Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» icon

Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет»
НазваДвнз «Івано-Франківський національний медичний університет»
Сторінка3/8
Дата05.02.2013
Розмір0.82 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8

Примітка: 1 кредит ECTS – 36 годин; аудиторне навантаження – 58,4%; СРС – 41,6%.

* Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні даного модуля, що дає право бути допущеним до складання підсумкового модульного контролю.

Модуль 1 70 балів

Модуль 2 72 бали


 1.2. Тематичні плани

1.2.1.Тематичний план лекцій

№ п/п
Тема

К-сть
год

Модуль 1. Біологічні особливості життєдіяльності людини.

Основи медичної генетики


Змістовий модуль 1. Молекулярно-клітинний рівень організації життя

1.

Вступ до курсу медичної біології. Структурно-функціональна організація клітини

2

2.

Молекулярні основи спадковості. Реалізація спадкової інформації.

2

Змістовий модуль 2. Закономірності спадковості та мінливості

3.
^

Організмовий рівень організації генетичної інформації. Взаємодія генів. Хромосомна теорія спадковості. Генетика статі.


2


Змістовий модуль 3. Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби

4.

Основи генетики людини. Методи вивчення спадковості

2

5.

Спадкові хвороби людини

2

МОДУЛЬ 2. Популяційно-видовий,

біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя


Змістовий модуль 5. Медико-біологічні основи паразитизму.

Медична протозоологія

6.

Вступ в медичну паразитологію. Медико-біологічні основи паразитизму. Найпростіші – паразити людини.


2


Змістовий модуль 6. Медична гельмінтологія

7.

Медична гельмінтологія. Плоскі черви – паразити людини. Тип Круглі черви. Клас Власне круглі черви – збудники захворювань людини

2^ Змістовий модуль 7. Медична арахноентомологія. Біосфера та людина

8.

Медична арахноентомологія. Членистоногі як збудники та переносники збудників інфекцій та інвазій

2

9.

Біосфера як система, що забезпечує існування людини. Основи екології людини

2

10.

Біотехнологія, генна інженерія, фармакогенетика.
Примітка. Лекції тривають 2 години.

 

1.2.2. Тематичний план практичних занятьз/п

К-сть год

Тема

Наочне обладнання

^ Модуль 1. Біологічні особливості життєдіяльності людини.

Основи медичної генетики


Змістовий модуль 1. Молекулярно-клітинний рівень організації життя

1

2

Рівні організації живого. Структурно-хімічна організація клітини

Мікроскопи, мікропрепарати, таблиці

2

2

Морфологія хромосом. Характеристика нуклеїнових кислот.

Мікроскопи, мікропрепарати, таблиці

3

2

Організація потоку інформації у клітині. Регуляція експресії генів

Таблиці, підбірка генетичних ситуаційних задач

4

2

Життєвий цикл клітини. Поділ клітин. Розмноження та його форми.

Таблиці, підбірка генетичних ситуаційних задач


^ Змістовий модуль 2. Закономірності спадковості та мінливості

5

2

Особливості генетики людини. Прояви основних закономірностей успадкування на прикладі менделюючих ознак людини (моно-, ди- та полігібридне схрещування)

Таблиці, підбірки ситуаційних задач

6

2

Множинний алелізм. Генетика груп крові. Взаємодія алельних і неалельних генів. Явище плейотропії.

Таблиці, динамічні моделі, набори для визначення груп крові (АВ0), підбірка ситуаційних задач

7

2

Зчеплене успадкування. Генетика статі. Успадкування ознак, зчеплених зі статтю

Таблиці, підбірка ситуаційних задач


^ Змістовий модуль 3. Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби

8

2

Методи вивчення спадковості людини. Генеалогічний, близнюковий, дерматогліфічний, імунологічний методи та метод гібридизації соматичних клітин.

Таблиці, підбірка ситуаційних задач, друкарська фарба, катки, скло, “подушечка”, аркуші паперу, лупи

9

2

Хромосомні хвороби. Цитогенетичний метод їх діагностики

Таблиці, мікроскопи, мікропрепарати, підбірка ситуаційних задач

10

2

Хвороби обміну речовин. Біохімічний метод і ДНК-діагностика

Таблиці, діапроектор, слайди, підбірка ситуаційних задач

^ Змістовий модуль 4. Біологія індивідуального розвитку

11

2

Контроль засвоєння модуля 1Біологічні особливості життєдіяльності людини.

^ Основи медичної генетики.”

Набір білетів, підбірка ситуаційних задач, підбірка тестів
22

Разом
^ МОДУЛЬ 2. Популяційно-видовий, біогеоценотичний

і біосферний рівні організації життя


Змістовий модуль 5. Медико-біологічні основи паразитизму.

Медична протозоологія


12.

2

Медико-біологічні основи паразитизму. Найпростіші – паразити людини.

Тип Саркоджгутикові (Sarcomastigophora) Клас Справжні амеби (Lobosea)

Мікроскопи, мікропрепа­рати, жива культура амеби прісноводної, таблиці, підбірка ситуаційних задач

13.

2

Представники класу Тваринні джгутикові (Zoomastigophorеa) – паразити людини

Мікроскопи, мікропрепа­рати, жива культура евглени зеленої, підбірка ситуаційних задач

14.

2

Тип Апікомплексні (Apicomplexa). Представники класу Споровики (Sporozoea) – паразити людини. Тип Війконосні (Ciliophora). Представники класу Щілиннороті (Rimostomatea) – паразити людини.

Мікроскопи, мікропрепа­рати, жива культура інфузорії-туфельки, таблиці, підбірка ситуаційних задач^ Змістовий модуль 6. Медична гельмінтологія

15.

2

Тип Плоскі черви (Plathelminthes). Клас Сисуни (Trematoda) – печінковий, котячий, ланцетоподібний та легеневий сисуни

Мікроскопи, мікропрепа­рати, вологі препарати сисунів, таблиці, діапроектор, слайди, підбірка ситуаційних задач

16.

2

Клас Стьожкові (Cestoidea) – бичачий, свинячий, карликовий ціп’яки; широкий стьожак, ехінокок, альвеокок – збудники захворювань людини

Мікроскопи, мікропрепа­рати, вологі препарати ціп’яків, таблиці, діапроектор, слайди, підбірка ситуаційних задач

17.

2

Тип Круглі черви (Nemathelminthes). Клас Власне круглі черви (Nematoda) – аскарида людська, кривоголовка, некатор, гострик, волосоголовець, трихінела – збудники захворювань людини

Мікроскопи, мікропрепарати, вологі препарати нематод, таблиці, діапроектор, слайди, підбірка ситуаційних задач^ Змістовий модуль 7. Медична арахноентомологія. Біосфера та людина

18.

2

Тип Членистоногі (Arthropoda). Клас Павукоподібні (Arachnoidea). Кліщі (Acarina) – збудники хвороб та переносники збудників захворю­вань людини

Мікроскопи, мікропрепарати,макропрепарати, таблиці, діапроектор, слайди, підбірка ситуаційних задач

19

2

Клас Комахи (Insecta): воші (Anoplura), блохи (Aphaniptera), клопи (Hemiptera), таргани (Blattoidea), двокрилі (Diptera) – збудники хвороб та переносники збудників захворювань людини

Мікроскопи, мікропрепа­рати, макропрепарати, таблиці, ситуаційні задачі

20.

2

^ Контроль засвоєння модуля 2 «Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя»

Набір білетів, підбірка ситуаційних задач, підбірка тестів
18

Разом1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році мають на це право
Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Хvіі правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році
Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» iconМоз україни двнз «Івано-Франківський національний медичний університет»

Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» iconДвнз «Івано-Франківський національний медичний університет»
move to 1143-14625
Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» iconДвнз «Івано-Франківський національний медичний університет»
move to 1143-14625
Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» iconДвнз «Івано-Франківський національний медичний університет»
move to 1143-14624
Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» iconДвнз «Івано-Франківський національний медичний університет»
move to 1143-14624
Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» icon“Затверджую”
Правил прийому двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» у 2012 році
Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» icon«прикарпатський хірургічний форум»
Ректорат двнз «Івано-Франківський національний медичний університет», Головне Управління охорони здоров’я Івано-Франківської обласної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи