Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Скачати 60.88 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Дата12.05.2013
Розмір60.88 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

У Відокремленому підрозділі «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» 20 березня 2013 року відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми фізичного та валеологічного виховання учнівської молоді: теорія та практика"

До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, магістранти, студенти та фахівці з педагогічної освіти.Планується робота за напрямами:

 • Можливості застосування оздоровчих технологій.

 • Інновації у сфері валеологічної освіти та виховання .

 • Актуальні проблеми розвитку спорту з собаками.

 • Досвід роботи з фізичного виховання учнівської та студентської молоді.

 • Формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичного виховання.

 • Педагогічні інновації у роботі вчителя фізичного виховання.

 • Система роботи ВНЗ у сфері валеологічної освіти та виховання


Робочі мови конференції – українська, російська

До початку конференції планується видання тез і статей у збірнику матеріалів конференції.

Організаційний внесок для участі у конференції складає 40 грн. для викладачів та 20 грн. для студентів, магістрантів і вноситься по приїзду.

^ ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ І СТАТЕЙ:

Редколегія приймає тези обсягом 2-3 сторінки і статті обсягом 4-8 сторінок повністю підготовлених до друку. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc) шрифтом 14 (Times New Roman) на папері формату А-4, інтервал 1,5; поля: верхнє, нижнє – 2,5 см, ліве3 см, праве – 1,5 см. Абзацний відступ – 1,25 см.

Матеріали розташовуються у такій послідовності: назва (великими буквами, напівжирний шрифт, вирівнювання по центру). Наступний рядок – по центру, курсивом (напівжирний шрифт) прізвище та ініціали автора. Наступний рядок – по центру, курсивом (напівжирний шрифт) повна назва навчального закладу.


Зразок:

^ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДНОГО ХАРАКТЕРУ В РАМКАХ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ – ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ТА НАУКОВОЇ РОБОТИ

Гончаренко Н.О.

ВП «Лисичанський педагогічний коледж

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

 • Структура статті:

- актуальність: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання досліджуваної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

 •  формулювання мети статті (постановка завдання);

методи, організація досліджень;

 •  виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових

результатів;

 • основні висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі;

Усі перелічені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті, але графічно виділяти їх не треба.

Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга — номер сторінки, наприклад: [1, с. 21] або [1, с. 21; 2, с. 13-14]. Бібліографія і при необхідності примітки подаються в кінці статті після слова «Література» або після слів «Література і примітки» (без двокрапки) у порядку цитування й оформлюються згідно з вимогами ВАК України. Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацом; ім’я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом.

Наприклад.

1. Амонашвили Ш. А. Баллада о воспитании. – Артемовск, 2008. – 134с. 2. Волков Б. С., Волкова Н. В. Детская психология в вопросах и ответах. М.: Творческий центр, 2004.– 142с.


 • Для тез список літератури не подається.
 • На окремому аркуші подається довідка про автора (прізвище, ім’я, по батькові; місце роботи, посада, звання, учений ступінь; адреса навчального закладу; домашня адреса; номери телефонів (службовий, домашній, мобільний); тема доповіді, форма участі в конференції (усна доповідь та публікація матеріалів або тільки публікація), тематичний напрям.
 • Для студентів, магістрантів, аспірантів – прізвище, ім’я, по батькові; місце навчання, факультет, курс, науковий керівник (місце роботи, посада, звання, учений ступінь, прізвище, ім’я, по батькові); домашня адреса; номери телефонів (службовий, домашній, мобільний), тема доповіді, форма участі в конференції (усна доповідь та публікація матеріалів або тільки публікація), тематичний напрям.
 • Статті та тези, що не відповідають вимогам, не повертаються (не публікуються). Відповідальність за якість та достовірність матеріалів несуть автори публікацій та наукові керівники.
 • ^ Вартість послуги за видання – 20 грн. для тез та 15 грн. для статей за один машинописний аркуш.

Кошти надсилати на адресу: Сергєєва Ірина Юріївна, м. Лисичанськ - 8, вул. Героїв Сталінграда, 21, Луганська область, Україна, 93108.


 • Статтю або тези, довідку про автора та копію квитанції про сплату (відскановану та прикріплену до файлу) надіслати на електронну пошту: e-mail: _lpk@rambler.ru та повідомити за телефоном 095-122-61-01 (Сергєєва Ірина Юріївна).

Файл з тезами (статтею) називати прізвищем та ініціалами автора російськими літерами (наприклад, Петренко А.О.). Довідка про автора відсилається окремим файлом і повинна містити прізвище, ініціали автора (наприклад, Довідка Петренко А.О.). Електронний лист повинен мати обов’язково тему «Всеукраїнська конференція ФВ 2013».


 • Контактні телефони: 095-516-56-09 – Гончаренко Наталія Олександрівна (заступник директора з науково-методичної роботи).
 • Конференція відбудеться за адресою:

Луганська обл., м. Лисичанськ - 8,

вул. Героїв Сталінграда, 21

Лисичанський педагогічний коледж


Матеріали та квитанцію про сплату подавати не пізніше 25 лютого 2013 року.


Оргкомітет конференції сподівається на співпрацю

і бажає Вам творчих успіхів.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» iconІнформаційний лист! Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни дз «луганський національний університет імені тараса шевченка»
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» запрошує Вас прийняти участь у міжнародній науково-практичній конференції...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” днвз “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” інформаційний лист
На базі дз “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” 17 жовтня 2013 року відбудеться IV всеукраїнська науково-практична...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» iconМіністерство освіти та науки, молоді та спорту України Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Висновки про проходження управлінської (виробничої) практики слухача магістратури
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Луганський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут культури і мистецтв Кафедра теорії, історії музики та інструментальної підготовки Асоціація з проблем компаративної педагогіки Національна Всеукраїнська музична спілка Інформаційн
Мистецька освіта в контексті глобалізації та полікультурності”, яка відбудеться 22-23 листопада 2012 року в Інституті культури і...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» iconМшістерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний заклад «луганський національний університет імені тараса шевченка» факультет природничих наук
Оргкомітет запрошує до участі у конференції студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів внз, наукових співробітників
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Основними завданнями науково-дослідної практики зі спеціальності «Державна служба» були розробка програми дослідження та формування...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» iconМіністерство освіти І науки України Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Магістерська робота за спеціальністю 070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» iconМіністерство освіти І науки України Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Магістерська робота за спеціальністю 070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Київський національний університет імені Тараса Шевченка Київський університет імені Бориса Грінченка Черкаський національний університет ім.
«Здоров’я дитини–основа майбутнього життя людини», яка відбудеться 17 квітня 2013 року в м. Умань
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи