні» та «енвайроменталізм». Історичні чинники формування екологізму в другій половині ХХ ст. Антиантропоцентричний характер екологізму. Поняття холізму та апокаліпсизму в екологізмі. Сутність «неглибокого» та «глибокого» екологізму.

Е.Ф. «Фріц» Шумахер – теоретик природного середовища. М.Букчін як засновник і теоретик соціального екологізму. Внесок П.Сінгера та Т.Рігена в становлення напряму екологізму спрямованого на захист прав тварин. Діяльність Римського клубу. Значення доповіді «Межі росту».

Стокгольмська конференція ООН з питань навколишнього середовища: її рішення та вплив на суспільно-політичні процеси у світі. Концепція сталого розвитку. Рішення ІІ Конференції ООН щодо питань природного середовища та розвитку в Ріо-де-Жанейро та її рішення. Значення «Кіотського протоколу».

Історичні умови формування руху зелених та утворення партій «зелених». Постматеріалізм як спільна характерна риса європейських зелених. Особливості організаційної структури, внутрішньопартійної демократії та діяльності «зелених» політичних партій. Головні засади діяльності та програмні завдання міжнародної організації Ґрінпіс.


^ Тема 12

Радикальні політичні доктрини


Еволюція анархізму на зламі ХІХ – ХХ ст. Головні принципи анархізму. Особливість анархо-синдикалізму. Практична діяльність анархістських організацій/структур під час Жовтневої революції 1917 р. та громадянської війни у Росії та Громадянської війни в Іспанії 1936-38 рр. Посткласичний анархізм. «Сітуаціоністський Інтернаціонал (СІ)» і його вплив на анархістські молодіжні структури. Ноам Хомський і його анти авторитарна альтернатива. Плюралізм анархістських структур наприкінці ХХ ст. Т.Качинський – Унабомбер.

Франц Фанон і «мобілізуючий зміст насилля». Х.П.Ньютон і «Чорні пантери». «Міжнародна молодіжна партія» - йіппі. А.Горац (Г.Хірш) як теоретик «непартійних марксистів». Субкоманданте Маркос та особливості партизанського руху в Латинській Америці. Т.Нігрі і візія нового глобального порядку.

^ Орієнтовні плани семінарських занять

Тема 1

Алгоритм розвитку політичних доктрин у ХХ ст.


План


 1. Співвідношення понять «доктрина» й «ідеологія».

 2. Концептуальна трансформація дихотомії понять: «лівий» і «правий».

 3. Чи призвела «криза» історії до кризи політичних доктрин наприкінці ХХ ст. ?Доповіді та повідомлення


 1. Біхевіоралістична революція в політичній науці

 2. Теорія ігор: основні моделі

 3. Теорія модернізації

 4. Теорія раціонального виборуОсновні поняття: політична теорія, політична доктрина, ідеологія, біхевіоралізм, теорія раціонального вибору, теорія ігор, інституціоналізм, неоінституціоналізм, «лівий», «правий», політичний актор.


Література


 1. Гаджиев К.С. Вестернизация или особый путь модернизации? // Полис, 2008, № 4. – С.148-162.

 2. Истон Д. Политическая наука в Соединенных Штатах: прошлое и настоящее // Современная сравнительная политология: Хрестоматия. – М., 1997. – С. 9 – 30.

 3. Гаджиев К.С. Вестернизация или особый путь модернизации? // Полис, 2008, № 4. – С.148-162.

 4. Кирилюк Ф.М. Філософія політичної ідеології: Навчальний посібник. – К., 2009. – С. 13 – 108.

 5. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек – [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.gumer.info/bibliotek_Books/History/fuku/index.php

 6. Цебелис Д. В защиту теории рационального выбора // Современная сравнительная политология: Хрестоматия. – М., 1997. – С. 52. – 83.

 7. Шварцмантель Д. Идеология и політика/ Пер. с англ. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2009. – С.12-81.

 8. Романюк А. Концептуальна логістика розвитку політичних доктрин у ХХ ст. // Романюк А.С. Історія західних політичних вчень: Політичні доктрини ХХ – початку ХХІ ст. – К.: Знання, 2011. – С.11 – 26.Тема 2

Політичні доктрини лібералізму


Заняття 1 1. Лібералізм і демократія: еволюція взаємовідносин

 2. Соціальний лібералізм і індивід

 3. Соціальний лібералізм versus неолібералізм


Доповіді та повідомлення


 1. Принцип laissez-faire і його місце в лібералізмі

 2. Концептуальна характеристика «Нового курсу» Ф.Д.Рузвельта


Основні поняття: лібералізм, соціальний лібералізм, кейнсіанство, індивід, свобода, раціональність, справедливість, толерантність, плюралізм, державний інтервенціоналізм, принцип laissez-faire, суспільство загального добробуту.


Література


 1. Волдрон Д. Теоретичні засади лібералізму // Лібералізм : Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – С.64 – 83.

 2. Гаєк Ф.А. Економічна політика і верховенство права // Лібералізм : Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – С.742 – 752.

 3. Гаєк Ф.А. Принципи ліберального соціального порядку // Лібералізм : Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – С.19-33.

 4. Кекс Д. Засадничі цінності лібералізму // Лібералізм : Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – С.107 – 128.

 5. Куц Г.М. Ліберальні трансформації політичного простору – Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2011. – С.50-83.

 6. Л. фон Мізес. Лібералізм у класичній традиції // Лібералізм : Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – С.3-18.

 7. Л. фон Мізес. Сутність laissez-faire // Лібералізм : Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – С.739 – 741.

 8. Меннінг Д. Символічна форма лібералізму // Лібералізм : Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – С.49 – 63.

 9. Фріден М. Родина лібералізмів : морфологічний аналіз // Лібералізм : Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – С.84 – 106.

 10. Фріден М. Соціалізм у лібералізмі : до реалізації соціальної етики // Лібералізм : Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – С.688-723.

 11. Фрідман М. Роль уряду у вільному суспільстві // Лібералізм : Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – С.753 – 762.

 12. Романюк А. Політичні доктрини лібералізму // Романюк А.С. Історія західних політичних вчень: Політичні доктрини ХХ – початку ХХІ ст. – К.: Знання, 2011. – С.27 – 43.Тема 3

Політичні доктрини лібералізму


Заняття 2


 1. Концепція лібералізму Ф.Гаєка.

 2. Політичний лібералізм Дж.Роулза.

 3. Розподільна справедливість Р.Нозіка.

 4. Перспективи подальшого розвитку лібералізму.


Доповіді та повідомлення


 1. Творчий внесок у розвиток лібералізму Л. фон Мізеса.Основні поняття: неолібералізм, ліберальний реалізм, «Австрійська школа», «Чиказька школа», школа суспільного вибору, лібертаризм, радикальний лібертаризм.


Література


 1. Гаєк Ф.А. Цінність свободи // Лібералізм : Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – С.491 - 531.

 2. Гелд Д. Революції 1989 року і тріумф лібералізму // Лібералізм : Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – С.1044 –1068.

 3. Нозік Р. Розподільна справедливість // Лібералізм : Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – С.869 – 893.

 4. Роулз Дж. Справедливість як чесність: політична, а не метафізична //Лібералізм : Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – С.779 -801.

 5. Фукуяма Ф. Всесвітня ліберальна революція // Лібералізм : Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – С.1033 – 1043.

 6. Шварцментель Д. Идеология и политика – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2009. – С. 83 – 115.

Тема 4


Політичні доктрини консерватизму


 1. Головні засади консерватизму

 2. Консерватизм і свобода особи.

 3. Нові праві.


Доповіді та повідомлення


 1. Концепція «консервативної революції» в консерватизмі першої половини ХХ ст.

 2. Фултонська промова У.Черчілля та її політичне значення

 3. Маккартизм


Основні поняття: традиціоналізм, консерватизм, право і порядок, органіцизм, ієрархія і влада, власність, «оновлювальний» консерватизм, «консервативна революція», індивідуалістичний консерватизм, лібертаризм, патерналістський (прагматичний) консерватизм, «торизм», «голлізм», християнська демократія, радикальний консерватизм, «холодна війна», неоконсерватизм, рух «нових правих».


Література


 1. Дізраелі Б. Англійська демократія // Консерватизм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 1998. – С.113 –118.

 2. Дізраелі Б. Демократія торі // Консерватизм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 1998. – С.119.

 3. Дізраелі Б. Три головних мети партії торі // Консерватизм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 1998. – С.537 – 543.

 4. Еклешаль Р. «Серцевина консерватизму» // Консерватизм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 1998. – С.40 – 64.

 5. Керк Р. Основи і принципи консерватизму // Консерватизм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 1998. – С.3 – 19.

 6. Меллер ван ден Брук. Третий Рейх // Полис, 2003, № 5.

 7. Оукшот М. Що означає бути консерватором // Консерватизм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 1998. – С.83 – 107.

 8. Сейнтсбері Дж. Торізм // Консерватизм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 1998. – С.108 – 109.

 9. Черчілль В. Консервативні принципи // Консерватизм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 1998. – С.110 – 112.

 10. Черчіль В. Промова в Фултоні [Електронний ресурс] – Режим доступу: ru.wikisource.org/wiki

 11. Шуттінгер Р. Проблема ідентичності консерватизму // Консерватизм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 1998. – С.20 – 39.

 12. Афанасьев В.В. Консервативная идеология Освальда Шпенглера // Полис, 2005, № 5.

 13. Карпов Б.Н. Консерватизм: понятие, генезис, сущность и особенности // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки.- 2009, № 1. – С.90-105.

 14. Романюк А. Політична доктрина консерватизму. // Романюк А.С. Історія західних політичних вчень: Політичні доктрини ХХ – початку ХХІ ст. – К.: Знання, 2011. – С.44 – 59.

 15. Шварцментель Д. Идеология и политика – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2009. – С. 119 – 133.


Тема 5

Політична доктрина фашизму


 1. Чинники, які передували виникненню фашизму у першій половині ХХст.

 2. Головні характеристики фашизму

 3. Особливості фашизму в Іспанії, Португалії, Румунії


Доповіді та повідомлення


  1. Особливість громадянської війни в Іспанії 1936 – 38 рр.

  2. Сучасний неофашизм в Європі.


Основні поняття: фашизм, неофашизм, тоталітаризм, корпоративізм, анти –раціоналізм, боротьба, націоналізм.


Література


 1. Муссолини Б. Доктрина фашизма (Електронний ресурс) http://yaytsa.narod.ru/musolini.txt

 2. Програма фашистського руху (1919) – В кн.: Михальчишин Ю. Ватра. Версія 1.0. – Львів: Євросвіт, 2010. – С. 143 – 146.

 3. Програма Національної фашистської партії Італії (1921) – В кн.:/ Михальчишин Ю. Ватра. Версія 1.0. – Львів: Євросвіт, 2010. – С. 179 – 187.

 4. Віперман В. Європейський фашизм / Пер. В.Швед, Р.Дізер. – К.: Дух і Літера, 2008. – 278 с.

 5. Гриффин Р. Фашизм // Полис, 2012, № 3. – С. 141 – 150.

 6. Желев Желю. Фашизм. Тоталитарное государство. – М.: Издательство «Новости», 1991.

 7. Іваницька О.П. Франко – каудильйо Іспанії. – Чернівці: Книги ХХІ, 2006.

 8. Кирилюк Ф.М. Філософія політичної ідеології – К., 2009. – С. 368 – 401.

 9. Милза П. Что такое фашизм? // Полис, 1995, № 2. – С.156-163 [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.politologia.narod.ru/m/Milza.htm

 10. Романюк А. Політична доктрина консерватизму. // Романюк А.С. Історія західних політичних вчень: Політичні доктрини ХХ – початку ХХІ ст. – К.: Знання, 2011. – С. 99 – 108.

 11. Себайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки / Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – С. 768 – 813.

 12. Смит Д. Муссолини. / Пер. с англ. Л.А.Бабук. – М.: «ИнтерДайджест», 1995. («История в лицах. Диктаторы»).

 13. Сціборський про фашизм. – В кн.: Михальчишин Ю. Ватра. Версія 1.0. – Львів: Євросвіт, 2010. – С. 25 –35.

 14. Улманд А. Современные концепции фашизма в России и на Западе – [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.academia.edu/172163/_Тема 6

Політична доктрина націонал-соціалізму


 1. Головні характеристики націонал-соціалізму

 2. Фюрер принцип і його реалізація в системі Третього Рейху

 3. Місце та роль Націонал-соціалістичної німецької робочої партії в системі Третього Рейху


Доповіді та повідомлення


  1. Нюрнберзький процес і його оцінка націонал-соціалізму

  2. Голокост


Основні поняття: націонал-соціалізм, війна, боротьба, расизм, антисемітизм, «фюрер принцип», вождь.


Література 1. Программа NSDAP// Михальчишин Ю. Ватра. Версія 1.0. – Львів: Євросвіт, 2010. – С.143 – 146.

 2. Розенберг А. Національний соціалізм чи націонал-соціалізм // Михальчишин Ю. Ватра. Версія 1.0. – Львів: Євросвіт, 2010. – С.261-262.

 3. Юнгер Е. «Націоналістична революція» // Михальчишин Ю. Ватра. Версія 1.0. – Львів: Євросвіт, 2010. – С.97 – 100.

 4. Гаджиев К.С. Тоталитаризм как феномен ХХ века // Вопросы философии. – 1992, № 2.

 5. Галкин А.А. Германский фашизм. – М.: Наука, 1989.

[Електронний ресурс] - Режим доступу: scepsis.net/library/id_2735.html

 1. Галкин А. Идеология национал-социализма. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: scepsis.net/library/id_2742.html

 2. Мазер В. Адольф Гитлер . Пер. с нем. С.Э.Борич. – Мн.: ООО «Попурри», 2000.

 3. Мельников Д., Черная Л. Преступник номер 1. Нацистский режим и его фюрер. – М., 1991.

 4. Национал-социализм// Электронная еврейская энциклопедия -[Електронний ресурс] - Режим доступу: www.eleven.co.il/article/12932

 5. Онацький Є. Ідеологічні й тактичні розходження між фашизмом і націонал-соціалізмом // Михальчишин Ю. Ватра. Версія 1.0. – Львів: Євросвіт, 2010. – С. 242 – 257.

 6. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б.Кухти. – Ч.1: З історії політичної думки: від стародавності до наших днів/ Б.Кухта, А.Романюк, М.Поліщук, Л.Старецька. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Львів: Кальварія, 1997. – С. 217 – 222.

 7. Попадюк Н. Голокост: трагедія ХХ століття. – Ужгород: Гражда, 2007.

 8. Романюк А.С. Історія західних політичних вчень: Політичні доктрини ХХ – початку ХХІ ст. – К.: Знання, 2011. – С. 96-114.

 9. Энциклопедия Третьего рейха. – М., 1996.Тема 7

Політичні доктрини націоналізму


 1. Сутність нації. Етнічна та політична нації.

 2. Сутність націоналізму. Його різновиди.

 3. Особливість сіонізму.


Доповіді та повідомлення


 1. Расизм, особливості розвитку у ХХ ст.

 2. Мультикультуралізм: здобутки та проблеми


Основні поняття: націоналізм, народ, нація, самовизначення, національна ідентичність, політична нація, сіонізм, негритюд, національна меншина,расизм, шовінізм, мультикультуралізм.


Література


 1. Альтер П. Нація: проблема визначення // Націоналізм: Антологія/ Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С.580-592.

 2. Вулф К. Етнічний націоналізм: аналіз і захист // Націоналізм: Антологія/ Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С.491-502.

 3. Гатчінсон Д. Культурний і політичний націоналізм // Націоналізм: Антологія/ Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С.654-663.

 4. Ґелнер Е. Нації та націоналізм // Націоналізм: Антологія/ Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С.292-310.

 5. Ґрінфелд Л. Типи націоналізму // Націоналізм: Антологія/ Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С.688 – 703.

 6. Донцов Д. Ідеологія чинного націоналізму // Націоналізм: Антологія/ Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С.188-196.

 7. Дрожжина С.В. Мультикультуралізм: теоретичні і практичні аспекти // Політичний менеджмент, 2008, №. 3. – С.96 – 106.

 8. Крейді Я., Велімський В. Етнічні та політичні нації в Європі // Націоналізм: Антологія/ Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С.487– 490.

 9. Кінг Мартін Лютер. Я маю мрію – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.coldwar.ru/bases/i-have-a-dream.php

 10. Пламенац Д. Два типи націоналізму // Націоналізм: Антологія/ Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С.634-648.

 11. Ренан Е. Що таке нація? // Націоналізм: Антологія/ Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С.107-120.

 12. Кирилюк Ф.М. Філософія політичної ідеології. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С. 335 – 367.

 13. Кувалдина А.В. Этнические и рассовые меньшинства США: идеологическая ориентация, политические предпочтения, электоральная активность// Полис, 2012, № 6.

 14. Лакер В. История сионизма / Пер. с англ. А.Блейз, О.Блейз. – М.: КРОН-ПРЕСС, 2000.

 15. Романюк А.С. Історія західних політичних вчень: Політичні доктрини ХХ – початку ХХІ ст. – К.: Знання, 2011. – С. 60 -77.

 16. Шварцманталь Д. Идеология и политика – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2009. – С.152 – 184.


1   2   3   4

Схожі:

А. С. Романюк Політичні доктрини ХХ століття Програма курсу Львів 2013 Курс «Політична думка в ХХ ст.» iconА. С. Романюк Політичні доктрини ХХ століття Програма
Х століття досить умовне, оскільки ми постійно звертаємося до концептуальних предтеч. Політичні доктрини, які набули активного розвитку...
А. С. Романюк Політичні доктрини ХХ століття Програма курсу Львів 2013 Курс «Політична думка в ХХ ст.» iconУклала: Асистент Була С. П. Львів – 2009
Плюралізм політичних концепцій політики ХІХ хх ст. Суспільно-політичні доктрини сучасності
А. С. Романюк Політичні доктрини ХХ століття Програма курсу Львів 2013 Курс «Політична думка в ХХ ст.» iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра політології
Політична регіоналістика: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки напряму...
А. С. Романюк Політичні доктрини ХХ століття Програма курсу Львів 2013 Курс «Політична думка в ХХ ст.» iconРобоча програма з дисципліни Основні політичні доктрини сучасності для студентів спеціальності
Завідувач кафедри Бабкіна Ольга Володимирівна
А. С. Романюк Політичні доктрини ХХ століття Програма курсу Львів 2013 Курс «Політична думка в ХХ ст.» iconСписок обов”язкової літератури з курсу “Основні політичні доктрини сучасності” (Семестр 3) для денної форми спеціальності “політологія”)

А. С. Романюк Політичні доктрини ХХ століття Програма курсу Львів 2013 Курс «Політична думка в ХХ ст.» iconРоманюк анатолій Семенович
Романюк анатолій Семенович (11. Х. 1956, м. Сніжне, Донецьк обл.) – історик, політолог, канд філос наук (Політична активність студентської...
А. С. Романюк Політичні доктрини ХХ століття Програма курсу Львів 2013 Курс «Політична думка в ХХ ст.» iconСписок обов”язкової літератури з курсу “Основні політичні доктрини сучасності” (Семестр 3) для денної форми спеціальності “політологія”)
move to 0-17428056
А. С. Романюк Політичні доктрини ХХ століття Програма курсу Львів 2013 Курс «Політична думка в ХХ ст.» iconБалуцька леся Мар'янівна
Франка, отримавши кваліфікацію "магістр політології". З 2010 р аспірант кафедри політології. З 2011 р асистент кафедри політології...
А. С. Романюк Політичні доктрини ХХ століття Програма курсу Львів 2013 Курс «Політична думка в ХХ ст.» iconФорма № н 04 Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії політичної науки “затверджую
Тології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
А. С. Романюк Політичні доктрини ХХ століття Програма курсу Львів 2013 Курс «Політична думка в ХХ ст.» iconН.І. Методична вказівка
Політика І мораль. Засоби масової інформації в політиці. Соціально-політичні доктрини сучасності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи