Розклад занять, іспитів та заліків для студентів заочної форми навчання окр бакалавра галузі знань 0304 Право напряму підготовки 030401 Правознавство на період сесії з 10. 02. 2014 р до 23. 02. 2014 р icon

Розклад занять, іспитів та заліків для студентів заочної форми навчання окр бакалавра галузі знань 0304 Право напряму підготовки 030401 Правознавство на період сесії з 10. 02. 2014 р до 23. 02. 2014 р
Скачати 144.85 Kb.
НазваРозклад занять, іспитів та заліків для студентів заочної форми навчання окр бакалавра галузі знань 0304 Право напряму підготовки 030401 Правознавство на період сесії з 10. 02. 2014 р до 23. 02. 2014 р
Дата19.02.2014
Розмір144.85 Kb.
ТипДокументи

Розклад занять, іспитів та заліків для студентів заочної форми навчання ОКР бакалавра галузі знань 0304 Право напряму підготовки 6.030401 Правознавство на період сесії з 10.02.2014 р. до 23.02.2014 р.

Дата


Пара

Група П-51


Група П-53

Група П-54

Пн.

10.02

5

О г л я д о в і л е к ц і ї з к о н с т и т у ц і й н о г о п р а в а У к р а ї н и п р о ф. К о в а л ь ч у к В. Б.

6

О г л я д о в і л е к ц і ї з к о н с т и т у ц і й н о г о п р а в а У к р а ї н и п р о ф. К о в а л ь ч у к В. Б.

Вт.

11.02

5

Адміністративне судочинство (залік) доц. Штогун С.Г.

6

О г л я д о в і л е к ц і ї з к р и м і н а л ь н о г о п р о ц е с у п р о ф. П о п е л ю ш к о В. О.

7

О г л я д о в і л е к ц і ї з к р и м і н а л ь н о г о п р а в а д о ц. Г е р а с и м ч у к О. П.

Ср.

12.02

5Кримінальне право України (іспит о.ч.) доц. Герасимчук О.П.

6

Криміналітика (іспит) ст.в. Гонгало С.Й.

Господарське право (іспит) доц. Філіп’єв А.О.
Чт.

13.02

5

О г л я д о в і л е к ц і ї з к р и м і н а л ь н о г о п р о ц е с у п р о ф. П о п е л ю ш к о В. О.

6

О г л я д о в і л е к ц і ї з к р и м і н а л ь н о г о п р а в а д о ц. Г е р а с и м ч у к О. П.

7
Кримінологія (іспит) ст.в. Стрельбіцька Л.Я.

Кримінально-виконавче право (залік) ст.в. Гонгало С.Й.

Пт.

14.02

4

Державна служба (залік) ст.в.Курганська О.В.5

О г л я д о в і л е к ц і ї з ц и в і л ь н о г о п р а в а с т. в и к л. Л і д о в е ц ь Р. А.

6

О г л я д о в і л е к ц і ї з ц и в і л ь н о г о п р а в а с т. в и к л. Л і д о в е ц ь Р. А.

7
Кримінально-виконавче право (залік) ст.в. Гонгало С.Й.
Сб.

15.02

1

О г л я д о в і л е к ц і ї з ц и в і л ь н о г о п р о ц е с у в и к л. З е л е н с ь к а В. І.

2

О г л я д о в і л е к ц і ї з ц и в і л ь н о г о п р о ц е с у в и к л. З е л е н с ь к а В. І.

Нд. 16.02.

Пн.

17.02

2
Захист курсових робіт доц. Філіп’єв А.О.

5

Кримінологія (іспит) ст.в. Стрельбіцька Л.Я.

Криміналітика (іспит) ст.в. Гонгало С.Й.
6Криміналітика (іспит) ст.в. Гонгало С.Й.

Вт.

18.02

5

Захист виробничої практики

ст.в. Гонгало С.Й.

Міжнародне приватне право (залік) ст.в. Стрельбіцька Л.Я.
6Кримінологія (іспит) ст.в. Стрельбіцька Л.Я.

Ср.

19.02

7
Захист виробничої практики

ст.в. Сенчак І.І.
Чт.

20.02

5

Захист курсових робіт проф. Попелюшко В.О., ст.в. Гонгало С.Й., ст.в. Стрельбіцька Л.Я.,

в. Хомич Т.М., доц. Іщук С.І., доц. Герасимчук О.П.

Пт.

21.02

5Захист виробничої практики

в. Хомич Т.М.

Сб.

22.02

3

Кримінальний процес (іспит) викл. Ковальчук Л.В.

Нд. 23.02
Розклад занять, іспитів та заліків для студентів заочної форми навчання ОКР спеціаліста галузі знань 0304 Право спеціальності 7.03040101 Правознавство ОКР магістра галузі знань 0304 Право спеціальності 8.03040101 Правознавство на період сесії з 10.02.2014 р. до 23.02.2014 р.

Дата


Пара

Група П-61

Група МП

Пн.

10.02

5

Теорія доказів (л) проф. Попелюшко В.О.

6

Кваліфікація злочинів проти особи (л)

ст.в. Гонгало С.Й.

Актуальні проблеми господарського процесу (л)

в. Загребельний В.В.

7

Кваліфікація злочинів проти особи (л)

ст.в. Гонгало С.Й.
Вт.

11.02

4
Актуальні проблеми адміністративного судочинства (залік) доц. Штогун С.Г.

5

Судова бухгалтерія (л) доц. Іщук С.І.

Актуальні питання теорії права та держави (л)

проф. Ковальчук В.Б.

6

Судова бухгалтерія (л) доц. Іщук С.І.

Актуальні питання теорії права та держави (л)

проф. Ковальчук В.Б.

7

Проблеми профілактики злочинів (залік) ст.в. Стрельбіцька Л.Я.

Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів (л) ст.в. Гонгало С.Й.

8

Консультація щодо проходження переддипломної практики ст.в.Стрельбіцька Л.Я.
Ср.

12.02

4
Проблеми теорії та практики конституціоналізму (л) проф. Ковальчук В.Б.

5

Судова бухгалтерія (л) доц. Іщук С.І.

Проблеми теорії та практики конституціоналізму (л) проф. Ковальчук В.Б.

6

Теорія доказів (л) проф. Попелюшко В.О.

7

Методика розслідування злочинів проти особи (іспит) ст.в. Гонгало С.Й.

Актуальні поблеми кримінального процесу

(іспит) проф. Попелюшко В.О.

Чт.

13.02

4
Актуальні проблеми господарського процесу (л)

в. Загребельний В.В.

5

Інформаційне право (л) доц. Іщук С.І.

Актуальні проблеми господарського процесу (пр)

в. Загребельний В.В.

6

Судова бухгалтерія (пр) доц. Іщук С.І.

Проблеми теорії та практики конституціоналізму (л) проф. Ковальчук В.Б.

7

Судова бухгалтерія (пр) доц. Іщук С.І.

Актуальні питання теорії права та держави (залік) проф. Ковальчук В.Б.

Пт.

14.02

4
Проблеми теорії та практики конституціоналізму (пр) проф. Ковальчук В.Б.

5

Теорія доказів (л) проф. Попелюшко В.О.

6

Теорія доказів (залік) проф. Попелюшко В.О.

Сб.

15.02

1

Судова медицина та психіатрія (л)

в. Кормилецький С.М.

Педагогіка та психологія вищої школи (залік) доц. Гандзілевська Г.Б.

2

Судова медицина та психіатрія (л)

в. Кормилецький С.М.
3

Судова медицина та психіатрія (пр.)

в. Кормилецький С.М.
Нд.

16.02

1

Прокуратура України (л) в. Ковальчук Л.В.
2

Прокуратура України (л) в. Ковальчук Л.В.
Пн.

17.02

3
Актуальні поблеми кримінального права (іспит) доц. Герасимчук О.П.

4

Методика складання кримінально-процесуальних документів (іспит) ст.в. Стрельбіцька Л.Я.

Актуальні проблеми цивільного права (л) ст.в.Лідовець Р.А.

5

Інформаційне право (л) доц. Іщук С.І.

Актуальні проблеми цивільного права (л) ст.в.Лідовець Р.А.

6

Інформаційне право (пр) доц. Іщук С.І.

Конституційна юстиція (л) доц. Мартинюк Р.С.

7

Судова бухгалтерія (пр) доц. Іщук С.І.

Конституційна юстиція (л) доц. Мартинюк Р.С.

Вт.

18.02

5

Юридична психологія (іспит) в. Цип'ящук М.Б.

6

Кваліфікація злочинів проти особи (л)

ст.в. Гонгало С.Й.

Конституційна юстиція (пр) доц. Мартинюк Р.С.

7

Кваліфікація злочинів проти особи (пр)

ст.в. Гонгало С.Й.

Консультація щодо проходження педагогічної практики ст.в.Самолюк В.В.

Ср.

19.02

4
Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів (л) ст.в. Гонгало С.Й.

5

Кваліфікація злочинів проти особи (пр)

ст.в. Гонгало С.Й.

Право на працю та гарантії його реалізації в умовах ринкової економіки (л) ст.в. Сенчак І.І.

6

Кваліфікація злочинів проти особи (пр)

ст.в. Гонгало С.Й.

Право на працю та гарантії його реалізації в умовах ринкової економіки (л) ст.в. Сенчак І.І.

7

Філософія права (залік)

доц. Мартинюк Р.С.

Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів (л) ст.в. Гонгало С.Й.

Чт.

20.02

4

Господарський процес (залік) в. Загребельний В.В.

Деліктні зобов’язання у цивільному праві (залік) ст.в. Лідовець Р.А.

5

Теоретичні основи кваліфікації злочинів (л) ст.в. Гонгало С.Й.

Актуальні проблеми цивільного права (пр) ст.в.Лідовець Р.А.

6

Теоретичні основи кваліфікації злочинів (л) ст.в. Гонгало С.Й.

Право на працю та гарантії його реалізації в умовах ринкової економіки (пр) ст.в. Сенчак І.І.

7

Теоретичні основи кваліфікації злочинів (л) ст.в. Гонгало С.Й.

Цивільний захист (л) доц. Грищук М.В.

Пт.

21.02

5

Європейська конвенція з прав людини: практика застосування, український контекст

(залік) доц. Герасимчук О.П.

6

Теоретичні основи кваліфікації злочинів (пр)

ст.в. Гонгало С.Й.

Актуальні проблеми цивільного права (пр) ст.в.Лідовець Р.А.

7

Теоретичні основи кваліфікації злочинів (пр)

ст.в. Гонгало С.Й.

Цивільний захист (пр) доц. Грищук М.В.

Сб.

22.02

1

Прокуратура України (л) в. Ковальчук Л.В.
2

Прокуратура України (пр) в. Ковальчук Л.В.
Нд.

23.02

1

Прокуратура України (пр) в. Ковальчук Л.В.
2

Прокуратура України (пр) в. Ковальчук Л.В.
Схожі:

Розклад занять, іспитів та заліків для студентів заочної форми навчання окр бакалавра галузі знань 0304 Право напряму підготовки 030401 Правознавство на період сесії з 10. 02. 2014 р до 23. 02. 2014 р iconРозклад занять, іспитів та заліків для студентів заочної форми навчання окр бакалавра галузі знань 0304 Право напряму підготовки 030401 Правознавство на період сесії з 14. 05. 2012р до 27. 05. 2012 р

Розклад занять, іспитів та заліків для студентів заочної форми навчання окр бакалавра галузі знань 0304 Право напряму підготовки 030401 Правознавство на період сесії з 10. 02. 2014 р до 23. 02. 2014 р iconРозклад занять, іспитів та заліків для студентів заочної форми навчання окр бакалавра галузі знань 0304 Право напряму підготовки 030401 Правознавство на період сесії з 04. 03. 2013р по 17. 03. 2013р

Розклад занять, іспитів та заліків для студентів заочної форми навчання окр бакалавра галузі знань 0304 Право напряму підготовки 030401 Правознавство на період сесії з 10. 02. 2014 р до 23. 02. 2014 р iconРозклад занять, іспитів та заліків для студентів заочної форми навчання окр бакалавра галузі знань 0304 Право напряму підготовки 030401 Правознавство на період сесії з 20. 05. 2013 р до 02. 06. 2013 р

Розклад занять, іспитів та заліків для студентів заочної форми навчання окр бакалавра галузі знань 0304 Право напряму підготовки 030401 Правознавство на період сесії з 10. 02. 2014 р до 23. 02. 2014 р iconРозклад занять, іспитів та заліків для студентів заочної форми навчання окр бакалавра галузі знань 0304 Право напряму підготовки 030401 Правознавство на період сесії з 22. 10. 2012р до 04. 11. 2012р

Розклад занять, іспитів та заліків для студентів заочної форми навчання окр бакалавра галузі знань 0304 Право напряму підготовки 030401 Правознавство на період сесії з 10. 02. 2014 р до 23. 02. 2014 р iconРозклад занять, іспитів та заліків для студентів заочної форми навчання окр бакалавра, спеціаліста та магістра спеціальності
Документознавство та інформаційна діяльність” на період сесії з 10. 02. 2014 р до 23. 02. 2014 р
Розклад занять, іспитів та заліків для студентів заочної форми навчання окр бакалавра галузі знань 0304 Право напряму підготовки 030401 Правознавство на період сесії з 10. 02. 2014 р до 23. 02. 2014 р iconГрафік проведення іспитово-залікових сесій студентам заочної форми навчання галузі знань 0304 Право напряму підготовки 030401 Правознавство, спеціальності 03040101, 03040101 Правознавство на 2013-2014 н р. 1 курс
Право напряму підготовки 030401 Правознавство, спеціальності 03040101, 03040101 Правознавство на 2013-2014 н р
Розклад занять, іспитів та заліків для студентів заочної форми навчання окр бакалавра галузі знань 0304 Право напряму підготовки 030401 Правознавство на період сесії з 10. 02. 2014 р до 23. 02. 2014 р iconРозклад занять, іспитів та заліків для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційної програми підготовки магістра на період сесії з 10. 02. 2014 р до 23. 02. 2014 р

Розклад занять, іспитів та заліків для студентів заочної форми навчання окр бакалавра галузі знань 0304 Право напряму підготовки 030401 Правознавство на період сесії з 10. 02. 2014 р до 23. 02. 2014 р iconРозклад занять, іспитів і заліків для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра спеціальності “Релігієзнавство” на період сесії з 10. 02. 2014 до 23. 02. 2014 року

Розклад занять, іспитів та заліків для студентів заочної форми навчання окр бакалавра галузі знань 0304 Право напряму підготовки 030401 Правознавство на період сесії з 10. 02. 2014 р до 23. 02. 2014 р iconРозклад занять, іспитів та заліків
Розклад занять, іспитів та заліків для студентів заочної форми навчання окр бакалавра напряму підготовки 030508 Фінанси І кредит
Розклад занять, іспитів та заліків для студентів заочної форми навчання окр бакалавра галузі знань 0304 Право напряму підготовки 030401 Правознавство на період сесії з 10. 02. 2014 р до 23. 02. 2014 р iconРозклад занять, іспитів та заліків
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи