Голова комітету з конкурсних торгів icon

Голова комітету з конкурсних торгів
Скачати 327.97 Kb.
НазваГолова комітету з конкурсних торгів
Дата29.07.2012
Розмір327.97 Kb.
ТипКонкурс
Тернопільський національний технічний університет імені Івана ПулюяЗатверджено

на засіданні комітету з конкурсних торгів 14.09.2011.

Голова комітету з конкурсних торгів

______________Галущак М.П.
ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на закупівлю товару:Устаткування для автоматичного оброблення інформації


Код згідно ДКПП ДК 016-97: 30.02.1


Процедура закупівлі – відкриті торги


м. Тернопіль - 2011I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація про замовника торгів
повне найменування

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

місцезнаходження

м. Тернопіль, вул. Руська, 56, 46001

посадові особі замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками

Галущак Михайло Петрович, доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері, тел. (0352) 23-60-09; факс: (0352) 25-49-83,

Е-mail: Halushchak@mail.ru;

Грушецька Ольга Володимирівна, економіст І категорії ПЕВ, тел. (0352) 23-60-09; факс: (0352) 25-49-83,

Е-mail: economist@tu.edu.te.ua

3. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі

30.02.1 Устаткування для автоматичного оброблення інформації

вид предмета закупівлі

Товар

місце, кількість, обсяг поставки товарів

м. Тернопіль, вул. Руська, 56, 46001.

Кількість товарів: 773 шт., у тому числі: процесорів – 85 шт.; материнських плат – 85 шт.; оперативної памяті- 85 шт.; вінчестерів – 88 шт.; оптичних приводів – 3 шт.; кабелів - 3шт.; мережевих карт – 1 шт.; клавіатур – 95 шт.; мишок - 95 шт.; корпусів з блоками живлення - 85 шт.; моніторів - 95 шт.; «тонкий клієнт» – 10 шт.; серверів – 1 шт.; принтерів – 1 шт.; мультимедійних проекторів – 5 штук; тонер-картриджів - 36 шт.

строк поставки товарів

Листопад-грудень 2011 р.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником та учасником, викладаються українською мовою. Всі інші документи, що входять до складу пропозиції конкурсних торгів, можуть бути складені мовою оригіналу документа та мати автентичний переклад на українську мову, завірений печаткою Учасника.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації |конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: "Не відкривати до 11.00 год. 27 жовтня 2011 р."

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

- заповненої форми згідно з Додатком 1 до даної документації конкурсних торгів включно з ціновою пропозицією згідно Додатку 2 ;

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі));

- документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям згідно вимог Додатку 3 до даної документації конкурсних торгів;

-- документально підтвердженої інформації про виконання вимог, встановлених статтею 17 Закону, згідно Додатку 3 до даної документації конкурсних торгів;

- істотних умов договору згідно з Додатком 5 до даної документації конкурсних торгів, які повинні бути підписані уповноваженою особою учасника і містити печатку учасника (крім підприємців, що здійснюють діяльність без печатки згідно чинного законодавства)

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

-

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Перелік кваліфікаційних критеріїв учасників згідно статті 16 Закону наведено у Додатку 3 до даної документації конкурсних торгів.

Оцінка відповідності Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям здійснюється на підставі письмових документів, наданих Учасником у складі пропозиції конкурсних торгів.

Перелік документів, які повинен надати Учасник на виконання вимог, встановлених статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального їх підтвердження наведені у додатку 3 до даної документації конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів, яка не містить документів про відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям, є такою, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником. Основні технічні вимоги до предмета закупівлі та кількості товару зазначені у Додатку 4 до даної документації конкурсних торгів

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Окремі частини предмета закупівлі (лоти) не передбачаються

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою

місце подання пропозицій конкурсних торгів

м. Тернопіль, вул. Руська, 56, каб.211, 46001.

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

27 жовтня 2011 р., 10.00 год.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

м. Тернопіль, вул. Руська, 56, каб.216, 46001.

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

27 жовтня 2011 р., 11.00 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовник відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону визначає найкращу пропозицію конкурсних торгів за єдиним критерієм оцінки – найнижчою ціною пропозиції конкурсних торгів за умови виконання всіх технічних та кількісних вимог до предмета закупівлі

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється

3. Інша інформація

Учасник у складі пропозиції конкурсних торгів може зазначити іншу необхідну інформацію

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону; не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Істотні умови договору наведено у додатку № 5 до даної документації конкурсних торгів.


3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору не вимагаєтьсяДОДАТОК 1

до документації конкурсних торгів


Форма „Пропозиція" конкурсних торгів„


Ми, ______________________________________________________________, (назва Учасника)

надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах.

Вивчивши документацію конкурсних торгів та основні технічні вимоги до предмета закупівлі (Додаток 4 до документації конкурсних торгів) на постачання товару - Устаткування для автоматичного оброблення інформації, ми уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Істотні умови Договору на умовах, зазначених у нашій пропозиції.

1. Повне найменування учасника __________________________________________________________________

2. Адреса (місцезнаходження) ___________________________________________________________________________________________________________________________

3.Телефон/факс: __________________________________________________________

4. Електронна адреса: _____________________________________________________

5. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) _______________________________________________________________________________________________________________

6. Форма власності, юридичний статус та адреса підприємства (організації )_________

7. Строки виконання послуг: Відповідно до вимог документації конкурсних торгів та істотних умов Договору.

8. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі

____________________________________________________________


9. Цінова пропозиція (згідно вимог Додатку 2 до документації конкурсних торгів).

10. Ми зобов'язуємося здійснити поставку товару відповідно до основних умов Договору, зазначених у документації конкурсних торгів.

При цьому ми погоджуємось, що оплата за товар здійснюватиметься Замовником в усіх випадках виключно після затвердження та доведення до нього у встановленому законодавством порядку відповідних бюджетних асигнувань на зазначені цілі.

11. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього Договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

12. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

13. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень Замовника договір про закупівлю не може бути укладеним раніше, ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт


Уповноважена особа

учасника:

_____________________________

_____________________________ ______________________

(посада) (П. І. Б.) (підпис)


М. П

ДОДАТОК 2

до документації конкурсних торгів


^ Цінова пропозиція


  1. Цінова пропозиція складається у вигляді таблиці:


Найменування товару, його основні технічні характеристики

Кількість

одиниць

Ціна за одиницю

без ПДВ, грн.

Ціна за одиницю

з ПДВ, грн.

Загальна вартість без ПДВ, грн.

Загальна вартість

з ПДВ,

грн.

Гарантійний термін,

років

^ Вартість пропозиції
-

-

Σ

Σ

-2. В пропозиції вказується вартість за кожним найменуванням товару у гривнях (з двома десятковими знаками після коми) та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції конкурсних торгів з ПДВ.

3. Учасник зазначає ціну пропозиції з урахуванням усіх податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником на момент постачання товару.

4. Ціна включає витрати на транспортування, страхування, завантаження, розвантаження, зберігання, сплату митних тарифів, наявність сертифікатів, тощо.

5. Загальна ціна пропозиції конкурсних торгів повинна бути чітко та остаточно визначена без будь-яких посилань, обмежень або застережень, та за будь-яких обставин не підлягає зміні або коригуванню, у тому числі, шляхом знижок/надбавок, під час дії пропозиції конкурсних торгів.

6. Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експертних), пов’язаних із поданням конкурсної пропозиції та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

7. Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів, не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).


ДОДАТОК 3

до документації конкурсних торгів


кваліфікаційні критерії до Учасників відповідно до статті 16 Закону та перелік документів, які повинен надати Учасник на виконання вимог, встановлених статтею 17 Закону


Кваліфікаційні критерії до учасників та документальне підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям

Кваліфікаційні критерії

Документальне підтвердження

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

1.1. Довідка в довільній формі, завірена підписом та печаткою Учасника або уповноваженою посадовою особою Учасника.

2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

2.1. Довідка в довільній формі, завірена підписом та печаткою Учасника або уповноваженою посадовою особою Учасника.

3. Наявність документального підтвердженого досвіду виконанні аналогічних договорів

3.1. Копії договорів про виконання аналогічних договорів у 2008-2010 роках.

4. Наявність фінансової спроможності

4.1. Копія балансу за 2010 рік.

4.2. Копія звіту про фінансові результати за 2010 рік.

4.3. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, чинна на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів

^ Перелік документів на виконання вимог, встановлених статтею 17 Закону


Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він:

- здійснює підприємницьку діяльність відповідно до положень Статуту

Копія Статуту (зі змінами).

- сплатив податки і збори, передбачені законодавством України

- довідка з Державної податкової адміністрації про відсутність заборгованості перед бюджетом, чинна на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів (оригінал).

- довідка від Пенсійного фонду про відсутність заборгованості, чинна на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів (оригінал).Копії усіх документів (кожна з сторінок копії) мають бути підписані уповноваженою посадовою особою Учасника та завірені печаткою.

Учасники процедури закупівлі - фізичні особи не подають документи, оформлення яких не передбачено за їх правовим статусом.

Документи, зазначені у цьому додатку, подаються у складі пропозиції конкурсних торгів у вищезазначеній послідовності.

ДОДАТОК 4

до документації конкурсних торгів

^
Основні ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

щодо характеристик та кількості товару

Назва

Технічні характеристи

Кількість одиниць

Процесор

AMD AM3 Athlon X2 250 3.0GHz,2000МГц,2Mb box або еквівалент

82

Процесор

AMD AM3 Athlon X2 260 3.2GHz,2000МГц,2Mb box або еквівалент

2

Процесор

Intel 1155 Core i7-2600 3,4Ghz/8Mb box або еквівалент

1

^ Материнська плата

ASUS M4N68T-M LE GF7025/nF630a ,DDR3, 4*SATA3, VC, COM, LPT, GLan, 8ch, ATX або еквівалент

84

Материнська плата

Asus P8H67 H67 /1155/4хDDR3/1xPCI-E 16x/1xPCI-E 4x/ 2xSATA3/GLan/ SB 8Ch/ ATX або еквівалент

1

^ Оперативна память

DDR-3 2Gb PC1333

82

Оперативна память

DDR-3 4Gb PC1333


3

Вінчестер

SATA 250 Gb Seagate 16Mb або еквівалент

82

Вінчестер

SATA 500 Gb Seagate 16Mb або еквівалент

4

Вінчестер

SATA 3 1 TB Seagate 32Mb або еквівалент

2

^ Оптичний привід

DVD+/-RW LG DL GH22-NS50RB SATA або еквівалент

3

Кабель

SATA-DATA + SATA PS power

3

^ Мережева карта

Intel Pro/100 S (підтримка PXE) або еквівалент

1

Клавіатура

Клавіатура Genius SlimStar 100 PS/2 або еквівалент

95

^ Мишка + килимок

Mitsumi optical PS/2 або еквівалент

95

Корпус

ATX 4U Black 400W

3

Корпус

ATX 4U Black 350W

82

Монітор

TFT 19'' ASUS VH197DR 1366*768, 100000:1 DFC, 5ms, 170/160 або еквівалент

95

^ Тонкий клієнт

HP t5545 (FU252EQ), VIA 1Ghz, 512 MB DDR2, 512 Mb Flash, Chrome9 HD (up to 2048x1536, 24 bit), 1 Gb lan (DHCP, WOL, PXE), 6 USB 2.0 (secure USB), 1 serial, 1 parallel, 2 PS/2, 1 RJ45, 1 VGA, 1 DVI-D, sound (mic in, audio out, speaker), ThinPro (web-browser, java, pdf), compatible with Linux (XDMCP/X.11, SSH), Citrix XenApp/Desktop (ICA 11), Windows TS 2000/2003/2008 (RDP 6), VMWare, RGS, Energy Star B або еквівалент

10

Сервер

Dell Per 710 – 32069 – 02 Dell PowerEdge R710, Rack 2U, 2xIntel Xeon Processor X5677 3.46 GHz L3 cache 12Mb 6.40 GT/s QPI, Ram 6x2048 MB PC3 – 10600 DDR3 SDRAM, HDD 5x1 Tb 7.2K rpm 3.5 SAS Hot – swap, PERC H700 512MB, Riser with 2 PCIe x8 + 2PCIex4 Slots1

Назва

Технічні характеристи

Кількість одиниць

Принтер

Лазерний друк (ч/б), макс. 600x600 dpi, формат A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, 16K, ширина 76.2-162;215.9 мм , довжина 188-162;355.6 мм, швидкість друку 18 стор./хв. A4 , границі області печаті: поля: 5 мм (верхнє, нижнє, ліве і праве), кількість кольорів 1 (чорний колір), підтримка операційної системи Windows 7, Vista, XP, Server 2008, Server 2008 R2, 2003 Server, 2000 Mac OS X 10.4.9, Linux. Сумісний картридж: Чорний картридж 725.

Споживана потужність: макс. не більше 910 Вт, при роботі - 295 Вт, в режимі очікування - не більше 1.6 Вт. Інтерфейс USB 2.0

Вага (кг) 5 кг, розміри (Д х Ш х В), мм 359 x 249 x 198 мм

1

^ Тонер - картридж

HP LaserJet 1100 або еквівалент

2

Тонер – картридж

HP LaserJet 1018 або еквівалент

1

^ Тонер - картридж

HP LaserJet P2015 Series PCL 5e або еквівалент

1

Картридж

HP DeskJet 845c №17(кольоровий) або еквівалент

1

Картридж

HP DeskJet 845c №15(чорний) або еквівалент

1

Картридж

HP DeskJet D4263 №141(кольоровий) або еквівалент

1

Картридж

HP DeskJet D4263 №140(чорний) або еквівалент

2

Картридж

HP DesingJet 450c №40(black) або еквівалент

2

Картридж

HP DesingJet 450c №44(magenta) або еквівалент

1

Картридж

HP DesingJet 450c №44(cyan) або еквівалент

1

Картридж

HP DesingJet 450c №44(yellow) або еквівалент

1

^ Тонер - картридж

Canon LBP 810 або еквівалент

2

Тонер - картридж

Canon LBP 800 або еквівалент

1

^ Тонер – картридж

Canon LBP 1120 або еквівалент

1

Тонер - картридж

Canon PC860 або еквівалент

1

^ Тонер - картридж

Canon 2900 або еквівалент

2

Тонер – картридж

Canon FC 228 або еквівалент

1

^ Тонер - картридж

Canon FC 108 або еквівалент

2

Тонер - картридж

Canon iR 1018 або еквівалент

1

^ Тонер – картридж

Samsung ML 1210 або еквівалент

1

Тонер - картридж

Samsung ML 1250 або еквівалент

1

^ Тонер - картридж

Xerox Phaser 3117 або еквівалент

6

Тонер – картридж

Konica Minolta Page 1380MF або еквівалент

3

^ Мультемедійний проектор

Див. табл. нижче

5Технічні характеристики мультимедійного проектора

Лампа

Тип

UHE

Термін служби лампи

5000 ч / 4000 економічному режимі /

Потужність

175 Вт

Зображення

Яскравість

2300 лм / 1960 в економічному режимі/

Контрастність

2000:1

Реальне розрішення

800x600 пікс / SVGA /

Частота рядкової розгортки

15 - 69 кГц

Частота кадрової розгортки

50 - 85 Гц

Передача кольору

16 млн. кольорів

Масштабування і фокусування

ручне


Проекційні хар-ки

Проекційна відстань

0.87 м

Проекційна відстань, макс

10.5 м

Цифрове збільшення

1.35

Формати зображення

4:3

Корекція трапеції

+ / ±30° по вертикалі /

Відеосумісність

^ PAL, SECAM, NTSC

Режими проекції
Фронтальна проекція

Зворотна проекція

Настільна

З-під стелі

Роз'єми
S-Video,

композитний,

компонентний,

Аудіо / х2 /

Порт управління
USB-порт

Вбудований динамік
+ / 1 Вт (моно)

Пульт ДУ
+

Рівень шуму
34 дБ / 29 в економічному режимі

Споживана потужність
234 Вт

Габарити (ВхШхД)
77х295х228 мм

Вага
2.3 кгДодаток 5

до документації конкурсних торгів


Істотні умови договору


м. Тернопіль “_____”______________ 2011 р.


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, (далі - Замовник), в особі ректора Яснія Петра Володимировича, що діє на підставі Статуту, прийнятого конференцією трудового колективу 30.12.2009р. й затвердженого Міністерством освіти і науки України 02.02.2010р. та ____________________, (далі - Учасник), в особі _______________, що діє на підставі __________________, з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):
^

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


1.1. Учасник зобов'язується у листопаді-грудні 2011 року поставити Замовникові устаткування для автоматичного оброблення інформації, а Замовник - прийняти і оплатити такий товар.
^

II. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ЧИ ПОСЛУГ


2.1. Учасник повинен поставити Замовнику товари, якість яких відповідає умовам стандартів, технічних умов, ціновій пропозиції та іншій технічній документації, в якій встановлені вимоги до їх якості, або зразкам (еталонам).

2.2. У разі поставки товарів нижчої якості, ніж це обумовлено у ціновій пропозиції чи вимагають стандарти, технічні умови, зразки (еталони), або виявлення прихованих дефектів, Замовник має право відмовитися від прийняття і оплати товарів або вимагати надання товарів належної якості.

2.3. Товари поставляються в тарі (упаковці) згідно з вимогами державних стандартів, технічних умов або за домовленістю сторін. Тара повинна забезпечувати збереження товарів під час їх транспортування і зберігання.

2.4. На кожну одиницю товару встановлюється гарантійний термін, обумовлений у Додатку № 1 до Договору. Під час гарантійного терміну експлуатації Учасник надає гарантію згідно гарантійних талонів, які надаються Замовнику разом з Товаром.

2.5. Учасник за свій рахунок зобов’язаний усунути дефекти товару, виявлені протягом гарантійного терміну, або замінити товари, окрім випадків, коли дефекти виникли внаслідок порушення Замовником правил їх експлуатації чи зберігання. У разі усунення дефектів у товарі, на який встановлено гарантійний термін експлуатації, термін гарантії продовжується на час, протягом якого товар не використовувався через дефект, а при заміні товару гарантійний термін встановлюється заново від дня заміни.

2.6. Гарантійне та сервісне обслуговування виконується у м. Тернополі Учасником або його сервісним партнером ________________________________

вказуються дані партнера

протягом терміну, що не перевищує 5 робочих днів.

2.7. Товари поставляються комплектно відповідно до вимог стандартів, технічних умов та інших вимог, що звичайно ставляться. Прийняття Замовником некомплектних товарів не звільняє Учасника від обов’язку доукомплектувати товар в термін 5 робочих днів.

^

III. ЦІНА ДОГОВОРУ


3.1. Ціна цього Договору становить ________, у тому числі _______ ПДВ.

Вартість однієї одиниці товару кожного виду наведена в Додатку 1 до цього Договору

^

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ


4.1. Розрахунки проводяться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Учасника відповідно до ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України протягом 10 банківських днів від моменту постачання товару та надання Учасником необхідних для оплати документів.
^

4.2. До накладної додається акт приймання-передачі товарів.

V. ПОСТАВКА ТОВАРІВ


5.1 Строк поставки товарів – не пізніше 15 грудня 2011 р.

Датою поставки товарів вважається дата отримання товарів Замовником, що підтверджується підписанням акту приймання-передачі товарів.

5.2. Місце поставки товарів – Україна, м. Тернопіль, вул. Руська, 56.

Товар доставляється за рахунок та з використанням транспорту Учасника.

^

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за поставлені товари;

6.1.2. Прийняти поставлені товари згідно з актом приймання-передачі товарів;

6.1.3. Інші обов'язки _____________________________________________.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це його не пізніше 10 днів з моменту прийняття такого рішення;

6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у розділі IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.2.5. Інші права ________________________________________________ .

6.3. Учасник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Інші обов'язки _____________________________________________.

6.4. Учасник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника не пізніше 10 днів з моменту прийняття такого рішення;

6.4.4. Інші права ________________________________________________ .
^ VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції: штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності)
товарів); пеню в розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення (за порушення строків виконання зобов'язання), а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
^

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

7.3.1. За несвоєчасну чи не в повному обсязі оплату товарів згідно п. 4.1. Договору Замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаного грошового зобов’зання за кожний день прострочення.
^

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ


8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж через 5 робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою або іншими уповноваженими органами.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж на 10 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.
^

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
^

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ


10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2011 р.
^

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.


XI. ІНШІ УМОВИ

____________________________________________________________________
XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

^

XIII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Замовник

Учасник 

^ Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

вул. Руська 56 , 46001, м. Тернопіль

тел. (0352)52-30-95 , 52-63-00

ГУДКУ у Тернопільській області

МФО 838012, код 05408102

Р/р 35224001000065

№ свід. пл. ПДВ 100271126

Інд. под. № 054081019185


Ректор ______________П.В. ЯСНІЙ


М.П.

_________________________________
(найменування/П. І. Б) 

__________________________________
(ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер) 

___________________________________
(місцезнаходження/місце проживання) 

___________________________________
(телефон) 

___________________________________
(телефакс) 

___________________________________
(рахунок у Державному казначействі або у банку)

(підпис)___________

М.П.Схожі:

Голова комітету з конкурсних торгів iconПротокол №29 засідання комітету з конкурсних торгів Сумського державного університету
...
Голова комітету з конкурсних торгів iconПротокол №40 засідання комітету з конкурсних торгів Сумського державного університету
...
Голова комітету з конкурсних торгів iconПротокол №48 засідання комітету з конкурсних торгів Сумського державного університету
...
Голова комітету з конкурсних торгів iconПротокол №13 засідання комітету з конкурсних торгів Сумського державного університету
...
Голова комітету з конкурсних торгів iconПротокол №7 засідання комітету з конкурсних торгів Сумського державного університету
...
Голова комітету з конкурсних торгів iconПротокол №28 засідання комітету з конкурсних торгів Сумського державного університету
...
Голова комітету з конкурсних торгів iconВитяг з протоколу засідання комітету з конкурсних торгів №57 Національного університету цивільного захисту України
...
Голова комітету з конкурсних торгів iconГолова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону (2289-17). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Голова комітету з конкурсних торгів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №10 від 01 квітня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ 1 Загальні положення
Голова комітету з конкурсних торгів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №11 від 14 квітня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ 1 Загальні положення
Голова комітету з конкурсних торгів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №16 від 06 травня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ 1 Загальні положення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи