Івано-франківський національний медичний університет icon

Івано-франківський національний медичний університет
НазваІвано-франківський національний медичний університет
Дата29.07.2012
Розмір85.3 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Н А К А З
«___» __________ 2012 р. м. Івано-Франківськ № _______Про призначення голів та формування Державних екзаменаційних комісій на медичному факультеті у 2011-2012 навчальному роціВідповідно до ст. 1 Закону України «Про вищу освіту», п. 6.12 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 року № 467, п. 3.12.3. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 02.06.1993 року № 161, зареєстрованим Міністерством юстиції України 23.11.1993 року за № 173, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 16.04.2003 року №239 та від 28.07.2003 року за №504 «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напрямку підготовки 1101 «Медицина», Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації за напрямком підготовки 1101 «Медицина», затвердженого наказом МОН України від 31.01.2005 року № 53, зареєстрованим Міністерством юстиції України 17.02.2005 року за № 244/10524, наказу МОН України «Про призначення голів Державних екзаменаційних комісій у 2012 році» від 19.03.2012 року № 173, та з метою організації й проведення Державної атестації випускників на медичному факультеті у 2011-2012 навчальному році


Н А К А З У Ю:  1. Призначити головами Державних екзаменаційних комісій:

Лікувальна справа, медичний факультет, потік А – ВАСИЛЮКА Сергія Михайловича – доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри хірургії № 1 ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет».

Лікувальна справа, медичний факультет, потік Б – ОСТРОВСЬКОГО Миколу Миколайовича – доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри внутрішньої медицини № 3 з курсом професійних хвороб ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет».  1. Призначити членів Державної екзаменаційної комісії на медичному факультеті в наступному складі:
Рожко М.М.

ректор університету, д. мед. н., професор, зав. кафедри стоматології факультету післядипломної освіти

Ерстенюк Г.М.

перший проректор, д.біол.н., професор, зав. кафедри біологічної та медичної хімії з курсом фізколоїдної та біонеорганічної хімії

Вакалюк І.П.

проректор з наукової роботи, д.мед.н., професор, зав. кафедри внутрішньої медицини № 4 та медсестринства

Федорченко В.М.

проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, к.мед.н., доцент кафедри хірургії № 1

Яцишин Р.І.

декан медичного факультету, д.мед.н., професор, зав. кафедри внутрішньої медицини № 1 з курсом клінічної імунології та алергології ім. Є.М. Нейка

Середюк Н.М.

д.мед.н., професор, зав. кафедри внутрішньої медицини № 2

Глушко Л.В.

д.мед.н., професор, зав. кафедри терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти

Орнат С.Я.

д.мед.н., професор кафедри внутрішньої медицини № 3 з курсом професійних хвороб

Дикий Б.М.

д.мед.н., професор, зав. кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології

Кобрин Т.З.

заступник декана медичного факультету зі спеціальності «Педіатрія», к.мед.н., доцент кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології

Шевчук І.М.

д.мед.н., професор, зав. кафедри хірургії № 2

Ткачук О.Л.

д.мед.н., професор, зав. кафедри хірургії факультету післядипломної освіти

Гудз І.М.

д.мед.н., професор, зав. кафедри загальної хірургії

Симчич А.В.

заступник декана медичного факультету зі спеціальності «Лікувальна справа» по V-VI курсах, к.мед.н., доцент кафедри загальної хірургії

Сулима В.С.

д.мед.н., професор, зав. кафедри травматології і ортопедії

Мізюк М.І.

д.мед.н., професор, зав. кафедри гігієни та екології з курсом охорони праці

Суслик З.Б.

к.мед.н., доцент кафедри гігієни та екології з курсом охорони праці

Децик О.З.

д.мед.н., професор, зав. кафедри соціальної медицини, організації охорони здоров’я з курсами історії медицини, права та ЕОЗ

Федорків Н.Б.

к.мед.н., доцент кафедри соціальної медицини, організації охорони здоров’я з курсами історії медицини, права та ЕОЗ

Геник Н.І.

д.мед.н., професор, зав. кафедри акушерства та гінекології

Макарчук О.М.

д.мед.н., професор, зав. кафедри акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти

Гудивок І.І.

д.мед.н., професор кафедри акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти

Дрінь Т.М.

д.мед.н., професор кафедри акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти

Вакалюк І.В.

головний акушер-гінеколог ГУОЗ Івано-Франківської ОДА

Волосянко А.Б.

д.мед.н., професор, зав. кафедри педіатрії

Синьоверська О.Б.

д.мед.н., професор кафедри педіатрії

Юрцева А.П.

д.мед.н., професор, зав. кафедри пропедевтики педіатрії

Матейко Г.Б.

д.мед.н., професор, зав. кафедри дитячих інфекцій
  1. Створити на медичному факультеті дві міжпредметні Державні екзаменаційні комісії в наступному складі:
^ Державна екзаменаційна комісія № 1:

Внутрішні хвороби
Середюк Н.М.

голова предметної комісії, член ДЕК

Вакалюк І.П.

член ДЕК

Яцишин Р.І.

член ДЕК

Глушко Л.В.

член ДЕК

Орнат С.Я.

член ДЕК

Дикий Б.М.

член ДЕК

Дзвонковська В.В.

екзаменатор

Нейко В.Є.

екзаменатор

Зозуляк В.І.

екзаменатор

Боцюрко В.І.

екзаменатор

Дельва Ю.В.

екзаменатор

Ванджура І.Ю.

екзаменатор


^ Хірургічні хвороби
Шевчук І.М.

голова предметної комісії, член ДЕК

Федорченко В.М.

член ДЕК

Гудз І.М.

член ДЕК

Ткачук О.Л.

член ДЕК

Сулима В.С.
член ДЕК

член ДЕК

Симчич А.В.
Попович В.І.

екзаменатор

Волошинський О.В.

екзаменатор

Криса В.М.

екзаменатор

Зеляк М.В.

екзаменатор

Пиптюк О.В.

екзаменатор

Сорочинський І.М.

екзаменатор


^ Гігієнічні дисципліни
Мізюк М.І.

голова предметної комісії, член ДЕК

Ерстенюк Г.М.

член ДЕК

Децик О.З.

член ДЕК

Суслик З.Б.

член ДЕК

Федорків Н.Б.

член ДЕК

Крутікова Н.А.

екзаменатор

Йонда М.Є.

екзаменатор

Стовбан І.В.

екзаменатор

Самотовка О.Л.

екзаменатор

Ковальчук Р.Є.

екзаменатор


^ Державна екзаменаційна комісія № 2:

Акушерство та гінекологія
Геник Н.І.

голова предметної комісії, член ДЕК

Вакалюк І.В.

член ДЕК

Макарчук О.М.

член ДЕК

Гудивок І.І.

член ДЕК

Дрінь Т.М.

член ДЕК

Вакалюк Л.М.

екзаменатор

Левицький І.В.

екзаменатор

Островська О.М.

екзаменатор

Нейко О.В.

екзаменатор

Остафійчук С.О.

екзаменатор


^ Дитячі хвороби
Волосянко А.Б.

голова предметної комісії, член ДЕК

Юрцева А.П.

член ДЕК

Кобрин Т.З.

член ДЕК

Синьоверська О.Б.

член ДЕК

Матейко Г.Б.

член ДЕК

Павликівська Б.М.

екзаменатор

Зубик Б.А.

екзаменатор

Урбась О.В.

екзаменатор

Литвинець Л.Я.

екзаменатор

Пилип’юк А.М.

екзаменатор
  1. Головам предметних комісій підготувати документацію та екзаменаційні матеріали відповідно до вимог чинного законодавства.
  1. Декану медичного факультету і відповідальним секретарям Державних екзаменаційних комісій перевірити готовність випускаючих кафедр до проведення Державної атестації.
  1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора.Ректор М.М. Рожко


Погоджено:


Перший проректор _________________ Г.М. Ерстенюк

Головний бухгалтер _________________ Л.В. Павлюк

Начальник навчального відділу _________________ М.О. Іванців

Начальник юридичного відділу _________________ О.Я. Сорока

Декан медичного факультету _________________ Р.І. Яцишин

Схожі:

Івано-франківський національний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році мають на це право
Івано-франківський національний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Хvіі правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
Івано-франківський національний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році
Івано-франківський національний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
Івано-франківський національний медичний університет iconПравила прийому до Медичного коледжу Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет" в 2013 році
Державного вищого навчального закладу “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році
Івано-франківський національний медичний університет iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет" в 2012 році
Державного вищого навчального закладу “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2012 році
Івано-франківський національний медичний університет iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет" в 2013 році
Державного вищого навчального закладу “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році
Івано-франківський національний медичний університет iconМоз україни Івано-Франківський національний медичний університет

Івано-франківський національний медичний університет iconІвано-франківський національний медичний університет
move to 1143-14503
Івано-франківський національний медичний університет iconІвано-франківський національний медичний університет
move to 1143-14503
Івано-франківський національний медичний університет iconМоз україни двнз «Івано-Франківський національний медичний університет»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи