«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system icon

«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system
Назва«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system
Сторінка1/6
Дата29.07.2012
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


Державний вищий навчальний заклад

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ


Спеціальності:

«Лікувальна справа»

«Педіатрія»

«Стоматологія»

«Фармація»


Івано-Франківськ 2011

ВСТУП


Даний інформаційний пакет дає загальні відомості про ДВНЗ „Івано-Франківський національний медичний університет” (ІФНМУ) і про його факультети – медичний, стоматологічний, фармацевтичний та факультет підготовки іноземних громадян. Пакет призначений для надання допомоги студентам, охочим навчатися в університеті, адміністраторам і викладачам, що працюють над вдосконаленням змісту і організації навчального процесу. Інформаційний пакет орієнтований на використання Європейської системи взаємозаліків результатів навчання (ECTS).

^ Що таке система кредитів?

Система кредитів це систематичний спосіб опису освітньої програми за допомогою присвоєння кредитів кожному її компоненту. Визначення кредитів в системі вищої освіти може базуватися на різних параметрах, типу навантаження студента, результатів навчання і обсягу аудиторного навантаження.

^ Що таке ECTS?

Європейська система переведення і накопичення кредитів (ECTS) - система, яка розроблена в інтересах студентів і базується на визначенні навантаження студентів, необхідного для досягнення цілей програми. Необхідно здійснювати уточнення цих цілей, а саме результатів навчання і набутих умінь.

^ Як була розроблена ECTS?

ECTS було розроблено у 1989 році в рамках програми Erasmus, що в даний час є частиною програми Socrates. ECTS – єдина успішно протестована система кредитів, використовувана по всій Європі.

Спочатку ECTS призначалася тільки для переведення кредитів. Система сприяла заліку освіти, що була здобута за кордоном, і, таким чином, підвищувала якість і кількість мобільних студентів в Європі. Останнім часом ECTS перетворюється на систему накопичення, яку запроваджують по всій Європі на інституційному, регіональному і національному рівнях. Це одна з ключових цілей Болонської декларації 1999 року.

^ Навіщо потрібна ECTS?

ECTS спрощує розуміння і порівняння навчальних програм для всіх студентів (вітчизняних і іноземних). ECTS стимулює мобільність і академічне визнання. Вона допомагає університетам організовувати і переглядати їх навчальні програми. ECTS може бути використана для різних програм і форм навчання. Ця система робить здобуття вищої освіти в Європі привабливішим для студентів з інших континентів.

^ Які головні особливості ECTS?

• ECTS базується на угоді про те, що 60 кредитів складають навантаження студента очної форми навчання впродовж академічного року. В більшості випадків навантаження студента очної форми навчання в Європі дорівнює 36/40 тижням в рік, і в цих випадках один кредит дорівнює 24-30 робочим годинам. Навантаження означає приблизний час, який потрібно середньому студенту для досягнення необхідних результатів навчання.

• Кредит це також спосіб перевести в кількісне відношення результати навчання. Останні є комплексом умінь, що означають, що повинен знати, розуміти і бути здатним зробити студент після завершення навчання, незалежно від його тривалості. ECTS кредити можуть бути отримані тільки після завершення необхідної роботи і відповідного оцінювання досягнутих результатів навчання.

• Розподіл ECTS кредитів ґрунтується на офіційній тривалості циклу програми навчання. Загальне навантаження, необхідне для здобуття ступеня бакалавра, яке вимагає 3-4 роки навчання, дорівнює 180-240 кредитам.

• Навантаження студентів в ECTS включає час, що проводиться за слуханням лекцій, семінарів, самостійного навчання, підготовки і складання іспитів і т.д.

Кредити розподіляються по всіх освітніх компонентах програми навчання (модулі, дисципліни, стажування, дипломна робота тощо) і відображають кількість роботи, необхідної для виконання кожного компоненту у зв'язку із загальною кількістю необхідної роботи для завершення повного року навчання в даній програмі.

• Успішність студента характеризують локальними/національними оцінками. Бажаними, особливо для випадку переведення кредитів, є додаткові ECTS оцінки. Оцінна шкала ECTS ранжує студентів на статистичній основі. Розподіл оцінок між студентами, що одержали по курсу оцінку вище незадовільної, виглядає таким чином:

А – кращі 10 %;

B – наступні за ними 25 %;

C – наступні за ними 30 %;

D – наступні за ними 25 %;

E – наступні за ними 10 %.

Для неуспішних студентів ставляться оцінки FX і F. Між ними існує різниця, яка полягає в тому, що FX означає: не “виконав якусь частину роботи, необхідної для здобуття оцінки вище незадовільної”, а F: “не виконав всю необхідну роботу”. Включення оцінок FX і F в розшифровку оцінок не є обов'язковим.

^ Які документи є основними для ECTS?

Поточний Інформаційний пакет / Каталог дисциплін закладу освіти на двох мовах (або тільки на англійській для програм, що викладаються на цій мові) розміщується в Інтернеті та/або публікується в твердій копії в одному буклеті або більшій кількості буклетів. Інформаційний пакет / Каталог дисциплін повинен містити документ, яка дозволяє іноземним студентам одержувати інформацію, що цікавить його.

^ Угода про навчання, що містить список дисциплін, які вивчатиме студент, узгоджений з відповідальним відділом навчального закладу, де студент проходитиме навчання. У разі виникнення потреби в переведенні кредиту Угода про Навчання повинна узгоджуватися між студентом, старим і новим закладами перед від'їздом студента до нового закладу, і оновлюватися по мірі виникнення змін.

^ Розшифровка оцінок (Академічна довідка) відображає успішність студента, показуючи список дисциплін, які він вивчав, отримані кредити і локальні оцінки (можливо, і оцінки ECTS). У разі переведення кредиту розшифровка оцінок видається перед від'їздом студенту, що відбуває, його закладом освіти, а іншим закладом – студенту, що прибуває на навчання, в кінці його періоду навчання.

^ Як отримати акредитацію ECTS?

Акредитація (присудження лейбла) ECTS здійснюється у відношенні до закладів освіти, що правильно оформили заявку за всіма програмами першого та другого циклів. Ця акредитація підвищить рейтинг вищого навчального закладу як надійного партнера в рамках європейської і міжнародної кооперації.

^ Критеріями акредитації будуть: Інформаційний пакет (онлайн-копія або тверда копія у вигляді одного або більшої кількості буклетів) двома мовами (або тільки англійською для програм, що викладаються на цій мові), використання кредитів ECTS, зразки Угод про навчання, Розшифровка оцінок і докази наявності акредитації високого рівня.

Форма заявки опублікована на веб-сторінці: web site of the Socrates, Leonardo & Youth TAO (www3.socleoyouth.be/servlet/page?_pageid=55,61&_dad=slyportal&_schema=SLYPORTAL)

• Останній термін подачі заявок – 1 листопада щорічно. Акредитація буде дійсною впродовж трьох академічних років. Список закладів освіти, що мають акредитацію ECTS, публікується на веб-сторінці Europa.

^ Додаткова інформація щодо ECTS

• Список координаторів ECTS/DS the list of ECTS/DS Counsellors

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ectscons.pdf

• Вказівки щодо оформлення якісного Інформаційного Пакету

guidance on how to make a good Information Package/Course Catalogue

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ectsguidance_en.doc

^ А. Назва й адреса


Державний вищий навчальний заклад „Івано-Франківський національний медичний університет”.

Адреса:

вулиця Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, Україна, 76018

e-mail: ifnmu@ifnmu.edu.ua

Ректор Івано-Франківського національного медичного університету - доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри стоматології факультету післядипломної освіти Микола Михайлович Рожко.

Перший проректор – доктор біологічних наук, професор, завідувачка кафедри медичної та біологічної хімії ^ Ганна Михайлівна Ерстенюк.

Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв'язки) кандидат медичних наук, доцент кафедри терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти Сергій Валерійович Федоров.

Начальник навчального відділу – Микола Олексійович Іванців.

Начальник відділу ECTS університету кандидат медичних наук, доцент кафедри нейрохірургії з курсом офтальмології Василь Васильвич Капечук.

В.о. декана медичного факультету – доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 ім. акад. Є.М. Нейка Роман Іванович Яцишин.

В.о. декана факультету підготовки іноземних громадян – кандидат медичних наук, доцент кафедри урології ^ Дмитро Богданович Солончак.

В.о. декана стоматологічного факультету - кандидат медичних наук, доцент кафедри стоматології факультету післядипломної освіти Олександр Вікторович Бугерчук.

Декан фармацевтичного факультету - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медичної інформатики, медичної та біологічної фізики Микола Іванович Мойсеєнко.


Контактні телефони:

телефон/факс +3803422-2-42-95 - приймальня ректора університету

телефон +380342-75-06-58 – навчальний відділ університету

телефон/факс +3803422-3-01-87 – начальник відділу ECTS університету

телефон +3803422-2-25-72 – деканат медичного факультету

телефон/факс +3803422-2-48-44 –деканат факультету підготовки іноземних громадян

телефон +3803422-3-10-50 – деканат стоматологічного факультету

телефон +380342-78-83-91 - деканат фармацевтичного факультету

телефон +380342-75-03-25 – приймальна комісія


^ План-схема розміщень кафедр університету

Пояснення до схеми розміщення кафедр ІФНМУ


 • Центральний корпус – ректорат, деканат медичного факультету; деканат факультету підготовки іноземних громадян; деканат стоматологічного факультету; деканат факультету післядипломної освіти; підготовче відділення для іноземних громадян, приймальна комісія, лекційна аудиторія № 2; кафедра українознавства з курсом філософії (культурологія, основи економічних теорій, соціологія, етика, естетика, краєзнавство, філософія, історія України, історія української культури); кафедра екстреної медичної допомого та медицини катастроф (лекційна аудиторія № 14); бухгалтерія, студентський профком, буфет.

 • Морфологічний корпус – лекційна аудиторія № 5; кафедра анатомії людини; кафедра медичної біології; кафедра гістології та цитології, кафедра топографічної анатомії та оперативної хірургії, кафедра судової медицини та медичного законодавства), буфет.

 • Стоматологічний корпус – лекційна аудиторія № 13; кафедри терапевтичної, хірургічної, ортопедичної, дитячої стоматології, стоматології ФПО, кафе “Академія”.

 • Фізіологічний корпус – лекційна аудиторія № 3; кафедра нормальної фізіології людини; кафедра патологічної фізіології; студентське кафе.

 • Корпус теоретичних наук – кафедра медичної інформатикимедичної та медичної і біологічної фізики (медична фізика, європейський стандарт комп’ютерної грамотності); кафедра фармакології.

 • Кафедра мовознавства (ділова українська мова, латинська мова, іноземні мови); кафедра мікробіології.

 • Міська психіатрична лікарня - кафедра психіатрії і наркології, лекційна аудиторія № 11, (основи психології, основи педагогіки, психологія спілкування, психіатрія та наркологія, медична психологія).

 • Центральна міська клінічна лікарня - кафедра соціальної медицини та ООЗ, лекційна аудиторія № 7, (історія медицини, соціальна медицина і ООЗ, біостатистика).

 • Міська клінічна дитяча лікарня - кафедра пропедевтики педіатрії, лекційна аудиторія № 12.

 • Кафедра медичної і біологічної хімії (медична, біонеорганічна, біоорганічна та фізколоїна хімія), буфет.

 • Університетська клініка; (центр клінічної медицини, дфагностично-консультативний центр, студентська поліклініка, буфет.

^ Г. Загальний опис закладу


Державний вищий навчальний заклад „Івано-Франківський національний медичний університет» (в 1945 році - Станіславський державний медичний інститут, з 1963 року – Івано-Франківський державний медичний інститут, з 1994 року - Івано-Франківська державна медична академія, з 2005 року – Державний вищий навчальний заклад „Івано-Франківський державний медичний університет», якому Указом Президента України від 27.11.2008 року № 1096/2008 надано статус національного, був заснований 7 жовтня 1945 року на базі 2-го Харківського медичного інституту після його передислокації в м. Івано-Франківськ (колишній Станіславів) для задоволення виключно гострої потреби в лікарських кадрах у Станіславській та сусідніх областях.

Університет функціонує на засадах державної власності і підпорядкований Міністерству охорони здоров’я України. За більш, як 65 років свого існування Івано-Франківський національний медичний університет випустив понад 23 тисячі лікарів.

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 04 червня 2009 р., протокол № 78, Івано-Франківський національний медичний університет визнаний акредитованим за ІV рівнем акредитації.

На даний час в університеті діє 5 факультетів: медичний, стоматологічний, фармацевтичний, підготовки іноземних громадян, післядипломної освіти, підготовче відділення для іноземних громадян та медичний коледж. Здійснюється підготовка магістрів медицини за спеціальністю „Лікувальна справа”, „Педіатрія”, „Стоматологія”, магістрів фармації за спеціальністю „Фармація”, спеціалістів за фахами: „Лікувальна справа”, „Педіатрія”, „Стоматологія”, спеціалістів денної та заочної форми навчання за спеціальністю „Фармація”, а також молодших спеціалістів за спеціальностями „Лікувальна справа (фельдшер)”, „Сестринська справа” та „ Стоматологія ортопедична”.

Післядипломна підготовка лікарів проводиться з 30 спеціальностей, передатестаційна підготовка – з 23 лікарських спеціальностей.

Навчання фахівців в ДВНЗ „Івано-Франківський національний медичний університет” здійснює професорсько-викладацький склад в кількості 597 осіб, з яких: докторів наук - 80, професорів – 71, кандидатів наук - 366, доцентів – 187, асистентів – 346. Серед викладачів університету – 22 дійсних членами громадських академій, Академії Наук Вищої школи – 3 викладачі, Української Екологічної Академії Наук – 1 професор, Нью-Йоркської Академії Наук – 2 співробітники. Постійним членом Європейської асоціації клінічної фармакології є один викладач. Педагогічний процес і наукова робота університету проводиться 9-ма заслуженими діячами науки і техніки України, 1 - Заслуженим працівником освіти України,1 – Заслуженим працівником культури України, 1- Залуженим працівником фармації України, 1 Заслуженим працівником, 2-ма Лауреатами Державної премії України в галузі „Медична наука”, 13-ма заслуженими лікарями України.

У 1945 році в Станіславському медичному інституті нараховувалося 16 кафедр, сьогодні університет має 58 кафедр та 6 курсів. Кафедри університету забезпечені необхідним устаткуванням та обладнанням, що дає можливість на високому методичному і науковому рівні проводити підготовку 5380 студентів (в т.ч. 808 іноземних громадян) та 1281 інтерна.

З 2002 року в університеті вперше в Україні запроваджена нова форма державної атестації випускників - практично-орієнтований державний іспит. За впровадження інноваційних технологій щорічно заклад удостоюється звання лауреата різноманітних національних та міжнародних освітянських виставок.

Для здійснення якісного навчально-виховного процесу в університеті створена відповідна інфраструктура з належною матеріально-технічною базою, яка відповідає чинним вимогам. Матеріально-технічна база університету має в своєму розпорядженні 30 будівель загальною площею 81188 м2, які використовуються для проведення навчально-лабораторних занять, а також для різноманітних допоміжних цілей.

Функціонує мережа об'єктів харчування студентів: їдальні, кафе, буфети; а для підтримки хорошого фізичного стану студентів та працівників навчального закладу стає незамінним помічником - спортивний комплекс.

Медичний університет має 4 гуртожитки, площа яких становить 23 801 м2. На основі гуртожитку № 4 в 2005 році проведено реконструкцію під навчально-науковий лікувальний комплекс "Університетську клініку" площею 2 618 м2.

В університеті нараховується 507 комп’ютерів (26 комп’ютерних класів).

Матеріально-технічне забезпечення університету відповідає сучасним вимогам і забезпечує життєдіяльність всіх підрозділів.Особливого розвитку університет зазнав упродовж останніх років: здано в експлуатацію ряд новобудов, а також об’єктів після комплексної реконструкції загальною вартістю 7,25 млн грн. У 1999 році був відкритий фармацевтичний факультет, у 2004 році його заочне відділення. Відкрито новий корпус фармацевтичного факультету на 400 місць загальною площею 4572,0 м2. Для потреб цього факультету в м. Яремче придбано корпуси колишнього санаторію, на базі якої створено і функціонує повчально-відпочинкова база «Арніка» та приватизовано земельну ділянку 1,25 га. Відкрито міні-друкарню, інформаційно-обчислювальний центр. Потужність власної поліграфічної бази становить 2 020 000 арк/рік. Завершується будівництво операційного корпусу з добудовою функціонального відділення біля обласної клінічної лікарні, в якому розмістяться клінічні кафедри хірургічного профілю університету і діагностичний центр для наявних клінік.

В 2005 році відкрито науково-діагностично-лікувальний підрозділ університету „Університетську клініку” на 60 ліжок.

Навчально-методична діяльність університету направлена на покращення якості підготовки студентів, завершення впровадження у навчальний процес основних принципів Болонського процесу, перехід на викладання за кредитно-модульною системою організації навчального процесу на стоматологічному і фармацевтичному факультетах.

Продовжується налагодження тісних зв’язків з провідними зарубіжними навчальними закладами спорідненого профілю. За рахунок міжнародних грантів здійснюються відрядження співробітників у закордонні університети в плані підготовки до впровадження Болонського процесу. Активно здійснюється розширення підготовки спеціалістів для зарубіжних країн.

У зв’язку зі значним посиленням ролі самостійної роботи студентів значна увага приділяється забезпеченню умов для позааудиторної роботи студентів у бібліотеках, комп’ютерних класах, на кафедрах та удосконалення педагогічних методик навчання.

Навчальним відділом, деканатами та кафедрами підготовлено інформаційні пакети за основними спеціальностями, як один з елементів Болонського процесу і представлені на сайті університету (www.ifdmu.edu.ua).

Продовжується впровадження активних методів навчання та сучасних інформаційних технологій навчання. На постійно діючому семінарі проводяться ділові ігри з працівниками кафедр медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів щодо засвоєння основ кредитно-модульної технології організації навчального процесу.

Інформаційно-методичне забезпечення організоване на належному рівні. Кількість читальних залів – 6, у них посадкових місць – 300. Документальний фонд бібліотеки станом на 01.01.2011р. нараховує 393473 примірники. В університеті видаються два фахові журнали, в яких науковці університету публікують результати науково-дослідних робіт, включені ВАК України до переліку фахових видань: “Галицький лікарський вісник” та “Архів клінічної медицини”.

За основним науковим напрямом університету “Розробка нових медичних технологій та стандартів діагностики, профілактики і лікування найважливіших захворювань в рамках рандомізованих досліджень Доказової медицини” виконується 77 комплексних науково-дослідних робіт, серед яких 4 НДР таких, що фінансуються з державного бюджету МОЗ України, 20 – комплексних кафедральних тем, 23 – господарсько-договірних НДР, 30 – в рамках міжнародних багатоцентрових рандомізованих досліджень, тощо. В науковій роботі приймає участь 80 докторів та 306 кандидати наук із 597 всіх науково-педагогічних співробітників університету.

У своїй науково-дослідницькій практиці вчені університету широко використовують можливості наукового співробітництва з вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та клініками як в Україні, так і за її межами. У 2010 році співробітники університету були учасниками 53 наукових проектів за грантами, приймали участь у 67 міжнародних форумах, виставках, стажуваннях тощо. Науковцями університету отримано 120 закордонних та 40 українських грантів на науково-дослідницьку діяльність.

Протягом 2011 року університет продовжує співпрацю з 21 освітньою, науковою і медичною установою та 28 закордонними медичними закладами, серед них: Центральним науково-дослідним інститутом стоматології Міністерства охорони здоров’я Російської Федерації; Московським державним медико-стоматологічним університетом МОЗ Російської Федерації; Санкт-Петербурською медичною педіатричною академією МОЗ Російської Федерації; Білоруським державним медичним університетом МОЗ Білорусі; Білоруським державним Інститутом післядипломної освіти; Інститутом медичної радіології МОЗ Російської федерації за проектом “Діагностика та лікування захворювань голови і шиї”; підприємством „MEDGAL” (Польща); науково-дослідними групами та компаніями Західної Європи на проведення мультицентрових рандомізованих плацебо-контрольованих досліджень тощо.

Університет постійно приділяє особливу увагу підготовці науково-педагогічних кадрів. У 2011 році захищено 2 докторські і 18 кандидатських дисертацій. Продовжується виконання 27 докторських та 180 кандидатських дисертацій.

В університеті функціонують дві спеціалізовані вчені ради: спеціалізована вчена рада з правом захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей: терапія, кардіологія, гастроентерологія, стоматологія та спеціалізована вчена рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій із спеціальності «Гістологія, цитологія, ембріологія».

За роки діяльності університету створено 10 наукових шкіл. 9 працівників університету мають почесні звання зарубіжних закладів: Міжнародного Біографічного Центру в Кембриджі (Великобританія), Нью-Йоркської Академії Наук, Академії міжнародної асоціації флебологів та судинних хірургів Німеччини, Європейського Респіраторного товариства (Швейцарія), Європейських асоціацій стоматологів, цитологів, радіологів, кардіологів.

Університет займає також передові позиції в державі за результатами наукової творчості студентів. За трьохрічний період студенти прийняли участь у 25 Міжнародних та 56 Всеукраїнських і регіональних наукових конференціях, на яких нагороджено грамотами за кращі доповіді 244 студенти. На профільних олімпіадах з окремих предметів та Всеукраїнських конкурсах 38 студентів стали переможцями та призерами. Дипломами різних ступенів нагороджено 283 студенти.

При університеті працює 3 відділення Малої Академії наук України, в яких щорічно навчається 45-60 учнів старших класів загальноосвітніх шкіл міста.

ІФНМУ є базою студентських національних олімпіад з анатомії, терапії та гістології, цитології і ембріології.

Виховна робота в університеті виконується в тісній співпраці з громадськими і політичними організаціями, а саме: ТУМ, Просвіта, конгрес української інтелігенції, Управа Українського Лікарського Товариства, профспілкові комітети працівників і студентів, асоціацією студентів медиків.

При центрі культури і дозвілля студентів працюють гуртки художньої самодіяльності (народний самодіяльний ансамбль танцю „Дружба”, народний ансамбль ритмічного танцю „Арт”, вокальний ансамбль „Акорд”, жіночий вокальний ансамбль „Сузір’я”, вокально – інструментальні ансамблі, інструментальне тріо „Іспанська рапсодія”, гуртки художнього читання, команди КВК, окремі солісти тощо.

За показниками загальна кількість колективів художньої самодіяльності, творчих об’єднань, СТЕМів, команд КВК та загальна кількість заходів проведених ними університет займає провідне місце у рейтингу серед ВНЗ України.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system icon«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system
move to 1143-14675
«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system icon«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system
move to 1143-14675
«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році мають на це право
«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Хvіі правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році
«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system iconEuropean credit transfer system ects – information package

«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system iconEuropean Credit Transfer System ects – Інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „геодезія, картографія та землеустрій чернівці, 2010
Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича інженерно-технічний факультет
«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи