Національний авіаційний університет icon

Національний авіаційний університет
Скачати 443.61 Kb.
НазваНаціональний авіаційний університет
Сторінка5/5
Дата29.07.2012
Розмір443.61 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
^

Модуль №4 “Трифазні системи. Чотириполюсники та кола несинусоїдного струму”

    1. Дослідження трифазних систем при з’єднанні

навантаження зіркою та трикутником. 8 8

4.2 Дослідження лінійного кола при дії джерела

несинусоїдної напруги. 4 4

Усього за модулем №4 12 12

^

Модуль №5 “Нелінійні електричні та магнітні кола”5.1 Дослідження нелінійного електричного кола

постійного струму. 4 3

5.2 Дослідження нелінійного електричного кола змінного струму 2 2

Усього за модулем №5 6 5

Усього за 4 семестр 18 17

5 семестр

^

Модуль №6 “Методи розрахунку перехідних процесів”6.1 Дослідження перехідних процесів в електричних

колах першого і другого порядків 9 1

Усього за модулем №6 9 1

^

Модуль №8 “Кола з розподіленими параметрами.


Основні співвідношення теорії електромагнітного поля”


8.1 Дослідження електричного кола з розподіленими

параметрами. 8 3

Усього за модулем №7 8 3

Усього за 5 семестр 17 4

Усього за навчальною дисципліною 69 32


2.2.4. Самостійна робота студента і контрольні заходи

№ Обсяг Форма № тижня

пор Зміст самостійної роботи студента СРС контролю проведення

(год.) контролю

1 2 3 4 5

3 семестр

1 Підготовка до лабораторної роботи №1.1 2 ПК 1-2

2 Опрацювання матеріалу лекції №1.2 1 ПК 2

3 Підготовка до практичного заняття №1.3 1 ПК 3

3 Підготовка до лабораторної роботи №1.2 2 ПК 3

4 Опрацювання матеріалу лекції №1.3 1 ПК 4

4 Підготовка до практичного заняття №1.4 1 ПК 4

4-12 Виконання курсової роботи 36 Захист КР 10-12

4 Підготовка до лабораторної роботи №3.1 1 ПК 4

5 Підготовка до практичного заняття №1.5 1 ПК 5

5 Опрацювання матеріалу лекції №1.4 1 ПК 5

6 Опрацювання матеріалу лекції №1.5 1 ПК 6

6-7 Підготовка до лабораторної роботи №3.2 1 ПК 6-7

7 Опрацювання матеріалу лекції №1.6 1 ПК 8

8 Підготовка до практичного заняття №1.8 1 ПК 8

8 Підготовка до модульної контрольної

роботи №1 1 МК 9

8 Підготовка до лабораторної роботи №3.3 1 ПК 8

9 Опрацювання матеріалу лекції №1.8 1 ПК 9

10 Підготовка до лабораторної роботи №3.4 1 ПК 10

11 Опрацювання матеріалу лекції №3.1 2 ПК 11

11 Підготовка до практичного заняття №3.1 1 ПК 11

12 Опрацювання матеріалу лекції №3.2 3 ПК 12-13

12 Підготовка до практичного заняття №3.2 1 ПК 12

12 Підготовка до лабораторної роботи №3.5 1 ПК 12

13 Опрацювання матеріалу лекції №3.3 2 ПК 13

13 Підготовка до практичного заняття №3.3 2 ПК 13

14 Підготовка до лабораторної роботи №3.5 1 ПК 14

14 Опрацювання матеріалу лекції №3.4 2 ПК 14

14 Підготовка до практичного заняття №3.4 2 ПК 14

15 Підготовка до практичного заняття №3.5 2 ПК 15

15 Опрацювання матеріалу лекції №3.5 2 ПК 15

16 Підготовка до лабораторної роботи №3.6 1 ПК 16-17

16 Підготовка до практичного заняття №3.6 2 ПК 16

16 Опрацювання матеріалу лекції №3.6 3 ПК 16

16 Підготовка до модульної контрольної

роботи №3 1 МК 17

17 Підготовка до практичного заняття №3.7 1 ПК 17

Усього за 3 семестр 84


4 семестр


1 Опрацювання матеріалу лекції №4.1 1 ПК 1

1 Підготовка до лабораторної роботи №4.1 4 ПК 1

1 Підготовка до практичного заняття №4.1 1 ПК 1

2 Опрацювання матеріалу лекції №4.2 1 ПК 2

3 Опрацювання матеріалу лекції №4.3 2 ПК 3

3-4 Підготовка до практичного заняття №4.2 2 ПК 3

1 2 3 4 5


4 Опрацювання матеріалу лекції №4.4 1 ПК 4

5 Опрацювання матеріалу лекції №4.5 1 ПК 5

5-8 Виконання домашнього завдання 8 Захист ДЗ 7-8

5 Підготовка до практичного заняття №4.3 4 ПК 5

5 Підготовка до лабораторної роботи №4.1 4 ПК 5

6 Опрацювання матеріалу лекції №4.6 2 ПК 6

7 Опрацювання матеріалу лекції №4.7 2 ПК 7

7 Підготовка до практичного заняття №4.4 3 ПК 7

8 Опрацювання матеріалу лекції №4.8 2 ПК 8

9 Підготовка до практичного заняття №4.5 1 ПК 9

9 Підготовка до лабораторної роботи №4.2 4 ПК 9

9 Підготовка до модульної контрольної

роботи №4 1 МК 10

10 Опрацювання матеріалу лекції №5.1 1 ПК 10

11 Опрацювання матеріалу лекції №5.2 1 ПК 11

11 Підготовка до практичного заняття №5.1 1 ПК 11

12 Опрацювання матеріалу лекції №5.3 2 ПК 12

13 Опрацювання матеріалу лекції №5.4 1 ПК 13

13 Підготовка до практичного заняття №5.2 2 ПК 13

13 Підготовка до лабораторної роботи №5.1 2 ПК 13

14 Опрацювання матеріалу лекції №5.5 2 ПК 14

15 Опрацювання матеріалу лекції №5.6 2 ПК 15

15 Підготовка до практичного заняття №5.3 1 ПК 15

16 Опрацювання матеріалу лекції №5.7 1 ПК 16

17 Підготовка до лабораторної роботи №5.2 3 ПК 17

17 Підготовка до практичного заняття №5.4 2 ПК 17

17 Опрацювання матеріалу лекції №5.8 1 ПК 17

18 Підготовка до модульної контрольної

роботи №5 1 МК 18

Усього за 4 семестр 68


5 семестр


1 Підготовка до лабораторної роботи №6.1 1 ПК 1

2 Опрацювання матеріалу лекції №6.3 1 ПК 2

5 Опрацювання матеріалу лекції №6.8 1 ПК 5

5 Підготовка до практичного заняття №6.3 1 ПК 5

5-12 Виконання курсової роботи 36 Захист КР 11-12

6 Опрацювання матеріалів лекцій №6.9 1 ПК 6

7 Підготовка до практичного заняття №6.4 1 ПК 7

7 Опрацювання матеріалу лекції №6.10 1 ПК 7

8 Опрацювання матеріалу лекції №6.11 1 ПК 8

9 Підготовка до практичного заняття №6.5 1 ПК 9

9 Опрацювання матеріалу лекції №6.12 1 ПК 10

10 Підготовка до модульної контрольної

роботи №6 1 МК 10-11

10 Опрацювання матеріалу лекції №8.2 1 ПК 10

11 Опрацювання матеріалу лекції №8.3, 8.4 2 ПК 11

11 Підготовка до лабораторної роботи №8.1 1 ПК 11

11 Підготовка до практичного заняття №8.1 1 ПК 11

12 Опрацювання матеріалів лекцій №8.5 2 ПК 12

13 Підготовка до практичного заняття №8.2 2 ПК 13

1 2 3 4 5


13 Опрацювання матеріалу лекції №8.6, 8.7 4 ПК 13

14 Опрацювання матеріалів лекцій №8.8 2 ПК 14

15 Підготовка до лабораторної роботи №8.1 2 ПК 15

15 Підготовка до практичного заняття №8.3 1 ПК 15

15 Опрацювання матеріалу лекції №8.9, 8.10 4 ПК 15

16 Опрацювання матеріалу лекції №8.11 2 ПК 16

17 Підготовка до практичного заняття №8.4 1 ПК 17

17 Опрацювання матеріалу лекції №8.12 2 ПК 17

17 Підготовка до модульної контрольної

роботи №8 1 МК 17

Усього за 5 семестр 75

Усього за навчальною дисципліною 227


^ 2.2.4.1. Курсова робота №1


Курсова робота “Розрахунок електричних кіл постійного струму” виконується в третьому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, і є складовою частиною модулів №1 “Електричні кола постійного струму” та №2 “Матрично-топологічні методи розрахунку електричних кіл”.

Виконання курсової роботи є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу третього семестру. Конкретна мета курсової роботи: засвоїти сучасні методи розрахунку електричних кіл з використанням сучасного програмного забезпечення. Час, потрібний для виконання курсової роботи – 36 годин.


^ 2.2.4.2. Домашнє завдання


Домашнє завдання “Розрахунок трифазних кіл в несиметричних режимах” виконується в четвертому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, і є складовою частиною модуля №4 “Трифазні системи. Чотириполюсники та кола несинусоїдного струму”.

Виконання домашнього завдання є важливим етапом засвоєння навчального матеріалу, що викладається у четвертому семестрі. Конкретна мета домашнього завдання: засвоїти сучасні методи розрахунку електричних кіл змінного струму та їх особливості у порівнянні з методами розрахунку електричних кіл постійного струму. Час, потрібний для виконання домашнього завдання – 8 годин.


^ 2.2.4.3. Курсова робота №2


Курсова робота “Розрахунок перехідного процесу” виконується у п’ятому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, і є складовою частиною модуля №6 “Методи розрахунку перехідних процесів”.

Виконання курсової роботи є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу, що викладається у п’ятому семестрі. Конкретна мета курсової роботи: закріпити теоретичні знання, що набуті студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни в області математичного моделювання та методів розрахунку перехідних процесів з використанням сучасного програмного забезпечення. Час, потрібний для виконання курсової роботи – 36 годин.


^ 3. НАВЧАЛЬНОМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ


3.1. Основна та додаткова література


Основна література:

3.1.1. Зеленков О.А., Шахов В.П., Бунчук О.О. Лінійні електричні кола постійного та змінного струму: Конспект лекцій.: НАУ, 2003. – 156 с.

3.1.2. Зеленков О.А., Шахов В.П., Бунчук О.О. Лінійні і нелінійні електричні кола: Конспект лекцій.: НАУ, 2003. – 168 с.

3.1.3. Зеленков О.А., Шахов В.П., Бунчук О.О. Перехідні процеси в лінійних електричних колах: Конспект лекцій.: НАУ, 2003. – 132 с.

3.1.4. Зеленков А.А., Кудиненко А.В. Электрические цепи с распределенными параметрами. Теория электромагнитного поля: Конспект лекций. - К.: КМУГА, 1995.- 244 с.

3.1.5. Зеленков А.А., Кудиненко А.В. Матрично-топологические методы анализа и моделирования электрических цепей: Конспект лекций. - К.: КМУГА, 1996.- 196 с.

Додаткова література :

3.1.6. Перхач В.С. Теоретична електротехніка. К.: 1992. – 439 с.

3.1.7. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. – М.: 1973. – 752 с.

3.1.8. Зеленков О.А. Теоретичні основи електротехніки. Завдання на курсові та домашні роботи для спеціальностей 8.100107, 8.090603, 8.090605. К.: НАУ, 2000. – 32 с.

3.1.9. Зеленков О.А., Бунчук О.О. Теоретичні основи електротехніки. Віртуальна лабораторія: методичний посібник.: НАУ, 2003. – 108 с.


^ 3.2.Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників,

методичних матеріалів до ТЗН


№ Шифр тем за Кількість

пор Назва тематичним планом


1 Методичні вказівки з виконання 4.4 тираж 100 прим.

2 Методичні вказівки до виконання 2.3, 6.3 тираж 100 прим.

курсових робіт та електронна

версія

3 Методичні вказівки з виконання 1.1, 1.2, 3.1-3.4, 4.1, тираж 100 прим.

4.3, 5.1, 5.3, 6.1, 8.1 та електронна

версія

4 Теоретична підготовка 1.1-1.4, 3.1-3.5 електронний

підручник

5 Теоретична підготовка 1.1-6.5 електронний

(англомовний проект) підручник


^ 4.РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ


4.1.Основні терміни, поняття та означення


4.1.1. Семестровий екзамен  це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр. Складання екзамену здійснюється під час екзаменаційної сесії в комісії, яку очолює завідувач кафедри, відповідно до затвердженого в установленому порядку розкладу.

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю набутих студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюється в університеті в письмовій формі або з використанням комп’ютерних інформаційних технологій.

4.1.2. Семестровий диференційований залік  це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєного студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі результатів виконання ним усіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру: аудиторної роботи під час лекційних, практичних, лабораторних занять тощо та самостійної роботи при виконанні індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, домашніх завдань тощо).

Семестровий диференційований залік не передбачає обов’язкову присутність студента і виставляється за умови, що студент виконав усі попередні види навчальної роботи, визначені робочою навчальною програмою дисципліни, та отримав позитивні (за національною шкалою) підсумкові модульні рейтингові оцінки за кожен з модулів. При цьому викладач для уточнення окремих позицій має право провести зі студентом додаткову контрольну роботу, співбесіду, експрес-контроль тощо.

4.1.3. Кредитно-модульна система (КМС) – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю якості знань та вмінь і навчальної діяльності студента в процесі аудиторної та самостійної роботи. КМС має за мету поставити студента перед необхідністю регулярної навчальної роботи протягом усього семестру з розрахунком на майбутній професійний успіх.

4.1.4. Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту з розробленою системою навчально-методичного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми поточного та підсумкового рейтингового контролю.

4.1.5. Кредит (залікова одиниця)  це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального навантаження), що відповідає 36 годинам робочого часу.

4.1.6. Рейтингова оцінка – це кількісна оцінка досягнень студента за багатобальною шкалою в процесі виконання ним заздалегідь визначеної сукупності навчальних завдань. Кількісна оцінка рівня засвоєння складається з поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок.

4.1.7. Рейтингова система оцінювання (РСО)  це система визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного (проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS.

РСО передбачає використання поточної, контрольної, підсумкової, підсумкової семестрової модульних рейтингових оцінок, а також екзаменаційної та підсумкової семестрових рейтингових оцінок.

4.1.7.1. Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за виконання та захист індивідуальних завдань, лабораторних робіт, виконання тестів в практичних заняттях, передбачених у даному модулі.

4.1.7.2. Контрольна модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та національною шкалою) за результатами виконання модульної контрольної роботи з даного модуля.

4.1.7.3. Підсумкова модульна рейтингова оцінка по кожному модулю визначається (в балах та національною шкалою) як сума поточної та контрольної модульних оцінок з даного модуля.

4.1.7.4. Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка складається з суми підсумкових модульних рейтингових оцінок (в балах та національною шкалою), отриманих за засвоєння всіх модулів.

4.1.7.5. Екзаменаційна рейтингова оцінка визначається ( в балах та за національною шкалою) за результатами екзаменаційних завдань.

4.1.7.6. Залікова рейтингова оцінка визначається ( в балах та за національною шкалою) за результатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру.

4.1.7.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка визначається як сума підсумкової модульної та екзаменаційної (залікової – у випадку диференційованого заліку) рейтингових оцінок ( в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS).

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни, яка викладається протягом декількох семестрів, визначається як середньозважена оцінка з підсумкових рейтингових оцінок (за третій, четвертий та п’ятий семестри) у балах з наступним її переведенням у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до додатку до диплому фахівця.

^ 4.2.Рейтингова система оцінювання набутих студентом

знань та вмінь

4.2.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах відповідно до табл.4.1.

4.2.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до табл.4.2.


Таблиця 4.1

3 семестр


Модуль №1 Модуль №2 Модуль №3 Макс.

Вид Макс. Макс Вид Макс.. кількість

навчальної роботи кількість кількість навчальної роботи кількість балів

балів балів балів

Виконання та захист Виконання та захист

лабораторних робіт 12 лабораторних робіт 36

№1.1, №1.2 №3.1 - №3.6

Виконання тесту №1 4 Виконання тесту №3 4

Заохочуючі заходи 2 Заохочуючі заходи 2

Виконання модульної виконання модульної

контрольної роботи 8 контрольної роботи 8

№1 №3

Виконання курсової роботи 12

Семестровий екзамен 12

^ Усього за 3 семестр 100


4 семестр


Модуль №4 Модуль №5 Макс.

Вид Макс. Вид Макс. кількість

навчальної роботи кількість навчальної роботи кількість балів

балів балів

Виконання та захист Виконання та захист

лабораторних робіт №4.1-4.3 18 лабораторних робіт №5.1,5.2. 12

Виконання тесту №4 4 Виконання тесту №5 4

Заохочуючі заходи 14 Заохочуючі заходи 13

Виконання та захист Виконання модульної

домашнього завдання 8 контрольної роботи №5 8

Виконання модульної

контрольної роботи №4 8

Семестровий диференційований залік 11

^ Усього за 4 семестр 100


5 семестр


Модуль №6 Модуль №7 Модуль №8 Макс.

Вид Макс. Макс. Вид Макс. кількість

Навчальної роботи кількість кількість навчальної роботи кількість балів

балів балів балів

Виконання та захист Виконання та захист

лабораторних робіт 18 лабораторних робіт 12

№6.1 - №6.3 №8.1, №8.2

Виконання тесту №6 4 Виконання тесту №8 4

Заохочуючі заходи 10 Заохочуючі заходи 12

Виконання модульної Виконання модульної

контрольної роботи 8 контрольної роботи 8

№6 №8

Виконання курсової роботи 12

Семестровий екзамен 12

^ Усього за 5 семестр 100

Таблиця 4.2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

у балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка в балах


Виконання Виконання Виконання Виконання Виконання Оцінка

та захист та захист та захист тесту модульної за

лабораторної домашнього курсової контрольної націон.

роботи завдання роботи роботи шкалою

6 8 11 - 12 4 8 відмінно

4 - 5 6 - 7 8 - 10 3 6 - 7 добре


2 - 3 4  5 6 7 2 4  5 задовільно


менше 2 менше 4 менше 6 менше 2 менше 4 незадовіл.


4.2.3. Якщо студент виконав та захистив лабораторні роботи з позитивними оцінками у встановлені терміни, то до його поточної модульної рейтингової оцінки додаються по одному заохочувальному балу за кожну роботу у модулях

№1, 3 (стосується лабораторних робіт 3.3-3.6), 4-6; у модулі №7 додається по два заохочувальні бали.

Якщо студент прийняв участь у виставці наукових робіт студентів, то до підсумкової модульної рейтингової оцінки модуля №4 може бути додано 16 заохочувальних балів.

Якщо студент прийняв участь у роботі щорічної студентської конференції інституту новітніх технологій, то до підсумкової модульної рейтингової оцінки модуля №5 може бути додано 12 заохочувальних балів.

Якщо студент виконав додаткове індивідуальне завдання з розрахунку задач електромагнітного поля, то до підсумкової модульної рейтингової оцінки модуля №8 може бути додано 10 заохочувальних балів.

4.2.4. Якщо студент виконав та захистив курсову роботу поза встановлений термін з неповажних причин, то максимальна величина рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент за результатами захисту, дорівнює 6 (оцінці “Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на два бали у порівнянні з наведеною в табл.4.2.

4.2.5. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

4.2.6. Якщо студент успішно ( з позитивними за національною шкалою) виконав передбачені в даному модулі всі види навчальної роботи, то він допускається до модульного контролю з цього модуля.

4.2.7. Модульний контроль здійснюється в комісії, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної контрольної роботи тривалістю до двох академічних годин.

4.2.8. Сума поточної та контрольної модульної рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою відповідно до табл.4.3.

Таблиця 4.3

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою


Модуль №1 Модуль №2 Модуль №3 Модуль №4 Оцінка за

національною

шкалою


2326 1112 4350 4752 Відмінно

1622 810 2842 36– 46 Добре

1215 67 2027 29 – 35 Задовільно

менше 12 менше 6 менше 20 менше 29 Незадовільно

Модуль №5 Модуль №6 Модуль №7 Модуль №8 Оцінка за

національною

шкалою

32–37 3640 1112 3336 Відмінно

2733 2735 810 2632 Добре

2326 2226 67 2225 Задовільно

менше 23 менше 22 менше 6 менше 22 Незадовільно

4.2.9. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку (табл.4.2) та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл.4.3).

Увага! Якщо студент виконував навчальну роботу протягом семестру з порушенням встановлених термінів і не отримав (отримав мало) заохочувальних додаткових балів, то наявність у нього навіть позитивних (за національною шкалою) рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи та позитивної модульної контрольної оцінки не гарантує, що його підсумкова модульна рейтингова оцінка буде позитивною.

У цьому випадку студент повинен виконати додаткове індивідуальне завдання за узгодженою з викладачем темою і захистити його з позитивною ( за національною шкалою) оцінкою (табл.4.2), яка має бути додана до поточної модульної рейтингової оцінки.

4.2.10. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин ( через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці “Контрольна модульна рейтингова оцінка” відомості модульного контролю робиться запис “Не з’явився”, а у колонці “Підсумкова модульна рейтингова оцінка “Не атестований”.

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. В інших випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.11. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.

4.2.12. При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина контрольної модульної оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює 7 (оцінці “Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на один бал у порівнянні з наведеною в табл.4.2.

4.2.13. Перескладання позитивної підсумкової модульної рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.14. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою (табл.4.4).

4.2.15. Якщо студент має позитивну ( за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, то він допускається до семестрового контролю з дисципліни, який здійснюється в формі семестрового екзамену.

4.2.16. Семестровий екзамен здійснюється в комісії, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом письмової екзаменаційної роботи тривалістю до трьох академічних годин.

4.2.17. Якщо студент під час семестрового екзамену отримав позитивну (за національною шкалою) екзаменаційну рейтингову оцінку (табл.4.5), то навчальний курс з дисципліни у даному семестрі йому зараховується.

В іншому випадку студент повинен повторно складати семестровий екзамен в установленому порядку.

Таблиця 4.4 Таблиця 4.5

Відповідність підсумкових семестрових Відповідність екзаменаційної

модульних рейтингових оцінок у балах рейтингової оцінки в балах оцінці

оцінкам за національною шкалою за національною шкалою


Оцінка в Оцінка за Оцінка в Оцінка за

балах національною балах національною

шкалою шкалою


7988 Відмінно 1112 Відмінно

6678 Добре 910 Добре

5365 Задовільно 78 Задовільно

менше 53 Незадовільно менше 7 Незадовільно


4.2.18. При повторному складанні семестрового екзамену максимальна величина екзаменаційної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює 10 (оцінці “Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на два бали у порівнянні з наведеною в табл.4.5.

4.2.19. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл.4.6).

4.2.20. Студент має право не складати семестровий екзамен і отримати підсумкову семестрову рейтингову оцінку без екзамену, якщо він виконав протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів і без перескладань і отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку.

В інших випадках він повинен обов’язково складати семестровий екзамен.

4.2.21. Для оформлення звільнення від складання екзамену студент повинен подати письмову заяву на ім’я декана факультету за таким зразком:

Декану ФСУ ІЕСУ

Кривоносенко О.П.

студента 201 гр. ФСУ

Пономаренко О.О.

ЗАЯВА

У зв’язку з отриманням мною у 3 семестрі 2005-2006 навчального року позитивних

Підсумкових модульних рейтингових оцінок з усіх трьох модулів дисципліни “Теоретичні основи електротехніки”(20, 18 та 35 балів відповідно) без порушення встановлених термінів і позитивної підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки – 73 бала (“Добре за національною шкалою), прошу Вашого дозволу на звільнення мене від складання семестрового екзамену з даної дисципліни (провідний викладач – проф. Зеленков О.А.) і зарахування мені підсумкової семестрової рейтингової оцінки, що дорівнює 73+9=82 балам, “Добре” за національною шкалою та “В” – за шкалою ECTS.


Дата Підпис

Погоджено О.Зеленков

Таблиця 4.6
Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTSОцінка за Оцінка за Оцінка за шкалою ECTS

шкалою національною

навчального шкалою Оцінка Означення

закладу
90-100 Відмінно А Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
Дуже добре

82-89 B (вище середнього рівня з кількома помилками0

Добре

Добре

75 81 С (у загальному вірне виконання, але зі значною кількістю

суттєвих помилок)Задовільно

67-74 D (непогано, але зі значною кількістю недоліків)

Задовільно

Достатньо

60-66 Е (виконання задовольняє мінімальним критеріям)Незадовільно

35-59 FX (з можливістю повторного складання)

Незадовільно

Незадовільно

1-34 F (з обов’язковим повторним курсом)
4.2.22. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента, який виконав протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів і без перескладань, отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку і вирішив не складати екзамен, дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та мінімальної екзаменаційної рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для “Відмінно” – 11 балів, для “Добре” – 9 балів, для “Задовільно” – 7 балів).

4.2.23. У випадку відсутності студента на семестровому екзамені, який він повинен обов’язково складати, з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонках “Екзаменаційна рейтингова оцінка” заліково-екзаменаційної відомості робиться запис “Не з’явився”, а у колонці “Підсумкова семестрова рейтингова оцінка” – “Не атестований”.

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до семестрового екзамену і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. В інших випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом семестрового контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.24. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в семестрі, в якому передбачений диференційований залік (4 семестр), дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та залікової рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових оцінок (для “Відмінно” - 11 балів, для “Добре” –9 балів, для “Задовільно” – 7 балів).

4.2.25. Перескладання позитивної підсумкової семестрової рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.26. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.

4.2.27. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так : 92/Відм./A, 87/Добре/B, 79/Добре/C, 68/Задов./E тощо.

4.2.28. Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом за результатами захисту курсової роботи, окрім відомості, заноситься також до навчальної картки та залікової книжки студента, наприклад, так: 11/Відм.

1   2   3   4   5

Схожі:

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет головному метрологу

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний авіаційний університет науково-технічна бібліотека покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік київ 2012
Покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік / Національний авіаційний університет, Науково-технічна бібліотека; Укладач...
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Секція Аспекти екобезпеки енергетики, промисловості та сільського господарства
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconПроводять 22-23 березня 2012 року
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки України Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут ”

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Проектування, виробництво, технічне обслуговування та діагностика авіаційної техніки І газотурбінних установок
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет онищенко наталія василівна
Робота виконана в Національному авіаційному університеті Міністерства освіти І науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи