Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 86.31 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата29.07.2012
Розмір86.31 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут економіки та менеджментуІндекс: Н 7–7.050208-58

“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Проректор університету з навчальної роботи

__________________ М. Кулик

“_____”______________ 2005 р.НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

Транспортна географія”


^

Напрям: 0502 “Менеджмент”


Спеціальність 6.050200 “Логістика”Всього годин

135

в тому числі аудиторних

68Залік

5 семестр
КИЇВ 2005


Навчальна програма дисципліни “Транспортна географія” складена на основі навчального плану спеціальності 6.050200 “Логістика”, №НБ – 7 – 208/01, затвердженого 22.03.2004 р.


Навчальну програму склали:


Завідувач кафедри логістики

доцент М.Григорак


асистент О.Гармаш


Навчальна програма обговорена та ухвалена на засіданні кафедри логістики протокол № 17 від 28.04.2005р.

Завідувач кафедри ___________________ М.Григорак


Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради інституту економіки та менеджменту, протокол №_____ від “_____”____________2005р.


Голова НМРР О.Бондаренко“ЗГОДЕН”

Декан факультету

менеджменту та логістики


____________ С.Лукін


“___” ___________2005 р.

“ЗГОДЕН”

Директор інституту

Економіки та менеджменту


____________ В.Щелкунов


“___” ___________2005 р.
 1. ^ Пояснювальна записка

Дисципліна “Транспортна географія” є необхідною дисципліною для підготовки спеціалістів з логістики, оскільки для рішення професійних задач з управління матеріальними потоками, ефективного розподілу потоків вантажів та пасажирів за видами транспорту, розробки оптимальних маршрутів перевезень необхідні знання із географії транспортної системи світу і України зокрема.


Основною метою викладення дисципліни є забезпечення достатнього рівня підготовки спеціалістів з логістики для прийняття рішень з організації перевезень різними видами транспорту, формування у спеціалістів з логістики системи наукових знань в області транспортних систем світу у сучасних умовах роботи транспортно-дорожнього комплексу, навичок вибору маршруту перевезень, що відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики спеціаліста даного напряму.

Головною задачею вивчення дисципліни, є: набуття студентами знань про географічну структуру світової транспортної системи та про особливості розподілу транспортних об’єктів за видами транспорту; створення в уявленні студентів цілісної географічної картини транспортної системи.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • розподіл виробничих сил у світі (країні, регіоні),

 • стан ринку транспорту, світових тенденцій та перспектив його розвитку за галузями;

 • склад та основні параметри світової транспортної системи,

 • вплив різноманітних чинників на розміщення об’єктів транспорту;

 • сучасні технічні рішення та перспективні напрямки розвитку транспортної системи за видами;

 • основні напрямки транспортної політики

 • регіональні та галузеві відмінності у транспортній системи,

 • міжрегіональні транспорті зв’язки,

 • основні транспортні вузли, шляхи сполучення, магістралі за видами транспорту;

 • систему міжнародних транспортних коридорів,

 • призначення міжнародного поясного часу та міжнародної лінії дати.

вміти :

 • здійснювати аналіз транспортної системи країни (регіону);

 • використовуючи знання з розміщення основних транспортних вузлів, шляхів сполучення, транспортних магістралей різних країн, визначати варіанти маршрутів перевезення вантажів і пасажирів ;

 • розраховувати час виконання перевезень, місцевий час та час UTC, різницю часу між пунктами відправлення та призначення;

Дисципліна “Транспортна географія ” базується на дисциплінах «Загальний курс транспорту», "Організація і технологія перевезень”. Знання набуті під час вивчення дисципліни “Транспортна географія” застосовуються у таких дисциплінах як “Проектування транспортно-логістичних систем”, “Інтегровані матеріальні потоки”, “Функціональна логістика” .


^ 2. Зміст навчальної дисципліни
Тема 1. Предмет, метод та завдання курсу

Поняття та предмет транспортної географії. Роль транспорту у сучасному світі. Основні визначення. Поняття транспортної системи. Основні параметри світової транспортної системи, її структура. Місце та роль транспортних систем в розвитку країн та регіонів. Мета вивчення курсу. Функціональне значення транспортної географії.

^
Тема 2. Транспорт як компонент географічного розподілу праці і фактор інтеграції

Тенденції розвитку транспорту, пов’язані із науково-технічним прогресом. Внутрішньогалузеві тенденції розвитку транспортної системи, вплив різноманітних чинників на розміщення її об’єктів, прогнози розвитку перевезень за галузями. Світові господарські транспортні зв’язки . Взаємозв`язок рівня розвитку світової транспортної системи та розміщення виробництва в різних частинах світу. Транспорт як знаряддя політики. Проблеми та протиріччя розвитку транспортної системи. Транспортна політика ЄС. Забезпечення державної підтримки розвитку транспортної системи


^ Тема 3. Регіональні транспортні системи світу.

Загальні відомості про транспортні системи різних країн та регіонів світу. Критерії порівняння транспортних систем різних регіонів. Характеристика транспортних систем регіонів Західної Європи, Північної Америка, Латинської Америки, Азії. Африки, Австралії. Регіональні відмінності в транспортних системах. Вантажо - та пасажиропотоки між регіональними системами.

^
Тема 4. Галузева структура транспортної системи світу.

Залізничний транспорт. Загальний огляд залізничної транспортної мережі, її структура, розподіл за регіонами (статистика). Основні сполучення, вузлові пункти. Історичні колії та новітні технічні рішення. Туристична складова залізниці. Географія взаємодії з іншими видами транспорту.

^ Автомобільний транспорт. Огляд стану автомобільної транспортної системи за регіонами. Транспортні коридори, основні визначні магістралі та їх особливості. Автотранспортні вузли. Взаємодія з іншими вилами транспорту. Перспективні напрямки розвитку автомобільного транспорту.

^ Морський транспорт. Структура та галузевий розподіл морського транспорту. Основні морські траси та порти, їх класифікація та розподіл за регіонами, зв’язки. Морські канали. Вантажний та пасажирський морський транспорт: сучасний стан розвитку та географічний розподіл. Визначні круїзні маршрути.

^ Річковий транспорт. Основні судноплавні річки сполучення та порти. Європейська система річкового флоту, мережа каналів. Розподіл за вантажними та пасажирськими перевезеннями. Взаємозв’язок з іншими видами транспорту.

^ Повітряний транспорт. Світова структура та розподіл мережі повітряного транспорту, хаби глобального значення. Вплив міжнародних угод на географічний розподіл системи. Перспективні маршрути.

^ Трубопровідний транспорт. Трубопроводи світового значення, їх призначення та класифікація. Міжнародні зв’язки пов’язані із прокладенням та функціонуванням трубопроводів. Новітні технології в галузі.
^
Тема 5. Міжнародні транспортні коридори

Поняття міжнародного транспортного коридору. Передумови формування міжнародних транспортних коридорів. Європейська система міжнародних транспортних коридорів. Євразійські залізничні транспортні коридори. Транспортний коридор Європа-Кавказ-Азія. Міжнародні транспортні коридори на території країн СНД і Балтії. Формування міжнародного транспортного коридору “Північ -Південь”. Розвиток транспортних коридорів в перспективі. Логістичні термінали у складі міжнародних транспортних коридорів

^ Тема 6. Транспортна система України

Структура української залізниці, основні колії, вузли. Виробничий розподіл залізничних шляхів. Сучасний стан залізниці та політика уряду в цій галузі. Україна в якості транзитної держави, перспективні напрямки розвитку. Наявні основні магістралі та їх стан, автотранспортні вузли. Державна політика в галузі автомобільного транспорту. Основні порти України, їх класифікація та призначення. Сполучення, стисла характеристика українського флоту та його перспектив. Україна в міжнародній системі річкового сполучення та внутрішні перевезення. Судноплавні річки та порти, сполучення “ріка-море”. Державна політика в сфері річкових перевезень. Україна: геополітичні переваги та недоліки транзиту. Основні трубопроводи. Міжнародне співробітництво в галузі. Система аеропортів України та їх стан. Основні повітряні сполучення та оператори. Тенденції розвитку та державна політика в галузі авіаційного транспорту. Україна в системі міжнародних транспортних коридорів. Стратегія розвитку транспортно-дорожнього комплексу України.


^ Тема 7. Поясний час. Міжнародний калькулятор часу, лінії дати. Транспортна географія ІАТА.

Умовний розподіл Землі на поясний час. Різниця у часі. Гринвич меридіан (GMT)Універсальний скоординований час (UTC). Система часу у 24 години проти системи у 12 годин. Міжнародний калькулятор часу. Період економії денного світла (DST). Міжнародна лінія дати. Визначення місцевого часу. Загальний час перевезення. Загальні відомості про організацію та діяльність у сфері транспортної географії. Зонування ІАТА. Способи визначення глобальних напрямків та оптимальних маршрутів у світовій транспортній повітряній системі.
^
Тема 8. Інтермодальні транспортні системи

Системи змішаних перевезень за участю різних видів транспорту. Розвиток інтермодальних перевезень. Інтермодальні транспортні системи в процесах інтеграції і глобалізації економіки. Регіональні особливості інтермодальної логістики. Геополітичні фактори розвитку інтермодальних сполучень.


^ 3. Список основної рекомендованої літератури:

 1. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу. Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – К.:Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 378 с.

 2. Афанасьев В.Г. и др. Особенности организации и развития международных воздушных перевозок в различных регионах мира. Учеб. пособие для вузов ГА.- К.: КИИГА, 1987.– 84 с.

 3. Економічна та соціальна географія світу: Пробн. підручник для 10 кл. серед. школи / Б.П. Яценко, В.М. Юрківський, О.О. Любіцева, О.К. Кузьминська, О.О. Бейдик // За ред. Б.П. Яценко. – К.: АртЕк, 1997. – 288с.

 4. Морозов С.Н. и др. Транспорт в международных экономических отношениях. Учебн. пособие. – М.: МАДИ, 1988. - 80 с.

 5. Николаев Д.С. Транспорт в международных экономических отношениях. Проблемы экономики и организации товародвижения в мировых хозяйственных связях. – М.: Международ. отношения. – 1984. - 240с.

 6. НОВІКОВА А.М. Україна в системі міжнародних транспортних коридорів. – К.:НІПМБ,2003 – 494 с.

 7. СМИРНОВ І.Г. Логістика: просторово-територіальний вимір. – К.:ВГЛ Обрії, 2004. – 335 с.

 8. Милославская С.В., Плужников К.И. Мультимодальные та интермодальные перевозки: Учеб.пособие. – М.:Рос.Консульт.2001. – 368 с.

 9. Биржаков М. Б., Никифоров В. И., Велемеев Р. А., Лебедева А. В., Риш А. М., Туманов О. Н. Индустрия туризма: Перевозки / Национальная академия туризма. — М. : Б.и., 2001. — 399с.

 10. Єдина транспортна система: Навчальний посібник /Ю.В.Соболєв, В.Л.Дикань, О.Г.Дейнека, І.М.Писаревський, Л.О.Поздянкова. – Х.: ООО “Олант”, 2002. – 288с.Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи