Ольга Денисенко, Олена Портна icon

Ольга Денисенко, Олена Портна
Скачати 41.58 Kb.
НазваОльга Денисенко, Олена Портна
Дата31.07.2012
Розмір41.58 Kb.
ТипДокументи

Ольга Денисенко, Олена Портна,

Олег Пряхін, Оксана Сидоренко

Запорізький державний медичний університет

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Анотація: маємо на меті показати організацію самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” на прикладі пропонованої навчально-методичної літератури.

Ключові слова: самостійна робота, заочна форма навчання, мовна компетентність.

Одним із пріоритетних завдань сучасного освітнього процесу є підготовка не просто висококваліфікованого фахівця, а фахівця, зорієнтованого на постійне самовдосконалення та професійний пошук. Саме такі спеціалісти спроможні не лише відтворювати набуті знання, а й генерувати нові. Формуванню „усвідомленої потреби в…розвитку творчого потенціалу та професійного мислення, створенню умов для самостійного здобуття знань, умінь та навичок їх застосування на практиці” [1, с.250] сприяє, безперечно, така форма навчальної діяльності, як самостійна робота. Попри велику кількість наукових праць, присвячених дослідженню самостійної роботи, найоптимальніших її форм, прийомів, методичних стратегій (П.Підкасистий, В.Ортинський, В.Горбунов та ін.), виробити єдиний ефективний алгоритм її структурування та проведення на сьогодні бачиться неможливим. Зокрема, залежить це і від належним чином організованої у вищому навчальному закладі дистанційної освіти, і від впровадження інноваційних технологій тощо.

Серед обов’язкових дисциплін суспільно-гуманітарного циклу, які залучені до підготовки спеціалістів різних напрямків і профілів, “Українська мова (за професійним спрямуванням)” посідає чільне місце, адже має пряме професійно-прикладне значення. Реалізується воно і на етапі підготовки майбутнього спеціаліста, коли формується мовна компетентність, культура професійного мовлення, і на етапі практичної діяльності медичних працівників, оскільки живе слово ніколи не втратить свого значення в процесі спілкування з лікаря з пацієнтами чи то фармацевта з клієнтами.

Освітній процес підготовки майбутніх спеціалістів загалом і працівників медичної сфери зокрема стаціонарної форми навчання забезпечений на достатньому рівні відповідною навчально-методичною літературою, у якій передбачено завдання як аудиторного характеру, так і завдання, вирішення яких передбачає самостійність. Однак цього не можна сказати про студентів заочної форми навчання, для котрих необхідність опанувати культуру професійного мовлення є на часі, а відсутність відповідного методичного забезпечення цьому не сприяє. І це при тому, що самостійна робота є для них основним засобом оволодіння навчальним матеріалом. Не можна не погодитися, що ефективність самостійної роботи багато в чому залежить від її організації: „формування в майбутніх фахівців інтересу до навчальної дисципліни, ступінь пізнавальної активності під час її вивчення,…формування постійного прирощення знань, умінь і навичок з виходом на рівень практичних умінь” [2, с.295]. Організація самостійної роботи студентів заочної форми навчання тісно пов’язана з належним чином структурованою методичною літературою.

На разі маємо на меті показати особливості організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання на прикладі методичного посібника “Українська мова” (за професійним спрямуванням)” (“Українська мова” (за професійним спрямуванням)”. Практикум для студентів заочної форми навчання спеціальності “Фармація””. – Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ, 2012. – 100с.).

Запропонований практикум націлений ознайомити студентів із програмою курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)”, структурувати процес засвоєння матеріалу з дисципліни. Перелік теоретичних питань і вибірка тестових завдань дозволять студентам здійснити самоперевірку і визначити рівень підготовленості до підсумкового модульного контролю. Список рекомендованої літератури відповідає змісту програми й містить найновіші наукові видання, навчальні посібники, словники, довідники. Студентам не просто запропоновано вибірку великої джерельної бази з предмету, а підібраний список із урахуванням цільової аудиторії – майбутніх фармацевтів-провізорів.

Наступним і найважливішим компонентом методичного посібника є контрольні роботи, адже саме це завдання є основним видом самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Зміст контрольних робіт охоплює всі розділи курсу, завдання побудовані так, що дозволяють максимально об’єктивно перевірити рівень мовної компетентності студентів, зокрема пропонуються письмові завдання на переклад, редагування, укладання документів, володіння нормами сучасної української літературної мови тощо. Окрім того, контрольні роботи складалися з урахуванням не лише навчальної функції, але й пізнавальної та виховної. Навчальна функція полягає в тому, що студенти-заочники мають самостійно виробити уміння та навички опановувати новий матеріал, проводити науковий пошук, працювати зі спеціальною літературою тощо. Сутність пізнавальної функції – викликати інтерес до матеріалу дисципліни, прагнення додатково розширити здобуті знання. І врешті виховна функція має реалізуватися через завдання, які побудовані на українознавчому матеріалі, таким чином, формуючи національно-патріотичне виховання.

Вміщений державний стандарт уніфікованої системи укладання документів допоможе в самостійному оволодінні обов’язковими практичними навичками з укладання основних службових та медичних документів (заява, автобіографія, характеристика, звіт, розписка, доручення, протокол, рецепт, довідка, індивідуальна картка хворого тощо).

Безперечно, запропонована форма організації самостійної роботи не єдино можлива. Сучасні стандарти вищої освіти передбачають модернізацію способів подачі навчального матеріалу, зокрема, йдеться, про інформаційно-комунікаційні технології. Однак саме структурування матеріалу, засоби, прийоми та функції самостійної роботи залишаються незмінними.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Котова А. Роль викладача в організації самостійної роботи студентів у вищому навчальному закладі // Вісник Львівського університету. Серія педагогіка. – Л., 2009. – Вип.25. – Ч.3. – С. 250-256.

  2. Літвінова І.М., Явтушенко В.М. Засоби активізації самостійної роботи студентів заочної форми навчання при вивченні гуманітарних дисциплін // Гуманітарна складова вищої освіти: проблеми та перспективи. Статті та тези: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (14-15 квітня2011 р., м.Харків). – Х.: Вид-во НФаУ, 2011. – С. 295-297

Схожі:

Ольга Денисенко, Олена Портна iconОльга Денисенко, Олена Портна
move to 1143-74792
Ольга Денисенко, Олена Портна iconІванців Ольга Михайлівна 666,00 + Заплітна Олена Іванівна 656,20 диплом

Ольга Денисенко, Олена Портна iconКечик Ольга, Харченко Олена
Використання інноваційних технологій при організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу
Ольга Денисенко, Олена Портна iconОлена Усик, Ольга Наконечна
...
Ольга Денисенко, Олена Портна iconДенисенко валерій Миколайович
Денисенко валерій Миколайович – канд філос наук (Творчий характер праці: сукупність та форми вияву, 1986), д-р політичних наук (Раціоналізм...
Ольга Денисенко, Олена Портна iconЗасідання снт
Допомагають студентам викладачі кафедри Дуднік Олена Вадимівна, Куліш Олена Андріївна та Хімченко Андрій Миколайович
Ольга Денисенко, Олена Портна iconД. А. Бабій менеджмент зовнішньоекономічної діяльності навчально-методичний посібник
...
Ольга Денисенко, Олена Портна iconВолошок олена Вячеславівна
Волошок олена Вячеславівна ІІІ. 1976, Львів) – психолог, кандидат психологічних наук (Психологічні особливості диспозиційної системи...
Ольга Денисенко, Олена Портна iconВолошок олена Вячеславівна
Волошок олена Вячеславівна ІІІ. 1976, Львів) – психолог, кандидат психологічних наук (Психологічні особливості диспозиційної системи...
Ольга Денисенко, Олена Портна iconОлена едуардівна
Коваленко Олена Едуардівна [Текст] : до 50-річчя від дня народж біобібліогр покажч. / Укр. інж пед акад.; уклад.: О. І. Єрьоміна,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи