Запрошуємо на навчання з підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» icon

Запрошуємо на навчання з підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація»
Скачати 53.25 Kb.
НазваЗапрошуємо на навчання з підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація»
Дата29.07.2012
Розмір53.25 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АЕРОКОСМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Механіко-енергетичний факультет

Кафедра машинознавства


Запрошуємо на навчання з підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю

7./8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація»

Сьогодні аерокосмічна галузь, як одна з найрозвинутіших з точки зору використання новітніх технологій, матеріалів та принципів управління, вимагає підготовки фахівців високого рівня різних профілів: інженерів-технологів, аналітиків, діагностів, і, безумовно, – спеціалістів з управління якістю. Питання якості швидко стають гостро актуальними і в інших галузях народного господарства – машинобудуванні, сільскому господарстві, освітній діяльності.

У відповідь на потреби суспільства у Національному авіаціонному університеті ще у 2000 році була відкрита спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація». Відкриття цього напрямку співпало із загальними тенденціями інтенсифікації процесів європейської інтеграції захисту прав споживачів, підвищення якості вітчизняної продукції та іміджу національних товаровиробників.

Для розвитку спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація» ректоратом НАУ були вжиті заходи з метою оптимізації структури та інформаційного навантаження навчальних планів спеціальності. Виконання запланованих робіт з цього напрямку базувалося на ретельному аналізуванні змін в міжнародних та державних стандартах з питань стандартизації, сертифікації, оцінки відповідності, метрологічної діяльності, управління якістю тощо. До уваги також брався досвід діяльності Європейських навчальних закладів та суспільних організацій в сфері якості (наприклад, Європейської організації з якості ЕОQ – European Organization for Quality). Суттєву методологічну та консультативну допомогу весь цей час надавала Українська асоціація якості (УАЯ), ДП Укрметртестстандарт, Авіаційна адміністрація України, ДП УкрНДНЦ, АНТК ім. О.К. Антонова.

Накопичений досвід і нові вимоги відповідних стандартів дозволили вагомо поліпшити навчальний процес та методичне забезпечення спеціальності, підготувати викладачів з таких напрямків, як менеджмент якості, стандартизація й сертифікація. Суттєвий акцент при формуванні методичних видань робиться на поняттях, методах, засобах і процедурах створення, підготовки до сертифікації та постійного поліпшення систем управління якістю та екологічного менеджменту, що й очікується роботодавцями від наших випускників.

Національний авіаційний університет здійснює набір студентів на спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація» за освітньо-кваліфікаційним рівнем Магістр і Спеціаліст, кваліфікація: фахівець зі стандартизації, сертифікації та якості, менеджер (управитель) систем якості.

Студенти денної форми навчання, мають можливість проходити переддипломну, науково-дослідну практику у провідних підприємствах країни та за кордоном (ДП «Укрметртестстандарт» ДП Державіаадміністрація, ПрАТ «Отіс», ТОВ «Леруа Мерлен», ДП УкрНДНЦ, АНТК ім. О.К. Антонова, м. Люблін, Республіка Польща, Люблінський політехнічний інститут).

Випускники, які отримують диплом за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифік"ація», це - затребувані фахівці, які здатні вирішувати проблеми підвищення якості діяльності організацій, забезпечувати створення, підготовку до сертифікації і аудиту, впровадити систему управління якістю на підприємствах у відповідності до вимог міжнародних стандартів ІSO серії 9000. Така освіта також необхідна фахівцям, що займаються стандартизацією нових видів продукції, сертифікацією продукції й послуг, веденням технічної документації, здійсненням внутрішніх аудитів та самоінспекцій, валідацією технологічних процесів, атестацією персоналу, обладнання, випробувальних лабораторій.

Диплом НАУ за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація» дозволяє випускникам займати широке коло посад: фахівця з якості, інженера з якості, співробітника відділу управління якістю, відділу валідації, відділу технічного контролю, метрологічної служби, фахівця зі стандартизації й сертифікації, внутрішнього аудитора тощо.

Протягом навчання студентам викладаються загальні та профільні дисципліни:

Цикл дисциплін природничо-наукової та професійної підготовки:

 • Управління процесами стандартизації

 • Стандартизація продукції та послуг

 • Сертифікація продукції та послуг

 • Менеджмент якості

 • Сертифікація персоналу

 • Теорія організації

 • Основи наукових досліджень

 • Соціальна та екологічна відповідальність

 • Основи професійної психології

Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу:

 • Управління діяльністю підприємства

 • Аудит у сфері якості

 • Компетентність персоналуЦикл дисциплін вільного вибору студента:

 • Інтелектуальна власність

 • Основи сертифікації персоналу з неруйнівного контролю

 • Оцінювання відповідності персоналу

Після закінчення курсу навчання на кафедрі машинознавства всі студенти захищають дипломну роботу за тематикою однієї з актуальних проблем у сфері управління якістю, стандартизації чи сертифікації.

^ Умови вступу для абітурієнтів:

 • вища освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр) без урахування специфіки спеціальності, за якою отримано попередній диплом.

 • фахові вступні випробування на спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація» (більш детальна інформація про терміни проведення за тел. 066-166-38-43 Мельник Володимир Борисович)

Документи, необхідні для вступу:

 • заява+анкета

 • копія паспорта (1, 2 та 11 стор.)

 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду

 • завірена копія трудової книжки

 • оригінал документа про освіту з додатком (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра)+копія диплома та додатка

 • оригінал медичної довідка за формою 086/о

 • шість фотокарток (3х4 см кожна підписана)

^ Форми навчання: денна, заочна (з оплатою за рахунок державного бюджету, фізичних або юридичних осіб).


Приймання документів здійснюється з 02 липня по 31 серпня за адресою:

м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, НАУ у приміщенні приймальної комісії.

За довідками просимо звертатися за адресою:

м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,

корпус 2, кімн. 306, 308, 408; тел. 406-74-14, 406-77-73, 066-166-38-43 (куратор спеціальності «ЯСС» Мельник Володимир Борисович),

Е-mail: nau_quality@ukr.net


Завідувач кафедри машинознавства Кіндрачук М.В.Схожі:

Запрошуємо на навчання з підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 18010010, 18010010 Якість, стандартизація та сертифікація Донецьк, Доннту, 2013р. 1 Загальні положення
Мета вступного іспиту з'ясування рівня знань та вмінь, необхідних студентам для опанування ними освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст...
Запрошуємо на навчання з підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 18010010 «Якість, стандартизація, сертифікація»
Спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація» відноситься до специфічних категорій. За цією спеціальністю можуть навчатися...
Запрошуємо на навчання з підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст", "Магістр" за спеціальністю 7(8). 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація»

Запрошуємо на навчання з підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Мета вступного іспиту з'ясування рівня знань та вмінь, необхідних студентам для опанування ними освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст...
Запрошуємо на навчання з підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» iconНа місця державного замовлення факультету Технології оздоровчих продуктів І харчової експертизи за напрямом підготовки 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація»

Запрошуємо на навчання з підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» iconЯких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація»
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Запрошуємо на навчання з підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 18010001 «Якість, стандартизація, сертифікація»
Спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація» відноситься до специфічних категорій. За цією спеціальністю можуть навчатися...
Запрошуємо на навчання з підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 7(8). 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація»
...
Запрошуємо на навчання з підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» iconЗанять для студентів 6 курсу зі спеціальності "Якість,стандартизація та сертифікація"
Розкла д занять для студентів 6 курсу зі спеціальності "Якість,стандартизація та сертифікація" вечірньої форми навчання нфаУ на весняний...
Запрошуємо на навчання з підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» iconПрограма вступного екзамену з іноземної мови для зарахування на навчання за окр «магістр»
Харчові технології та інженерія, 040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, 051401 Біотехнологія,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи