Правила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році icon

Правила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році
НазваПравила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році
Сторінка1/5
Дата28.07.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипПравила
  1   2   3   4   5

Правила прийому

до Запорізького державного медичного університету в 2012 році


Провадження освітньої діяльності у Запорізькому державному медичному університеті (ЗДМУ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (серія АВ № 585815 від 22.06.2011 р., термін дії ліцензії до 01.07.2016 р. для спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія»; до 01.07.2012 р. для спеціальності «Стоматологія»; «Лабораторна діагностика» – до 01.07.2013 р.; «Фармація» – до 01.07.2016 р.; «Технологія парфумерно-косметичних засобів» – до 01.07.2014 р.).

Правила прийому розроблені приймальною комісією Запорізького державного медичного університету (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1221/19959, 1221/19960.

І. Загальні положення

1.1. Запорізький державний медичний університет (далі – ЗДМУ) оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1), у тому числі до медичного коледжу ЗДМУ. Правила прийому до медичного коледжу ЗДМУ розроблені окремим додатком (див. додаток 2).

1.2. До ЗДМУ приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються до ЗДМУ у порядку, передбаченому для громадян України. Прийом до ЗДМУ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, ґарантовано надання місць у гуртожитку. Вступникам надаються місця у 3- та 4-містних кімнатах гуртожитків. Умови проживання задовільні.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного і фармацевтичного спрямувань та бакалавра медичного напряму приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. ЗДМУ за кошти фізичних та юридичних осіб приймає на другий курс (з нормативним терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або бакалавра за напрямом «медицина» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія» (див. додаток 3).

2.3. ЗДМУ за кошти фізичних та юридичних осіб приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб на денну та заочну форми, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або бакалавра за напрямом «фармація» (згідно з існуючими програмами) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Фармація» (див. додаток 3).

2.4. ЗДМУ за кошти фізичних та юридичних осіб приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб на заочну форму навчання, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за напрямом «медицина» та на другий курс (з нормативним терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за напрямом «медицина» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Фармація» (див. додаток 3).

2.5. ЗДМУ за кошти фізичних та юридичних осіб приймає на другий курс (з нормативним терміном навчання) осіб на заочну форму, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або бакалавра за напрямами «медицина» та «фармація» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Технології парфумерно-косметичних засобів».

2.6. ЗДМУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у ЗДМУ здійснюється:

 • за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням;

 • за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;

 • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

4.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних і комунальних вищих навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


ІV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії: До початку прийому заяв та документів: щодня з 10.00 до 16.45 перерва з 13.00 до 13.45, вихідний субота і неділя. З липня 2012 р.: прийом документів з 8.00 до 17.00, з 17.00 обробка отриманих даних; вихідний неділя (окрім 5 серпня 2012 року, оскільки це день оприлюднення другого рейтинґового списку).

4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти до ЗДМУ буде проводитися у такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

повної загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 р.

2 липня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

20 липня 2012 р.

30 липня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

31 липня 2012 р.

31 липня 2012 р.

Строки проведення вступних екзаменів

21 по 31 липня 2012 р.

27 липня 2012 р.

31 липня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший – не пізніше 12 годин 1 серпня 2012 року;

другий – не пізніше 12 годин 5 серпня 2012 року;

третій – не пізніше 12 годин 8 серпня 2012 року

1 серпня 2012 р. не пізніше 12 годин

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня

не пізніше 15 серпня 2012 р.4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ЗДМУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та бакалавра проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 р.

2 липня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування

29 липня 2012 р.

29 липня 2012 р.

Строки проведення вступних екзаменів

30 липня 2012 р.

28 липня 2012 р.

30 липня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 годин 1 серпня 2012 року

не пізніше 12 годин 1 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 25 серпня

не пізніше 15 серпня 2012 р.

^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу до ЗДМУ

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до ЗДМУ (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії ЗДМУ. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

 • медичну довідку за формою 086-о;

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором ориґінали або копії;

 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором ориґінали або копії;

 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

 • медичну довідку за формою 086-о або її копію;

 • шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за ориґіналами приймальною (відбірковою) комісією ЗДМУ або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення ориґіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у ЗДМУ.

5.8. Особи, які у 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їхнє право на складання тільки вступних екзаменів у ЗДМУ:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до ЗДМУ;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом – при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ЗДМУ за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ЗДМУ за їх вибором.

5.11. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Умовами прийому до вищих навчальних закладів та цими правилами, і вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ЗДМУ, наведеному у додатку 6.

5.13. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, ориґінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2012 році та правилами прийому до ЗДМУ мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.15 Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ЗДМУ.

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.18. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

^ VІ. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія ЗДМУ допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання (вступних екзаменів) (див. додаток 4): не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

ЗДМУ за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до ЗДМУ, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ЗДМУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів) з трьох предметів за переліком, що наведений у додатку 4. Перший та другий предмети є обов’язковими. Третій предмет із зазначених у додатку 4 обирається вступником.

Один конкурсний предмет визначається як профільний.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацами першим та другим пункту 6.1 розділу VІ цих правил).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста медичного та спеціаліста фармацевтичного спрямувань, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до ЗДМУ. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 5. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» чи «бакалавр» за напрямом «медицина» при вступі на навчання (другий курс) з нормативним терміном підготовки за спеціальностями «лікувальна справа» і «педіатрія» конкурсний бал обчислюється шляхом додавання бала, отриманого на вступному фаховому (тестовому) іспиті, який містить завдання з анатомії та фізіології людини, мікробіології та імунології, патології та фармакології з рецептурою.

Оцінка робіт здійснюється за 100-бальною системою від 100 до 200 балів.

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» чи «бакалавр» за напрямами «фармація» і «медицина» при вступі на навчання зі скороченим (нормативним) терміном підготовки за спеціальностями «фармація» і «технології парфумерно-косметичних засобів» конкурсний бал обчислюється шляхом додавання бала, отриманого на фаховому тестовому вступному іспиті з предметів, залежно від раніше здобутої освіти:

вступники, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» чи «бакалавр» за напрямом «фармація» (при вступі на денну та заочну форми навчання) та «бакалавр фармації» за спеціалізацією «технологія фармацевтичних препаратів» (при вступі на заочну форму навчання) здають фаховий (тестовий) іспит, який містить завдання з фармацевтичної хімії, технології ліків, організації та економіки фармації і фармакогнозії;

вступники, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» чи «бакалавр» за напрямом «медицина» та вступають на напрям «фармація» (при вступі на заочну форму навчання) здають фаховий (тестовий) іспит, який містить завдання з анатомії та фізіології людини, мікробіології та імунології, патології та фармакології з рецептурою.

Оцінка робіт здійснюється за 100-бальною системою від 100 до 200 балів.

6.5. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються ЗДМУ не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

6.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.7. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Запорізьким державним медичним університетом, розглядає апеляційна комісія ЗДМУ, яка діє вiдповiдно до «Положення про апеляційну комiсiю Запорізького державного медичного університету», склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора:

 • апеляційна комісія створюється для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій абітурієнтів, які можуть мати місце під час проведення вступних іспитів;

 • головою апеляційної комісії призначається один із проректорів ЗДМУ;

 • склад апеляційної комісії формується з числа кращих вчителів системи загальної середньої освіти реґіону, які не є членами предметної комісії медичного університету, за рекомендаціями Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації;

 • у разі незгоди абітурієнта з одержаною оцінкою, він має право на апеляцію. Апеляція з питань відсторонення від іспитів не розглядається;

 • перескладання абітурієнтом вступних іспитів не дозволяється;

 • апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки з усного іспиту подається в день його проведення, а з письмового – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки;

 • заява про перегляд екзаменаційної оцінки подається абітурієнтом особисто на ім’я голови приймальної комісії ЗДМУ і з його дозволу розглядається апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника, допускаються батьки;

 • при розгляді апеляцій до складу комісії не можуть входити особи, дії яких оскаржуються;

 • висновки комiсiї з розгляду апеляцій на результати вступних іспитів щодо об’єктивності виставленої оцінки оформляються протоколом i доводяться до відома абiтурiєнта в день розгляду апеляції.

 • додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляцій не допускається;

 • голова приймальної комісії визначає час засідання апеляційної комісії.

6.8. Для осіб, які не атестовані з української мови, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

VІІ. Цільовий прийом до ЗДМУ

7.1. Цільовий прийом організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Особи, які вступають до ЗДМУ на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти обласних державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

7.3. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності.

7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівня спеціаліста медичного спрямування. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

VІІІ. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди з біології або хімії зараховуються до ЗДМУ особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених цими правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

ІX. Зарахування вступників до ЗДМУ на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до ЗДМУ відповідно до розділу XІІ цих правил за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на спеціальності, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі екологія– при вступі на спеціальності, для яких профільними визначено предмети «біологія», «хімія».

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

 • особам, нагородженим дипломами I ступеня – 50 балів;

 • особам, нагородженим дипломами IІ ступеня – 40 балів;

 • особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1 – 9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

^ X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

 • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

 • члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією ЗДМУ за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і становить від 10 до 25 відсотків обсягу державного замовлення. Квота у відсотках за спеціальностями зазначена у додатку 4.

Зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

XІ. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до ЗДМУ мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

 • особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

 • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

 • вступники, які мають освітньо-кваліфікацічйний рівень молодший спеціаліст чи бакалавр за напрямом «Медицина» або «Фармація»;

 • вступники, які закінчили 3-х та 8-ми місячні (з трьох предметів) підготовчі курси при ЗДМУ.

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих правил.

XІІ. Формування та оприлюднення рейтинґового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинґовий список вступників формується за катеґоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

 • вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

 • учасники міжнародних олімпіад;

 • вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтинґового списку не включаються вступники, які рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2. цього розділу катеґорії рейтинґовий список впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;

 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинґовому списку зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;

 • конкурсний бал вступника;

 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;

 • наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

 • наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтинґові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та web-сайті ЗДМУ із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Правила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році iconПравила прийому до Медичного коледжу Запорізького державного медичного університету в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Медичному коледжі Запорізького державного медичного університеті здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
move to 1812-2224
Правила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році iconПравила прийому до Буковинського державного медичного університету в 2012 році Чернівці 2011
Провадження освітньої діяльності у Буковинському державному медичному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Правила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету професор Т. М. Бойчук
Буковинського державного медичного університету, які користуються особливими умовами прийому в 2014 році
Правила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету професор Т. М. Бойчук
Буковинського державного медичного університету, які користуються особливими умовами прийому в 2014 році
Правила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету проф есор Т. М. Бойчук
Буковинського державного медичного університету, які користуються особливими умовами прийому в 2014 році
Правила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році iconПравила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями відповідних навчальних закладів
Правила прийому до Рівненського державного гуманітарного університету у 2010 році. – Рівне: рвв рдгу. – 2010 – 48с
Правила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році iconПравила прийому до Рівненського державного аграрного коледжу в 2012 році Рівне 2011 Правила прийому до Рівненського державного аграрного коледжу в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Рівненському державному аграрному коледжі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
Правила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
Провадження освітньої діяльності у вищому державному навчальному закладі Університеті менеджменту освіти здійснюється відповідно...
Правила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році iconПравила прийому на перший курс медичного університету імені О. О. Богомольця в 2011 році

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи