Затверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про виховну раду університету icon

Затверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про виховну раду університету
НазваЗатверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про виховну раду університету
Дата31.07.2012
Розмір55.6 Kb.
ТипДокументи

ПРОЕКТ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

Затверджую

Ректор ТНТУ

____________ П.В.Ясній

«___»_______2011 р.


ПОЛОЖЕННЯ

про виховну раду університету


РОЗГЛЯНУТО

на засіданні вченої ради

ТНТУ ім. І.Пулюя

Протокол № __

від «___»__________2011р.


Тернопіль - 2011

1. Загальні положення

1.1. Виховна рада університету є дорадчим органом Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя для вирішення основних питань діяльності університету у виховному напрямку.

1.2. Головою виховної ради університету є перший проректор, проректор з навчальної роботи, а у разі його відсутності – начальник відділу виховної роботи і зв’язків з громадськістю.

1.3. До складу виховної ради університету входять працівники відділу виховної роботи і зв’язків з громадськістю, заступники деканів факультетів, заступники директорів з виховної роботи від кожного відокремленого структурного підрозділу, директор студентського містечка, відповідальна особа за спортивно-масову роботу, завідувачі кафедр фізичного фиховання і спорту, українознавства і філософії, психології у виробничій сфері, голова студентського самоврядування, голова студентського профкому, представники від громадських та студентських об’єднань університету.

1.4. План роботи виховної ради та склад виховної ради університету щорічно затверджується першим проректором, проректором з навчальної роботи університету.

1.5. Виховна рада засідає 4 рази у навчальний рік (двічі кожного семестру) і позачергово у випадку необхідності (за винятком канікулярного періоду).

^ 2. Функції виховної ради

2.1. До компетенції виховної ради університету належить:

 • обговорення найважливіших проблем з напрямків виховної діяльності університету й прийняття ухвал з цих питань;

 • опрацьовування та подання першому проректорові, проректорові з навчальної роботи до затвердження проектів нормативних документів, які регламентують усі види діяльності виховного характеру в університеті;

 • погодження щодо призначення та звільнення з посад заступників деканів факультетів з виховної роботи, заступників директорів структурних підрозділів з питань виховної роботи, кураторів й наставників академічних груп та потоків;

 • ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;

 • оцінювання здійснюваної виховної роботи в університеті та у кожному із структурних підрозділів (на факультетах, у коледжах тощо);

 • прийняття рекомендаційних рішень щодо заохочення чи відзначення викладачів та студентів за активну участь у виховному процесі чи накладення стягнень за порушення ними правил внутрішнього розпорядку;

2.2. Виховна рада розглядає питання пов’язані із створенням та функціонуванням робочих комісій з питань виховної роботи факультетів й виховних рад структурних підрозділів університету.

^ 3. Мета і напрямки діяльності виховної ради

3.1. Виховна рада формується з метою здійснення, відповідно до Концепції виховної роботи в університеті, основних завдань, а саме:

 • організація та координація виховного процесу в університеті та у відокремлених структурних підрозділах;

 • покращення внутрішньо університетського та зовнішнього інформаційного забезпечення діяльності університету;

 • забезпечення високого рівня культурно-мистецької роботи та створення умов для розкриття творчих здібностей талановитої молоді,

 • задоволення потреб в спортивному удосконаленні та оздоровленні й дозвіллі;

 • вдосконалення форм роботи із студентами-іноземцями для засвоєння ними культурних та історичних надбань українського народу, його традицій, звичаїв і вдосконалення знання мови;

 • формування активного відпочинку, споживання духовних та культурно-моральних цінностей;

 • вивчення проблем та організація допомоги соціально-незахищеним студентам, студентам-інвалідам і студентам-сиротам держбюджетної та платної форм навчання;

 • формування комфортного психологічного мікроклімату в університеті та його підрозділах;

 • ознайомлення викладачів, студентів й широкого кола громадськості з історією університету, відомими педагогами та вченими, які працювали та працюють в ТНТУ;

 • виховання у студентів поваги та гордості за свій навчальний заклад.

3.2. Виховна рада аналізує (з внесенням доповнень та пропозицій) напрацьований відділом виховної роботи і зв’язків з громадськістю план виховної роботи в університеті і структурних підрозділах на кожен навчальний рік та програми виховних заходів (з подальшим затвердженням даних документів на засіданнях вченої ради університету), а також виробляє механізми їх реалізації та здійснення контролю за їх виконанням, який здійснює відділ виховної роботи і зв’язків з громадськістю.

3.3. На засіданнях виховної ради проводиться обмін досвідом виховної праці у різних структурних підрозділах університету та в аналогічний об’єднаннях інших навчальних закладів Тернополя й України, обговорюються виступи членів вченої ради, працівників університету, а також людей з інших установ та організацій, які мають належний досвід у здійсненні виховної роботи серед студентської молоді.

3.4. Виховна рада розробляє пропозиції про внесення змін у здійснення виховного процесу на кожному з факультетів та у структурних підрозділах університету, враховуючи зміщення акценту проведення виховної роботи безпосередньо на місцях структурного зосередження, проводить аналіз виконання планів виховної роботи заступниками деканів, заступниками директорів з питань виховної роботи відокремлених структурних підрозділів, кураторів й наставників академічних груп з метою їх оцінки.

3.5. Виховна рада веде ефективну співпрацю з органами студентського самоврядування, спортивними й мистецькими студіями та гуртками, співпрацює з комісією вченої ради з виховної роботи та студентського самоврядування у питаннях:

 • удосконалення методів і форм роботи заступників деканів факультетів, кураторів академічних груп як в навчальних приміщеннях, так і в гуртожитках університету ;

 • про виховну роботу у структурних підрозділах, на факультетах й кафедрах університету;

 • аналізу діяльності органів студентського самоврядування університету та вдосконалення форм співпраці з адміністрацією ТДТУ ім. І. Пулюя;

 • роботу ОМЦ “Політехнік”;

 • діяльності колективів художньої самодіяльності університету;

 • спортивно-масової роботи та організації дозвілля й відпочинку студентів та викладачів університету.

^ 4. Права членів виховної ради

Член виховної ради університету має право:

 • вносити питання на розгляд виховної ради;

 • вносити пропозиції до напрацьованих робочих та нормативних документів;

 • робити запити до ректорату щодо вирішення питань організації навчально-виховної діяльності університету та перспектив їх розвитку;

 • на інформацію щодо діяльності та розвитку університету у даному напрямку.

^ 5. Обов’язки членів виховної ради університету

 • виконувати доручення виховної ради щодо реалізації планів й програм виховної діяльності в університеті, на факультетах та у відокремлених структурних підрозділах;

 • постійно відвідувати засідання виховної ради, вносити пропозиції та брати активну участь в обговоренні питань, винесених на розгляд.Погоджено:


Перший проректор,

проректор з навчальної роботи М.М.Митник


Організаційно-юридичний відділ Н.М.Щепна

Начальник відділу виховної роботи

та зв’язків з громадськістю О.М.Герман

Схожі:

Затверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про виховну раду університету iconЗатверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про виховну раду університету
move to 1108-66744
Затверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про виховну раду університету iconЗатверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про виховну раду університету
move to 1108-66744
Затверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про виховну раду університету iconЗатверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про виховну раду університету
move to 1108-66744
Затверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про виховну раду університету iconЗатверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про виховну раду університету
move to 1108-66744
Затверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про виховну раду університету iconЗатверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про відділ виховної роботи та зв’язків з громадськістю
move to 1108-66745
Затверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про виховну раду університету iconЗатверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про відділ виховної роботи та зв’язків з громадськістю
move to 1108-66745
Затверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про виховну раду університету iconЗатверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про відділ виховної роботи та зв’язків з громадськістю
move to 1108-66745
Затверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про виховну раду університету iconЗатверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про відділ виховної роботи та зв’язків з громадськістю
move to 1108-66745
Затверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про виховну раду університету iconЗатверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про відділ виховної роботи та зв’язків з громадськістю
України «Про освіту», «Про вищу освіту», Указами Президента України, Постановами уряду, наказами Міністерства освіти І науки України,...
Затверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про виховну раду університету iconРектор М. Кулик Додаток 1 до наказу ректора від „ 20 р. №
Про затвердження Положення про Раду з поселення Національного авіаційного університету та Положення про комісію з поселення інституту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи