Наказ № 484 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2009 р за № 693/16709 Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах icon

Наказ № 484 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2009 р за № 693/16709 Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах
Скачати 110.92 Kb.
НазваНаказ № 484 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2009 р за № 693/16709 Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах
Дата29.07.2012
Розмір110.92 Kb.
ТипНаказ

Наказ МОЗ від 7 липня 2009 р. № 484


Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах доповнюється додатком «Шкала значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами».

Наказ набирає чинності з 1 січня 2010 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 7 липня 2009 р. № 484


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 липня 2009 р. за № 693/16709

Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 р. № 1542, та з метою подальшого вдосконалення атестації лікарів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом МОЗ України від 18.05.1994 р. № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.1994 р. за № 146/355, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з 01.01.2010 р.

3. Ректорам медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, деканам медичних факультетів університетів, міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, начальнику Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації взяти внесені зміни до Положення для виконання.

4. Директору Департаменту кадрової політики, освіти і науки Банчуку М.В. забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра охорони здоров’я України Лазоришинця В.В.

Міністр

В.М. КнязевичЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 7 липня 2009 р. № 484

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України
27 липня 2009 р. за № 693/16709

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТІВ НА ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНИХ ЦИКЛАХ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО НАКАЗОМ МОЗ УКРАЇНИ від 18.05.1994 р. № 73, ЗАРЕЄСТРОВАНОГО В МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 05.07.1994 р. за № 146/355

1. Доповнити розділ 1 Положення пунктом 1.9:

«1.9. Комп’ютерний контроль рівня знань проводиться для  лікарів (провізорів), які успішно виконали навчальний план і програму та набрали необхідну кількість балів відповідно до Шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами (додаток 1).

Особи, які не набрали необхідної кількості балів з відповідної лікарської (провізорської) кваліфікаційної категорії, проходять комп’ютерний контроль рівня знань на категорію, якій відповідає набрана ними кількість балів з урахуванням пройденого передатестаційного циклу, або на підтвердження сертифіката лікаря-спеціаліста (провізора-спеціаліста), що дає право продовжувати обіймати посаду лікаря-спеціаліста (провізора-спеціаліста) з певної лікарської (провізорської) спеціальності».

2. У пункті 2.4 розділу 2 слово «двомісячного» замінити словом «одномісячного».

3. Доповнити Положення новим додатком 1 такого змісту:

«Додаток 1
до Положення про проведення іспитів
на передатестаційних циклах

^ Шкала значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами

№ з/п 

 

 

Вид діяльності 

 

 

^ Кількість (балів) 

 

 Навчання на передатестаційному циклі в закладах (на факультетах) післядипломної освіти 

40Підвищення кваліфікації на циклах тематичного вдосконалення в закладах (на факультетах) післядипломної освіти тривалістю: 
- 1 тиждень 

10

- 2 тижні 

15

- 4 тижні 

30

- 6 тижнів 

45Підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання у закладах (на факультетах) післядипломної освіти 

10Проведення лекції (крім викладачів): 

2

- для медсестер, пацієнтів, громадян, виступ та публікація у засобах масової інформації (10*) 

5

- для лікарів (10*) 

10Навчання на курсах інформації та стажування в закладах (на факультетах) післядипломної освіти, охорони здоров’я, науково-дослідних інститутах, у т.ч. за кордоном, тривалістю: 
- 1 місяць 

20

- 2 місяці 

30

- 3 місяці 

40Підготовка на короткотривалих курсах інформації та стажування, переривчастих курсах, семінарах на місцевих базах, в регіональних центрах (що підтверджено обласним відділом охорони здоров’я) тривалістю: 
- не менше 36 год на рік 

5

- не менше 72 год на рік 

10Науково-педагогічна (педагогічна) робота у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах і закладах (на факультетах) післядипломної освіти 
I — II рівнів акредитації: 
- за основним місцем роботи 

20

- за сумісництвом 

10

III — IV рівнів акредитації: 
- за основним місцем роботи 

30

- за сумісництвом 

15Керівництво групою інтернів на базі стажування 

10Участь у науково-практичній конференції, симпозіумі, з’їзді, конгресі, засіданні професійної асоціації за спеціальністю: 
міжнародних (в країнах Європи, Азії та Америки (3*)): 
- з доповіддю 

9

- без доповіді 

3

міжнародних в країнах СНД (5*): 
- з доповіддю 

10

- без доповіді 

2

національних (5*): 
- з доповіддю 

5

- без доповіді 

2

регіональних (10*): 
- з доповіддю 

5

- без доповіді 

2

10 

Видання фахового: 
- підручника 

30

- навчального посібника 

20

- монографії 

20

11 

Публікація статті у фахових виданнях: 
- одноосібно 

10

- у співавторстві 

5

12 

Отримання патенту на фаховий винахід: 
- одноосібно 

20

- у співавторстві 

10

13 

Видання: 
- галузевих методичних рекомендацій 

6

- інформаційного листка, раціоналізаторської пропозиції 

3

Підготовка експертного висновку обласного рівня 

3

Участь у розробці нормативних документів 

3

14 

Упровадження у практичну діяльність інноваційних розробок та технологій, нових методів діагностики, лікування, фарманалізу 

10

15 

Публікації в тезах науково-практичної конференції, симпозіуму, з’їзду, конгресу: 
- міжнародних 

5

- національних 

3

- регіональних 

2

16 

Виступ у середніх та загальноосвітніх закладах та на підприємствах 

2

Виступи та публікації в засобах масової інформації, у тому числі місцевих 

3

17 

Присвоєння звання «Заслужений лікар України», «Заслужений діяч науки і техніки України», «Заслужений працівник охорони здоров’я України», «Заслужений працівник освіти» 

20

18 

Нагородження грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України, Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим та грамотами облдержадміністрацій, Відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства охорони здоров’я України — нагрудним знаком «Хрест Пантелеймона Цілителя» 

10

19 

Обіймання посади головного позаштатного спеціаліста району, міста, області 

5

20 

Захист дисертації на здобуття учених ступенів: 
- доктора медичних наук 

40

- кандидата медичних наук 

30

21 

Закінчення клінічної ординатури, аспірантури, магістратури, докторантури 

30

22 

Робота в закладах охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості, не менше 3 років 

10

* Кількість заходів.

Критерії відповідності Шкали значень певній лікарській (провізорській) категорії:

Для вищої кваліфікаційної категорії:

Рік 

^ Постійна частина, бали нараховуються за навчання на передатестаційних циклах у закладах (на факультетах) післядипломної освіти III—IV рівнів акредитації 

Варіативна частина 

Разом 

2010 

40 балів 

8 балів 

48 балів 

2011 

16 балів 

56 балів 

2012 

24 бали 

64 бали 

2013 

32 бали 

72 бали 

Починаючи з 2014 р. 

40 балів 

80 балів 

Для першої кваліфікаційної категорії:

Рік 

^ Постійна частина, бали нараховуються за навчання на передатестаційних циклах у закладах (на факультетах) післядипломної освіти III—IV рівнів акредитації 

Варіативна частина  

Разом 

2010 

40 балів 

6 балів 

46 балів 

2011 

12 балів 

52 бали 

2012 

18 балів 

58 балів 

2013 

24 бали 

64 бали 

Починаючи з 2014 р. 

30 балів 

70 балів 

Для другої кваліфікаційної категорії:

Рік 

^ Постійна частина, бали нараховуються за навчання на передатестаційних циклах у закладах (на факультетах) післядипломної освіти III–IV рівнів акредитації 

Варіативна частина 

Разом 

2010 

40 балів 

4 бали 

44 бали 

2011 

8 балів 

48 балів 

2012 

12 балів 

52 бали 

2013 

16 балів 

56 балів 

Починаючи з 2014 р. 

20 балів 

60 балів 

».

У зв’язку з цим додаток до Положення вважати додатком 2.

4. У пункті 3.1 розділу 3 слово «додаток» замінити словом та цифрою «додаток 2».

Директор Департаменту кадрової політики,
освіти та науки

М.В. Банчук

Схожі:

Наказ № 484 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2009 р за № 693/16709 Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах iconНаказ № 484 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2009 р за № 693/16709 Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах
move to 1143-14705
Наказ № 484 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2009 р за № 693/16709 Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах iconНаказ № 484 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2009 р за № 693/16709 Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах
move to 1143-14705
Наказ № 484 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2009 р за № 693/16709 Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах iconЗміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355
Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого...
Наказ № 484 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2009 р за № 693/16709 Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах iconЗміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355
Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого...
Наказ № 484 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2009 р за № 693/16709 Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах iconЗміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355
Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого...
Наказ № 484 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2009 р за № 693/16709 Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах iconЗміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355
Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого...
Наказ № 484 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2009 р за № 693/16709 Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах iconНа бланку лпз зразок
Міністерства охорони здоров’я України від 07. 07. 09р. №484 «Про затвердження змін до положення про проведення іспитів та передатестаційних...
Наказ № 484 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2009 р за № 693/16709 Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах iconНаказ №378 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2013 р за №565/23097
Про внесення змін до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях,...
Наказ № 484 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2009 р за № 693/16709 Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах iconПоложення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів Наказ Міністерства освіти І науки України від 20 липня 2004 року n 601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 вересня 2004 р за n 1121/9720
Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
Наказ № 484 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2009 р за № 693/16709 Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах iconНаказ №557 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12. 08. 2010 за №680/17975 Про затвердження Змін до Положення про спеціалізовані вчені ради
Відповідно до пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи