Вінницький національний технічний університет icon

Вінницький національний технічний університет
НазваВінницький національний технічний університет
Сторінка1/7
Дата28.07.2012
Розмір0.84 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет
Ухвалено

Вченою Радою ВНТУ

Протокол № 11

від 27 червня 2012 р.


«Затверджую»

ректор, д.т.н., проф. В. В. Грабко


ПРОГРАМА


виховної роботи та гуманітарної політики
у Вінницькому національному технічному університеті
на 2012/2013 н. р.


Ухвалено Радою з виховної роботи та науково-методичною Радою з проблем гуманізації та гуманітаризації технічної освіти


м. Вінниця, 2012Головним завданням вищого навчального закладу є … забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України; підвищення освітньо-культурного рівня громадян”.


^ Закон України „Про вищу освіту” (Розділ V, стаття 22)


Виховна робота та гуманітарна політика у ВНТУ спрямовані на: підготовку висококваліфікованих фахівців; формування соціально-активної української інтелігенції, з високим рівнем національної самосвідомості і патріотизму, гуманістичною мораллю та духовністю; активізацію процесів самовиховання, удосконалення професійних якостей; здобуття студентами виховного досвіду, який би забезпечував реалізацію інтересів держави, суспільства та особистості в громадянсько-національній, професійній, розумовій, трудовій, естетичній, екологічній та інших сферах суспільного життя; на створення умов для розвитку і прояву різноманітних здібностей і талантів студентської молоді.

Організація навчально-виховного процесу в університеті сприяє формуванню системи доцільної виховної взаємодії викладачів і студентів та вихованню висококваліфікованих інтелектуально, ідейно і духовно розвинених фахівців із засвоєними національними і загальнолюдськими ідеалами та цінностями.  


Виховання має пріоритет над освітою. Створює людину виховання”

Антуан де Сент-Екзюпері^ Організаційно-методичне забезпечення виховного процесу№ 

п/п

Зміст роботи

Дата

Відповідальні

Місце проведення

Вико-

нання

1

2

3

4

5

6Організація і проведення засідань загальноуніверситетської

Ради з виховної роботи

Щоп'ятни-ці

Писклярова А. В.

а. 222 ГУК


Організація поселення студентів 1-го курсу в гуртожитки ВНТУ

Вересень

Заст. деканів, куратори, СтС, адміністрація студмістечка

Гуртожитки ВНТУ


Проведення загальних зборів кураторів академічних груп

Вересень

Теклюк А. І.

а. 222 ГУК


Організація зустрічей першокурсників з адміністрацією факультетів, представниками СтС. Проведення екскурсій з метою адаптації студентів 1-го курсу до навчання у ВНТУ

І триместр

Декани

факультетів, представники СтС

Підрозділи ВНТУ


Анкетування студентів 1-го курсу з метою виявлення нахилів, здібностей та уподобань студентської молоді

Вересень

Заст. деканів, викладачі „Практичної культурології”

Актова зала,

факультети,

каф. КСПП


Ознайомлення студентів підготовчого відділення з ВНТУ

Вересень

Викладачі каф. мовознавства

Приміщення університету


Ознайомлення студентів 1-го курсу з „Правилами внутрішнього розпорядку у ВНТУ”

Вересень

Заст. деканів, СтС, адміністрація студмістечка

Гуртожитки ВНТУ


Організація семінарів, лекцій

з проблем здорового способу життя

Впродовж року

Заст. деканів, зав. мед. пунктом

Приміщення університету


Збори з членами ЗППГУ: «Підсумки роботи та завдання на 2012-13 н. р.» Звіти командирів ланок.

Вересень

Писклярова А. В.,

Кліщенко Ю.О., Президент СтС, командир ЗППГУ

Приміщення університету


Організація і проведення кураторських годин

Впродовж року

Заст. деканів,

куратори

Факультети


Проведення робочих нарад на факультетах з кураторами і заст. з виховної роботи завідувачами кафедр

1 раз на місяць
^
Заст. деканів

Факультети


Підготовка матеріалів та проведення засідань правління спортивного клубу та клубів за інтересами

Впродовж року

Голова СК

а. 6216


Звіти представників інститутів на засіданнях спортивного клубу

Один раз на місяць

Голова СК

а. 6216


Підготовка до часопису «Імпульс» матеріалів про життя університету, історію нашого регіону, держави, мови, культури

Впродовж року

Викладачі, співробітники та студенти університету

Організація рекламування культурно-просвітницьких і виховних заходів по радіо і телебаченню

Впродовж року

Писклярова А. В.,

Зянько І. П. 

Організація і проведення конкурсів на кращу студентську газету

Впродовж року

Заст. деканів,

Зянько І. П. 

Приміщення університету


Робота клубу «Ветеран ВНТУ»

Впродовж року

Мальований І. О.,

профком ВНТУ

Приміщення університету


Організація і проведення проф­орієнтаційної роботи

Впродовж року

Директори інститутів, декани факультетів, зав. кафедрами, викладачі, СтС, профком

Школи міста та області


Організація та проведення перепоселення студентів старших курсів в гуртожитки університету

Травень-червень

Заст. деканів,

Теклюк А. І., СтС, адміністрація студмістечка

Гуртожитки університету


Організація та проведення заходів щодо покращення виховної роботи на факультетах та співпраці із студентським самоврядуванням

(спільні засідання Ради з ВР, розширених зборів кураторів, кураторських годин із членами студради, спільні засідання студентських рад)

Впродовж року

Писклярова А. В.,

Теклюк А. І.

^ Культурно-просвітницька робота та Організація студентського дозвілля

п/п

Зміст роботи

Дата

Відповідальні

Місце проведення

Вико-нання

1

2

3

4

5

6Посвята першо­курс­ни­ків у студенти ВНТУ

31.08.12 р.

Заст. деканів,

Федоренко К. В., викладачі каф. ФВ

Стадіон ім.

Я. І. Кулика


Огляд художньої самодіяль-ності першокурсників по факультетах

Вересень

Заст. деканів,

Федоренко К. В.

Факультети, клуб


Організація і проведення змагань з шахів

Впродовж року

Тихонова С. В.

Шаховий клуб


Залучення студентів 1-го курсу до участі в науково-технічних, гуманітарних конференціях, громадських гуртках та гуртках художньої самодіяльності

Впродовж року

Заст. деканів, СтС, профком, клуб

Приміщення університету


Залучення студентів 1-го курсу до занять в спортивних клубах за інтересами

Впродовж року

Викладачі каф. ФВ

Каф. ФВ


Організація і проведення занять та змагань в спортивних клубах за інтересами

Впродовж року

Голова СК,

тренери

Спортивна база ВНТУ


Робота гуртків художньої самодіяльності

Впродовж року

Федоренко К. В., керівники гуртків

Клуб


Організація і проведення І-ої міжнародної науково-практичної конференції «Знання. Освіта. Освіченість.»

25 – 27 вересня

ГЦВР

Приміщення університету


Проведення святкового концерту до Дня ВНТУ

02 жовтня 2012 р.

Писклярова А. В.

Актова зала


Проведення свята гончарства, майстер-класів до Дня університету

02 жовтня 2012 р.

Ніколенко Н. Г.,

Мишанська Л. Р.

ЦК і ВС


Конкурс художньої самоді­яльності студентів 1-го курсу «Студентська осінь»

Жовтень

Федоренко К. В.,

заст. деканів

Актова

зала


Організація вечорів відпочинку в клубах студентського дозвілля при гуртожитках ВНТУ

Впродовж року

Клуб, СтС,

заст. деканів

Клуби при гуртожитках


Проведення факультетських вечорів: «День факультету», «Свято спеціальності»

Згідно плану роботи

фак-ту,
кафедри

Заст. деканів

Приміщення

університету,

актова зала


Організація роботи клубу інтелектуалів “Кіт Баюн”

Впродовж року

Теклюк А. І.

Приміщення університету


Організація відвідування студентами, співробітниками, професорсько-викладацьким складом театральних вистав, концертів в «Плеяді» та інших культурно-мистецьких заходів міста

Впродовж року

ЦК і ВС

Культурні заклади міста


Проведення культурно-просвітницьких заходів, мистецьких свят, зустрічей, тематичних вечорів, організація виставок, оформлення стендів, присвячених видатним діячам української та світової культури

Впродовж року

Викладачі каф. КСПП,

співробітники

ЦК і ВС, НТБ

Приміщення університету


Організація і проведення науково-просвітницької конференції, присвяченої Дню українського козацтва

Жовтень

Громова Л. П.,

Пономаренко А. Б.

а. 222 ГУК


Художньо-мистецький проект «Подільські художники в музеях ВНТУ». Проведення майстер-класів до Дня художника

Жовтень-грудень

Мишанська Л. Р.,

Ніколенко Н. Г.

ЦК і ВС


Півфінальні ігри КВН збірних інститутських команд

Листопад

Заст. деканів,

Федоренко К. В.

Актова зала


Проведення семінарів та лекцій з проблем здорового способу життя та боротьби з шкідливими звичками

Впродовж року

Заст. деканів, зав. мед. пунктом, СтС

Приміщенняуніверситету


Проведення традиційного Дня пам’яті

Ф. Коновалюка «Під небом Коновалюка»

Листопад

Ніколенко Н. Г.,

Стрельбицький М.П.

ЦК і ВС


Вечір, присвячений Дню українського студентства та Міжнародному дню студентської молоді

Листопад

Федоренко К. В.,

СтС, профком

Актова зала


Організація і проведення заходів, присвячених Дню національної згоди

Грудень

Викладачі

каф. УПП

а. 222 ГУК


Проведення заходів до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом

Грудень

Студ. секція профкому,

спеціалісти обл. центру боротьби зі СНІДом

Приміщення університету


Таємниця мікротехніки – День пам’яті М. Г. Маслюка «Праця між ударами серця»

Грудень

Мишанська Л. Р.,

Ніколенко Н. Г.

ЦК і ВС


Організація і проведення конкурсу «Містер Шарм»

Грудень

Заст. деканів,

Федоренко К. В.

Актова зала


Святкові новорічні вечори

Грудень

Федоренко К. В., профком

Актова зала


«А все ж нестерпна безневинна кара…» – до Дня народження В. Стуса

Січень

Стрельбицький М.П.,

Ніколенко Н. Г.,

викладачі каф. КСПП

ЦК і ВС


Організація та проведення заходів, присвячених Дню соборності України

Січень

Викладачі

каф. УПП

а. 222 ГУК


Вечір міжнародного студентського братерства

Січень

ЦМЗ

Актова

зала


Фінал КВН

Січень

Заст. деканів,

Федоренко К. В.

Актова

зала


Мистецький фестиваль «Мистецтво та студентство» (вокал, інструментальний блок, хореографія)

Лютий

Федоренко К. В.,

профком

Актова

зала


Тематичний вечір «Зустріч поколінь» (в контексті свята «День захисника Вітчизни»)

Лютий

ЦК і ВС, Профком,

НТБ

Приміщення університету


Студентський бал

Лютий

Федоренко К. В.,

Заст. деканів,

СтС, профком

Актова

зала


Організація і проведення свята «День рідної мови»

Лютий

Викладачі

каф. КСПП

Актова

зала


Організація і проведення конкурсу «Міс ВНТУ»

Березень

Заст. деканів,

Федоренко К. В.

Актова

зала


Вечір, присвячений Міжнародному жіночому дню

Березень

Профком,

Федоренко К. В.

Їдальня


Шевченківський вечір «Думи мої, думи»

Березень

Викладачі

ЦК і ВС; НТБ

Актова

зала


Організація роботи секцій Студентського самоврядування та профкому в межах щорічної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу та студентів ВНТУ

Березень

ГЦВР

Приміщення ГЦВР


Проведення вечора до 123-ої річниці від дня народження Ф. З. Коновалюка

Березень

Викладачі

каф. КСПП

ЦК і ВС


Проведення конкурсу на кращу кімнату гуртожитку

Квітень

Профком,

заст. деканів,

зав. гуртожитками,
Студ. Ради гуртожитків

Гуртожитки ВНТУ


Організація і проведення Дня пам’яті: «Дзвони Чорнобиля» (до річниці Чорнобильської трагедії)

Квітень

ІнМТ

а. 222 ГУК


Організація і проведення святкового концерту до Дня Перемоги «Низький уклін Вам, дорогі ветерани»

Травень

Федоренко К. В., профком, СтС

Актова зала


Круглі столи, бесіди, лекції, дебати, присвячені Дню Європи

Травень

ГЦВР,

викладачі

каф. УПП, СтС

Приміщення університету


Заходи, присвячені Дню матері та Міжнародному дню сім’ї

Травень

СтС,

Федоренко К. В.

Приміщення університету


Організація і проведення свята «День науки»

Травень

ІнЕЕК, НДЧ

Актова зала


Урочистості, присвячені Дню Конституції

Червень

Викладачі

каф. УПП

а. 222 ГУК


Урочистості з нагоди вручення дипломів випускникам

Червень

Директори інститутів, декани факультетів,

заст. деканів,

Федоренко К. В.

Приміщення університету


Участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України

24.08.13 р.

СтС, адміністрація


  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Вінницький національний технічний університет iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Вінницький національний аграрний університет Жешувський університет Інформаційний лист Вельмишановні колеги,
На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами
Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую " Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую " Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую" Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую " Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую" Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую" Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую " Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую " Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую " Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую " Вінницький національний технічний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи