Методика визначення конкурсного бала для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів \"спеціаліст\", \"магістр\" icon

Методика визначення конкурсного бала для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст", "магістр"
НазваМетодика визначення конкурсного бала для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст", "магістр"
Дата28.07.2012
Розмір67.4 Kb.
ТипКонкурс

Методика визначення конкурсного бала для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст", "магістр"


БАКАЛАВР→МАГІСТР


Pбм =10*((0,6*середній бал додатка до диплома +0,15*фахове вступне випробування + 0,2*оцінка бакалавр. роботи + 0,05* оцінки вступного екзамену з ін. мови) + К)


БАКАЛАВР →СПЕЦІАЛІСТ


Pс = 10*((0,6*середній бал додатка до диплома + 0,15*фахове вступне випробування + 0,25*оцінка бакалавр. роботи) + К)


СПЕЦІАЛІСТ→ МАГІСТР


Pсм = 10*((середній бал додатка до диплома* +0,15*фахове вступне випробування + 0,2*оцінка дипл. роботи (проекта) + 0,05* оцінки вступного екзамену з ін. мови) + К). Cередній бал додатка до диплома * для визначення конкурсного бала для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівня "магістр" на основі ОХР «Спеціаліст» =

0,45середнє арифметичне всіх оцінок з додатку до диплома за виключенням оцінок державних іспитів + 0,15*державний іспит зі спеціальності


  • У першу чергу, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (спеціаліста) зараховуються претенденти, які мають найвищий рейтинг і не отримали оцінок «задовільно» за захист бакалаврської (дипломної) роботи (проекту), вступного випробування зі спеціальності.У випадку, коли вступник отримав на вступних випробуваннях незадовільну оцінку, то він у подальшому не бере участі в конкурсному відборі.


^ Коефіцієнт К визначається як сума бальних оцінок ( див. табл.), нарахованих по кожному напрямку діяльності.^ Бальні оцінки для розрахунку рейтингів студентів

(враховуються для поточного року)

N

п/п


Напрям


Досягнення

Бальна оцінка

1.

Студентське самоврядування

- Голова та заступник голови студради ВНТУ;

- Голова та заступник голови студентської фракції профкому.

0,3

- Голова студради факультету;

- Голова студради гуртожитку;

- Командир ЗППГУ;

- Голова профбюро факультету;

- Члени студенськой фракції профкому.

0,15-0,2

- Староста групи;

- Староста поверху гуртожитку;

- Члени студради факультету;

- Члени профбюро факультету.

0,1

- Профорг групи;

- Члени ЗППГУ.


0,05

2.

^ Спорт (враховується, за умови делегувалання від ВНТУ)

- Переможці та призери спортивних змагань на рівні Європи, світу

0,3

- Переможці та призери спортивних змагань на рівні держави

0,2

  • ^ Переможці та призери спортивних змагань на рівні, області

0,1

3.

^ Культурно-масова робота (враховується, за умови делегувалання від ВНТУ)

- Переможці та призери культурно-просвітницьких, розважальних і виховних заходів на рівні держави


0,3

- Переможці та призери культурно-просвітницьких, розважальних і виховних заходів. на рівні області

0,2

- Активісти клубу ВНТУ

0,1

- Участь у міжнародних, всеукраїнських фестивалях, мистецьких форумах і конкурсах

0,1^ Бальні оцінки для рейтингів студентів (наукова діяльність)


Показник

Найменування

^ Кількість балів

Наукові публікації

1.

Наукові публікації, що входять до науко-метричних баз даних (Scopus, Medline та інші) і журналах з імпакт-фактором


0.5

2.

Наукові праці, опубліковані в інших зарубіжних виданнях

0.15

3.

Наукові праці, опубліковані у наукових фахових виданнях України

0.3

4.

Публікації у збірниках наукових праць

0.2

5.

Охоронні документи (патенти, свідоцтва, топографії ІМС)

0.15

6.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір (значення нараховується за умови демонстрації роботи програми на університетському науковому семінарі)

0.15

7.

Публікації у матеріалах конференцій

0.05

8.

Тези доповіді на науково-технічній конференції ВНТУ (електронний варіант)

0.02

Наука та творчість

9.

Призер Міжнародних Олімпіад та конкурсів

0.4

10.

Призер ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

0.3

11.

Призер ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

0.3

12.

Учасник Міжнародних Олімпіад та конкурсів

0.1

13.

Учасник ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

0.1

14.

Учасник ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

0.1

15.

Участь у міжнародних, всеукраїнських державних та галузевих виставках (наявність сертифікату)

0.1

16.

Стипендіат стипендії Президента України

0.2

17.

Стипендіат стипендії Верховної Ради

0.2

18.

Стипендіат стипендії фонду Пінчука та інші фонди

0.1

19.

Участь у виконанні науково-дослідних робіт з оплатою

0.1

20.

Член міжнародних товариств (IEEE, SPIE, OSA, LEOS та інш.) , член університетського наукового товариства

0.05


Кількість балів за окремий показник визначається як добуток балів на кількість повторень показника, наприклад, за дві статті, у фахових виданнях, що включено до переліку ВАК, нараховується 2х0,3=0,6.

Коли авторами наукової праці є кілька студентів, то бали за цю роботу діляться на кількість cтудентів.


Для випускників інших ВНЗ, які , не захищали бакалаврської роботи


^ БАКАЛАВР →СПЕЦІАЛІСТ


Pс= 10*((середній бал додатка до диплома + 0,15*фахове вступне випробування ) + К)


Cередній бал додатка до диплома =

0,45середнє арифметичне всіх оцінок з додатку до диплома за виключенням оцінки державного іспиту з фундаментальної та загально-інженерної підготовки +0,4*державний іспит з фундаментальної та загально-інженерної підготовки


У випадку, коли випускник не здавав у своєму ВНЗ державного іспиту з іноземної мови, то при розрахунку використовується оцінка останньої атестації з іноземної мови.


БАКАЛАВР→МАГІСТР


Pбм=10*((середній бал додатка до диплома +0,15*фахове вступне випробування + 0,05* оцінки вступного екзамену з ін. мови) + К)

Cередній бал додатка до диплома =

0,4середнє арифметичне всіх оцінок з додатку до диплома за виключенням оцінок державних іспитів +0,35* державний іспит з фундаментальної та загально-інженерної підготовки + 0,05* оцінки держ. іспиту з ін. мови.

Схожі:

Методика визначення конкурсного бала для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів \"спеціаліст\", \"магістр\" iconМетодика визначення конкурсного бала для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст", "магістр"
Бм =10*((0,6*середній бал додатка до диплома +0,15*фахове вступне випробування + 0,2*оцінка бакалавр роботи + 0,05* оцінки вступного...
Методика визначення конкурсного бала для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів \"спеціаліст\", \"магістр\" iconМетодика визначення конкурсного бала для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст", "Магістр"
Бм =середній бал додатка до диплома + оцінка фахового вступного випробування + оцінка вступного екзамену з ін мови + оцінка бакалавр...
Методика визначення конкурсного бала для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів \"спеціаліст\", \"магістр\" iconПрограма проведення вступних випробувань за напрямом підготовки „дизайн освітньо-кваліфікаційні рівні 02020701 «спеціаліст», 02020701 «магістр»
Мета вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів (окр) «спеціаліст», «магістр» – це визначення фактичної...
Методика визначення конкурсного бала для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів \"спеціаліст\", \"магістр\" iconМетодичні вказівки для студентів спеціальності 040201 „Соціологія" освітньо-кваліфікаційних рівнів „бакалавр", „спеціаліст", „магістр"
Методичні вказівки для студентів спеціальності. 0402 „Соціологія” освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр.”...
Методика визначення конкурсного бала для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів \"спеціаліст\", \"магістр\" iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст", "Магістр" Шифр документа смя нау 07. 02. 04 − 01 − 2013
«Літаки І вертольоти» – це нормативний документ, який розроблено фаховою атестаційною комісією Аерокосмічного інституту (далі – Комісія)...
Методика визначення конкурсного бала для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів \"спеціаліст\", \"магістр\" iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів “Спеціаліст”, “Магістр” на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного...
Методика визначення конкурсного бала для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів \"спеціаліст\", \"магістр\" iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Трудове право України»
Відносини, що тісно пов'язані з трудовими відносинами найму, як складова предмета трудового права
Методика визначення конкурсного бала для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів \"спеціаліст\", \"магістр\" iconПрограма фахового іспиту з історії для вступників окр «магістр» спеціальності 02030201. Історія» на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів
Програма усного екзамену для вступників спеціальності «історія» на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст»...
Методика визначення конкурсного бала для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів \"спеціаліст\", \"магістр\" icon«Сценічне освітлення та світлові ефекти» для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів магістр, спеціаліст за спеціальністю
«Сценічне освітлення та світлові ефекти» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів магістр,...
Методика визначення конкурсного бала для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів \"спеціаліст\", \"магістр\" icon«Сценічне освітлення та світлові ефекти» для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів магістр, спеціаліст за спеціальністю
«Сценічне освітлення та світлові ефекти» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів магістр,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи