Міністерство охорони здоров`я України Запорізький державний медичний університет Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю icon

Міністерство охорони здоров`я України Запорізький державний медичний університет Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю
Скачати 77.59 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров`я України Запорізький державний медичний університет Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю
Дата24.03.2013
Розмір77.59 Kb.
ТипДокументи

Міністерство охорони здоров`я України

Запорізький державний медичний університет

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю

«СУЧАСНІ АСПЕКТИ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ -2013»

16-17 травня 2013р., м. Запоріжжя

ІНФОРМАЦІЙЦНИЙ ЛИСТ № 1

Шановні колеги!

Ректорат, Рада молодих вчених та Рада студентського наукового товариства Запорізького державного медичного університету запрошують Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених і студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини та фармації 2013», яка відбудеться
16-17 травня 2013 р. в Запорізькому державному медичному університеті (згідно Реєстру з’їздів і конференцій Укрмедпатентінформу на 2013 рік).


Програмні питання конференції:

акушерство та гінекологія

нормальна та патологічна фізіологія

анестезіологія та реаніматологія

онкологія

внутрішня медицина та ендокринологія

офтальмологія та оториноларингологія

соціальна медицина та гігієна

педіатрія

дерматовенерологія та косметологія

стоматологія

медична хімія

травматологія

інфекційні хвороби, імунологія та мікробіологія

хірургія

неврологія, нейрохірургія та психіатрія

фармакологія (експериментальна та клінічна)

нормальна та патологічна морфологія

фармація

спортивна медицина, валеологія та реабілітація


Орієнтовна програма конференції:

15 травня – заїзд учасників конференції

16 травня – реєстрація учасників та урочисте відкриття конференції. Секційні засідання. Культурна програма

17 травня – пленарне засідання, закриття конференції.

^ Учасники конференції після пленарного засідання отримують сертифікат учасника, а автори тез – збірник тез Всеукраїнської науково-практичній конференції молодих вчених і студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини та фармації - 2013».

Реєстраційний внесок для учасників конференції становить орієнтовно 150 гривень
(
у вартість включається проживання (профілакторій ЗДМУ, 3 доби), матеріали конференції, культурна програма).


^ ФОРМИ ТА ПРАВИЛА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Усна доповідь (10 хвилин) без публікації.

  2. Усна доповідь з публікацією тез

  3. Публікація тез
^

Інструкція з оформлення публікацій


Публікація тез: обсяг 1 друкований лист A4; шрифт – Times New Roman, розмір 14; полуторний міжрядковий інтервал.

Структура тез:

- Назва роботи прописними літерами

- П.І.Б. авторів

- Науковий керівник.

- Повна назва закладу.

- Назва кафедри.

- Текст тез (українська, російська або англійська мови).

Текст тез повинен включати: мету дослідження, матеріали та методи, отримані результати, висновки.

Вартість тез – 60 грн.

Кошти на публікацію тез переводяться до 29 квітня 2013 року за реквізитами:

МФО 300023

ОКПО 00039019

Транзиторний рахунок 29248150000006

Назва банку: Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк»

! В призначенні платежу вказати: для поповнення СКР № 26255321012066 Павлов Сергій Васильович

УВАГА! Для поповнення рахунку необхідно мати оригінал паспорту

Для бажаючих опублікувати оригінальну статтю за тематикою доповіді пропонуємо публікацію в журналі ВАК України «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики»

Вимоги до статей та реквізити для оплати додаються на окремому листі (Додаток 2). Статті приймаються 19 квітня в адресу редакції журналу (Додаток 2) поштою з копією на електронному носії (CD, DVD).

Для участі в конференції до 29 квітня 2013 року до Оргкомітету на електронну пошту надсилається: анкета учасника конференції (додаток 1), електронний варіант тези та відсканований чек оплати тез за адресою:


conf@zmsmu.com.ua

Прохання для бажаючих взяти участь у конференції до 13 травня
повідомити оргомітет за телефонами, що приведені нижче,


або за електронною адресою про дату та час приїзду


УВАГА ! РОЗПОЧАВ РОБОТУ САЙТ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗА АДРЕСОЮ:

http://www.zmsmu.com.ua

^
Телефони для довідок +38 (097) 797-08-84 Павлов Сергій Васильович
(061) 224-64-70 (Соколенко Лідія Василівна).
Телефакс. +38 (0612) 224-64-70.
З повагою, оргкомітет

Додаток 1

^ АНКЕТА УЧАСНИКА

Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів з міжнародною участю

«сучасні аспекти медицини та фармації - 2013»


Прізвище, ім’я, по-батькові автора, співавторів, учасника________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по-батькові, посада наукового керівника:__________________________

Повна назва навчального закладу_______________________________________________

Посада, кафедра (для молодих вчених)___________________________________________

Курс, факультет (для студентів)_______________________________________________

Обрана секція:_______________________________________________________________

Назва доповіді:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

^ Форма участі:  усна доповідь без публікації  усна доповідь з публікацією тез  публікація тез

Необхідне технічне забезпечення:

 мультімедійний проектор;  слайдопроектор

    • кодоскоп

^ Чи потрібне забезпечення житлом:

 так  ні

Адреса учасника:____________________________________________________________

Контактний телефон з кодом міста:__________________________________________


E-mail:__________________________________


ДОДАТОК 2


^ ПРАВИЛА ПОДАЧИ СТАТЕЙ В РЕДАКЦИЮ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ І МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ»

При подготовке работ к печати необходимо учитывать следующее:

^ Сопроводительные документы:

- направление учреждения, в котором выполнялась работа;

-экспертное заключение;

-рецензия специалиста по профилю;

-электронная версия на диске CD, выполненная в Microsoft Word for Windows.

^ Требования к рукописи:

-статья может быть написана на украинском или на русском языках;

-подается в 2-х экземплярах, напечатанных на одной стороне листа белой бумаги формата А4;

-шрифт Times new Roman, размер – 14 пунктов;

-межстрочный интервал – полуторный;

-отступы: слева-3 см, справа – 1см, сверху и снизу – по 2 см (28-30 строк на странице, 60-65 знаков в строке);

- на первой странице рукописи виза научного руководителя, заверенная круглой печатью учреждения;

- на последней странице – подписи всех авторов.

^ Объем статей не должен превышать:

-оригинальные исследования, дискуссионные и проблемные статьи – до 10 страниц;

- лекции и обзоры – до 15 страниц;

- наблюдения из практики – до 3 страниц;

-научная хроника, краткие сообщения – 2-3 страницы.

^ Выходные данные включают:

-УДК

-список авторов (инициалы следует указывать перед фамилией автора), представленный на русском, украинском языках и транслитерацией латиницей;

-название статьи на трёх языках (не более 150 символов), без применения аббревиатур (кроме общепринятых, например, ДНК, РНК, АТФ);

-название учреждения;

-ключевые слова (4-7) на украинском, русском и английском языках

-резюме на 3 языках не более 15-20 строк.

^ Изложение научного материала должно быть четким

-Согласно требованиям ВАК (Бюллетень ВАК Украины – 2003. - №1. – С.2) научные статьи должны содержать:

-постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или практическими задачами;

-анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной проблемы и на которые ссылается автор;

-выделение нерешенных прежде частей общей проблемы, которым посвящается статья;

-формулирование целей статьи (постановка задачи);

-изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов; ссылки на литературные источники в тексте – в квадратных скобках, в соответствии с указателем литературы. Весь иллюстративный материал должен быть описан и интерпретирован в тексте, на рисунки и таблицы должны быть ссылки. Все физические величины и единицы – в системе CI. выводы из данного исследования и перспективы дальнейших научных изысканий в данном направлении.

Таблицы должны иметь название, которое отвечает их содержанию. Все примечания и пояснительные надписи следует помещать в подпись таблицы, а не в заголовок. В подписи также указывается, какой род величин приведен в ячейках таблицы.

Иллюстрация к работе (рисунки, фотографии, графики и диаграммы) – контрастные, четкие, черно-белые – подаются только в случаях, когда полученные данные не могут быть отражены в таблицах. Количество графического материала должно быть минимальным – до 3-х. Графики и схемы должны быть выполнены шрифтом Arial, кегель 8; толщина линий 0,5 пункта.

Список литературных источников представляется на отдельной странице.

Список составляется В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ с требованиями ВАК Украины (2009. - №5.-С.26-30.) – не более 10-15 источников; для обзоров 30-50 источников.

Сведения об авторах – фамилия, имя, отчество, научное звание, место работы, должность каждого из авторов.

Адрес для переписки – полный адрес автора работы, контактные телефоны, e-mail.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Редакция оставляет за собой право сокращения и исправления полученных статей.

Статья, присланная автору после рецензии на доработку, должна быть возвращена в редакцию не позже, чем через 5 дней после получения.

Статьи, которые оформлены без учета указанных правил, не рассматриваются.

Отклоненные в процессе рецензирования рукописи авторам не возвращаются.


Адрес редакции:

69035, Украина, г. Запорожье, пр. Маяковского, 26, Запорожский государственный медицинский университет,

Редакционно-издательский отдел,

тел/факс: (061)233-02-34

E-mail: med.jur@zsmu.zp.ua

Схожі:

Міністерство охорони здоров`я України Запорізький державний медичний університет Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю iconМіністерство охорони здоров’я України Запорізький державний медичний університет Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Церебральна недостатність: морфогенез, нейропротекція та інтенсивна терапія» 11-12 жовтня 2012 року, м. Запоріжжя
Міністерство охорони здоров`я України Запорізький державний медичний університет Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю iconΨ sapere aude! Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет психології, історії та соціології Кафедра загальної
Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Міністерство охорони здоров`я України Запорізький державний медичний університет Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю iconМіністерство охорони здоров’я України Запорізький державний медичний університет Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Церебральна недостатність: морфогенез, нейропротекція та інтенсивна терапія»
«Церебральна недостатність: морфогенез, нейропротекція та інтенсивна терапія», яка відбудеться 11–12 жовтня 2012 року в Запорізькому...
Міністерство охорони здоров`я України Запорізький державний медичний університет Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет студентське наукове товариство рада молодих вчених
Х ювілейна міжнародна медико-фармацевтична конференція студентів І молодих вчених
Міністерство охорони здоров`я України Запорізький державний медичний університет Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю icon22-24. 04. 2013 Всеукраїнська науково-практична конференція «xvii міжнародний медичний конгрес студентів І молодих вчених»
Запрошуємо Вас 22-24 квітня 2013 року прийняти участь у роботі XVІI міжнародного медичного конгресу студентів І молодих вчених
Міністерство охорони здоров`я України Запорізький державний медичний університет Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Рада молодих вчених І аспірантів хду
...
Міністерство охорони здоров`я України Запорізький державний медичний університет Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю iconКабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Міністерство охорони здоров`я України Запорізький державний медичний університет Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю iconОголошення! 18 квітня 2013 року у Національному університеті дпс україни відбудеться III всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених на тему
Національному університеті дпс україни відбудеться III всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих...
Міністерство охорони здоров`я України Запорізький державний медичний університет Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю iconВсеукраїнська науково-практична конференція «xvi міжнародний медичний конгрес студентів І молодих вчених»
Запрошуємо Вас 23-25 квітня 2012 року прийняти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції
Міністерство охорони здоров`я України Запорізький державний медичний університет Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю iconМіністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту ІІ міжнародна науково–практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Міжнародну науково–практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи