Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету icon

Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету
Скачати 83.64 Kb.
НазваТематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету
Дата18.03.2013
Розмір83.64 Kb.
ТипДокументи

Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету журналістики (І потік) 

п/п

Дата

Тема лекції

Література

1.

2.09

Політика як суспільне явище. Предмет і методи політології. Політологія як навчальна дисципліна.

[2] - с. 8-33, 149-171.

2.

16.09

Політична влада. Система виконавчої, законодавчой та судової влади.

[2] – с. 171-197, 258-268.

3.

30.09

Держава – головний інститут політичної системи. Суть, ознаки, функції та форми держави.

[2] – с. 246-257, 269-291. [5] - §8, 10, 12, 13.

4.

14.10

Правова, соціальна та ліберальна держава. Громадянське суспільство.

[2] – с. 292- 325.

5.

28.10

Соціальні групи і політика.

[2] – с. 359-376.

6.

11.11

Представництво, вибори і голосування..

[11] – Розд.5, с.132 – 170.

7.

25.11

Політичні партії – основні суб’єкти політики. Партійні системи.

[2] – с. 325-359.

8.

11.12

Політичні конфлікти та кризи.

[4] – с.239 - 257

9.

25.12

Особа як суб’єкт політики. Політична культура.

[2] – с. 410-423, 478-501.

 


Плани семінарських занять з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету журналістики (І потік)

№ п/п

Дата

Тема семінарського заняття:

Література:

1.

09.09

Предмет політології. Політика як суспільне явище.

 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна. Об’єкт і предмет політології.

 2. Основні категорії, методи і функції політології.

 3. Політика як суспільне явище. Концепції, види, суб’єкти та функції політики.

Обов’язкова:

[2] - c. 8-32, 150-171.

[5] – c. 8-11.

[12] – c. 18-33.

2.

23.09

Зародження політичних ідей та їх розвиток у Стародавньому світі.

1. Політичні ідеї у країнах Стародавнього Сходу.

2. Політичні вчення у Стародавній Греції. Платон     та Арістотель.

3. Політична думка у Стародавньому Римі.

Обов’язкова:

[2] – с. 33-45.

[6] – c. 13 – 40.

[12] – c. 62-90, 107-134, 163-  176 

3.

07.10

Західноєвропейська політична думка Середньовіччя та Відродження.

 1. Вчення Фоми Аквінського про державу.

 2. Політичне вчення Марсилія Падуанського і Вільяма Окама.

 3. Політичне вчення Нікколо Макіавеллі.

 4. Вчення Жана Бодена про державу.

 5. Політичні ідеї утопічного соціалізму.

Обов’язкова:

[2] – c. 45-54.

[6] – c.41 – 72, 89-90.

[12] – c. 234-250, 269-290, 304-323, 360-373, 389-407

4.

21.10

Становлення і розвиток політичної науки Нового часу.

 1. Політичні вчення в Голандії (Г.Гроцій, Б.Спіноза)

 2. Політичні вчення в Англії (Т.Гоббс, Дж.Локк)

 3. Політичні вчення у Франції (Ш.Монтеск’є, Ж-Ж.Руссо)

 4. Політичні вчення в Німеччині (І.Кант, Г.Гегель, Й.Фіхте)

Обов’язкова:

[2] – c. 55-70.

[6] – c. 73 -102, 107-110, 112-114, 120-124,162-165.

[12] – c. 407-425, 460-481,        481-529, 549-585

5.

04.11

Модуль 1

Основні напрямки західноєвропейської політичної думки XIX – поч. ХХ ст.

       1. Класичний лібералізм.

       2. Соціал-демократія.

       3. Марксизм-ленінізм.


Обов’язкова:

[2] – c. 71 -92, 550-559.

[6] – c. 103 -140.

[12] – с.585-767.

6.

18.11

Політичні доктрини сучасності

 1. Фашизм.Тоталітаризм.

 2. Неолібералізм

 3. НеоконсерватизмОбов’язкова:

[2] – c. 540- 549, 559-566.

[6] – c. 181-227.

[12] – c. 768-813.

7.

04.12

Політичні доктрини сучасності

 1. Християнсько-демократична ідеологія

 2. “Нові праві” та “ліві” екстремісти.

 3. Екологізм.

 4. Неофемінізм
Обов’язкова:

[13, 14, 15]

8.

18.12

Модуль 2

Політична думка України у ХХ ст.

 1. Політичні погляди М.Міхновського та Д.Донцова

 2. Політичні погляди М.Грушевського та В.Винниченка

 3. Політична думка 20-40-х років ХХ ст.

Обов’язкова:

[6] – c.258-276.

[2] – c.122-145.

 
 


Література: 

Підручники: 

 1. Потульницький В.А. Теорія української політології. Курс лекцій.- К.: “Либідь”, 1993. – 190 с.

 2. Шляхтун П.П. Політологія. Теорія та історія політичної науки. - К.: “Либідь”, 2002. – 576 с.

 3. Кухта Б. Історія української політичної думки.Текст лекцій. - Львів, 1991.- 79 с.

 4. Кухта Б., Красівський О., Ліпінцев О. Політологія. Історія та теорія політичної науки. Курс лекцій.- Львів: “Кальварія”, 2004.- 272 c.

 5. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. 2- е вид. – Київ: Тандем, 1996.

 6. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред.Б.кухти. - Частина 1: З історії політичної думки: від стародавності до наших днів / Б.кухта, А.Романюк, М.Поліщук, Л.Старецька. – Вид.2 – ге, випр. і доп. - Львів: Кальварія, 1997. – 288 с.

 

Першоджерела: 

 1. Демократія. Антологія. / Упорядник О.Проценко.- К.: “Смолоскип”, 2005.- 1104 c.

 2. Консерватизм. Антологія. / Упорядники О.Проценко, В.Лісовий.- К.: “Смолоскип”, 2005.- 598 с.

 3. Лібералізм . Антологія. / Упорядники О.Проценко, В.Лісовий.- К.: “Смолоскип”, 2002.- 1126 с.

 4. Націоналізм. Антологія. / Упорядники О.Проценко, В.Лісовий.- К.: “Смолоскип”, 2000.- 872 с.

 

  Монографії: 

 1. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Львів: ЦПД – «Астролябія», 2005. – 366 с.

 2. Cебайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки. Переклад з англійської. – К.: Основи, 1997. – 838 с.

Статті:
 
 13. Романюк А. Християнська демократія: стан і перспективи у ХХ столітті // Вісник Львівського університету. Філософські науки. – Вип.5. 2003. – С.324-333.

 1. Романюк А. Крайні праві політичні партії – як нова сім’я політичних партій країн Західної Європи // вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2005. – Вип. 15. – С.131 – 141.

 2. Романюк А. Соціополітичний поділ «нової політики» в країнах Західної європи: порівняльний аналіз // Політологічний вісник. Зб-к нак.праць. – К.: «Інтас», 2007. – Вип.27. – С.239-253.

 Модуль 1

 Політологія як наука і навчальна дисципліна.

Об’єкт і предмет політології.

Основні категорії, методи і функції політології.

Політика як суспільне явище. Концепції, види, суб’єкти та функції політики.

Політичні ідеї у країнах Стародавнього Сходу.

Політичні вчення у Стародавній Греції.

Політичні погляди Платона.

Політичні вчення погляди Арістотеля.

Політична думка у Стародавньому Римі.

Вчення Фоми Аквінського про державу.

Політичне вчення Марсилія Падуанського і Вільяма Окама.

Політичне вчення Нікколо Макіавеллі.

Вчення Жана Бодена про державу.

Політичні ідеї утопічного соціалізму.

Політичні вчення в Голландії (Г. Гроцій, Б. Спіноза).

Політичні погляди Т. Гоббса.

Політичні погляди Дж.Локка.

Політичні погляди Ш. Монтеск’є.

Політичні погляди Ж-Ж. Руссо.

Політичні погляди І. Канта

Політичні погляди Й. Фіхте.

Політична влада: сутність і види. Концепції влади.

Ресурси й легітимність влади.

Структура, функції та механізми функціонування політичної системи.

Типологія політичних систем.

Сутність, ознаки та функції держави. Основні концепції походження держави.

Законодавча влада.

Судова влада.

Виконавча влада.

Основні форми державного устрою.

Президентська форма правління.

Парламентська форма правління.

Змішана (напівпрезидентська) форма правління.

Поняття соціальної групи, різновиди соціальних груп.

Етнічні групи і політика.

Професійні групи і політика.

Релігійні групи і політика.


^ Модуль 2 (питання, які виносяться на самостійне вивчення)

Політичні погляди у Київській Русі.

Українська політична думка литовсько-польської і польсько-козацької доби.

Конституція Пилипа Орлика та її політичне значення.

Політичні погляди С.Яворського та Ф.Прокоповича.

Етико-гуманістична концепція Г.Сковороди.

Політичні погляди М. Костомарова, Т. Шевченка.

Політичні погляди М.Драгоманова.

Політичні погляди І.Франка.

Політичні погляди А.Шептицького, О. Терлецького.

Політичні погляди Ю.Бачинського, М.Міхновського.

Політичні погляди В.Липинського.

Політичні погляди В.Винниченка.

Політичні погляди Д.Донцова.

Політичні погляди Ю.Липи.

Політичні погляди М.Грушевського.

Політичні погляди В.Старосольського.

Політичні погляди П.Полтави, С.Бандери, Я.Стецька.

 Виборча система та її типи

Виборча система в Україні.

Політичний процес. 

Поняття і структура політичного режиму.

Типологія політичних режимів. Недемократичні політичні режими.

Теоретичні засади демократії: поняття, принципи, концепції.

Причини виникнення та головні індикатори політичних партій.

Основні типології політичних партій.

Функції політичних партій.

Партійні системи.

Поняття і сучасні концепції політичних еліт.

Типологія та шляхи формування політичних еліт.

Сутність, витоки і функції політичного лідерства.

Типологія та механізми формування політичного лідерства.

Поняття політичної кризи.

Політичний конфлікт.

Політична участь.

 
 
 
 
 Схожі:

Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету iconТематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету
Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету журналістики (І потік) 2010/11 навч рік
Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету iconА. С. Романюк Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету
Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету міжнародних відносин
Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету iconА. С. Романюк
Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету журналістики (ІІ потік)
Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету iconКонспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності 030301 «Журналістика» денної форми навчання
Конспект лекцій з дисципліни «Основи журналістикознавчих досліджень» для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності...
Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету iconТематична структура курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету іноземних мов (30 год)

Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету iconКонспект лекцій для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності
Спецкурс за напрямом спеціалізації. Конспект лекцій для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 06010107 «Теплогазопостачання...
Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету iconКонспект лекцій з предмету «Управлінське консультування» для студентів 5 курсу денної форми навчання
Управлінське консультування: Конспект лекцій (для студентів для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 050201 –«Менеджмент...
Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету iconКонспект лекцій по курсу „ екологія" для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 140101 "
Конспект лекцій по курсу „Екологія” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 140101 "Готельно ресторанна справа")./...
Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Інженерна та комп’ютерна графіка Конспект лекцій для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 040106 „Екологія,
Конспект лекцій для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища...
Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету iconЄ. В. Гавриличенко конспект лекцій з курсу " облік у зарубіжних країнах" для студентів 5 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік І аудит» факультету післядиплом
Конспект лекцій з курсу “Облік у зарубіжних країнах” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи