Облік І аудит післядипломної та заочної форми навчання Рекомендовані методичною радою нук ім адмірала Макарова Миколаїв, 2009 icon

Облік І аудит післядипломної та заочної форми навчання Рекомендовані методичною радою нук ім адмірала Макарова Миколаїв, 2009
НазваОблік І аудит післядипломної та заочної форми навчання Рекомендовані методичною радою нук ім адмірала Макарова Миколаїв, 2009
Сторінка4/4
Дата31.07.2012
Розмір0.61 Mb.
ТипДиплом
1   2   3   4

^ 5. ПРИКЛАД РІШЕННЯ ЗАДАЧІ


Необхідно:

1.Визначити результативний показник, скласти його факторну модель, розрахувати вплив факторів на зміну результативного показника методом ланцюгових підстановок;

2.Зробити висновки.

^ Вихідна інформація наведена в таблиці


Найменування показників

Одиниця виміру

^ Минулий рік

Звітний рік

Валова продукція

грн.

?

?

Кількість працівників

осіб

57

51

Кількість робочих днів

дні

245

238

Тривалість робочого дня

годин

8

7,85

Виробіток працівника за годину

грн.

7,12

6,28


Рішення.

1. Складемо факторну модель обсягу валової продукції

ВП=ЧР*Д*Т*В


2. Визначаємо обсяг валової продукції за минулий рік


ВПпл=ЧРпл*Дпл*Тпл*Впл=57*245*8*7,12=795446,40 грн.


3. Визначаємо обсяг валової продукції за звітний рік


ВПф=ЧРф*Дф*Тф*Вф=51*238*7,85*6,28=598379,12 грн.


3. Визначаємо обсяг валової продукції по роках в залежності від зміни окремих показників, тобто, зробимо проміжні розрахунки.


ВПум1 =51*245*8*7,12=711715,2 грн.


ВПум2 =51*238*8*7,12=691380,48 грн.


ВПум3 =51*238*7,85*7,12=678417,09 грн.


2. Визначаємо вплив змін окремих факторів на зміну обсягу валової продукції

згідно з факторною моделлю:


- вплив зміни кількості працівників, осіб

∆ВПчр=711715,2-795446,40= -83731,2 грн.


- вплив зміни кількості робочих днів

∆ВПд=691380,48-711715,2= -20334,72 грн.


- вплив зміни тривалості робочого дня

∆ВПт=678417,09-691380,48= -12963,39 грн.


- вплив зміни виробітку працівника за годину

∆ВПв=598379,12-678417,09= -80037,97 грн.

3. Розрахуємо баланс відхилень факторних показників:


∆ВП= ВПф- ВПпл=∆ВПчр+∆ВПд+∆ВПт+∆ВПв=598379,12-795446,40=-83731,2-20334,72-12963,39-80037,97= -197067,28 грн.


Висновок.

На підприємстві товарна продукція в звітному році в порівнянні з минулим зменшилась на 197067,28 грн., у відсотках цій показник дорівнює 24,77%під впливом таких факторів:

1). зменшення кількості працівників на 6 осіб ( -10,5% )призвело до зменшення валової продукції на 83731,2 грн.

2). зменшення кількості робочих днів на 7(-2,85%) призвело до зменшення валової продукції на 20334,72 грн.

3). зменшення тривалості робочого дня на 0,15 год. ( 1,875%) призвело до зменшення валової продукції на 12963,39 грн.

4). зменшення виробітку працівника ГРНЕЙ за годину на 0,84 грн.(-11,8%) призвело до зменшення валової продукції на 80037,97 грн.


^ 6. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

ГВ – середньо годинний виробіток 1-го робітника;

ОЗ- середньорічна вартість основних засобів;

ПВАФ - питома вага активних фондів;

Фв - фондовіддача активних фондів;

Т- середня тривалість робочого дня;

Д- середнє число відроблених і-м робітником днів;

ЧР - середня облікова чисельність робітників;

КВ - комплексні витрати підприємства;

ЗВ – загальновиробничі витрати;

АВ – адміністративні витрати;

ВЗ – витрати на збут;

ІФД – інші фінансові доходи;

ДО – дивіденди одержані;

ВО – відсотки одержані;

ІД – інші доходи від фінансових операцій;

РУ – загальні витрати на ремонт устаткування;

КР – кількість ремонтів;

ЗП – пряма зарплата виробничих робочих;

Т – трудомісткість готової продукції;

ПНА – прибуток підприємства від використання нематеріальних активів;

НА - нематеріальні активи підприємства; ПГП – прибуток від реалізації готової продукції (робіт, послуг);

ЗОК – середньорічні залишки оборотних коштів на підприємстві;

ДФВ - сума довгострокових фінансових вкладень;

А - сума довгострокових фінансових вкладень в акції спільних підприємств;

П - позики іншим підприємствам;

ПДВ – прибуток від довгострокових фінансових вкладень;

ПА - прибуток від акцій;

ПО - прибуток від облігацій.


^ ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИПередостання

цифра

залікової

Остання книжки цифра

залікової книжки0

1

2

3

4

5

6

7

8


9


0

1,50

1(1),

4(1)

2,51

1(2), 4(2)

3,52

1(3), 4(3)

4,53

1(4), 4(4)

5,54

1(5), 4(5)

6,55

1(6), 4(6)

7,56

1(7), 4(7)

8,57

1(8), 4(8)

9,58

1(9), 4(9)

10,59

1(10),

4(10)

1

11,60

2(1), 5(1)

12,61

2(2), 5(2)

13,62

2(3), 5(3)

14,63

2(4), 5(4)

15,64

2(5), 5(5)

16,65

2(6), 5(6)

17,66

2(7), 5(7)

18,67

2(8), 5(8)

19,68

2(9), 5(9)

20,69

2(10),

5(10)

2

21,70

3(1), 6(1)

22,71

3(2), 6(2)

23,72

3(3), 6(3)

24,73

3(4), 6(4)

25,74

3(5), 6(5)

26,75

3(6), 6(6)

27,76

3(7), 6(7)

28,77

3(8), 6(8)

29,78

3(9), 6(9)

30,79

3(10),

6(10)

3

31,80

7(1), 8(1)

32,81

7(2), 8(2)

33,82

7(3), 8(3)

34,83

7(4), 8(4)

35,84

7(5), 8(5)

36,85

7(6), 8(6)

37,86

7(7), 8(7)

38,87

7(8), 8(8)

39,88

7(9), 8(9)

40,89

7(10),

8(10)

4

41,90

9(1),

10(1)

42,91

2(1),

6(1)

43,92

2(2),

6(2)

44,93

2(3),

6(3)

45,94

9(2),

10(2)

46,95

9(3),

10(3)

47,96

9(4),

10(4)

48,97

9(5),

10(5)

49,98

9(6),

10(6)

50,99

9(7),

10(7)

5

51,100

9(8),

10(8)

52,10

2(4),

6(4)

53,9

2(5),

6(5)

54,8

2(6),

6(6)

55,7

9(9),

10(9)

56,6

9(10),

4(1)

57,5

10(10),

5(1)

58,4

2(10),

6(10)

59,3

8(1),

4(1)

60,2

8(2),

4(2)

6

61,1

9(1), 4(2)

62,11

9(2), 4(3)

63,12

9(3), 4(4)

64,13

9(4), 4(5)

65,14

9(5), 4(6)

66,15

9(6), 4(7)

67,16

9(7), 4(8)

68,17

9(8), 4(9)

69,18

10(8),

1(8)

70,19

10(9),

1(9)

7

71,20

10(1),

1(1)

72,21

2(7),

6(7)

73,22

2(8),

6(8)

74,23

2(9),

6(9)

75,24

10(2),

1(2)

76,25

10(3),

1(3)

77,26

10(4),

1(4)

78,27

10(5),

1(5)

79,28

10(6),

1(6)

80,29

10(7),

1(7)

8

81,30

3(1),

7(1)

82,31

3(2),

7(2)

83,32

3(3),

7(3)

84,33

3(4),

7(4)

85,34

3(5),

7(5)

86,35

3(6),

7(6)

87,36

3(7),

7(7)

88,37

3(8),

7(8)

89,38

3(9),

7(9)

90,39

3(10),

7(10)

9

91,40

8(1),

3(1)

92,41

8(2),

3(2)

93,42

8(3),

3(3)

94,43

8(4),

3(4)

95,44

8(5),

3(5)

96,45

8(6),

3(6)

97,46

8(3),

4(3)

98,47

8(4),

4(4)

99,48

8(5),

4(5)

100,

49

8(6),

4(6)Примітка:

перші два номери – номери питань

другі два номери – номери задач з

номером варіанта в дужках

^ 8. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів". Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал". Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи". Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. № 242.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Доходи". Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. № 87.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318.

10. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Н.А. Русак, В.И. Стражев, О.Ф. Мигун й др. Под. общ. ред. В.И. Стражева. - 4-е изд., испр. и доп. - Мн.: Высшая школа, 1999. - 398 с.

11. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 2000.- 416 с.

12. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор оптимальных решений, финансовое прогнозирование: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 656 с.

13. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз: Практикум. Навчальний посібник для студентів вузів. - Житомир: ЖІТІ, 2000. -416 с.

14. Головко В.І., Мінченко А.В., Шарманська В.М. Фінансово – економічна діяльність підприємства: контроль, аналіз та безпека. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. -448 с.

15. Економічний аналіз: Навч.посібник / М.А.Болюх, В.З.Бурчевський, М.І. Горбаток та ін.;За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. - 556 с.

16. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. - М.: Финансы и статистика, 1996. -367 с.

17. Івахненко В.М., Горбатюк М.І., Льовочкін В.С. Економічний аналіз: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни, - К.: КНЕУ, 1999. - 176 с.

18. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навчальній посібник. - К.: Знання-Прес, 2002. - 190 с.

19. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. Навчальний посібник. – К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 1999. – 204 с.

20. Ковалёв В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2000. - 424 с.

21. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. - 378 с.

22. Мельнік В.М. Основи економічного аналізу (короткий теоретико-методологічний курс): навчальний посібник. - Ірпінь, 2001. - 183 с.

23. Пономаренко О.І. та ін. Сучасний економічний аналіз : У 2 ч. Ч. 1 Мікроекономіка: Навч. посіб. / О.І. Пономаренко, М.О. Перестюк, В.М. Бурим – К.: Вища шк., 2004. – 262 с.

24. Пономаренко О.І. та ін. Сучасний економічний аналіз : У 2 ч. Ч. 2 Макроекономіка: Навч. посіб. / О.І. Пономаренко, М.О. Перестюк, В.М. Бурим – К.: Вища шк., 2004. – 207 с.

25. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання. Підручник. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. - 454 с.

26. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Москаленко В.В. Комп`ютерізація економічного аналізу ( теорія, практика): Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 340 с.

27. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002. – 360 с.

28. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., доп. и перераб. – Минск: ООО “Новое знание”, 1999. – 688 с.

29. Сипко Т.Д. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. – Миколаїв: УДМТУ, 2003. – 196 с.

30. Скворцов Н.Н., Омельченко Л.Н. Организация функционально – стоимостного анализа на машиностроительных предприятиях. – К.: Техника, 1987. – 112 с.

31. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. – 3- тє видання, перероблене. – Львів: „Новий світ – 2000”, 2004. - 344 с.

32. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі. Підручник. – К., 2003. - 312 с.

33. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 208 с.
1   2   3   4

Схожі:

Облік І аудит післядипломної та заочної форми навчання Рекомендовані методичною радою нук ім адмірала Макарова Миколаїв, 2009 iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Навчально-методичний посібник рекомендовано до видання науково-методичною Радою нук ( протокол №1 від 24. 02. 2004 р.)
Облік І аудит післядипломної та заочної форми навчання Рекомендовані методичною радою нук ім адмірала Макарова Миколаїв, 2009 iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
...
Облік І аудит післядипломної та заочної форми навчання Рекомендовані методичною радою нук ім адмірала Макарова Миколаїв, 2009 iconВересень 2013 р
С. І. Бай [та ін.]; Мон україни, нук ім адмірала Макарова. – Миколаїв : нук : Торубара О. С., 2013. – 448 с. + електрон коп
Облік І аудит післядипломної та заочної форми навчання Рекомендовані методичною радою нук ім адмірала Макарова Миколаїв, 2009 iconПоложення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  нук) затверджується ректором нук
Приймальна комісія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  Приймальна комісія) – робочий орган...
Облік І аудит післядипломної та заочної форми навчання Рекомендовані методичною радою нук ім адмірала Макарова Миколаїв, 2009 iconІмені адмірала с. О. Макарова п. П. Соболь методичні вказівки
Соболь П. П. Методичні вказівки до курсу філософських проблем наукового пізнання. – Миколаїв: нук, 2005. – 48 с
Облік І аудит післядипломної та заочної форми навчання Рекомендовані методичною радою нук ім адмірала Макарова Миколаїв, 2009 iconПоложення про підготовку, організацію та проведення підсумкової атестації слухачів Центру довузівської підготовки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Умовами прийому на перший курс вищих навчальних закладів та Правилами прийому на перший курс Національного університету кораблебудування...
Облік І аудит післядипломної та заочної форми навчання Рекомендовані методичною радою нук ім адмірала Макарова Миколаїв, 2009 iconЄ. В. Гавриличенко конспект лекцій з курсу " облік у зарубіжних країнах" для студентів 5 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік І аудит» факультету післядиплом
Конспект лекцій з курсу “Облік у зарубіжних країнах” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік...
Облік І аудит післядипломної та заочної форми навчання Рекомендовані методичною радою нук ім адмірала Макарова Миколаїв, 2009 iconІнститут післядипломної освіти
Навчальний посібник рекомендовано до видання науково-методичною Радою нук ( протокол №2 від 29. 03. 2005 р.)
Облік І аудит післядипломної та заочної форми навчання Рекомендовані методичною радою нук ім адмірала Макарова Миколаїв, 2009 iconІнститут післядипломної освіти
Навчальний посібник рекомендовано до видання науково-методичною радою нук (протокол №1 від 26 лютого 2008 р.)
Облік І аудит післядипломної та заочної форми навчання Рекомендовані методичною радою нук ім адмірала Макарова Миколаїв, 2009 iconНавчальний посібник “Бухгалтерський облік та аудит для менеджерів”
Навчальний посібник для самостійної роботи рекомендовано до видання науково-методичною радою нук (протокол № від 2007 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи