Додаток 1 до розпорядження проректора з навчальної роботи від \" \" 2011 р. № /роз програма icon

Додаток 1 до розпорядження проректора з навчальної роботи від " " 2011 р. № /роз програма
Скачати 47.76 Kb.
НазваДодаток 1 до розпорядження проректора з навчальної роботи від " " 2011 р. № /роз програма
Дата08.08.2012
Розмір47.76 Kb.
ТипДодаток

Додаток 1

до розпорядження

проректора з навчальної роботи

від “___ ” _____2011 р. № ___/роз_


ПРОГРАМА

проведення навчальних тренінгів для внутрішніх аудиторів

і кандидатів у внутрішні аудитори

системи менеджмент якості

Національного авіаційного університету

на 2011 рік

Мета навчальних тренінгів  допомогти внутрішнім аудиторам і кандидатам у внутрішні аудитори системи менеджменту якості (СМЯ) університету придбати практичні навики складання планів і програм аудитів системи менеджменту; проведення аналізу ситуацій, що виникли в ході планування, підготовки і проведення аудиту; оформлення результатів аудиту і рекомендацій щодо поліпшення діяльності підрозділів.

Зміст програми тренінгів:


Тренінг №1.

1.1. Система менеджменту якості (СМЯ) – вимоги стандарту ISO 9001:2008:

 • Вимоги до системи.

 • Необхідні документи.

 • Настанова з якості – обов'язковий документ СМЯ.

1.2. Стандарт ISO 19011:2002 «Керівні вказівки для аудитора систем менеджменту якості і екологічного менеджменту». Терміни і визначення, які використовуються при проведенні аудитів.

1.3. Аналіз результатів проведених внутрішніх аудитів структурних підрозділів університету.

1.4. Питання на поточні внутрішні аудити структурних підрозділів університету.


Тренінг №2.

2.1.Випуск продукції:

 • Планування створення продукції.

 • Процеси, пов'язані із споживачем.

 • Визначення вимог до продукції.

 • Аналіз вимог до продукції (обов'язкові записи).

 • Зв'язок із споживачем.

 • Проектування та розробка.

 • Розробка, верифікація та валідація (обов'язкові записи).

2.3.Джерела інформації при проведенні аудиту.

2.4.Аналіз результатів проведених внутрішніх аудитів структурних підрозділів університету.

2.5. Питання на поточні внутрішні аудити структурних підрозділів університету.


Тренінг №3.

3.1.Відповідальність керівництва:

 • Політика в сфері якості (обов'язкові документи).

 • Цілі в сфері якості (обов'язкові документи).

 • Створення карти процесів СМЯ.

 • Відповідальність, повноваження і інформування.

 • Аналіз СМЯ зі сторони керівництва (обов'язкові записи).

3.2.Реалізація програми аудиту.

3.3. Аналіз результатів проведених внутрішніх аудитів структурних підрозділів університету.

3.4. Питання на поточні внутрішні аудити структурних підрозділів університету.


Тренінг №4.

4.1.Самооцінка вищого навчального закладу відповідно до моделей внутрішньовузівських систем менеджменту якості.

 • Цілі і завдання самооцінки. Рівні і методи самооцінки.

 • Методологія планування і проведення самооцінки у вузі.

 • Стадії та критерії організаційної досконалості; принципи самооцінки діяльності вузу.

 • Обробка результатів самооцінки.

4.2.Основні принципи анкетування. Підтримка і підвищення компетентності аудитора. Оцінка аудиторів.

4.3. Реалізація програми аудиту.

4.4. Аналіз результатів проведених внутрішніх аудитів структурних підрозділів університету.

4.5. Питання на поточні внутрішні аудити структурних підрозділів університету.


Тренінг №5.

5.1.Вимір, аналіз, поліпшення:

 • Загальні положення.

 • Моніторинг і виміри.

 • Чотири види вимірів.

 • Задоволеність споживача.

 • Внутрішній аудит (обов'язкова документована процедура).

 • Моніторинг і вимір процесів.

 • Моніторинг і вимір продукції (обов’язкові записи).

5.2.Аналіз результатів проведених внутрішніх аудитів структурних підрозділів університету.

5.3.Реалізація програми аудиту.

5.4.Коригувальні та запобіжні дії.

5.5. Аналіз результатів проведених внутрішніх аудитів структурних підрозділів університету.

5.6. Питання на поточні внутрішні аудити структурних підрозділів університету.


Тренінг №6.

6.1.Закупівлі. Оцінка постачальників (обов'язкові записи).

6.2. Реалізація програми аудиту.

6.3. Невідповідна продукція.

6.4. Аналіз результатів проведених внутрішніх аудитів структурних підрозділів університету.

6.5. Питання на поточні внутрішні аудити структурних підрозділів університету.


Тренінг №7.

7.1.Виробництво і обслуговування:

 • Управління (валідація) процесів виробництва і обслуговування (обов'язкові записи).

 • Ідентифікація (обов'язкові записи).

 • Власність споживача (обов'язкові записи).

 • Збереження продукції.

 • Управління устаткуванням для вимірів і моніторингу (обов'язкові записи).

7.2. Реалізація програми аудиту.

7.3. Аналіз результатів проведених внутрішніх аудитів структурних підрозділів університету.

7.4. Питання на поточні внутрішні аудити структурних підрозділів університету


Тренінг №8.

8.1.Документи і записи:

 • Правила управління документами і записами.

 • Обов'язкові документовані процедури.

8.2. Реалізація програми аудиту.

8.3. Аналіз результатів проведених внутрішніх аудитів структурних підрозділів університету.

8.4. Питання на поточні внутрішні аудити структурних підрозділів університету


Тренінг №9.

9.1.Менеджмент ресурсів:

 • Забезпечення ресурсами.

 • Персонал: загальні положення; компетентність, обізнаність і вчення (обов'язкові записи).

 • Інфраструктура.

 • Виробниче середовище.

9.2. Реалізація програми аудиту.

9.3. Аналіз результатів проведених внутрішніх аудитів структурних підрозділів університету.

9.4. Питання на поточні внутрішні аудити структурних підрозділів університету


Тренінг №10.

10.1.Управління невідповідною продукцією (обов'язкова документована процедура):

 • Аналіз даних.

 • Поліпшення.

 • Безперервне поліпшення, коригувальні дії (обов'язкова документована процедура).

 • Запобіжні дії (обов'язкова документована процедура).

10.2. Реалізація програми аудиту.

10.3. Аналіз результатів проведених внутрішніх аудитів структурних підрозділів університету.

10.4. Питання на поточні внутрішні аудити структурних підрозділів університету


Очікуваний результат проведення навчальних тренінгів: підвищення рівня обізнаності внутрішніх аудиторів та кандидатів у внутрішні аудитори з питань менеджменту якості підготовки фахівців; підвищення ефективності процесу проведення внутрішніх аудитів, що дозволяє постійно вдосконалювати систему менеджменту якості Національного авіаційного університету.


Начальник навчально-методичного відділу А.Чапкіс


Заступник начальника

навчально-методичного відділу

(керівник сектора менеджменту якості

підготовки фахівці) О.Безнос


Схожі:

Додаток 1 до розпорядження проректора з навчальної роботи від \" \" 2011 р. № /роз програма iconДодаток 1 до розпорядження проректора з навчальної роботи від " " 2011 р. № /роз програма
move to 1155-79669
Додаток 1 до розпорядження проректора з навчальної роботи від \" \" 2011 р. № /роз програма iconДодаток 1 до розпорядження проректора з навчальної роботи від " " 2011 р. № /роз програма
move to 1155-79666
Додаток 1 до розпорядження проректора з навчальної роботи від \" \" 2011 р. № /роз програма iconДодаток 1 до розпорядження проректора з навчальної роботи від " " 2011 р. № /роз програма
Мета організаційно-методичних тренінгів  надати відповідальним з якості структурних підрозділів університету практичний, ефективний...
Додаток 1 до розпорядження проректора з навчальної роботи від \" \" 2011 р. № /роз програма iconРозпорядження проректора з наукової роботи «Про проведення дослідної експлуатації автоматизованої системи «Держатестація-К» від 21. 09. 2010 року №58/роз, пропоную
«Про затвердження плану-графіку етапів робіт з реалізації проекту «ас держатестація нау» від 31 травня 2010 року №105/од та розпорядження...
Додаток 1 до розпорядження проректора з навчальної роботи від \" \" 2011 р. № /роз програма iconРозпорядження першого проректора за №216 від 14. 09. 09 р в інститутах і на факультетах проведено вхідний контроль якості знань. За результатами порівняльного аналізу з минулим роком можемо зазначити наступне
З метою перевірки залишкових знань студентів 1-го курсу згідно розпорядження першого проректора за №216 від 14. 09. 09 р в інститутах...
Додаток 1 до розпорядження проректора з навчальної роботи від \" \" 2011 р. № /роз програма iconДодаток до розпорядження № від 2014 р. Довідка про результати проведення проміжного контролю роботи аспірантів

Додаток 1 до розпорядження проректора з навчальної роботи від \" \" 2011 р. № /роз програма iconДодаток №1
Ми, які нижче підписалися, з одної сторони, Національний університет «Львівська політехніка» (надалі внз), в особі проректора з навчальної...
Додаток 1 до розпорядження проректора з навчальної роботи від \" \" 2011 р. № /роз програма iconРозпорядження від 10. 06. 2011 №57/роз Про проведення конкурсного
Про проведення конкурсного відбору проектів нд та дкр, що виконуватимуться з 2012 р
Додаток 1 до розпорядження проректора з навчальної роботи від \" \" 2011 р. № /роз програма iconДодаток до листа Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 09. 12. 2011 №01-31/2957 Протокол №19
Експертної комісії науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи іппочо від 25 листопада 2011 року
Додаток 1 до розпорядження проректора з навчальної роботи від \" \" 2011 р. № /роз програма iconАналіз результатів вхідного контролю знань студентів 1-го курсу 2010-2011 н р
З метою перевірки рівня залишкових знань студентів 1-го курсу згідно розпорядження першого проректора за №243 від 09. 09. 10 р в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи