Загальні положення icon

Загальні положення
Скачати 66.41 Kb.
НазваЗагальні положення
Дата12.11.2012
Розмір66.41 Kb.
ТипДокументи

ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ВНТУ В.В. Грабко


Обов’язки заступника директора з навчально-методичної роботи інституту

------------------------------------------------------------------------------


 1. Загальні положення

  1. Дана інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність заступника директора з навчально-методичної роботи на громадських засадах

  2. Заступник директора з навчально-методичної роботи призначається на і звільняється наказом ректора за поданням директора навчально-наукового інституту.

  3. Підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

директору інституту

1.4.2

Віддає розпорядження

працівникам інституту

1.4.3

Працівника заміщає

особа, призначена директором інституту

1.4.4

Працівник заміщає

Директора чи заступника директора згідно розпорядження директора
 1. Кваліфікаційні вимоги до заступника директора з навчально-методичної роботи :

2.1.

Освіта
2.2.

Досвід роботи
2.3.

Знання

Конституцію України.

Закони України, постанови і рішення Верховної Ради України й органів керування освітою з питань освіти.

Теорію і методи керування освітніми системами.

Постанови, розпорядження, накази по навчально-методичній роботі.

Порядок складання навчальних планів.

Правила ведення документації по навчальній роботі.

Педагогіку і методику професійного навчання.

Сучасні форми і методи навчання і виховання студентів.

Статут ВНТУ. Нормативні документи щодо організації навчального процесу
 1. Документи, які регламентують діяльність заступника директора з навчально-методичної роботи

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі та нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут навчального закладу. Нормативні документи ВНТУ по організації навчального процесу. Накази та розпорядження ректора, проректорів, директора навчально-наукового інституту, Посадова інструкція заступника директора з навчально-методичної роботи, Правила внутрішнього трудового розпорядку. 1. Посадові обов'язки заступника директора з навчально-методичної роботи

4.1. Здійснює безпосереднє керівництво навчально-методичною роботою в інституті.

4.2. Забезпечує складання навчальних планів і коректує робочі навчальні плани.

4.3. Забезпечує виконання навчальних планів і навчальних програм.

4.4. Погоджує і затверджує плани навчально-методичної роботи кафедр інституту.

4.5. Контролює складання розкладу навчальних занять і здійснює контроль за їх виконанням.

4.6. Відповідає за підготовку документації по організації навчального процесу.

4.7. Відповідає за рейтингування абітурієнтв на навчання за ОПП «Магістр»,

«Спеціаліст»

4.8. Організує облік успішності студентів і роботу з студентами, які мають борги.

4.9. Контролює проведення атестацій студентів по поточній успішності і відвідуваності занять.

4.10. Розробляє графіки навчального процесу за напрямами та спеціальностям інституту.

4.11. Розробляє робочу документацію для організації навчання у ВНТУ на базі ОКР

«Молодший спеціаліст» та поновлення з інших ВНЗ.

4.12. Відповідає за оформлення викладачами навчальної документації

4.13. Контролює виконання викладачами календарних планів навчальних занять.

4.14. Контролює роботу кафедр і викладачів по організації навчально-методичної роботи зі

студентами.

4.15.. Здійснює прийом студентів з питань навчання..

4.16.Контролює проходження викладачами підвищення кваліфікації.

4.17. Аналізує результати навчального процесу і на основі результатів аналізу вживає заходів

по удосконалюванню навчання.

4.18. Взаємодіє з першим проректором з науково-педагогічної роботи по організації

навчального процесу

4.19. Готує звіти про роботу інституту для директора, навчально-методичного відділів, рад

навчального закладу.

4.20. Здійснює координацію роботи старост навчальних груп.

4.21. Організує і проводить збори в навчальних групах..

4.22. Вносить пропозиції по заохочування студентів, а також по покаранню студентів, що не

виконують графік навчального процесу.

4.23. Контролює стан закріплених за інститутом і кафедрами навчальних приміщень.

4.24. На час відсутності директора (відпустки, хвороби, відрядження, ін.) виконує його

обов'язки за окремим розпорядженням

4.25.Складає індивідуальні плани для слухачів для навчання у ВНТУ на базі ОКР «Молодший

Спеціаліст».

4.26. Відповідає за розподіл навчального навантаження на кафедри університету з

урахуванням робочого навчального плану фахової підготовки

4.27. Відповідає з іншими заступниками директора навчально-наукового інституту за

рейтингування інституту.

4.28. Координує профорієнтаційну роботу в навчально-науковому інституті

4.30. Координує організацію навчання іноземних студентів.

4.31.Розробляє індивідуальні плани студентів.

4.32.Контролює виконання навчального навантаження викладачами кафедр інституту.

4.33.Складає індивідуальні графіки ліквідації академічної різниці та боргів і проведення

державної атестації та контролює їх виконання.

4.34.Організую проведення ректорських контрольних робіт і поточних контрольних заходів.

4.35. Координує подання інформації директору ГЦОМЗН стосовно виготовлення

документів про вищу освіту (студентські, дипломи, додатки до дипломів, євро

додатки тощо) 1. Права заступника директора з навчально-методичної роботи

Заступник директора з навчально-методичної роботи має право:

5.1. Представляти інтереси інституту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами університету, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками структурних підрозділів інституту.

5.3. Розробляти проекти рішень по орга навч

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності очоленого ним структурного підрозділу .

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, вказівок, інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Вести листування зі структурними підрозділами, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб, очоленого ним структурного підрозділу. 1. Відповідальність заступника директора з навчально-методичної роботи

Заступник директора з навчально-методичної роботи несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - у межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.


 1. Умови роботи заступника директора з навчально-методичної роботи

Режим роботи заступника директора з навчально-методичної роботи визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими у ВНТУ.


^

9Кінцеві положення


  1. Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається уВНТУ, інший — у працівника.

  2. Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

  3. Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції визначається наказом ректора.Перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення О.Н.Романюк


З інструкцією ознайомлений:

Схожі:

Загальні положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
Загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
Загальні положення iconПоложення про студентську раду гуртожитку загальні положення
move to 213-17656
Загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
Загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
Загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах загальні положення
move to 0-16763638
Загальні положення iconПоложення про науковий центр патоморфологічних досліджень 2010 р м. Суми № Загальні положення
move to 0-17032775
Загальні положення iconПоложення про студентську соціальну службу Сумського державного університету І. Загальні положення
move to 0-16985172
Загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
Загальні положення iconПоложення (тимчасове) про організацію навчально-методичної роботи в Сумському державному університеті 1 Загальні положення
Дане положення укладене з урахуванням вимог нормативних документів Міністерства освіти І науки України на базі узагальнення досвіду...
Загальні положення iconПоложення про проведення Чемпіонату Сумської відкритої шкільної Ліги квн І. Загальні положення
move to 0-22111356
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи