Положення про конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»»   Загальні положення  Положення про огляд-конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження» icon

Положення про конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»»   Загальні положення  Положення про огляд-конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»
Скачати 48.26 Kb.
НазваПоложення про конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»»   Загальні положення  Положення про огляд-конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»
Дата28.07.2012
Розмір48.26 Kb.
ТипКонкурс

ПОЛОЖЕННЯ про конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»»

 

1. Загальні положення

 Положення про огляд-конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»» розроблено відповідно до закону України “Про вищу освіту”, Національної доктрини розвитку освіти України, Положення про вищий заклад освіти, положення «Про наукове товариство студентів та аспірантів ВНТУ» та інших нормативних документів МОНМСУ.

Проведення конкурсу забезпечує підвищення якості навчального процесу, є одним з методів активізації наукової діяльності серед осіб, що навчаються, оптимізує умови для найбільш повного розкриття творчого потенціалу студентської молоді ВНТУ.

^ 2. Мета проведення конкурсу:

2.1  Конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»» проводиться з метою:

-         залучення студентів, магістрантів та аспірантів ВНТУ до участі у теоретичних та прикладних досліджень;

-         впровадження прогресивних технологічних рішень у матеріально-технічне забезпечення університету;

-         активізація науково-дослідної роботи студентської молоді;

-         підвищення якості навчання студентів.

2.2 Стратегічним завданням конкурсу є:

-           пошук дієвих форм роботи щодо формування соціально зрілої, морально і фізично здорової людини, професійно кваліфікованого фахівця;

-           пропагування кращих взірців співпраці студентів з професорсько-викладацьким складом факультету з метою отримання професійних знань, умінь та навичок;

-           організація роботи щодо згуртування, професійного спрямування, правової освідченності, морально-етичного виховання студентського колективу.

 ^ 3. Умови, порядок і терміни проведення конкурсу

Конкурс проводиться одноразово, завершується підведенням підсумків та визначенням переможців до 30 листопада 2011 року.

Конкурс проводиться на добровільній основі.

Проведення конкурсу серед конкурсантів здійснюється конкурсною комісією, до складу комісії входять:

*                       проректор з наукової роботи;

*                       проректор з науково-педагогiчної роботи по матерiально-технiчному забезпеченнi навчального та наукового процесiв;

*                       науковий куратор НТСА ВНТУ;

*                       начальник науково-дослідної частини ВНТУ;

*                       голова НТСА ВНТУ.

Обов’язки конкурсної комісії:

  • огляд проектів;

  • визначення найкращих робіт;

  • порівняння з точки зору економічного рішення;

  • визначення переможців.

  • Присвоєння звання “Кращих проектів” проводиться розпорядженням проректора з наукової роботи на підставі позитивного висновку конкурсної комісії.

^ 4. Вимоги до робіт 

4.1. На Виставку-конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру.

4.2. Кожна робота (проект) має ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі, містити власні дані досліджень, експериментів, спостережень, пошукової роботи; їх обробки, аналізу та узагальнення; посилання на відповідні наукові джерела та відображати власну позицію дослідника.

4.3. На конкурс приймаються роботи (проекти), виконані однією особою або групою осіб, а також такі, які вже брали або на даний час беручі, участь в інших виставках (конкурсах).

4.4. Робота (проект) повинна мати чотири складові:

- власне сама робота в друкованому вигляді і обов’язково на електронному носії, оформлена відповідно до вимог, що додаються (додаток 2);

- стендова доповідь (постер): плакат розміром 90×180 см (ширина/висота), на якому коротко викладено зміст роботи (додаток 3);

- демонстраційна, діюча модель технічного рішення або макет (за наявності);

- медіа-презентація роботи (проекту).

4.5. Демонстраційні моделі або макети повинні відповідати правилам техніки безпеки.

^ 5. Оцінка конкурсу-огляду

Оцінка кращих робіт здійснюється за такими показниками: актуальність ідеї, практичне впровадження, науково-технічна новизна, відповідність отриманих результатів порівняно з вітчизняними та зарубіжними аналогами та прототипами.

^ 6. Критерії оцінювання показників запровадження ідеї

6.1. Актуальність ідеї:

Характеристика експертної оцінки

Оцінка

Ідея не направлена на розв’язання важливої прикладної задачі

0

Ідея направлена на розв’язання окремої задачі

1

Ідея може бути актуальною для декількох суміжних задач

2

 6.2. Практичне впровадження ідеї:

Характеристика експертної оцінки

Оцінка

Результати роботи були (будуть) представлені на виставках

1

Був (буде) отримано патент на винахід (корисну модель) у розрізі виконання поданої на конкурс роботи

2

Отриманий патент використовується (буде використовуватися) при виконанні інноваційного проекту або випуску інноваційного продукту

3

Результати роботу використовуються (будуть використовуватися) у виробничій чи суспільній сфері.

3

За результатами роботи продано (буде продано) ліцензію

4

 6.3. Науково-технічна новизна ідеї:

Характеристика експертної оцінки

Оцінка

Наукова новизна відсутня або визнана незадовільною

0

Наукова новизна базується на використанні на використанні нових методів розв’язання прикладної задачі через застосування відомих ідей

1

Наукова новизна роботи ґрунтується на використанні нових методів розв’язання прикладних задач через застосування нових оригінальних їдей:

2

6.4. Відповідність отриманих результатів порівняно з вітчизняними та зарубіжними аналогами та прототипами:

Характеристика експертної оцінки

Оцінка

Нижче світового рівня

0

Відповідає світовому рівню

1

Вище світового рівня

2

 6.3. Інтегральна оцінка конкурсної роботи:

Характеристика конкурсної роботи

Сумарна оцінка

Робота високого рівня

10 – 8

Робота середнього рівня

7 – 5

Робота низького рівня

4 – 1

 7. Нагородження переможців огляду – конкурсу

7.1   Переможниці конкурсу нагороджуються почесними грамотами, призами та дипломами.

7.2   Кращі проекти рекомендуються до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

7.3. Інформація про хід та підсумки огляду-конкурсу висвітлюється у газеті «Імпульс».

7.4      Студенти-переможці нагороджуються матеріальною премією за рахунок коштів стипендіального фонду університету. 

Схожі:

Положення про конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»»   Загальні положення  Положення про огляд-конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження» iconПоложення про огляд-конкурс студентських Рад Луганськ 2004 Загальні положення
Дане положення про огляд-конкурс студентських Рад навчально- наукових інститутів, факультетів, гуртожитків розроблено згідно з чинним...
Положення про конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»»   Загальні положення  Положення про огляд-конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження» iconПоложення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук рецензія на наукову роботу, представлену на Конкурс
Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи дослідження
Положення про конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»»   Загальні положення  Положення про огляд-конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження» iconПоложення про конкурс «Краща академічна група Вінницького національного технічного університету» Погоджено Перший проректор з науково педагогічної роботи та організації навчального процесу та його науково
Положення про конкурс «Кращу академічна група внту» розроблено відповідно до закону України "Про вищу освіту", Національної доктрини...
Положення про конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»»   Загальні положення  Положення про огляд-конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження» iconПоложення про конкурс творчих робіт до 211-ої річниці з дня народження Володимира Даля Загальні положення
Конкурс творчих робіт «Где родился, там и пригодился» (надалі – творчий конкурс) проводиться з метою
Положення про конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»»   Загальні положення  Положення про огляд-конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження» iconПлан-сценарій заходів
Конкурс ідей серед студентів та учнів міста та області „Енергоефективність та енергозбереження”
Положення про конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»»   Загальні положення  Положення про огляд-конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження» icon1. Загальні положення
На конкурс подаються запити на виконання науково-технічних проектів за державним замовленням, тематика яких самостійно визначається...
Положення про конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»»   Загальні положення  Положення про огляд-конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження» iconПоложення про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка І. Загальні положення
Конкурс проводиться в лну імені Тараса Шевченка з метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактора формування...
Положення про конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»»   Загальні положення  Положення про огляд-конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження» icon1. Загальні положення про проведення конкурсу. Конкурс має на меті презентувати напрям підготовки «Економіка підприємства»
Положення про конкурс відеороликів/презентацій напряму підготовки «Економіка підприємства»
Положення про конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»»   Загальні положення  Положення про огляд-конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження» iconПоложення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук рецензія
Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи дослідження
Положення про конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»»   Загальні положення  Положення про огляд-конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження» iconПоложення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук рецензія
Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи дослідження
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи