Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія
Скачати 460.89 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія
Сторінка3/3
Дата22.03.2013
Розмір460.89 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3
ТЕМА 5.

^ ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГЕНДЕРУ


Біологічне та соціальне в людині: гендер та стать. Психологія статевих відмінностей. Відмінності чоловіків та жінок в когнитивній, мотиваційній сфері (рівень претензій), рисах особистості (агресія, конформність, емпатія, невербальна поведінка). Інструментальність та експресивність.

Поняття гендерного стереотипу та гендерної ролі. Функції гендерних стереотипів: захисно-виправдовуюча, регулятивна, трансляційна. Аналіз стереотипів поведінки чоловіків та жінок та їх регулятивна функція.

Соціалізація як засвоєння гендерних ролей. Теорії засвоєння гендерних ролей: психоаналітична (ідентифікація), теорія соціального навчання (теорія статевої типізації), теорія когнітивного розвитку, теорія гендерної схеми.

Особливості гендерної соціалізації дівчаток та хлопчиків. Асиметрія гендерної соціалізації в дитинстві. Динаміка засвоєння гендерних ролей в дитинстві. Характер статево-ролевого розвитку та основні вікові періоди дитинства.

Чинники та фактори, що впливають на гендерну соціалізацію. Соціо-демографічний аналіз гендерних проблем сімейних відносин. Рольові очікування і поведінка в сім'ї. Прийняття сімейних рішень і розподіл влади в сім'ї Спілкування в шлюбі. Гендерні конфлікти. Проблема насилля в сім'ї. Статус та психологічне самопочуття жінки в сім'ї (рольовий конфлікт працюючої жінки). Статус та психологічне самопочуття чоловіка в сім'ї

Особливості впливу батька та матері на соціалізацію дітей різної статі. Вплив на процес соціалізації братів, сестер, однолітків.

Репрезентація чоловічих та жіночих образів в підручниках. Специфіка поведінки вчителів з учнями різної статі. Вплив ЗМІ на гендерну соціалізацію в дитячому віці.

Гендерні проблеми професійних відносин. Чинники жіночої зайнятості та труднощі, що виникають в професійній діяльності жінок. Чинники, що впливають на професійну кар'єру жінок. Теорії дискримінації чоловіків та жінок в професійній сфері, стереотипи феміності та маскуліності, стереотипи стосовно професійних здібностей в дзеркалі гендеру.

Перспективи гендерної рівності.


План семінарського заняття

1.Які основні недоліки та позитиви концепцій, що пояснюють набування людиною гендерної ідентичності

2.Основні чинники, що впливають на гендерну соціалізацію

3.Які гендерні ролі властиві чоловікам та жінкам в українському суспільстві

Література основна:

 • Гілліган Іншим голосом. Психологічна теорія і розвиток жінки.// Назалежний культурологічний часопис “І” 2003. С. 6-26

 • Чодоров Н. Воспроизводство материнства: психоанализ и социология пола // Антология гендерной теории. Минск 2000


^ Література додаткова

Алешина Ю., Волович А. Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины // Вопр.психологии 1991,№ 4

Берн Ш. Гендерная психология. Спб., 2001

Говорун Т.В., Кікенжді О.М. Гендерна психологія. К.,2004

Горні К. Втеча від жіночості. Комплекс чоловічості у жінок очима чоловіків та жінок. // Назалежний культурологічний часопис «І» 2003. С. 6-24

Горні К. Страх перед жінкою. Спостереження щодо специфіки страху чоловіків і жінок перед протилежною статтю.//Назалежний культурологічний часопис “І” 2003. С. 24-37

Иванова Е.О гендерных особенностях памяти // Гендерные исследования Харьков 1999, № 3

Кон И. Психология половых различий // Вопросы психологии 1981, №3

Кон И. Ребенок и общество М.. 1988. Гл. 4,5

Репина А. Анализ теорий полоролевой социализации в современной западной психологии // Вопр. психологии 1987, № 4

Хамитов Н. Философия и психология пола. К..2001

Хорни К Невротические отношения полов // Психология господства и подчинения. Хрестоматия. М., 1998


Питання для самоконтролю:

1.Що таке гендерний стереотип та гендерна роль. Яка між ними різниця

2.Які чинники впливають на гендерну соціалізацію

3.Яку роль відіграє родина у гендерній соціалізації


Теми есе:

1.Працююча жінка: основні стереотипи

2.Чоловік в дзеркалі стереотипів

3.Стереотипні уявлення про гендерні ролі в ЗМІ


ТЕМА 6.

^ СОЦІОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ГЕНДЕРУ


План семінарського заняття

1.Гендерна соціологія чи гендерні проблеми соціології. Гендер як стратифікаційна категорія

2.Гендер як аналітична категорія на рівні мікро груп

3.Гендер як аналітична категорія на рівні макрогруп


Література основна:

 • Киммел М. Основные подходы. // Хрестоматия феминистических текстов. М., 2000. С.

 • Коллинз Р. Введение в неочевидную социологію// Антология гендерной теории. Минск 2000. С. 115-137

 • Хубер Дж. Теория гендерной стратификации// Антология гендерной теории. Минск 2000. С. 77-97Література додаткова

Здравомыслова Е., Темкина А. Социальное конструирование гендера и гендерная система в России.// Гендерное измерение социальной и политической активности в переходной период..СПб 1999. С.5-13

Смитт Д.. Женская перспектива как радикальная критика социологии.//

www.tvergenderstudies.ru/fl00000r.htm


Питання для самоконтролю:

1.Що таке гендерний дисплей?

2.Який гендерний порядок українського суспільства

3.В чому полягає конструктивістський підхід в гендерній теорії


Теми есе:

1.Теорія соціальних ролей Парсонса та гендерна стратифікація

2.Чи існує гендерна соціологія

3.Гендер як стратифікаційна категорія


ТЕМА 7.

^ ПОЛІТИЧНІ ВИМІРИ ГЕНДЕРУ


Проблема рівності прав чоловіків та жінок як складова прав особистості. Історичний аналіз проблеми. Труднощі, що виникають при реалізації егалітаристського ідеалу. Причини гендерної асиметрії. Мікрополітики влади.

Приватна та публічна сфери як репрезентанти розподілу влади. Жінка в приватній сфері. Жінка та публічне життя. Жінка та економіка. Жінка та політика. Політична участь жінок: європейський та український варіант.


План семінарського заняття

1.Гендер та гендерні відносини як відносини влади.

2.Поняття гендерної асиметрії та шляхи її усунення. Гендерний паритет.

3.Гендерні системи Європи та України: порівняльний аналіз


Література основна:

Бурд’е П. Символічне насильство. // Про рівність статей. К., 2007. С. 100-106

Міллет К. Сексуальна політика. К., 2000

Скотт Дж. Теоретичні міркування про гендер та політику.//Гендерний підхід: історія, культура, суспільство. Львів 2003. С.231-251

Фуко М.Історія сексуальності. Т.1. Харків 2000. С.10-45


Література додаткова

Батлер Дж. Психика власти. СПб., 2005

Елштайн Д. Б. Громадський чоловік, приватна жінка. К., 2002. Ч.2, розд. 5, 6

Жеребкина И. Femina Postsovietica. О женском политическом бессознательном. Харьков 2000

Жеребкина И. Гендерные 90-е.СПб.,2003.С.36-66

Темкина А. Гендерные подходы к проблеме политического участия// Гендерное измерение социальной и политической активности в переходной период. СПб., 1999.С.13-19

Темкина А. Женский путь в политику. //Гендерное измерение социальной и политической активности в переходной период. СПб., 1999. С. 19-33

Питання для самоконтролю:

1.Що таке гендерна асиметрія

2.Наведить приклади гендерної асиметрії в українському суспільстві.

3.Як досягається гендерний паритет в політичній сфері


Теми есе:

1.Жінка і влада:український контекст

2.Жінка в політиці.

3.Політична участь українських жінок


ТЕМА 8.

^ МОВНІ ВИМІРИ ГЕНДЕРУ.


Проблема чоловічого та жіночого через призму мови. Біологічні та соціальні передумови відмінностей у вербальній поведінці чоловіків та жінок. Відмінності в мові чоловіків та жінок на різних рівнях: фонетика, лексика, орфографія, синтаксис. Стратегія та тактика мовної поведінки статей в цілому. Чоловічий та жіночий дискурс. Чоловічий та жіночий стилі письма. Поняття гендерлекту. Вираження стереотипних уявлень жінок та чоловіків в мові (художня література, побутова мова, засоби масової інформації).

Жінка - автор. Проблема жіночого письма. Стилі жіночого письма (автобіографія, сповідь, мемуари, новела). Жіноче письмо і гінокритика.

Проблема літератури в контексті гендерних стратегій. Поняття жіночої літератури. Теоретичні підходи до визначення поняття. Становлення жіночо центрованої літератури. Жіночий досвід і жіноча література проти домінантних (чоловічих) схем інтерпретації: проблеми та пошуки. Жінка - читач. Жінка - героїня літературного твору. Образи жінки в літературі.

Перша хвиля жіночої літературної критики в 1900-1940 рр. В. Вулф. С. де Бовуар. Українська феміністична критика початку ХХ ст. (Леся Українка, Ольга Кобилянська, Н. Кобринська)

Радикальна феміністична критика 60-70 рр. К. Міллет. Французька та американська школи в феміністичному літературознавстві. Руйнування тиску граматичних та синтаксичних законів мови. Аналіз семіотичного та символічного рівня художньої мови. Л. Ірігарей, Крістева. Гендерні репрезентації сексуальності. Хелен Сіксу. Психоаналіз в західній та українській феміністичній літературі.

Жіноча література в Україні. Жінки-літератори. Образ жінки в модерній та постмодерній українській літературі. Жіноча література та сучасний феміністичний дискурс.


План семінарського заняття

1.Соціокультурні аспекти мови. Гендер як соціокультурне означення мовних практик.

2.Проблема гендеру в лінгвістиці.

3.Проблема гендеру в літературі.


Література основна:

 • Забужко О. Мова і влада // Хроніки від Фортінбраса. К., 1999. С.99-131

 • Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о мышлении. М., 2004. С. 28 – 86. //http://my.samara.ru/builder/files/soc/c_26852/2611.html

 • Шовалтер Е. Феміністична критика в пущі. // Антологія світової літературно-критичної думки ХХст. - Львів, 1996


Література додаткова:

Агеева В. Жіночий простір. К., 2003

Вулф В. Власний простір. К., 1999.Роз.2, 3,4.

Горошко Е.И. Гендерные исследования в языкознании http://www.textology.ru/article.aspx?aId=83

Гундорова Т. Femina melancolica. Стать та культура в гендерній утопії Ольги Кобилянської. - К.,2002

Жінка як текст. К., 2002

Жеребкина И Гендерные 90-е. СПб 2003.С.174-210

Забужко О. Жінка - автор у колоніальній культурі, або Знадоби до української гендерної міфології // Хроніки від Фортінбраса. К., 1999

Зборовська Н. Феміністичні роздуми на карнавалі мертвих поцілунків. Львів 1999.

Кирилина Е. Гендерные исследования в зарубежной и российской лингвистике// Общественные науки и современность. 2000.  № 4. С. 138-143.  http://www.ecsocman.edu.ru/ons/msg/147827.html

Лакофф Дж. Когнитивное моделирование//http://kosilova.textdriven.com/narod/studia2/lakoff.htm

Планте К. Читання, письмо: рівність прав через утопію відмінностей // Про рівність статей. К., 2007. С.385-403

Шпак Н Подолання сексизму в мові // Рівність жінок і чоловіків. Світові тенденції та українські реалії. - К., 2001 - С. 66-70


Питання для самоперевірки

1.Що таке гендерлект?

2. Як відбуваеться процесс виробництва, відтворення та легітимізації значень у мові?

3.Наведить приклади сексизму в мові

4.Що таке феміністична літературна критика


Теми есе

1. Які шляхи подолання сексизму в мові

2.Яка специфіка “жіночої” літератури

3.Владний характер мовних гендерних політик


^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Стать і гендер:

а/тотожні поняття

б/абсолютно різні

в/в них є спільні риси (вказати)

г/доповнюючі


Розуміння гендера як соціального конструкта означає:

а/пов*язанність гендерних відносин з економікою

б/історичний характер гендерних відносин

в/культурну визначеність гендерних відносин

г/зв*язок з певною соціальною групою


^ Гендерний аналіз – це:

а/підрахунок кількісного співвідношення чоловіків та жінок в суспільстві

б/розуміння гендерних процесів в економіці та суспільстві

в/визначення кількості жінок у владних структурах

г/засіб дослідження соціальних процесів з точки зору гендерногопаритету


Поняття соціостатевої системи ввела:

а/Гілліган

б/Фрідан

в/Рубін

г/Батлер


^ Гендерна система – це:

а/сукупність стосунків чоловіків та жінок, що ґрунтуються на формальних та неформальних правилах та нормах

б/ сукупність норм, що керує поведінкою чоловіків та жінок

в/сукупність чоловіків та жінок, що діють на основі формальних та неформальних правил та норм

г/сукупність всіх чоловіків та жінок


^ Стать і гендер:

а/тотожні поняття

б/абсолютно різні

в/в них є спільні риси (вказати)

г/перетинаються


Розуміння гендера як соціального конструкта означає:

а/пов*язанність гендерних відносин з економікою

б/історичний характер гендерних відносин

в/культурну визначеність гендерних відносин

г/за*язок гендерних відносин з полытикою


^ Гендерний аналіз – це:

а/підрахунок кількісного співвідношення чоловіків та жінок в суспільстві

б/розуміння гендерних процесів в економіці та суспільстві

в/визначення кількості жінок у владних структурах

г/визначення кількості чоловіків та жінок в суспільстві


Поняття соціостатевої системи ввела:

а/Гілліган

б/Фрідан

в/Рубін

г/Батлер


^ Гендерна система – це:

а/сукупність стосунків чоловіків та жінок, що ґрунтуються на формальних та неформальних правилах та нормах

б/ сукупність норм, що керує поведінкою чоловіків та жінок

в/сукупність чоловіків та жінок, що діють на основі формальних та неформальних правил та норм

г/


^ Автором теорії материнської мови є:

а/Ірігарей

б/Крістева

в/Сіксу

г/Ірігарей


Гендерлект – це:

а/нова мова, що має універсальний характер

б/мова,позбавлена мовного сексизму

в/мовна практика, що розрізняє мову чоловіків та жінок

г/мова позбавлена смислу


Підкреслить прізвища авторів-представниць феміністичної літературної критики:

а/Сіксу,

б/Терес,

в/Косовскі

г/Код,


Підкреслить прізвища представниць французької школи літературної критики:

а/Батлер

б/Крістева

в/Шанер,

г/Радик,

Автором статево-рольової теорії є:

а/ Парсонс

б/Фройд

в/Гофман

г/Юнг


^ Гендерний дисплей –це:

а/комп*ютерне означення чоловічих та жіночих ролей

б/категоризація за ознакою статі

в/список чоловічих та жіночих ролей

г/гендерна структура суспыльства


^ Гендерний контракт – це:

а/економічний аспект гендерних відносин

б/договір між чоловіками та їх дружинами, згідно якого останні виконують хатню роботу, чоловіки утримують їхта дітей.

в/відносини між чоловіками та жінками, що регулюються певними культурно та соціально визначеними нормами

г/контракт при наймі на роботу жінок


^ Соціальне конструювання гендеру означає,що:

а/гендерні відносини визначаються соціальними та культурними контекстами

б/гендерні відносини залежать від економіки

в/гендерні відносини не є об*єктивними

г/ гендерні відносини є довільними


^ Критеріем гендерної стратифікації є:

а/економічна система

б/розподіл владних функцій у суспільстві

в/наявність військових ресурсів

г/наявність економічнихресурсів


^ Гендерна ідентичність – це:

а/підсистема соціальної ідентичності,в якій відображене неповторне Я людини

б/виражає неповторність Я людини, не пов*язана з соціальністю

в/виражає те спільне, що є у всіх чоловіків та у всіх жінок


^ Статева та гендерна ідентичності:

а/ тотожні

б/ протилежні

в/взаємодоповнюючі (вказати в чому)

г/пертинаються


Скляна стеля – це:

а/архітектурний елемент

б/межа можливостей жінки в суспільстві

в/неформальні бар*єри, що перешкоджають кар*єрному зростанню жінок

г/бар’єри, що долають в своєму житті чоловіки


Автором теорії андрогінії є:

а/ Берн

б/Батлер

в/Бем

г/Бенхабіб


в/повторення

г/


^ Номадичний проект полягає в тому, що:

а/ідентичність жінки є соціальною

б/ідентичність жінки є біологічною

в/ідентичності жінки не існує

г/ідентичність жінки є духовною


^ Автором теорії перфомансу є:

а/Крістева

б/Батлер

в/Брайдотті

г/Сіксу


Автором концепції владних практик, які лежать в основі нерівності чоловіків та жінок, є:

а/Барт

б/Фуко

в/Дельоз

г/Код


5.Що означає деконструкція гендерних відносин:

а/розрив спілкування чоловіків та жінок

б/переосмислення принципів відносин чоловіків та жінок

в/відкриття причин, що обумовлюють характер відносин чоловіків та жінок.


Автором праці Місто жінок є:

а/О.де Гуж

б/К.Пізанська

в/Шарлотта Корде

г/Б. Фрідан


^ Як називався рух жінок у 18-19 столітті,який прагнув їх політичного звільнення:

а/екофемінізм

б/аболіціонізм

в/суфражизм

г/радикальний фемінізм


Автором «Декларації прав жінки» була:

а/К.Пізанська

б/М.Уолстоункрафт

в/О.деГуж

г/Бовуар

^ Які жіночи ролі були найбільш поширені в середньовіччя:

а/Прекрасної Панни

б/Відьми

в/Матері

г/ Подруги


В основі жіночої історії має лежати принцип:

а/рівності чоловіків та жінок

б/пріоритету приватного над громадським

в/врахування жіночого досвіду/

г/впливу жінок на політику


Автором праці “Психіка влади” є:

а/Барт

б/Фуко

в/Батлер

г/Бовуар


^ Ліберальний фемінізм:

а/не підтримує політичної активності жінок

б/повністю підтримує громадську участь жінок

в/ частково підтримує громадську участь жінок

г/ прихильний до патріархальних цінностей

3.Підкреслить прізвища авторів-феміністок, які займались проблемою жінки та політики:

а\Е.Кіс

б\А.Ален

в\Б.Елштайн,

Г\С.Оукін,


^ Гендерний паритет- це:

а/повага до прав жінок як частини права особистості

б/як демократичне представництво статей в процесах прийняття рішень на всіх рівнях

в/надання жінці права голосувати

г/правожінкиголосувати


Вислів “Приватне –це політичне” належить:

а/ліберальному фемінізму

б/радикальному фемінізму

в/культурному фемінізму

г/екофемінізму


.Автором концепції матріархату був:

а/ГЕгель

б/Банхофен

вМаркс

г/Сартр


2.^ Автором ідеї стосовно гендерної визначенності культур був:

а/ Зіммель

б/ Вайнінгер

в/Кант

г/Конт


4.Специфікой гендерної української культурної парадигми є:

а/її андрогінність

б/її фемінність

в/її маскулінність

г/нейтральність


5.^ Гендерна дихотомія більше властива:

а/ західній культурі

б/ східній культурі

в/ не властива ніякій культурі

г/властива всім культурам


^ ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Метою самостійної роботи студентів є :

-вироблення практичних навичок роботи з першоджерелами, вміння аналізувати запропоновані праці та застосовувати їх в розкритті тем, винесених для вивчення. Список першоджерел додається.

-оволодіння понятійним апаратом, яким користуються представники гендерної теорії. З цією метою студентам пропонується глосарій, який вони мають самостійно заповнити

-вміти системно та логічно викладати свої погляди на проблеми винесені на вивчення в програмі, полемізувати, критично оцінювати запропоновані теорії. З цією метою студенти пишуть творчу роботу-есе.

-


^ СПИСОК ПРАЦЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

1.Бовуар С.де. Друга стать.К., 2001. Т. 1. Розд.1,2

2.Батлер Дж. Гендерное беспокойство. // Антология гендерной философиию Минск 2000. С. 89-123

3.Міллет К. Сексуальна політика. К. 2000. Розд 1

4.Терел Л. Мова і влада// Антологія феміністичної філософії. К., 2006. С.179-195

5.Мітчелл Дж. Психоаналіз і фемінізм. Львів 2000. Розд. 4

6.Коуд Л. Епістемологія.// Антологія феміністичної філософії. К., 2006. С.215-228

7. Чодороу Н. Воспроизводство материнства: психоаналіз и соціологія гендера //Антология гендерной теории.Минск 2000.С.370-390

8. Гиллиган К. Место женщины в жизненном цикле мужчины// Хрестоматия феминистических текстов. Спб., 2000.С.166-187

9.Брайдотті Р. Теорія статевих відмінностей. .// Антологія феміністичної філософії. К., 2006. С.357-367


^ ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ ЕСЕ

( творча робота, обсягом 5-6 сторінок)

Оцінюється 10 балами

1.Стать чи гендер: європейський та пострадянський контекст дискусій

2.Гендерна соціологія: основні задачи та перспективи

3.Проблема гендерної ідентичності як проблема філософії

4.Проблема сексизму в освітньому процесі.

5.Андрогін- психологічний ідеал майбутньої людини?

6.Гендерні виміри науки

7.Жіночі культури, чоловічі культури. Порівняльний аналіз

8.Інфляція чоловічого в сучасній європейській культурі

9.Чоловіче та жіноче тіло: стратегії репрезентації

10.Трансгендер: філософський, соціальний, психологічний аспект


Студентам пропонується самостійно підготувати глосарій основних понять до курсу.


ГЛОССАРІЙ

(оцінюється 10 балами)

Андрогінія

Андроцентризм

Гендерна асиметрія

Гендерна демократія

Гендерна диференціація

Гендерна ідентичність

Гендерна стратифікація

Гендерна структура

Гендерна система

Гендерні норми

Гендерна політика

Гендерні стереотипи

Гендерні уявлення

Гендерний аналіз

Гендерний дисплей

Гендерно-статева система

Гомосоціальність

Система гендерних відносин

трансгендер


Для здачи заліку необхідно написати модулі, залікове есе рецензію на твори, подані для обов’язкового опрацювання, підготувати глосарій та написати підсумковий контрольний тест.


Контроль самостійної роботи студентів відбувається у вигляді

 • написання рецензій на запропоновані першоджерела

 • перевірки глосарія,підготовленого студентами

 • написання творчої роботи та захист її на додаткових консультаціях


^ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ

(для заліку)

Оцінюється 30 балами

1.Прокоментуйте будь-яку рекламу з точки зору гендерних очікувань.


2.Проаналізуйте будь які дитячі книжки, підручники,посібники на сексизм та расизм (ілюстрації,сюжет, описаний спосіб життя або стосунки між людьми)


3.Чи погоджуєтесь ви з твердженням,що легалізація гомосексуальних меншин в Україні пов’язана не з впливом Заходу, а з процесами розбудови громадянського суспільства?


4.Чи погоджуєтесь ви з твердженням, що лес бійки та геї можуть зумовлювати гомосексуальні прояви іншої людини.


5.Проінтерпретуйте вислів: Чоловікам – їх права і не більше. Жінкам – їх права і не менше.


6.Чи поділяють гендерний підхід чоловіки та жінки,які оперують такими гаслами: “Бережить жінок (чоловіків)”, “Гововна відповідальність за сім’ю лежить на жінках(чоловіках)”?


7.Проаналізуйте бюджет вільного (позаробочого) часу українських чоловіків, щоб прокоментувати феміністичну точку зору, що розподіл праці в домогосподарстві знаходиться у відповідності до гендерної стратифікації.


8.Чи відповідають українським реаліям твердження західних вчених про те, що жінки заробляють менше внаслідок гіршої освіти та меншого досавду


1   2   3

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни 020301 Філософія любові напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю «філософія»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія
Основні напрями філософії фемінізму. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни феноменологія часу-простору напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю „філософія. ­ 20 12.–...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія
Основні напрями феміністичної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія
Основні напрями феміністичної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни
Філософія І методологія науки. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія,спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія спеціальністю „філософія
...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія спеціальністю „філософія
...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки підготовки 0301 -філософія, спеціальності 030101 „філософія
Проблеми гендерної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки підготовки 0301 –філософія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки українська мова І література, спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи