Ухвала вченої ради від 23. 12. 2008 р протокол №9 з питання: «Про підготовку до акредитації університету в 2008 – 2009 навчальному році» icon

Ухвала вченої ради від 23. 12. 2008 р протокол №9 з питання: «Про підготовку до акредитації університету в 2008 – 2009 навчальному році»
Скачати 60.26 Kb.
НазваУхвала вченої ради від 23. 12. 2008 р протокол №9 з питання: «Про підготовку до акредитації університету в 2008 – 2009 навчальному році»
Дата31.07.2012
Розмір60.26 Kb.
ТипДокументи
1. /Ухвала пр. ь9 23.12.08р..docУхвала вченої ради від 23. 12. 2008 р протокол №9 з питання: «Про підготовку до акредитації університету в 2008 – 2009 навчальному році»


Ухвала вченої ради від 23.12.2008 р. протокол № 9

з питання:

«Про підготовку до акредитації університету в 2008 – 2009 навчальному році».


Доповідач: перший проректор, проректор з навчальної роботи д.т.н., проф. Луців І.В.


1. Інформацію про хід підготовки до повторної акредитації університету в цілому прийняти до відома.


2. Схвалити матеріали самоаналізу з повторної акредитації університету в цілому.


3. Зобов’язати навчальний відділ і завідувачів кафедр, які проходять повторну акредитацію зі спеціальностей за ОКР «спеціаліст» і «магістр» завершити підготовчу роботу з погодження документів в Департаменті ліцензування і акредитації МОН України.

Відповідальні – завідувачі кафедр, нач. навчального відділу.

Термін – до 12.01.09 р.


4. Подати до Управління ліцензування, акредитації і нострифікації МОН України матеріали з повторного ліцензування підвищення кваліфікації фахівців з акредитованих напрямів і спеціальностей.

Відповідальний – проректор з науково-методичної роботи.

Термін – до 25.12.09 р.


5. Подати до Управління ліцензування, акредитації і нострифікації МОН України матеріали зі збільшення ліцензованих обсягів з ряду спеціальностей відповідно до рішення Регіональної ради ДАК.

Відповідальний – проректор з науково-методичної роботи.

Термін – до 10.01.09 р.


6. Завершити роботу з формування справи щодо повторної акредитації університету в цілому.

Відповідальні – перший проректор, проректор з навчальної роботи, проректор з науково-методичної роботи.

Термін – до 15.01.09 р.


7. Подати до Управління ліцензування, акредитації і нострифікації МОН України матеріали з повторної акредитації в цілому.

Відповідальні – перший проректор, проректор з навчальної роботи, проректор з науково-методичної роботи.

Термін – до 20.01.09 р.


Вчений секретар Крамар Г.М.


Ухвала вченої ради від 23.12.2008 р. протокол № 9

з питання:

Про роботу центру інформаційних технологій”.


Доповідачі: директор центру інформаційних технологій к.т.н., доц. Митник М.М.,

голова комісії – зав. кафедрою математичних методів в інженерії

д.ф-м.н., проф. Кривень В.А.


1. Інформацію прийняти до відома. Роботу центру вважати задовільною.


2. Рекомендувати центру інформаційних технологій:

2.1. Розширити освітню діяльність в галузях інформаційних та бізнес технологій.

2.2. Впроваджувати навчальні курси за напрямом інформаційних технологій на факультетах «Комп’ютерних технологій» та «Комп’ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії».

Відповідальні – директор ЦІТ, керівники відділів ЦІТ.

Термін – протягом року.


3. Посилити роботу з міськими та обласними структурами з надання консультаційних і навчальних послуг в галузі менеджменту і малого бізнесу.

Відповідальні – директор ЦІТ, керівник інституту підприємництва Cisco.

Термін – постійно.


4. Розширити співпрацю з провідними компаніями в сфері інформаційних технологій в напрямку реалізації нових освітніх та інших проектів.

Відповідальні – директор ЦІТ, керівники відділів ЦІТ.

Термін – постійно.


5. Забезпечити терміни і необхідний рівень виконання програми створення АСУ університету.

Відповідальний – директор ЦІТ інформаційних технологій.

Термін – відповідно до встановлених термінів.


6. Обговорити на науково-методичній раді і подати пропозиції щодо запровадження програм ЦІТ в навчальний процес підготовки бакалаврів та магістрів.

Відповідальний – директор ЦІТ, декани, зав. кафедрами.

Термін – до 2.02.09 р.


Вчений секретар Крамар Г.М.


Ухвала вченої ради від 23.12.2008 р. протокол № 9

з питання:

«Про організацію підготовки іноземних студентів»


Доповідачі: начальник центру міжнародного співробітництва к.т.н. Лазарюк В.В.;

начальник центру міжнародної освіти к.ф.-м.н., доцент Муль О.В.

Голова комісії: професор Проць Я.І.


1. Інформацію начальника центру міжнародного співробітництва к.т.н., доц. Лазарюка В.В. та начальника центру міжнародної освіти к.ф.-м.н. доц. Муль О.В. про організацію підготовки іноземних студентів прийняти до уваги.

2. Підготовку іноземних студентів у центрі міжнародної освіти ТДТУ ім. І.Пулюя вважати задовільною.

Відповідальний – проректор з науково – методичної роботи.

3. З метою підвищення якості роботи центру міжнародної освіти та викладачів кафедр організувати постійно діючий (1 раз в семестр) науково-методичний семінар для обміну досвідом роботи та навчання.

Відповідальний –начальник центру міжнародної освіти.

Термін – постійно.

4. Для покращення якісного складу іноземних студентів центром міжнародного співробітництва підготувати інформацію рекламного характеру про організацію навчання та побуту іноземців в ТДТУ англійською, французькою та російською мовами, створити електронно-інформаційний ресурс в мережі Internet.

Відповідальний –начальник центру міжнародного співробітництва.

Термін – до 1.03.09 р.

5. Видавництву ТДТУ організувати випуск рекламних проспектів англійською, французькою та російською мовами.

Відповідальний – директор видавництва.

Термін – до 1.05.09 р.

6. Розробити навчальні плани підготовки іноземних студентів українською та англійською мовами.

Відповідальний – начальник центру міжнародної освіти.

Термін – до 01.02.09р.

7. Розробити робочі програми для підготовки іноземних студентів англійською та українською мовами.

Відповідальні – зав. кафедрами, викладачі.

Термін – до початку навчальних семестрів.

8. Розробити і контролювати виконання плану забезпечення підготовки іноземних студентів навчальною та методичною літературою.

Відповідальний – навчальний відділ, проректор з науково-методичної роботи.

Термін – до 01.03.09р.

9. Деканам факультетів, завідувачам кафедр посилити контроль за навчальною і методичною роботою викладачів, які викладають для студентів центру міжнародної освіти, організувати їх періодичну звітність на кафедрах про виконану роботу.

Відповідальні – зав. кафедрами, декани, викладачі.

Термін – в кінці кожного навчального семестру.

10. Доукомплектувати центр міжнародної освіти та лабораторії кафедр сучасним обладнанням, в т.ч. ПЕОМ, програмним забезпеченням, врахувавши при цьому комп’ютерні технології навчання та запровадження системи дистанційного навчання, наукову, індивідуальну та самостійну роботу іноземних студентів.

Відповідальні – ректорат, начальник центру міжнародної освіти, зав. кафедрами

Термін виконання – до 1.09.09 р.

11. З метою підвищення престижності навчання іноземних громадян, популяризації досвіду роботи викладачів періодично відзначати роботу кращих викладачів в університетській газеті, на WEB-сайті університету, представляти до нагородження грамотами, преміями і т.п.

Відповідальні – проректор з гуманітарної освіти та виховної роботи, начальник центру міжнародної освіти.

Термін – протягом року.

12. Посилити контроль за відвідуванням іноземними студентами занять, їх успішністю, сприяти підвищенню рівня участі студентів в громадській та спортивно-масовій роботі.

Відповідальні – начальник центру міжнародної освіти, зав. кафедрами, куратори груп.

Термін виконання – протягом навчального року.


Вчений секретар Крамар Г.М.

Схожі:

Ухвала вченої ради від 23. 12. 2008 р протокол №9 з питання: «Про підготовку до акредитації університету в 2008 – 2009 навчальному році» iconПоложення про „Центр інформаційних технологій
Центру інформаційних технологій”, що створено на підставі рішення Вченої ради від 18. 11. 2008 р. (протокол №3) наказом Ректора по...
Ухвала вченої ради від 23. 12. 2008 р протокол №9 з питання: «Про підготовку до акредитації університету в 2008 – 2009 навчальному році» iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 11 березня 2010 року з питання «Про хід виконання перспективного плану впровадження електронних засобів навчання в університеті»
Сумському державному університеті на 2009-2011 роки (затверджений Вченою радою університету, протокол засідання № 3 від 13. 11. 2008 р.),...
Ухвала вченої ради від 23. 12. 2008 р протокол №9 з питання: «Про підготовку до акредитації університету в 2008 – 2009 навчальному році» iconРішення вченої ради Буковинського державного медичного університету від 28 лютого 2013 року з питання «Про підготовку лікарів на циклах удосконалення у 2012 році» Ухвалили
Пашковського В. М. «Про підготовку лікарів на циклах удосконалення у 2012 році» взяти до відома
Ухвала вченої ради від 23. 12. 2008 р протокол №9 з питання: «Про підготовку до акредитації університету в 2008 – 2009 навчальному році» iconРішення вченої ради Буковинського державного медичного університету з питання Про клінічну підготовку студентів та опанування ними практичних навичок за підсумками виробничої практики у 2011-2012 навчальному році та заходи щодо її покращення
Проект рішення вченої ради Буковинського державного медичного університету з питання Про клінічну підготовку студентів та опанування...
Ухвала вченої ради від 23. 12. 2008 р протокол №9 з питання: «Про підготовку до акредитації університету в 2008 – 2009 навчальному році» iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 12. 085. 01 Донбаської національної академії будівництва І архітектури у 2009 році
Наказами вак україни №343 від 30. 05. 2007 р., №871 від 14. 12. 2007 р., №116 від 19. 02. 2008 р та №642 від 12. 11. 2008 р спеціалізованій...
Ухвала вченої ради від 23. 12. 2008 р протокол №9 з питання: «Про підготовку до акредитації університету в 2008 – 2009 навчальному році» iconРішення вченої ради Сумського державного університету з питання
Заслухавши інформацію заступника першого проректора – начальника організаційно-методичного управління доц. Юскаєва В. Б., Вчена рада...
Ухвала вченої ради від 23. 12. 2008 р протокол №9 з питання: «Про підготовку до акредитації університету в 2008 – 2009 навчальному році» icon2009 І. Загальні положення
Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у вищих навчальних закладах» від...
Ухвала вченої ради від 23. 12. 2008 р протокол №9 з питання: «Про підготовку до акредитації університету в 2008 – 2009 навчальному році» iconПро організацію навчання студентів 1-6 курсів медичних факультетів та
Моз україни від 16. 06. 2005 р. №08. 01-22/1258, від 21. 01. 2008 №08. 01-22/65, рішення Вченої Ради нму від 24. 02. 2011, протокол...
Ухвала вченої ради від 23. 12. 2008 р протокол №9 з питання: «Про підготовку до акредитації університету в 2008 – 2009 навчальному році» iconПро організацію навчання студентів 1-6 курсів медичних факультетів та
Моз україни від 16. 06. 2005 р. №08. 01-22/1258, від 21. 01. 2008 №08. 01-22/65, рішення Вченої Ради нму від 24. 02. 2011, протокол...
Ухвала вченої ради від 23. 12. 2008 р протокол №9 з питання: «Про підготовку до акредитації університету в 2008 – 2009 навчальному році» iconПро організацію навчання студентів 1-6 курсів медичних факультетів та
Моз україни від 16. 06. 2005 р. №08. 01-22/1258, від 21. 01. 2008 №08. 01-22/65, рішення Вченої Ради нму від 24. 02. 2011, протокол...
Ухвала вченої ради від 23. 12. 2008 р протокол №9 з питання: «Про підготовку до акредитації університету в 2008 – 2009 навчальному році» iconПоложення про аспірантуру І докторантуру Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у вищих навчальних закладах» від...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи