Наказ №406-д м. Івано-Франківськ Про організацію навчального процесу на кафедрах медичного університету в 2011-2012 навчальному році icon

Наказ №406-д м. Івано-Франківськ Про організацію навчального процесу на кафедрах медичного університету в 2011-2012 навчальному році
Скачати 214.99 Kb.
НазваНаказ №406-д м. Івано-Франківськ Про організацію навчального процесу на кафедрах медичного університету в 2011-2012 навчальному році
Дата29.07.2012
Розмір214.99 Kb.
ТипНаказ
УКРАЇНА

Міністерство охорони здоров`я України

Державний вищий навчальний заклад

Івано-Франківський національний медичний університет


Н А К А З


29 серпня 2011р. № 406-д

м. Івано-Франківськ


Про організацію навчального процесу

на кафедрах медичного університету

в 2011-2012 навчальному році


З метою належної організації навчального процесу в 2011-2012 навчальному році, відповідно Закону України «Про вищу освіту», наказів Міністерства освіти України від 02.06.1993р. № 161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», від 04.04.06р. № 260 «Про вивчення української (російської) мови іноземними студентами і аспірантами», наказів Міністерства охорони здоров’я України від 08.07.2010р. № 539 «Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», затвердженого наказом МОЗ від 19.10.2009р. №749»; від 23.07.2007р. №414 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 31.01.2005 року №52 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» у вищих навчальних закладах за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія»; від 08.07.2010р. №541 «Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар-стоматолог» за спеціальністю «стоматологія», затвердженого наказом МОЗ від 07.12..2009р. №929»; від 23.07.2007р. № 415 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.07.2003р. №352 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю «стоматологія»; від 08.07.2010р. №542 «Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «провізор» за спеціальністю «фармація», затвердженого наказом МОЗ від 07.12.2009р. №930”; від 01.08.2007року №446 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 21.01.04р. №36 підготовки фахівців за спеціальністю «фармація» та від 02.06.06р. №353 «Про затвердження та введення навчальних планів за спеціальністю 5.110102 «сестринська справа», робочих навчальних планів медичного факультету (2007р., 2010р.), стоматологічного факультету (2007р., 2010р.), фармацевтичного факультету (2007р., 2010р.), спеціальностей «сестринська справа» (2006р.), «сестринська справа», «лікувальна справа» на базі базової загальної середньої освіти (2001р., 2011р.), «стоматологія ортопедична» (1999р., 2011р.), підготовчого відділення для іноземних громадян (1999р.) з врахуванням рішення засідання Вченої Ради медичного університету від 27.05.2011р. №6


НАКАЗУЮ:


1. Навчальний процес в 2011-2012 навчальному році організувати і проводити згідно із затвердженими Вченою Радою університету робочими навчальними планами, складеними на підставі типових навчальних планів:


2


- 2010 року - для студентів І-ІІІ курсів спеціальності «лікувальна справа» та «педіатрія», 2007 року - для студентів ІУ-УІ курсів спеціальностей «лікувальна справа» та «педіатрія»;

- 2010 року - для студентів І-ІІІ курсів спеціальності «стоматологія», 2007 року - для студентів ІУ-У курсів спеціальності «стоматологія»;

- 2010 року - для студентів І-ІІІ курсів спеціальності «фармація», 2007 року - для студентів ІУ-У курсів навчання денної і заочної форми навчання спеціальності «фармація»;

- 2006 року – для студентів ІІ - ІІІ курсу спеціальності «сестринська справа»;

- 2006 року – для студентів ІІ-ІІІ курсів спеціальності «сестринська справа» на базі базової загальної середньої освіти;

- 2001 року – для студентів ІІ курсу спеціальності «лікувальна справа» на базі базової загальної середньої освіти(термін навчання 3,5 р.);

- 2011 року - для студентів І курсів спеціальності «сестринська справа» і «лікувальна справа» на базі базової загальної середньої освіти (термін навчання 4р.);

- 1999 року – для студентів ІІ курсу спеціальності «стоматологія ортопедична»;

- 2011 року - для студентів І курсу спеціальності «стоматологія ортопедична»;

- 1999 року - для підготовчого відділення (іноземних громадян).


2. Провести, 1-2 вересня 2011 року, для студентів 1-3 курсів медичного факультету та 1-5 курсів стоматологічного та фармацевтичного факультетів, начитку лекцій - згідно окремого розкладу, для студентів 4-6 курсів медичного факультету заняття провести згідно основного розкладу занять.


3. Вивчення курсів за вибором для студентів УІ курсу доручити:

  • «Організаційні основи сімейної медицини» - кафедрі терапії та сімейної медицини факультету післядипломної освіти;

- «Основи трансплантології», «Пластична та реконструктивна хірургія» - кафедрі хірургії стоматологічного факультету;

- «Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції» - кафедрі інфекційних хвороб;

- «Ендоскопічні технології в акушерстві та гінекології» - кафедрі акушерства і гінекології;

  • «Актуальні питання кардіохірургії» - кафедрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з курсом безпеки життєдіяльності, основи охорони праці;

  • «Актуальні питання дерматоонкології», «Паліативна хірургія» – курсу онкології;

  • « Актуальні питання нейрохірургії» - кафедрі нейрохірургії;

  • «Актуальні питання кардіології», «Актуальні питання гематології та трансфузіології» - кафедрі внутрішньої медицини № 2;

- «Актуальні питання нефрології» - кафедрі внутрішньої медицини №1 з курсом клінічної імунології та алергології;

  • «Екстрена та невідкладна медична допомога» - кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії;

- «Актуальні питання політравми. Ортопедія у віковому контексті» - кафедрі травматології;

- «Актуальні питання дитячої гематології та трансфузіології», « Актуальні питання дитячої кардіології» - кафедрі дитячих хвороб факультету післядипломної освіти.


4. Викладання дисципліни «Основи психології та педагогіки» доручити: вітчизняним та іноземним україномовним та російськомовним студентам І курсів медичного та стоматологічного факультетів - кафедрі нервових хвороб №2 з курсом дитячої хірургії; іноземним англомовним студентам І-ІІ курсів – кафедрі психіатрії і наркології з курсом медичної психології.


3

5. Викладання дисципліни ”Хірургія” для студентів VІ курсу доручити:

зі спеціальності «лікувальна справа»:

- кафедрі хірургії № 2- ( 36 груп), 1 - 26 групи вітчизняні студенти, 50 група іноземні (україномовні) студенти, 51 - 56 групи іноземні (російськомовні) та 57- 59 групи іноземні (англомовні) студенти;

- кафедрі загальної хірургії – (4 групи), вітчизняні студенти, 27 - 30 групи;


зі спеціальності «педіатрія»:

- кафедрі хірургії стоматологічного факультету, 31 - 36 групи.


6. Дисципліну «Патоморфологія, патофізіологія» для студентів ІІІ курсу спеціальності «сестринська справа» розділити за викладанням: патофізіологія (обсягом 30/16/20 год.) - кафедрі патофізіології в осінньому семестрі, контроль знань - диференційований залік, патоморфологія (обсягом 20/14/20год.) - кафедрі патоморфології з секційним курсом в весняному семестрі, контроль знань - диференційований залік.


7. Викладання дисципліни «Внутрішня медицина, в т.ч. ендокринологія» для студентів 4 курсу спеціальностей «лікувальна справа», «педіатрія» розділити, дисципліну «Ендокринологія» - обсягом 10/44/21 год. доручити кафедрі ендокринології.


8. Викладання дисципліни «Хірургія» для студентів У курсу спеціальності «лікувальна справа» доручити: в осінньому семестрі - кафедрі хірургії №2 (перший модуль), в весняному семестрі - кафедрі хірургії №1 (другий модуль).


9. Кафедрі фармації доручити викладання наступних дисциплін: «Фармацевтична хімія», «Ботаніка», «Фармакогнозія», «Стандартизація лікарських засобів», «Контроль якості продуктів та харчових добавок», «Ресурсознавство», «Лікарські рослини і фітотерапія» та спеціалізації «Лікарські рослини і фітотерапія», «Контроль якості продуктів харчування та харчових добавок».


10. Кафедрі організації та економіки фармації і технології ліків доручити викладання наступних предметів: «Аптечна технологія ліків», «Промислова технологія ліків», «Організація економіки фармації», «Менеджмент і маркетинг», «Біофармація», «Фармацевтичне товарознавство», «Фармацевтичне законодавство», «Історія медицини та фармації», «Належна фармацевтична практика» та спеціалізації «Організація та регулювання діяльності підприємств фармації», «Підприємство у фармації».


11. Викладання елективного курсу «Побічна дія ліків» для студентів 3 курсу медичного та стоматологічного факультетів доручити кафедрі фармакології.

12. Викладання елективного курсу «Основи патентознавства» доручити: для студентів ІІ курсу медичного факультету - кафедрі травматології та ортопедії, для студентів ІІ курсу стоматологічного факультету - кафедрі ортопедичної стоматології.


13. Викладання елективного курсу «Клінічна лабораторна діагностика» для студентів ІІІ курсу спеціальності «педіатрія» доручити кафедрі дитячих хвороб факультету післядипломної освіти.


14. Викладання дисципліни «Дитячі інфекційні хвороби» для студентів 5, 6 курсів спеціальності «лікувальна справа», «педіатрія» доручити кафедрі дитячих інфекційних хвороб.


15. Викладання практичних занять дисципліни «Пропедевтика педіатрії» для студентів 3 курсу спеціальності «педіатрія» доручити кафедрі дитячих хвороб факультету післядипломної освіти.


4

16. Для спеціальностей «лікувальна справа», «педіатрія» на 1 курсі навчання вилучити з переліку нормативних дисциплін «Основи економічних теорій» (2 кредити, 60 год., в т.ч. 30 ауд.) та ввести «Політологію» (2 кредити, 60 год., у т.ч. 30 ауд.: з них 10 лекцій, 20 семінарських); вилучити з переліку курсів за вибором «Політологію» (3 кредити, 90 год., у т.ч. 30 ауд.) та ввести «Основи економічних теорій» (3 кредити, 90 год., у т.ч. 30 ауд.);

- для спеціальності «стоматологія» на 1 курсі навчання вилучити з переліку нормативних дисциплін «Основи економічних теорій» (2 кредити, 60 год., в т.ч. 30 ауд.) та ввести «Політологію» (2 кредити, 60 год., у т.ч. 30 ауд.: з них 10 лекцій, 20 семінарських);

вилучити з переліку курсів за вибором «Політологію» (2 кредити, 60 год., у т.ч. 30 ауд.) та ввести «Основи економічних теорій» (2 кредити, 60 год., у т.ч. 30 ауд.);

- для спеціальності «фармація» на 2-ому році навчання зменшити кількість навчальних годин для вивчення курсів за вибором на 2 кредити (72год., 30 ауд.) за рахунок яких ввести дисципліну «Політологія» 2 кредити (72год., у т.ч. 30 ауд., з них 10 лекцій, 20 семінарських), вилучити з переліку курсів за вибором на 1 році навчання «Політологію».


17. Викладання дисципліни «Медсестринство в хірургії» для студентів ІІ курсу спеціальності «сестринська справа» доручити: з 23 по 25 групу - кафедрі хірургії №1; групи 26, 28, 29 - кафедрі хірургії стоматологічного факультету.


18. Викладання дисциплін «Анатомія та фізіологія людини», «Патоанатомія і патофізіологія» для студентів 2 курсу спеціальності 5.12010101 «лікувальна справа» доручити:

- кафедрі анатомії – дисципліну «Анатомія людини» обсягом – 123 год. , із них лекцій – 32 год., практичних занять - 32 год., самостійна робота – 59 год.;

- кафедрі фізіології – дисципліну «Фізіологія» обсягом – 123 год., із них лекцій 32год., практичних занять – 32 год., самостійна робота – 59 год.;

- кафедрі патоморфорлогії з секційним курсом дисципліну «Патоанатомію» обсягом – 54 год., із них лекцій – 20 год., практичних занять – 10 год., самостійна робота - 24 год.;

- кафедрі патофізіології дисципліну «Патофізіологія» обсягом 54 год., із них лекцій – 20 год., практичних занять – 10 год., самостійна робота – 24 год.

Підсумковий іспит з дисциплін представниками вище перелічених кафедр провести в 4 семестрі.


19. Викладання загальноосвітніх дисциплін для студентів 1 курсу спеціальностей 5.12010101 «лікувальна справа», 5.12010102 «сестринська справа» проводити в обсязі:

- з дисципліни «Біологія» - 172 год., із них лекцій -78год., практичних занять - 38 год., самостійна робота -16 год.;

- з дисципліни «Історія України» - 80 год., із них лекцій - 42 год., семінари - 38год.;

- з дисципліни «Українська література» - 210 год., із них лекцій - 80 год., семінари - 80 год., самостійна робота - 50 год.;

- з дисципліни «Українська мова - 104 год., із них практичні заняття - 104 год.


20. Лекції з дисципліни «Українська література» для студентів ІІ курсу спеціальностей «сестринська справа», «лікувальна справа», на базі базової загальної середньої освіти, проводити в складі академічної групи.


21. Вивчення загальноосвітньої дисципліни «Іноземна мова» студентами 2 курсу спеціальностей «сестринська справа», «лікувальна справа» завершити в 3 семестрі.


22. Виробничу практику для студентів ІІ курсу стоматологічного факультету провести впродовж начального року: догляд за хворими - в 3 семестрі, сестринська практика у стоматології - в 4 семестрі.


5

23. Прийняти до виконання затверджений Вченою Радою – уточнений Графік

навчального процесу на 2011-2012 навчальний рік.


24. Прийняти до виконання затверджений Вченою Радою і уточнений, в зв’язку з прийомом на навчання студентів на контрактній основі, розрахунок плану педагогічного навантаження для кафедр і курсів медичного університету на 2011-2012 навчальний рік.


25. Привести назви кафедр у відповідність до назв навчальних дисциплін в діючих навчальних планах і затвердити наступний перелік кафедр на 2011-2012 навчальний рік. (додаток 1).


26. Призначити лекторами на 2011-2012 навчальний рік наступний професорсько-викладацький склад кафедр (додаток 2).


27. Осінній семестр і зимову екзаменаційну сесію закінчити до 31 грудня 2011 року, весняний семестр розпочати з 16 січня 2012 року та закінчити до 25 травня 2012 року. Екзаменаційні сесії та державну підсумкову атестацію провести до 5 червня 2012 року.


27. Осінній семестр і зимову екзаменаційну сесію закінчити до 31 грудня 2011 року, весняний семестр розпочати з 10 січня 2012 року та закінчити: для 6 курсів спеціальностей «лікувальна справа», «педіатрія» до 20 квітня 2012р., для 5 курсів спеціальностей «стоматологія», «фармація» до 27 квітня 2012р, для 3 курсу спеціальності «сестринська справа» до 13 квітня 2012р., для інших курсів всіх спеціальностей до 25 травня 2012р. Ліцензовані тестові іспити випускників провести згідно графіку Центру тестування МОЗ України. Екзаменаційні сесії та Державну атестацію провести до 5 червня 2012 року


28. Навчальному відділу довести даний наказ до відома деканатів і кафедр медичного університету.


29. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


^ Ректор М.М. Рожко


ПОГОДЖЕНО:


Перший проректор Г.М. Ерстенюк


Начальник навчального відділу М.О. Іванців


Начальник юридичного відділу О.Я Сорока


Головний бухгалтер Л.В. Павлюк

Додаток 2

до наказу № від 29.08.11р.


^ СПИСОК ЛЕКТОРІВ

(2011-2012 н. р.)


Кафедра українознавства з курсом філософії

Качкан В.А.

Синіцина А.В.

Кузенко П.Я.

Кузенко О.Й.

Василевич С.В.

П’ятківський Р.О.

Сливка Л.В.

Левандовський В.М.

Романів Т.Б.

Татарин Я.Г.

Сулятицький М.І.

Кулик Т.П.

Барта В.В.

Кушнірюк В.М.

Курчій Д.Д.

Клим І.М.

Сасс І.О.


^ Кафедра мовознавства

Голод Р.Б.

Сілевич О.В.

Мельничук О.М.


Кафедра екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з курсом безпеки життєдіяльності, основи охорони праці

Криса В.М.

Паращук Л.Д.

Копчук С.І.


^ Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики

Мойсеєнко М.І.

Петрина Л.Г.

Гамарник О.Т.

Добровольська Г.М.

Яворський Б.І.

Мащакевич І.І.

Гамарник А.М.

Пискливець У.М.

Федоров О.Є.

Шуфранович М.А.

Шулепа С.Г.

Рачкевич І.О.


^

Кафедра медичної біології з курсом медичної генетики


Ковальчук Л.Є.

Стефурак В.П.

Телюк П.М.

Шутак В.І.

Козовий Р.М.

Кафедра гістології, цитології та ембріології


Геращенко С.Б.

Дельцова О.І

Мотуляк А.П.

Попадинець О.Г.

Грищук М.І.

Кулинич Г.Б.

Бойко О.В.

^

Кафедра анатомії людини


Левицький В.А.

Клипич Я.І.

Юрах О.М.

Перцович В.М.

Пастух М.Б.

Саган О.В.

Шутка Л.А.

Іваночко В.М.

Гречин А.Б.

Дутчак У.М.

Жураківська О.Я.


^ Кафедра біологічної та медичної хімії

Ерстенюк А.М.

Максимчук Т.М.

Павлюк В.М.

Мельник М.В.

Романюк А.Л.

Хопта Н.С.

Нечитайло Л.Я.

Сиротинська І.Д.

^

Кафедра фізіології


Ємельяненко І.В.

Шляховенко О.О.

Воронич-Семченко Н.М.

Лучко І.М.

Кафедра патофізіології


Заяць Л.М.

Міхеєва Н.Г.

Ящишин З.М.

Кремінська І.Б.

^

Кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії з курсом основ біоетики та біобезпеки


Купновицька І.Г.

Калугіна С.М.

Дзвіняцька О.Ф.

Сапатий А.Л.

Кафедра фармакології

Шеремета Л.М.

Гудивок Я.С.

Струтинський Г.М.

^

Кафедра патоморфології з секційним курсом


Михайлюк І.О.

Малофій Л.С.

Клюфінський І.Д.

Кіндратів Е.О.

Гурик З.Я.

Василик В.М.


^ Кафедра судової медицини, медичного законодавства

Федорчук Є.П.

Козань Н.М.

Сорока О.Я.

Гевка Н.В.


Кафедра нейрохірургії

Потапов О.І.

Гринів Ю.В.

Ткачук Ю.Л.


Курс офтальмології

Вершиніна М.Д.

^

Кафедра соціальної медицини, ООЗ з курсами історії медицини , права та ЕОЗ


Децик О.З.

Ковальчук Р.Є.

Федорків Н.Б.

Стовбан І.В.

Самотовка О.Л.

Маринчак О.С.

^

Кафедра гігієни та екології з курсом охорони праці


Мізюк М.І.

Дерпак В.В.

Суслик З.Б.

Крутікова Н.А.


Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини


Нейко В.Є.

Дзвонковська В.В.

Сарапук І.В.

Ромаш Н.І.

Венгрович О.З.

Юрак М.З.

Тимків І.В.

Близнюк М.В.

^

Кафедра внутрішньої медицини №1 з курсом клінічної імунології та алергології


Яцишин Р.І.

Дельва Ю.В.

Скробач Н.В.

Семотюк М.М.

Камінський В.Я.

Сандурська Я.В.

Бабенко О.І.

Герич П.Р.

Дума З.В.

Матковська Н.Р.

Вишиванюк В.Ю.
^

Кафедра внутрішньої медицини №2


Середюк Н.М.

Барила Г.Г.

Глушко Н.Л.

Ванджура І.Ю.

Середюк В.Н.

Якубовська І.О.

Нестерак Р.В.

Сарапук О.Р.


Кафедра внутрішньої медицини №3 з курсом професійних хвороб

Островський М.М.

Орнат С.Я.

Заячук В.М.

Корж Г.З.

^

Кафедра внутрішньої медицини №4 з курсом медсестринства


Вакалюк І.П.

Звонар П.П.

Гайналь Н.П.

Дутчак Р.С.

Грушецька А.Я.

Іванів Н.Я.

^

Кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету


Оринчак М.А.

Александрук Д.П.

Артеменко Н.Р.

Краснопольський С.З.

Човганюк О.С.

^

Кафедра терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти


Глушко Л.В.

Міщук В.Т.

Коваль Н.М.

Федоров С.В.

Маковецька Т.І.

Гавриш Т.Ю.

Позур Н.З.

Якимчук В.М.

Боцюрко Ю.В.

Чаплинська Н.В.

Шевчук І.М.

Боришкевич Л.М.

^

Кафедра фтизіатрії з курсом оперативної хірургії та топографічної анатомії


Зозуляк В.І.

Пилипенко І.І.

Лобанова О.О.

Курс оперативної хірургії та топографічної анатомії


Попович Ю.Л.

Кавин В.О.


Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

Куцик Р.В.

Куровець О.М.

^

Кафедра радіології з курсом радіаційної медицини


Рижик В.М.

Дудій П.Ф.

Остап’як І.М.

Федик О.М.

Витвицький З.Я.


Кафедра ендокринології

Боцюрко В.І.

Бабенко І.Г.

Скрипник Н.В

Костіцька І.О.

Дідушко О.М.


^ Кафедра фізвиховання та здоров’я з курсом фізичної реабілітації, спортивної медицини

Криницький С.С.

Васильчук В.В.

Дмитренко А.С.

Остафійчук Я.Ф.

Сидор М.М.

^

Кафедра дерматології та венерології


Вірстюк Н.Г.

Чмут В.Г.

Ткач В.Є.

Александрук О.Д.

Хімейчук Л.О.

Цідило І.Г.


^

Кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології


Дикий Б.М.

Пришляк О.Я.

Нікіфорова Т.О.

Кобрин Т.З.

Грижак І.Г.

Кондрин О.Є.

Пюрик В.Ф.


Кафедра дитячих інфекційних хвороб

Матейко Г.Б.

Зубик Б.А.

^

Кафедра неврології №1


Герасимчук Р.Д.

Кобець С.Ф.

Гриб В.А.

Купновицька-Сабадош М.Ю.

Кафедра неврології №2 з курсом дитячої хірургії


Пітик М.І.

Кахно І.В.

Фофанов О.Д.

Глагович М.В.

^

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

Винник М.І.


Тодорів І.В.

Пітик О.М.

Краснопольська І.І.

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії


Тітов І.І.

Волошинський О.В.

Семкович М.Я.


^

Кафедра акушерства і гінекології


Геник Н.І.

Гудивок І.І.

Гуменюк О.В.

Левицький І.В.

Сніжко Т.Б.

Ласитчук О.М.

Остафійчук С.О.

Стефанко С.Л.

^

Кафедра акушерства і гінекології факультету післядипломної освіти


Макарчук О.М.

Дрінь Т.М.

Вакалюк Л.М.

Островська О.М.

Кишакевич І.Т.

^

Кафедра загальної хірургії


Гудз І.М.

Геник С.М.

Нестеренко В.Л.

Михальчук П.С.

Симчич А.В.

Дмитрів І.В.

Диб’як Ю.М.

^

Кафедра хірургії №1


Василюк С.М.

Василюк М.Д.

Федорченко В.М.

Гудивок В.І.

Кафедра хірургії №2


Шевчук І.М.

Сніжко С.С.

Дроняк М.М.


^ Кафедра хірургії стоматологічного факультету

Пиптюк О.В.

Гончар М.Г.

Мельник І.В.

Кучірка Я.М.

Сабадош Р.В.

Чурпій І.К.

Ризюк М.Д.

^ Кафедра урології

Зеляк М.В.

Литвинець Є.А.

Соломчак Д.Б.

Кафедра травматології і ортопедії

Сулима В.С.

Клепач М.С.

Андрейчин В.А.

Омельчук В.П.

Ковалишин Т.М.

Дубас В.І.


^ Курс онкології

Крижанівська А.Є.

Голотюк С.І.

Костишин І.Д.

Голотюк В.В.

Бойко В.В.

Граф Є.В.


Кафедра оториноларингології з курсом голови і шиї

Попович В.І.

Бачинський І.В.

Оріщак Д.Т.

Василюк Н.В.


^ Кафедра пропедевтики педіатрії

Юрцева А.П.

Павликівська Б.М.

Лотовська Т.В.

Недоступ І.С.


Кафедра педіатрії

Волосянко А.Б.

Урбась О.В.

Цицюра О.О.

Синьоверська О.Б.

Литвинець Л.Я.

Лембрик І.С.

Кочерга З.Р.

Іванишин Л.Я.

Голодних О.А.


^ Кафедра дитячих хвороб факультету післядипломної освіти

Цимбаліста О.Л.

Пилип’юк А.М.

Библюк Й.І.

Фоменко Н.М.

Зубик Б.А.

Березна Т.Г.

Вовк З.В.

Семкович Я.В.


^ Кафедра терапевтичної стоматології

Герелюк В.І.

Нейко Н.В.

Павлюк Т.Д.

Середюк І.Н.


Кафедра ортопедичної стоматології

Ожоган З.Р.

Кирилюк М.І.

Павлюк В.М.

Обідняк В.З.

Шутак О.В.

Левко В.П.

Шуклін В.А.

Бугерчук О.В.

Бульбук О.І.

Мізюк Л.В.

^ Кафедра хірургічної стоматології з курсом основ стоматології медичного факультету

Пюрик В.П.

Пермінов О.Б.

Проць Г.Б.

Ничипорчук Г.П.

Тарнавська Л.В.


^ Кафедра дитячої стоматології

Мельничук Г.М.

Воляк М.Н.

Грищук О.І.

Гаврилів Г.М.

Білищук М.В.

Лабій Ю.А.

Кошкін О.Є.

Задорожна І.В.

Мудрик Н.П.

Базалицька О.В.

Октисюк Ю.В.

Аваков В.В.

^

Кафедра хірургії факультету післядипломної освіти


Ткачук О.Л.

Шевчук М.Г.

Герич Р.П.

Шевчук А.Г.

Скрипко В.Д.


Кафедра стоматології факультету післядипломної освіти

Рожко М.М.

Кириленко І.І.

Музиченко Н.І.

Соловей С.І,

Костишин З.Т.

Косенко С.В.

Кононенко Ю.Г.

Попович З.Б.

Палійчук І.В.

Орнат Г.С.

Іванов С.О.

Мулькевич В.В.

Денисенко О.Г.

Катеринюк В.Ю.

Кіндрат Г.В.

Михайленко Т.М.

Пелехан Л.І.

Остап’як І.З.


^ Кафедра фармації

Грицик А.Р.

Недоступ А.Т.

Грицик Л.М.

Іванчук І.М.

Клим М.Ю.

Сікорин У.Б.


Кафедра організація економіки фармації і технології ліків

Семенів Д.В.

Гадяк І.О.

Грицик Л.М.

Гавкалюк М.І.

^ Кафедра хімії фармацевтичного факультету

Стецьків А.О.

Леочко Н.С.

Винницька Р.Б.

Дмитрів А.М

Тимошенко В.Я.

Мельник Д.О.

Боднарчук О.В.


Навчальний відділ університету


Додаток 1

до нак. № від 29 .08.11р.


^ ПЕРЕЛІК

кафедр та курсів ІФНМУ


№ з/п

Назва кафедри
1.

Українознавства з курсом філософії
2.

Мовознавства
3.

Екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з курсом безпеки життєдіяльності, основи охорони праці
4.

Анестезіології та інтенсивної терапії
5.

Медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
6.

Медичної біології з курсом медичної генетики
7.

Гістології, цитології та ембріології
8.

Анатомії людини
9.

Біологічної та медичної хімії
10.

Патофізіології
11.

Фізіології
12.

Неврології №1
13.

Неврології №2 з курсом дитячої хірургії
14.

Психіатрії і наркології з курсом медичної психології
15.

Патоморфології з секційним курсом
16.

Судової медицини, медичного законодавства
17.

Соціальної медицини, організації охорони здоров’я з курсами історії медицини, права та ЕОЗ
18.

Гігієни та екології з курсом охорони праці
19.

Пропедевтики внутрішньої медицини
20.

Внутрішньої медицини №1 з курсом клінічної імунології та алергології

ім. Є.М.Нейка
21.

Внутрішньої медицини №2
22.

Внутрішньої медицини №3 з курсом професійних хвороб
23.

Внутрішньої медицини №4 та медсестринства
24.

Фтизіатрії з курсом оперативної хірургії та топографічної анатомії
25.

Мікробіології, вірусології та імунології
26.

Внутрішніх хвороб стоматологічного факультету
27.

Дерматології та венерології
28.

Радіології з курсом радіаційної медицини
29.

Інфекційних хвороб з курсом епідеміології
30.

Ендокринології
31.

Акушерства і гінекології
32.

Акушерства і гінекології ФПО
33.

Загальної хірургії
34.

Хірургії №1
35.

Хірургії №2
36.

Хірургії стоматологічного факультету
37.

Урології
38.

Нейрохірургії з курсом офтальмології
39.

Травматології і ортопедії
40.

Оториноларингології з курсом хірургії голови і шиї
41.

Пропедевтики педіатрії
42.

Педіатрії
43.

Дитячих інфекційних хвороб
44.

Дитячих хвороб факультету післядипломної освіти
45.

Хірургії факультету післядипломної освіти
46.

Терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти
47.

Терапевтичної стоматології
48.

Ортопедичної стоматології
49.

Дитячої стоматології
50.

Хірургічної стоматології з курсом основ стоматології медичного факультету
51.

Стоматології факультету післядипломної освіти
52.

Фармації
53.

Організації та економіки фармації і технології ліків
54.

Фармакології
55.

Клінічної фармакології і фармакотерапії з курсом основ біоетики та біобезпеки
56.

Хімії фармацевтичного факультету
57.

Курс онкології
58. Фізичного виховання та здоров’я з курсом фізичної реабілітації, спортивної медицини

Схожі:

Наказ №406-д м. Івано-Франківськ Про організацію навчального процесу на кафедрах медичного університету в 2011-2012 навчальному році iconНаказ №406-д м. Івано-Франківськ Про організацію навчального процесу на кафедрах медичного університету в 2011-2012 навчальному році
move to 1143-14369
Наказ №406-д м. Івано-Франківськ Про організацію навчального процесу на кафедрах медичного університету в 2011-2012 навчальному році iconНаказ №406-д м. Івано-Франківськ Про організацію навчального процесу на кафедрах медичного університету в 2011-2012 навчальному році
move to 1143-14369
Наказ №406-д м. Івано-Франківськ Про організацію навчального процесу на кафедрах медичного університету в 2011-2012 навчальному році iconНаказ №406-д м. Івано-Франківськ Про організацію навчального процесу на кафедрах медичного університету в 2011-2012 навчальному році
move to 1143-14369
Наказ №406-д м. Івано-Франківськ Про організацію навчального процесу на кафедрах медичного університету в 2011-2012 навчальному році iconНаказ №626-д м. Івано-Франківськ Про внесення змін до наказу іфнму №406-д від 29. 08. 2011р
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» та з метою належного виконання наказу іфнму №406-д від 29. 08. 2011року...
Наказ №406-д м. Івано-Франківськ Про організацію навчального процесу на кафедрах медичного університету в 2011-2012 навчальному році iconНаказ №632-д м. Івано-Франківськ Про організацію підсумкового контролю знань в осінньому семестрі 2011-2012 навчального року
«Про організацію навчального процесу на кафедрах І курсах медичного університету в 2011-2012 навчальному році»
Наказ №406-д м. Івано-Франківськ Про організацію навчального процесу на кафедрах медичного університету в 2011-2012 навчальному році iconНаказ №755-д м. Івано-Франківськ Про організацію підсумкового контролю знань в осінньому семестрі 2012-2013 навчального року
«Про організацію навчального процесу на кафедрах і курсах медичного університету в 2012-2013 навчальному році»
Наказ №406-д м. Івано-Франківськ Про організацію навчального процесу на кафедрах медичного університету в 2011-2012 навчальному році iconНаказ №76-д м. Івано-Франківськ Про організацію підсумкового контролю знань у весняному семестрі 2012/2013н р. на фармацевтичному факультеті (заочна форма навчання)
«Про організацію навчального процесу на кафедрах і курсах медичного університету в 2012-2013 навчальному році»
Наказ №406-д м. Івано-Франківськ Про організацію навчального процесу на кафедрах медичного університету в 2011-2012 навчальному році iconНаказ №262-д м. Івано-Франківськ Про організацію підсумкового контролю знань в осінньому семестрі 2012/2013н р. на фармацевтичному факультеті (заочна форма навчання)
«Про організацію навчального процесу на кафедрах І курсах медичного університету в 2012-2013 навчальному році»
Наказ №406-д м. Івано-Франківськ Про організацію навчального процесу на кафедрах медичного університету в 2011-2012 навчальному році iconНаказ №512-д м. Івано-Франківськ Про організацію навчального процесу на кафедрах медичного університету в 2012-2013 навчальному році
«стоматологія ортопедична» на базі повної та базової загальної середньої освіти (2011р.), «фармація» на базі повної та базової загальної...
Наказ №406-д м. Івано-Франківськ Про організацію навчального процесу на кафедрах медичного університету в 2011-2012 навчальному році iconНаказ №512-д м. Івано-Франківськ Про організацію навчального процесу на кафедрах медичного університету в 2012-2013 навчальному році
«стоматологія ортопедична» на базі повної та базової загальної середньої освіти (2011р.), «фармація» на базі повної та базової загальної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи