Про затвердження Правил складання І подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти І науки n 154 ( z0332-04 ) від 26. icon

Про затвердження Правил складання І подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти І науки n 154 ( z0332-04 ) від 26.
НазваПро затвердження Правил складання І подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти І науки n 154 ( z0332-04 ) від 26.
Сторінка1/6
Дата29.07.2012
Розмір0.81 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

                                  


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Н А К А З


N 22 від 22.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2001 р.

за N 173/5364


Про затвердження Правил складання і подання заявки

на винахід та заявки на корисну модель


( Із змінами, внесеними згідно з Наказами

Міністерства освіти і науки

N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004

N 223 ( z0460-05 ) від 14.04.2005 )


Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і

корисні моделі" ( 3687-12 ) НАКАЗ У Ю:


1. Затвердити Правила складання і подання заявки на винахід

та заявки на корисну модель (далі - Правила), що додаються.

2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати

ці Правила до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Державному департаменту інтелектуальної власності

опублікувати ці Правила в офіційному бюлетені "Промислова

власність".

4. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 1 наказу

Держпатенту України від 17 листопада 1994 року N 132 ( z0318-94 )

"Про затвердження Правил складання та подання заявки на видачу

патенту України на винахід і корисну модель та Інструкції щодо

підготовки опису до патенту на винахід (корисну модель) до

публікації", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27

грудня 1994 року за N 318/528, і наказ Держпатенту України від 15

січня 1996 року N 4 ( z0051-96 ) "Про внесення змін та доповнень

до Правил складання та подання заявки на видачу патенту України на

винахід і корисну модель", зареєстрований у Міністерстві юстиції

України 6 лютого 1996 року за N 51/1076.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову

Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.


Т.в.о. Міністра Я.С.Яцків


Затверджено

Наказ Міністерства освіти і

науки України

22.01.2001 N 22


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2001 р.

за N 173/5364


Правила

складання і подання заявки на винахід та заявки

на корисну модель


1. Загальні положення


1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Закону України "Про

охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ) (далі -

Закон), Паризької конвенції про охорону промислової власності від

20 березня 1883 року ( 995_123 ), яка є чинною на території

України з 25 грудня 1991 року, Договору про патентну кооперацію,

підписаного 19 червня 1970 року, який є чинним на території

України з 25 грудня 1991 року, і визначають вимоги до документів

заявки на винахід (секретний винахід) та заявки на корисну модель

(секретну корисну модель).

Вимоги Правил є обов'язковими для заявників.

( Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )


1.2. Перелік визначень та скорочень

ВОІВ - Всесвітня організація інтелектуальної власності;

Договір - Договір про патентну кооперацію;

винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної

діяльності людини в будь-якій сфері технології; ( Пункт 1.2

розділу 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і

науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

заявка - сукупність документів, необхідних для видачі

Установою патенту України на винахід чи патенту України на корисну

модель; ( Абзац п'ятий пункту 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними

згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 154 ( z0332-04 )

від 26.02.2004 )

заявник - особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в

іншому встановленому законом порядку; ( Абзац шостий пункту 1.2

розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

Інструкція - Інструкція до Договору про патентну кооперацію;

міжнародна заявка - заявка, яка подана згідно з Договором;

МПК - Міжнародна патентна класифікація;

особа - фізична або юридична особа;

представник - представник у справах інтелектуальної

власності, зареєстрований згідно з Положенням про представників у

справах інтелектуальної власності (патентних повірених),

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня

1994 року N 545 ( 545-94-п ), або інша довірена особа; ( Абзац

одинадцятий пункту 1.2 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства

освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

секретний винахід (секретна корисна модель) - винахід

(корисна модель), що містить інформацію, віднесену до державної

таємниці;

Укрпатент - Державне підприємство "Український інститут

промислової власності" Міністерства освіти і науки України -

уповноважений Установою державний заклад для розгляду і проведення

експертизи заявок;

Установа - Міністерство освіти і науки України.


2. Винахід та корисна модель як об'єкти правової охорони


( Назва розділу 2 в редакції Наказу Міністерства

освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

2.1. Відповідно до статті 1 Закону ( 3687-12 ) винахід

(корисна модель) - це результат інтелектуальної діяльності людини

в будь-якій сфері технології.

( Розділ 2 доповнено пунктом 2.1 згідно з Наказом Міністерства

освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

2.2. Згідно з частиною 1 статті 6 Закону ( 3687-12 ) правова

охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить

публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає

умовам патентоздатності, визначеним статтею 7 Закону.

2.2.1. Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є

новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

2.2.2. Корисна модель відповідає умовам патентоздатності,

якщо вона є новою і промислово придатною.

( Розділ 2 доповнено пунктом 2.2 згідно з Наказом Міністерства

освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )


2.3. Відповідно до частини 2 статті 6 Закону ( 3687-12 )

об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій)

надається згідно з Законом, може бути:

продукт,

процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту

чи процесу.

З метою подання заявки продукт чи процес уважається

відомим, якщо він розкритий у будь-якому джерелі інформації, у

тому числі в будь-якій заявці на винахід (корисну модель), зокрема

в заявці, що подається.

2.3.1. Продукт як об'єкт технології - це матеріальний об'єкт

як результат діяльності людини. Таким продуктом, зокрема, є

пристрій, механізм, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв,

споруда, виріб, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин

рослини і тварини та інший біологічний матеріал, у тому числі

трансгенна рослина і тварина.

2.3.2. Процес як об'єкт технології - це дія або сукупність

дій, виконуваних щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів за

допомогою принаймні одного продукту і спрямованих на досягнення

певного технічного результату. Таким процесом, зокрема, є

виготовлення, обробка, переробка продукту та контролювання його

якості, перетворення речовини, енергії, даних, вимірювання

параметрів, діагностування, лікування, керування процесом, який є

об'єктом технології.

( Розділ 2 доповнено пунктом 2.3 згідно з Наказом Міністерства

освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

2.4. Відповідно до частини 3 статті 6 Закону ( 3687-12 )

правова охорона не поширюється на такі об'єкти технології:

сорти рослин і породи тварин;

біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин та

тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних

процесів;

топографії інтегральних мікросхем;

результати художнього конструювання.

( Розділ 2 доповнено пунктом 2.4 згідно з Наказом Міністерства

освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

2.5. Не визнаються винаходами (корисними моделями) в значенні

пункту 1.2 цих Правил власне:

відкриття, наукові теорії та математичні методи;

методи інтелектуальної, господарської, організаційної та

комерційної діяльності (планування, фінансування, постачання,

обліку, кредитування, прогнозування, нормування тощо);

правила виконання фізичних вправ, проведення ігор, конкурсів,

аукціонів;

проекти та схеми планування споруд, будинків, територій;

умовні позначення (дорожні знаки, маршрути, коди, шрифти

тощо), розклади, інструкції;

комп'ютерні програми;

форма представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиці,

діаграми, графіка, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння

слів, візуальних демонстрацій, книг, аудіо- та відеодисків).

( Розділ 2 доповнено пунктом 2.5 згідно з Наказом Міністерства

освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

2.6. Згідно з частиною 4 статті 12 Закону ( 3687-12 ) заявка

на винахід повинна стосуватися одного винаходу або групи

винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога

єдиності винаходу).

2.6.1. Група винаходів визнається пов'язаною єдиним

винахідницьким задумом, якщо має місце технічний взаємозв'язок між

цими винаходами, що виражається однією або сукупністю однакових чи

відповідних суттєвих ознак, які визначають внесок у рівень техніки

кожного із заявлених винаходів, які розглядаються в сукупності.

2.6.2. Визначення того, чи є група винаходів настільки

взаємопов'язаною, що вона утворює єдиний винахідницький задум,

повинно проводитись незалежно від того, заявляються ці винаходи в

окремих пунктах або як альтернатива в одному пункті формули

винаходу.

2.6.3. Вимога єдиності винаходу визнається дотриманою, якщо:

заявка стосується одного винаходу, тобто одного продукту,

процесу (способу), у тому числі нового застосування відомого

продукту чи процесу; ( Абзац другий пункту 2.6.3 розділу 2 із

змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки

N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

заявка стосується одного винаходу, який охарактеризований з

розвитком або уточненням окремих конкретних варіантів його

здійснення, що не супроводжується заміною чи вилученням окремих

ознак, наведених у незалежному пункті формули винаходу;

заявка стосується групи винаходів, які пов'язані єдиним

винахідницьким задумом.

Вимозі єдиності може відповідати група винаходів, зокрема,

якщо заявка стосується:

винаходів, один з яких призначений для одержання

(виготовлення) іншого, наприклад, пристрій або речовина та процес

одержання (виготовлення) зазначеного пристрою або речовини в

цілому чи їх частини; ( Абзац шостий пункту 2.6.3 розділу 2 із

змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки

N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

винаходів, один з яких призначений для здійснення іншого,

наприклад, процес і пристрій для здійснення зазначеного процесу в

цілому чи однієї з його дій; ( Абзац сьомий пункту 2.6.3 розділу 2

із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки

N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

винаходів, один з яких призначений для використання іншого

(в іншому), наприклад процес або пристрій та його частина; процес

і речовина, яка призначена для використання в зазначеному процесі;

нове застосування відомого пристрою або речовини та процес з їх

новим застосуванням; нове застосування відомого пристрою або

речовини та пристрій або композиція, складовою частиною яких вони

є, тощо; ( Абзац восьмий пункту 2.6.3 розділу 2 в редакції Наказу

Міністерства освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

винаходів, які є об'єктами одного виду, однакового

призначення і які забезпечують одержання одного і того самого

технічного результату (варіанти).

2.7. Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї

корисної моделі.

Вимога єдиності корисної моделі визнається дотриманою, якщо:

заявка стосується однієї корисної моделі, тобто одного

продукту, процесу (способу), у тому числі нового застосування

відомого продукту чи процесу; ( Абзац третій пункту 2.7 розділу 2

із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки

N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

заявка стосується однієї корисної моделі, яка

охарактеризована з розвитком або уточненням окремих конкретних

варіантів її здійснення, що не супроводжується зміною чи

вилученням окремих ознак, наведених у незалежному пункті формули.


3. Оформлення документів


3.1. Склад заявки

Заявка повинна містити:

заяву про видачу патенту України на винахід (корисну модель);

( Абзац третій пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Міністерства освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від

26.02.2004 )

опис винаходу (корисної моделі);

формулу винаходу (корисної моделі);

креслення (якщо на них є посилання в описі);

реферат.


3.2. Оформлення документів заявки

3.2.1. Документи заявки, а саме: заяву про видачу патенту,

опис і формулу винаходу (корисної моделі), креслення і реферат

подають у трьох примірниках. Документи, які потребують подальшого

перекладу, можуть бути подані мовою оригіналу в одному примірнику,

а їх переклад - у трьох примірниках.

3.2.2. Усі документи заявки на винахід (корисну модель) слід

оформляти таким чином, щоб можна було зберігати їх тривалий час і

безпосередньо репродукувати в необмеженій кількості копій.

3.2.3. Документи заявки друкують на аркушах білого паперу

форматом 210 х 297 мм. Кожний документ заявки починають на

окремому аркуші, при цьому другий і наступні аркуші нумерують

арабськими цифрами.

Кожний аркуш використовують лише з одного боку з розміщенням

рядків паралельно меншому боку аркуша.

Мінімальний розмір полів аркушів опису, формули, реферату

становить, мм:

ліве - 25;

верхнє - 20;

праве і нижнє - 20.

Креслення виконують на аркушах білого паперу форматом

210 х 297 мм.

Мінімальний розмір полів аркушів креслень становить, мм:

ліве - 25;

верхнє - 25;

праве - 10;

нижнє - 15.

3.2.4. Усі документи друкують шрифтом чорного кольору. Текст

опису, формули винаходу (корисної моделі) і реферату друкують

через 2 інтервали або через 1,5 інтервалу при комп'ютерному наборі

з висотою літер не менше ніж 2,1 мм. ( Пункт 3.2.4 розділу 3 із

змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки

N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

3.2.5. Латинські назви, латинські і грецькі літери, графічні

символи, математичні і хімічні формули допускається вписувати

чорнилом, пастою або тушшю чорного кольору.

3.2.6. Бібліографічні дані джерел інформації в документах

заявки наводяться таким чином, щоб можна було знайти це джерело

інформації.


3.3. Графічні зображення

3.3.1. Графічні зображення (власне креслення, схеми,

діаграми) виконують відповідно до правил креслення, на щільному,

білому, гладкому папері чорними чіткими лініями і штрихами, які не

витираються, без розтушовування і розмальовування.

3.3.2. Масштаб і чіткість зображень вибирають такими, щоб при

репродукуванні з лінійним зменшенням розмірів до 2/3 можливо було

розпізнати всі деталі.

Висота цифр і літер має бути не менше 3,2 мм. Цифрові та

літерні позначення мають бути чіткими, товщина їх ліній повинна

відповідати товщині ліній зображення. Цифри та літери не слід

брати в дужки та лапки.

3.3.3. На кресленнях використовують переважно прямокутні

(ортогональні) проекції (у різних видах, розрізах й перерізах), в

окремих випадках допускається також використання аксонометричної

проекції.

Кожний елемент на кресленні виконують пропорційно всім іншим

елементам, за винятком випадків, коли для чіткого зображення

елемента необхідне розрізнення пропорцій.

3.3.4. Розміри на кресленнях не позначають, їх наводять, за

потреби, в описі.

Креслення виконують без будь-яких написів, за винятком

необхідних слів, таких як "вода", "пара", "відкрито", "закрито",

"розріз за А-А".

3.3.5. Окремі фігури розміщують таким чином, щоб аркуші були

максимально заповненими і креслення можна було читати при

вертикальному розташуванні довших боків аркуша.

Якщо фігури, що розміщені на двох і більше аркушах, являють

собою частини єдиного креслення, то їх розміщують таким чином, щоб

це креслення можна було скомпонувати без пропусків будь-якої із

зображених на різних аркушах фігур.

На одному аркуші креслення можна розміщувати декілька фігур,

при цьому слід чітко відмежовувати їх одну від одної.

3.3.6. Елементи фігур позначають арабськими цифрами

відповідно до посилань на них у описі винаходу (корисної моделі).

Одні й ті самі елементи на декількох фігурах позначають одними й

тими ж цифрами.

Позначення, про які не згадують в описі винаходу (корисної

моделі), на кресленнях не проставляють і навпаки. ( Абзац другий

пункту 3.3.6 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

3.3.7. Якщо графічні зображення представлені у вигляді схеми,

то при її виконанні застосовують стандартизовані умовні графічні

позначення.

Якщо схема представлена у вигляді прямокутників як графічних

позначень елементів, то крім цифрового позначення безпосередньо в

прямокутник, якщо це можливо, вписують і назву елемента. Якщо

розміри графічного зображення елемента не дозволяють цього

зробити, то назву елемента можна зазначити на виносній лінії (за

потреби, у вигляді напису під цим елементом).

На схемах одного виду допускається зображення окремих

елементів схем іншого виду (наприклад, на електричній схемі

допускається зображення елементів кінематичних, гідравлічних схем

тощо).

3.3.8. Кожне графічне зображення нумерується послідовно

арабськими цифрами (фіг. 1, фіг. 2 тощо) незалежно від виду цього

зображення (креслення, схема, діаграма тощо) і нумерації аркушів

відповідно до черговості наведення їх у тексті опису. Якщо опис

винаходу (корисної моделі) пояснює лише одне графічне зображення,

то воно не має нумерації. ( Пункт 3.3.8 розділу 3 із змінами,

внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 154

( z0332-04 ) від 26.02.2004 )


3.4. Хімічні формули

У документах заявки можуть бути використані хімічні формули.

Структурні формули хімічних сполук подають (як і креслення) з

нумерацією кожної структурної формули як окремої фігури і

наведенням посилань на відповідні позначення.

При написанні структурних хімічних формул слід

використовувати загальновживані символи елементів і чітко

вказувати зв'язки між елементами і радикалами.


3.5. Математичні формули і символи

В описі, формулі і рефераті винаходу (корисної моделі) можуть
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Про затвердження Правил складання І подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти І науки n 154 ( z0332-04 ) від 26. iconПро затвердження Правил складання І подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти І науки n 154 ( z0332-04 ) від 26.
move to 1143-14390
Про затвердження Правил складання І подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти І науки n 154 ( z0332-04 ) від 26. iconПро затвердження Правил складання І подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти І науки n 154 ( z0332-04 ) від 26.
move to 1143-14390
Про затвердження Правил складання І подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти І науки n 154 ( z0332-04 ) від 26. iconПравила складання І подання заявки на винахід та заявки на корисну модель Загальні положення
України з 25 грудня 1991 року, І визначають вимоги до документів заявки на видачу патенту (деклараційного патенту) України на винахід...
Про затвердження Правил складання І подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти І науки n 154 ( z0332-04 ) від 26. iconПорядок оформлення та подання заявки на винахід (корисну модель)
Буковинському державному медичному університеті винахіднику необхідно звернутися до спеціалістів сектору інноваційного розвитку,...
Про затвердження Правил складання І подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти І науки n 154 ( z0332-04 ) від 26. iconПро затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій І перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Головкру n 88 ( z0762-99 ) від 04.
Україні ( 2939-12 ) та згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05. 07. 93 N 515
Про затвердження Правил складання І подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти І науки n 154 ( z0332-04 ) від 26. iconПоложення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351)
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20....
Про затвердження Правил складання І подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти І науки n 154 ( z0332-04 ) від 26. iconПоложення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20....
Про затвердження Правил складання І подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти І науки n 154 ( z0332-04 ) від 26. iconПро затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту n 578 ( z0811-11 ) від 14.
Затвердити Правила використання комп'ютерних програм у навчальних закладах (далі Правила), що додаються
Про затвердження Правил складання І подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти І науки n 154 ( z0332-04 ) від 26. iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки від 04. 06. 2002 )
На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 978 "Про затвердження Положення про акредитацію...
Про затвердження Правил складання І подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти І науки n 154 ( z0332-04 ) від 26. iconПоложення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки n 782 ( z1297-06 ) від 20. 11. 2006 }
Надрукувати це Положення в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи