Реєстраційна форма учасника I міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Розумний Задум як основа ноосферної стратегії сталого розвитку» icon

Реєстраційна форма учасника I міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Розумний Задум як основа ноосферної стратегії сталого розвитку»
Скачати 88.19 Kb.
НазваРеєстраційна форма учасника I міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Розумний Задум як основа ноосферної стратегії сталого розвитку»
Дата19.03.2013
Розмір88.19 Kb.
ТипДокументи

Реєстраційна форма

учасника

I Міжнародної міждисциплінарної

науково-практичної конференції

«Розумний Задум

як основа ноосферної

стратегії сталого розвитку»

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище

Ім’я

По-батькові

Організація (установа)

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада

Адреса для листування:

Телефон/факс, дом.

E-mail

Назва доповіді

Назва напряму

Планую (необхідне позначити):

Виступити з доповіддю на пленарному засіданні

Так

Ні

Виступити з доповіддю на секційному засіданні

Так

Ні

Виступити з повідомленням

Так

Ні

Взяти участь як слухач

Так

Ні

Подати тези доповіді

Так

Ні

Подати статті у збірник наукових праць

Так

Ні


^ Потреба в технічних засобах

(необхідне позначити):

Мультимедійний проектор

Так

Ні^ Потреба в житлі (так, ні)______

Публікація матеріалів конференції

Тези доповідей (2-3 повні сторінки формату А4) учасників будуть надруковані у Збірнику матеріалів до початку роботи конференції. За результатами роботи конференції планується публікація статей (6-18 повних сторінок формату А4) у збірнику науково-технічних праць “Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України”.

Роботи, які не відповідають вимогам чи надійшли із запізненням, опубліковані не будуть.


Умови участі у конференції

Для участі у конференції необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі – 200 грн. не пізніше 1 березня 2013 року за наступними реквізитами:

Одержувач АТ «Дельта Банк», код одержувача (ЗКПО, ЕДРПОУ): 2558919857; код банка одержувача (МФО): 380236; рахунок одержувача: 26255906702280. ^ Призначення платежу: за участь у конференції.

Для публікації тез у Збірнику матеріалів конференції та статей у Збірнику науково-технічних праць необхідно до 1 березня 2013 року надіслати на Е-mail: Conf.IntelligentDesign@gmail.com oргкомітету: реєстраційну форму, тези, статтю, відсканований документ (квитанцію) про оплату оргвнеску.

Підтвердження про одержання матеріалів буде повідомлено авторам виключно електронною поштою протягом двох робочих днів.

Частину витрат учасників конференції організаційний комітет бере на себе.


Умови публікації статей

Для компенсації витрат, пов’язаних з підготовкою та виданням та розсилкою збірника науково-технічних праць “^ Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України”, необхідно перерахувати по 10 грн. за кожну сторінку тексту за вказаними вище реквізитами.


Вимоги до оформлення тез доповідей та статей учасників

Під час підготовки тез та статей учасників конференції у збірнику матеріалів та у збірнику науково-технічних праць радимо авторам дотримуватись таких вимог:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/22_10/398_dowi.pdf

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний лісотехнічний університет України

Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького

Національний університет «Острозька академія»

Український католицький університет

Львівська Духовна Семінарія Святого Духа
^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


I Міжнародна міждисциплінарна

науково-практична конференція


«Розумний Задум

як основа ноосферної стратегії сталого розвитку»


14 – 16 березня 2013 року


Львів – 2013

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у

I Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції

«Розумний Задум

як основа ноосферної стратегії сталого розвитку»,

яка відбудеться 14 – 16 березня 2013 року

у приміщенні Львівської Духовної Семінарії Святого Духа

за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка,35


Конференція включена у річний план заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Метою конференції є висвітлення суб’єкт-об’єктних відносин у триєдиній системі «креаціонізм-людина-довкілля».

Організатори конференції запрошують до участі вчених, викладачів навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів, а також фахівців, які цікавляться проблемами переосмислення наукових підходів до вирішення всепланетарних проблем. Конференція покликана виокремити знання, що є істинними, експериментально доведеними та глибоко науковими.

Стратегією конференції є:

  • Налагодження контактів між різними вищими навчальними закладами України та світу.

  • Обмін ідеями, думками, концепціями, поглядами у різних напрямах наукових досліджень для вирішення глобальних проблем людства, зумовлених духовною кризою суспільства.

  • Ухвалення єдиної концепції, направленої на сприйняття ідеї Розумного Задуму, яка приймає всю теорію сталого розвитку і має втілитись у людині як особистості, так і в соціокультурному контексті.


Тематичні напрями роботи конференції:

  • Еколого-економічний і питання біобезпеки

  • Медико-біологічний та біоетика

  • Філософсько-богословський

  • Лісівничий

  • Соціально-гуманітарний

  • Морально-правовий

Програмний комітет

Голова:

Туниця Ю.Ю.

Ректор НЛТУ України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор, академік НАН України

^ Члени програмного комітету:

Владика Борис (Гудзяк)

Ректор УКУ, член ректорської Асоціації Європейських Католицьких Університетів

Зіменковський Б.С.

Ректор Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, академік АН ВОУ, АНТКУ, МАНТІ, УАН.

Фредина о.Миколай

Ректор Львівської Духовної Семінарії Святого Духа

Бакуш о. Роман

Економ Львівської Духовної Семінарії Святого Духа

Пасічник І.Д.

Ректор Національного університету «Острозька академія» д. п. н., академік Міжнародної Слов’янської Академії Наук, АН ВШ України, Герой України

Голубець М.А.
^

Почесний директор Інституту екології Карпат НАН України, академік НАНУ, д. б. н., професор


Криницький Г.Т.

Проректор з наукової роботи НЛТУ України, д. б. н., професор

Жуковський В.М.

д. п. н., професор, декан гуманітарного факультету, настоятель студентсько-викладацького храму преподобного Федора Острозького

Гусак П.Р.

Доктор філософії Міжнародної академії філософії в Ліхтенштайні, ст. викладач УКУ

Головін С.Л.

Ph. D., D. Min. президент Християнського науково-апологетичного центру, магістр природничих наук, дійсний член Creation Research Society (США) і Creation Science Movement (Великобритания)

Атанов С.В.

Вчений секретар «Інституту генези життя і Всесвіту», координатор Християнського науково-апологетичного центру, член Євразійського Апологетичного товариства

Вознюк В.В.

Завідувач відділу освіти ЦХВЄУ

Найдьонов С.А.

Директор інституту церковно-державних відносин

Гула С.Є.

Асоціація християн-юристів

Терешкевич Г.Т. (с. Діогена)

к. н. з держ. управління, доц. кафедри філософії та економіки, курсу біоетики ЛНМУ ім. Данила Галицького

Джура О.Р.

к. мед. н., доц. кафедри гістології та ембріології ЛНМУ ім. Данила Галицького

Христенко О.М.

к. пед. н., викладач кафедри філософії та суспільних дисциплін ТДМУ ім. І.Я Горбачевського

Контактна інформація оргкомітету

Поштова адреса: вул. Ген. Чупринки 134 А, м. Львів, 79057, кафедра екології Національного лісотехнічного університету України.

Е-mail: Conf.IntelligentDesign@gmail.com

Веб-сайт кафедри:

http://nltu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=64:2011-03-15-16-49-37&Itemid=39

^ Організаційний комітет:

Голова:

Копій Л.І.

Завідувач кафедри екології НЛТУ України, д. с.-г. н., професор.

І-й заступник, офіційний представник:

Оліферчук В.П.

Доцент кафедри екології НЛТУ України, к. б. н.

Заступники:

Паславський М.М.

Завідувач лабораторії кафедри екології НЛТУ України

Андрушко В.Т.

Доцент кафедри філософії та політології НЛТУ України

Пивоварник М.М.

Голова профкому ГПУ “Львівгазвидобування”

Руда М.В.

Аспірант кафедри екології НЛТУ України

^ Відповідальні особи за публікацію тез та статей конференції:

Паславський Михайло Михайлович, завідувач лабораторії кафедри екології НЛТУ України – тел. +38(067) 836-20-26;

Руда Марія Віталіївна, аспірант кафедри екології НЛТУ України – тел. +38(098) 798-12-81.

^ Звертатися у робочі дні з 1000 до 1700.


З усіх питань, пов’язаних з участю у конференції просимо звертатися за адресою:

Національний лісотехнічний університет України Кафедра екології

вул. Генерала Чупринки, 103.

79000, м. Львів, Україна

упринки, 103.сотехнічний університет Українися до

Оліферчук Вікторія Петрівна

Тел.: +38(066) 464 36 11

Fax.: +38(032) 237 89 05

Е-mail: Conf.IntelligentDesign@gmail.com


Ласкаво запрошуємо! Сподіваємося на Вашу участь в конференції.

З повагою, оргкомітет конференції

Схожі:

Реєстраційна форма учасника I міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Розумний Задум як основа ноосферної стратегії сталого розвитку» iconРеєстраційна форма учасника міжнародної науково-практичної конференції з охороноздоровчого права
Концептуальні засади розвитку охороноздоровчого права та законодавства України про охорону здоров’я ”
Реєстраційна форма учасника I міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Розумний Задум як основа ноосферної стратегії сталого розвитку» iconРеєстраційна форма учасника міжнародної науково-практичної конференції з охороноздоровчого права
Будь ласка, заповніть реєстраційну форму українською, російською та, по можливості, англійською мовами для підготовки програми та...
Реєстраційна форма учасника I міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Розумний Задум як основа ноосферної стратегії сталого розвитку» iconРеєстраційна форма учасника VІII всеукраїнської науково-практичної конференції «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність»

Реєстраційна форма учасника I міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Розумний Задум як основа ноосферної стратегії сталого розвитку» iconРеєстраційна форма учасника VІII всеукраїнської науково-практичної конференції «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність»

Реєстраційна форма учасника I міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Розумний Задум як основа ноосферної стратегії сталого розвитку» iconЗаявка учасника ХІІІ міжнародної конференції
«Ідеї академіка Вернадського та науково-практичні проблеми сталого розвитку регіонів»
Реєстраційна форма учасника I міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Розумний Задум як основа ноосферної стратегії сталого розвитку» iconРеєстраційна картка учасника міжнародної науково-практичної конференції «Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології»
Поляков М. В. – д ф м н., професор, ректор дну ім. О. Гончара, голова оргкомітету
Реєстраційна форма учасника I міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Розумний Задум як основа ноосферної стратегії сталого розвитку» iconКартка учасника науково-практичної конференції
«Роль банків у забезпеченні сталого розвитку фінансового ринку та реального сектору економіки України»
Реєстраційна форма учасника I міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Розумний Задум як основа ноосферної стратегії сталого розвитку» iconКартка учасника науково-практичної конференції
«Роль банків у забезпеченні сталого розвитку фінансового ринку та реального сектору економіки України»
Реєстраційна форма учасника I міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Розумний Задум як основа ноосферної стратегії сталого розвитку» iconРегламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції
Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасником Міжнародної науково-практичної конференції...
Реєстраційна форма учасника I міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Розумний Задум як основа ноосферної стратегії сталого розвитку» iconРеєстраційна картка
Реєстраційна картка участника міжнародної науково-практичної конференції молодих учених І студентів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи