Протокол від 05. 04. 2012, №8 Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту icon

Протокол від 05. 04. 2012, №8 Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту
Скачати 48.15 Kb.
НазваПротокол від 05. 04. 2012, №8 Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту
Дата28.07.2012
Розмір48.15 Kb.
ТипПротокол

ЗАТВЕРДЖЕНО


Рішення Вченої ради

Вінницького національного

технічного університету,

протокол від 05.04.2012, № 8


Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури ВНТУ 1. Вступник до аспірантури подає такі документи:

1) заяву;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) список опублікованих наукових праць і винаходів та інші документи, у т.ч. посвідчення про складення кандидатських іспитів (за наявності);

4) наукову доповідь (реферат) з обраної ним наукової спеціальності з письмовим висновком щодо нього передбачуваного наукового керівника та його оцінкою по 10-бальній шкалі; випускники магістратури наукового напрямку в якості реферату подають свою магістерську дисертацію та протокол її захисту з відповідною оцінкою, але за умови, що тематика цієї магістерської дисертації відповідає спеціальності аспірантури, обраній вступником; у рефераті викладається актуальність та основні наукові і практичні результати та наукові публікації вступника з відповідної спеціальності зі списком власних наукових праць з цієї спеціальності, на які повинні бути відповідні посилання у рефераті.

 1. Оцінки по 5-бальній шкалі за іспити кандидатського мінімуму або оцінки за вступні іспити, що прирівняні до них, враховуються шляхом помноження на 2, тобто:
  6-10 балів за кожен іспит (у разі складання одного із вступних іспитів на «2» по 5-бальній шкалі особа не допускається до участі в конкурсі).

 2. Усі наукові публікації та досягнення вступника приймаються до розгляду лише за умови, що вони відповідають спеціальності аспірантури, обраній вступником.

 3. Розгляд спірних питань з визначення того, які наукові публікації чи досягнення відносяться до вибраної вступником наукової спеціальності, а які – ні, здійснює Науково-технічна рада (НТР) ВНТУ на чолі з проректором з наукової роботи, яка, у свою чергу, для розгляду спірних питань по вступниках з окремих наукових спеціальностей формує робочі групи із членів НТР (провідних фахівців-членів спецрад з цієї спеціальності, членів комісій з прийому кандидатських іспитів з цієї спеціальності тощо). Висновок НТР є рекомендаційним і виноситься на розгляд приймальної комісії аспірантури ВНТУ.

 4. За кожну окрему наукову статтю (вже опубліковану чи прийняту до друку, за наявності довідки про цей факт за підписами головного редактора та відповідального секретаря журналу з печаткою організації-видавника) у фаховому виданні з переліку ВАК (МОНМС) України нараховується 10 балів.

 5. За кожну окрему вже опубліковану наукову статтю у зарубіжному виданні, за винятком збірок матеріалів конференцій, нараховується 3 бали, окрім статей у виданнях з переліку SCOPUS чи виданнях з імпакт-фактором, за які нараховується 14 балів.

 6. За кожен патент чи свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твори нараховувати 3 бали.

 7. За кожну наукову статтю у журналі чи збірці наукових праць (за винятком збірок матеріалів конференцій), які не входять до переліку фахових видань ВАК (МОНМС) України нараховувати 3 бали.

 8. Враховувати участь у наукових конференціях, яка підтверджується опублікованими тезами чи матеріалами у збірці наукових праць конференцій: 10 балів додавати за участь у 5-х і більше Всеукраїнських конференціях (або у 3-х і більше міжнародних), 5 балів за участь у 3-х і більше Всеукраїнських наукових конференціях, 1 бал – за участь у щорічній науковій конференції студентів та професорсько-викладацького складу ВНЗ, інші конференції враховувати тільки списком.

 9. За кожен диплом призера Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт або міжнародних турів міжнародних конкурсів наукових робіт нараховувати 10 балів.

 10. За кожен диплом призера Всеукраїнських або міжнародних турів олімпіад нараховувати 5 балів.

 11. За участь у кожній науково-дослідній роботи, яка має код держреєстрації в Україні, в якій вступник брав участь за оплату та згадується серед авторів у заключному звіті, нараховувати 1 бал.

 12. За членство у міжнародних наукових товариствах (IEEE, SPIE та ін.) нараховувати 1 бал.

 13. За рівного рейтингу двох вступників до аспірантури надавати перевагу слід тому, який має диплом магістра із галузі навчальних спеціальностей, яка відповідає обраній науковій спеціальності в аспірантурі. Окремі бали за диплом магістра не нараховувати.


Таблиця 1

^ Бальні оцінки за кожне досягнення осіб, які поступають до аспірантури ВНТУ,
яке відповідає обраній цими особами науковій спеціальності аспірантуриПо­каз-ник


Найменування

^ Кількість балівРеферат (або магістерська дисертація випускника магістратури наукового напрямку ВНТУ) з оцінкою, яка помножується на 2.

10Вступні іспити (або іспити кандидатського мінімуму, за наявності посвідчень) з оцінками, яка помножуються на 2.

10

Наукові публікаціїНаукові праці, опубліковані у виданнях з переліку SCOPUS чи виданнях з імпакт-фактором

14Наукові праці, опубліковані або прийняті до друку у наукових фахових виданнях з переліку МОНМС (ВАК) України

10Наукові праці, опубліковані у зарубіжних виданнях

3Патент чи свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

3Публікації у наукових журналах та збірниках наукових праць

3Враховувати участь у наукових конференціях, яка підтверджується опублікованими тезами чи матеріалами: 10 балів додавати за участь у 5-х і більше Всеукраїнських конференціях (або у 3-х і більше міжнародних), 5 балів за участь у 3-х і більше Всеукраїнських наукових конференціях, 1 бал – за участь у щорічній науковій конференції студентів та професорсько-викладацького складу ВНЗ

5 або 10


Інші характеристики та досягненняПризер Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт або міжнародних турів міжнародних конкурсів наукових робіт

10Призер Всеукраїнських або міжнародних турів олімпіад

5Участь у виконанні науково-дослідної роботи (за оплату та як співавтор звіту)

1Членство у міжнародних наукових товариствах (IEEE, SPIE, OSA, LEOS та ін.)

1Схожі:

Протокол від 05. 04. 2012, №8 Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту iconПроект виноситься на розгляд Вченої ради внту у березні 2012 року Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту
Оцінки по 5-бальній шкалі за іспити кандидатського мінімуму або оцінки за вступні іспити, що прирівняні до них, враховуються шляхом...
Протокол від 05. 04. 2012, №8 Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту iconМетодика рейтингування осіб, які вступають в аспірантуру внту
Голова Робочої групи – директор Інмад, члени – члени Ученої ради Інмад, учені секретарі спецрад внту, голови спецрад внту (за згодою),...
Протокол від 05. 04. 2012, №8 Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту iconРішення приймальної комісії університету про зарахування до аспірантури від 20. 09. 2012 р. (протокол №2). Прийом до докторантури було оголошено на 13 спеціальностей, до аспірантури на 43 спеціальності.
України №786 від 05. 07. 2012 р. „Про державне замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру...
Протокол від 05. 04. 2012, №8 Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту iconНаказ № " Про створення комісії по оцінюванню товарів І послуг, які поступають до чну від спонсорів"
Наказом Державного казначейства України від 8 грудня 2000р. №125, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2000р....
Протокол від 05. 04. 2012, №8 Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту iconПротокол №5 засідання приймальної комісії внту від 06. 02. 2012 року присутні
move to 0-1337605
Протокол від 05. 04. 2012, №8 Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту iconАнкетування молодих вчених внту для участі у прикладних дослідженнях за сприяння Інституту магістратури, аспірантури та докторантури (Інмад) Вступ
України, в тому числі у внту, є низькій відсоток реально впроваджених розробок, які не просто передані для використання, а насправді...
Протокол від 05. 04. 2012, №8 Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту iconПрограма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання на 2-3 курс внту після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до внту на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра
move to 0-16188839
Протокол від 05. 04. 2012, №8 Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту iconПрограма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання на 2-3 курс внту після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до внту на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра
move to 0-16188839
Протокол від 05. 04. 2012, №8 Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту iconНаказ №1045 вк про зарахування до аспірантури на комерційній основі
На підставі рішення приймальної комісії по зарахуванню до аспірантури від 16. 09. 2010 р. (протокол №2)
Протокол від 05. 04. 2012, №8 Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту iconНаказ №1044 вк про зарахування до аспірантури
Згідно з наказом Міністерства освіти І науки України від 21. 07. 2010 р., №729 «Про державне замовлення на підготовку науково-педагогічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи