Наукових та навчально-методичних праць професора кафедриЕіс фсу іесу icon

Наукових та навчально-методичних праць професора кафедриЕіс фсу іесу
Скачати 134.03 Kb.
НазваНаукових та навчально-методичних праць професора кафедриЕіс фсу іесу
Дата29.07.2012
Розмір134.03 Kb.
ТипДокументи

Списокнаукових та навчально-методичних праць професора кафедри Е і С ФСУ ІЕСУ,

Зеленкова О.А. за період з 2000 р. по 2006 р.
Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1.

Контроль надійності програмного забезпечення бортових відмовостійких обчислювальних систем.

Стаття


Вісник НАУ. – К.: - 2000. - № 1-2.


5 арк.

Бунчук О.О.

2.

Алгоритми оцінки точністних характеристик процесів автоматичного розбігу та пробігу літака.

Стаття

Збірник наукових праць “Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій.” –Дніпропетровськ.: – 2000. – Т 3.

8 арк.
3.

Непараметрична оцінка точністних характеристик системи управління автоматичною посадкою літака в процесі моделювання та льотних випробувань.


Стаття

Збірник наукових праць “Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій.” – Дніпропетровськ.: – 2000. – Т 2.

8 арк.
4.

Математичні моделі у розрахунках на ЕОМ.


Навчальний посібник

Підручники та конспекти лекцій

КМУЦА, 2000.

240 с.

Бунчук О.О.

5.

Вимірювач потужності.


Патент України № 32240 А

Бюл. № 7-11, 2000

4 с.

Соченко П.С.

6.

Спосіб ультразвукового контролю хімічного складу навколишнього середовища та пристрій для його реалізації.


Патент України № 33870 А

Бюл. № 1, 2001

4 с.

Соченко П.С.

7.

Пристрій для моделювання імовірнісного графа.


Патент України № 34114 А

Бюл. № 1, 2001

4 с.
8.

Пристрій для моделювання імовірності відмов технічної системи.


Патент України № 34309 А

Бюл. № 1, 2001

4 с.
9.

Пристрій для моделювання оцінки надійності програмних засобів.


Патент України № 36399 А

Бюл. № 3, 2001

4 с.
10.

Вимірювач потужності, повного, активного та реактивного опорів.

Патент України № 36685 А

Бюл. № 3, 2001

4 с.

Соченко П.С.

11.

Пристрій для ультразвукового контролю хімічного складу навколишнього середовища.


Патент України № 37159 А

Бюл. № 3, 2001

4 с.

Соченко П.С.

12.

Оцінка живучості бортових відмовостійких систем управління.


Стаття

Спеціальна техніка і озброєння. – К.: – 2001. - № 3.


4 арк.
13.

ПЕВМ і основи програмування.Навчально методичний посібник. Підручники та конспекти лекцій

КМУГА, 2001

316 с.

Бунчук О.О.

14.

Examples and Problems of the Electrical Engineering Using the PC.

Training book

NAU, 2001


160 р.
15.

Алгоритми оцінки точністних характеристик автоматичного польоту і посадки на території стабілізації.


Стаття

Збірник наукових праць “Проблеми підвищення ефективності інфраструктури.” – К.: - 2002. – Вип. 8.

7 арк.
16.

Розробка системи комп’ютерного моніторингу системи автоматичної посадки літаків на етапі експлуатації.


Стаття

Вісник НАУ. К.: – 2002. - № 1.

8 арк.

Масловський Б.Г.

17.

Методика розрахунків визначальних параметрів непрямого виміру для систем діагностування технічного стану систем посадки літаків.


Стаття

Вісник НАУ. – К.: – 2002. - №3.

8 арк.

Масловський Б.Г.18.

Прогнозування точністних характеристик систем автоматичної посадки літаків.


Стаття

Вісник НАУ. – К.: 2002. - №4.

8 арк.

Масловський Б.Г.19.

Інформаційна технологія моніторингу технічного стану систем посадки літаків у процесі експлуатації.


Стаття

Системні дослідження та інформаційні технології. – К.: – 2002. - № 4.

7 арк.

Масловський Б.Г.20.

Алгоритмічні аспекти обробки інформації в системах оцінки технічного стану складних систем.

Стаття

Електроніка і зв'язок. - К.: – 2002. - № 17.

6 арк.

Масловський Б.Г.


21.

Вимірювач потужності, повного, активного та реактивного опорів, ємності, індуктивності та частоти.


Патент України № 48459 А

Бюл. № 8, 2002

4 с.

Соченко П.С.

22.

Спосіб резервного підключення джерел інформації та пристрій для його здійснення.


Патент України № 48549 А

Бюл. № 8, 2002


4 с.

Соченко П.С.

23.

Пристрій для ультразвукового контролю хімічного складу середовища.


Патент України № 48460 А

Бюл. № 8, 2002

4 с.

Соченко П.С.

24.

Пристрій вводу даних в комп’ютерний томограф.


Патент України № 50269 А

Бюл. № 10, 2002

4 с.

Соченко П.С.

25.

Спосіб підвищення достовірності інформації та пристрій для його здійснення.


Патент України № 55771 А

Бюл. № 4, 2003

4 с.

Соченко П.С.

26.

Пристрій стабілізації напруги з високим коефіцієнтом корисної дії.


Патент України № 55997 А

Бюл. № 4, 2003

4 с.

Соченко П.С.

27.

Пристрій вимірювання швидкості зльоту літака.


Патент України № 55998 А

Бюл. № 4, 2003

4 с.

Соченко П.С.

Синєглазов В.М.

28.

Пристрій для моделювання оцінки надійності програмного забезпечення.

Патент України № 59960 А

Бюл. № 9, 2003

4 с.

Бунчук О.О.

29.

Вітроенергетична установка.


Патент України № 59964 А

Бюл. № 9, 2003

4 с.

Соченко П.С.

30.

Пристрій вимірювання активного, реактивного, повного опорів, активної, реактивної та повної потужностей в електротехнічних системах.


Патент України № 60856 А

Бюл. № 10, 2003

4 с.

Соченко П.С.

31.

Методи оцінки надійності програмного забезпечення відмовостійких систем авіоніки.


Стаття

Вісник НАУ. – К.: – 2003. - №1.

6 арк.

Бунчук О.О.

32.

Теоретичні основи електротехніки. Віртуальна лабораторія


Методичний посібник. Підручники та конспекти лекцій

НАУ, 2003

108 с.

Бунчук О.О.

33.

Microprocessors.


Training book

NAU, 2003

96 p

Соченко П.С.

34.

Лінійні електричні кола постійного та змінного струму.


Підручники та конспекти лекцій

НАУ, 2003

156 с.

Бунчук О.О.

Шахов В.П.

35.

Лінійні і нелінійні електричні кола.

Підручники та конспекти лекцій

НАУ, 2003

168 с.

Бунчук О.О.

Шахов В.П.

36.

Перехідні процеси в лінійних електричних колах.


Підручники та конспекти лекцій

НАУ, 2003

132 с.

Бунчук О.О.

Шахов В.П.

37.

Алгоритми оцінки відповідності точністних характеристик системи автоматизованого приземлення заданим вимогам.


Стаття

Електроніка та системи управління. – К.: – 2004, №2.

7 арк.
38.

Analysis and Syntesis of the Discrete – Time Systems.


Training book

NAU, 2004

160 p.

Синєглазов В.М.

39.

Пристрій ультразвукового контролю зміни концентрацій домішок в газових та рідинних середовищах.


Патент України № 63422 А

Бюл. № 1, 2004

4 с.

Соченко П.С.

40.

Пристрій важення рідинних та сипучих речовин.


Патент України № 65290 А

Бюл. № 3, 2004

4 с.

Соченко П.С.

41.

Пристрій для моделювання оцінки надійності програмного забезпечення.

Патент України № 65289 А

Бюл. № 3, 2004

4 с.

Бунчук О.О.

42.

Пристрій підвищення ефективності використання енергії вітру.


Патент України № 3391

Бюл. № 11, 2004.

4 с.

Соченко П.С.

Синєглазов В.М.

43.

Алгоритми комп’ютерного моніторингу бортових відмовостійких обчислювальних систем.


Стаття

Електроніка та системи управління. – К.: - 2005. - №1.

7 арк.
44.

Principles and Application of the Electrical Engineering.


Training book

NAU, 2005

232 p.
45.

Вітроенергетична установка для підвищення коефіцієнта використання енергії.


Патент України № 10309

Бюл. № 11, 2005

4 с.

Соченко П.С.

Синєглазов В.М.

46.

Пристрій дистанційного контролю використання електроенергії.


Патент України № 10391

Бюл. № 11, 2005

4 с.

Соченко П.С.


47.

Узагальнений метод напруги для розрахунку реакцій динамічних систем.


Стаття


Електроніка та системи управління. – К.: - 2006. - №2.

9 арк.

Голік А.П.

48.

Теоретичні основи електротехніки. Кредитно – модульна система.

Посібник

Підручники та конспекти лекцій

НАУ, 2006

136 с.


Бунчук О.О.

Голік А.П.

49.

Пристрій ультразвукового контролю хімічного складу речовини.


Патент України № 4244.
4 с.

Соченко П.С.


Засвідчую:

Завідувач кафедри

Електротехніки і світлотехніки


д.т.н., проф. В.В. Васильєв


„_____” ____________ 2006 р.

Схожі:

Наукових та навчально-методичних праць професора кафедриЕіс фсу іесу iconНаукових та навчально-методичних праць професора кафедриЕіс фсу іесу
Алгоритм керування рухомим опромінювальним пристроєм з круглосиметричним світловим розподілом”
Наукових та навчально-методичних праць професора кафедриЕіс фсу іесу iconНаукових та навчально-методичних праць професора кафедриЕіс фсу іесу
...
Наукових та навчально-методичних праць професора кафедриЕіс фсу іесу iconНаукових та навчально-методичних праць асистента кафедриЕіс фсу іесу

Наукових та навчально-методичних праць професора кафедриЕіс фсу іесу iconНаукових та навчально-методичних праць асистента кафедриЕіс фсу іесу

Наукових та навчально-методичних праць професора кафедриЕіс фсу іесу iconНаукових та навчально-методичних праць доцента кафедриЕіс фсу іесу
...
Наукових та навчально-методичних праць професора кафедриЕіс фсу іесу iconСписок наукових та навчально-методичних праць доцент кафедриЕіс фсу іесу, Єгоршина Ю. О. за період з 2002
Алгоритми послідовного аналізу для перевірки ефективності системи при неоднорідних умовах випробувань
Наукових та навчально-методичних праць професора кафедриЕіс фсу іесу iconНаукових та навчально-методичних праць асистента кафедриЕіс фсу іесу
Завдання та методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів інституту денної форми навчання спеціальності 090605 «Світлотехніка...
Наукових та навчально-методичних праць професора кафедриЕіс фсу іесу iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Бажана форма списку наукових та навчально-методичних праць, складається в хронологічному порядку]
Наукових та навчально-методичних праць професора кафедриЕіс фсу іесу iconСписок наукових та навчально-методичних праць доцента кафедри електротехніки І світлотехніки фсу к т. н., доцента Мартинюка В. С
Система автоматичного регулювання напруги каскадного агрегата стабільної І регулюємої частоти
Наукових та навчально-методичних праць професора кафедриЕіс фсу іесу iconСписок наукових та навчально-методичних праць баранової Світлани Володимирівни
Зб наукових праць “Функциональные и се­мантические аспекты типичных и нетипичных текстов”. Деп в Днтб україни 25. 04. 95, №936- ук...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи