Кафедра електротехніки та світлотехніки icon

Кафедра електротехніки та світлотехніки
НазваКафедра електротехніки та світлотехніки
Сторінка2/2
Дата29.07.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
1   2
2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсягпор.


Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лекції

СРС

1

2

3

4
6 семестр


^ Модуль №1 „Загальні питання електричних апаратів”1.1

Історія розвитку електричних апаратів як основних елементів системи електропостачання. Існуючі методи класифікації ЕА. Категорії розміщення

2

1,5

1.2

Захисні оболонки. Номінальні параметри, вимоги до ЕА, основні матеріали

2

1,5

1.3

Електричні контакти, класифікація, матеріали. Конструкції комутаційних контактів

2

1,5

1.4

Рідкометалеві контакти. Опір контактів. Нагрів контактів в режимі тривалого протікання струму та струму короткого замикання. Режими роботи контактів

2

1,5

1.5

Електродинамічні сили в ЕА, методи розрахунку сил

2

1

1.6

Електродинамічні сили між паралельними та перпендикулярними провідниками.

2

1,5

1.7

Сили в витку, між витками. Сили в провіднику змінного перетину. Сили між провідником та ферромагнітною масою. Електродинамічні сили при змінному струмі, електродинамічна стійкість ЕА.

2

1,5

1.8

Відключення електричного кола. Електричний розряд в газах. Електрична дуга, процеси в ній. Характерні зони електричної дуги. Розподіл температури плазми дуги.

2

1,5

1.9

Дуга постійного струму. Розподіл напруги в стовбурі дуги. Умови стабільного горіння та гасіння дуги. Відключення кола постійного струму. Дуга в магнітному полі. Рух електричної дуги в просторі і на поверхні контактів.

2

1,5

1.10

Дуга змінного струму. Процес горіння і гасіння дуги змінного струму. Енергія дуги при її гасінні.

2

1,5

1.11

Способи гасіння електричної дуги.

2

1,5

1.12

Джерела тепла в ЕА. Втрати в струмопровідних частинах при постійному і змінному струмі.

2

1,5

1.13

Втрати в магнітопроводах, конструктивних деталях, ізоляції. Види теплопередачі.

2

1,5

1.14

Розрахунок теплових режимів струмопровідних частин ЕА. Термічна стійкість електричних апаратів.

2

1

1.15

Модульна контрольна робота.

2

2
Усього за модулем №1

30

22
Модуль №2 „Електромагнітні пристрої ЕА.

Комутаційні та захисні апарати до 1000 В”2.1

Елементи магнітних систем, магнітні матеріали в ЕА. Методи розрахунку магнітних кіл. Магнітна провідність магнітних кіл.

2

1,5

2.2

Розрахунок магнітних потоків. Сили тяги електромагнітів постійного та змінного струмів та порівняння їх тягових характеристик

2

1,5

2.3

Статичні тягові характеристики електромагнітів та механічні характеристики апаратів

2

1

2.4

Електричні апарати до 1000 В.Класифікація, позначення на електричних схемах

2

1,5

2.5

Рубильники та перемикачі. Контролери та командоапарати, їх призначення, принцип дії

2

1

2.6

Контактори, магнітні пускачі, принцип дії, характеристики та їх вибір

2

1,5

2.7

Повітряні автоматичні вимикачі. Конструкції, принцип дії. Приводи і механізми автоматів

2

1,5

2.8

Захисні функції повітряних автоматів, технічні характеристики

2

1,5

2.9

Розчіплювачі, типи, конструкції, принцип дії, технічні характеристики

2

1,5

2.10

Універсальні, установочні автомати. Швидкодіючі автомати, автомати гасіння поля. Вибір автоматичних вимикачів

2

1,5

2.11

Апарати захисного відключення та їх вибір

2

1

2.12

Модульна контрольна робота

2

2
Усього за модулем №2

24

17
Усього за 6 семестр

54

39


7 семестр


^ Модуль №3 „Апарати вище 1000 В.

Вимірювальні, контролюючі та захисні апарати”3.1

Високовольтні комутаційні апарати, класифікація, позначення на електричних схемах

2

2

3.2

Роз’єднувачі, короткозамикачі та приводи до них. Вимикачі навантаження. Типи, конструкції, принцип дії, характеристики

2

2

3.3

Силові вимикачі з малим об’ємом масла, вакуумні, електромагнітні та елегазові вимикачі. Конструкції, принцип дії, технічні характеристики та їх вибір

2

2

3.4

Приводи високовольтних вимикачів. Призначення та види приводів. Конструкції, принцип дії та технічні характеристики

2

2

3.5

Вимірювальні трансформатори напруги, призначення, принцип дій, конструкції, схеми підключення та вибір

2

2

3.6

Вимірювальні трансформатори струму, призначення, принцип дій, конструкції, схеми підключення та вибір

2

2

3.7

Плавкі запобіжники вище 1000 В, призначення, принцип дії, конструкції, технічні характеристики та вибір

2

2

3.8

Вимірювальні реле. Призначення, принцип дії та конструкції електромеханічних вимірювальних реле. Електронні реле

1

2

3.9

Модульна контрольна робота

2

2
Усього за модулем №3

17

18
Усього за навчальною дисципліною

71

572.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика і обсягпор.


Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лабор.

заняття

СРС

1

2

3

4
6 семестр


^ Модуль №1 „Загальні питання електричних апаратів”1.1

Дослідження електричних контактів апаратів

4

4

1.2

Дослідження електричної дуги електричних апаратів

4

4
Усього за модулем №1

8

8
Модуль №2 „Електромагнітні пристрої ЕА.

Комутаційні та захисні апарати до 1000 В”2.1

Рубильники та перемикачі. Контактори та магнітні пускачі

4

4

2.2

Повітряні автоматичні вимикачі. Електроприлади захисного вимкнення. Плавкі запобіжники

6

6
Усього за модулем №2

10

10
Усього за 6 семестр

18

187 семестр


^ Модуль №3 „ Комутаційні апарати вище 1000 В.

Вимірювальні, контролюючі та захисні апарати”3.1

Роз’єднувачі, короткозамикачі та приводи до них

4

4

3.2

Вимикачі навантаження та приводи до них

4

5

3.3

Силові вимикачі та приводи до них.

4

5

3.4

Вимірювальні трансформаторі напруги та струму

5

5
Усього за модулем №3

17

19
Усього за навчальною дисципліною

35

37


2.2.3. Самостійна робота студента і контрольні заходи
тижня

Зміст самостійної роботи студента

Обсяг СРС

(годин)

Форма

контролю

№ тижня

проведення

контролю

1

2

3

4

5
6 семестр


1

Опрацювання матеріалу лекції №1.1

1,5

ПК

2

1

Опрацювання матеріалу лекції №1.2

1,5

ПК

2

2

Опрацювання матеріалу лекції №1.3

1,5

ПК

2

3-4

Підготовка до лабораторного заняття №1.1

4

Захист ЛР

4

3

Опрацювання матеріалу лекції №1.4

1,5

ПК

4

3

Опрацювання матеріалу лекції №1.5

1

ПК

4

4

Опрацювання матеріалу лекції №1.6

1,5

ПК

4

5

Опрацювання матеріалу лекції №1.7

1,5

ПК

6

5

Опрацювання матеріалу лекції №1.8

1,5

ПК

6

6

Опрацювання матеріалу лекції №1.9

1,5

ПК

6

7-8

Підготовка до лабораторного заняття №1.2

4

Захист ЛР

8

7

Опрацювання матеріалу лекції №1.10

1,5

ПК

8

7

Опрацювання матеріалу лекції №1.11

1,5

ПК

8

8

Опрацювання матеріалу лекції №1.12

1,5

ПК

8

9

Опрацювання матеріалу лекції №1.13

1,5

ПК

10

9

Опрацювання матеріалу лекції №1.14

1

ПК

10

10

Підготовка до модульної контрольної роботи №1

2

МК

10

10

Опрацювання матеріалу лекції №2.1

1,5

ПК

12

11-12

Підготовка до лабораторного заняття №2.1

4

Захист ЛР

12

11

Опрацювання матеріалу лекції №2.2

1,5

ПК

12

11

Опрацювання матеріалу лекції №2.3

1

ПК

12

12

Опрацювання матеріалу лекції №2.4

1,5

ПК

14

13-15

Виконання ДЗ №1

8

Захист ДЗ

15

13

Опрацювання матеріалу лекції №2.5

1

ПК

14

13

Опрацювання матеріалу лекції №2.6

1,5

ПК

14

13-14

Підготовка до лабораторного заняття №2.2

6

Захист ЛР

14

14

Опрацювання матеріалу лекції №2.7

1,5

ПК

16

15

Опрацювання матеріалу лекції №2.8

1,5

ПК

16

15

Опрацювання матеріалу лекції №2.9

1,5

ПК

16

16

Опрацювання матеріалу лекції №2.10

1,5

ПК

16

17

Опрацювання матеріалу лекції №2.11

1

ПК

17

18

^ Підготовка до модульної контрольної роботи №2

2

МК

18
Усього за 6 семестр

657 семестр


1

Опрацювання матеріалу лекції №3.1

2

ПК

4

3

Опрацювання матеріалу лекції №3.2

2

ПК

4

3-4

Підготовка до лабораторного заняття №3.1

4

Захист ЛР

4

5

Опрацювання матеріалу лекції №3.3

2

ПК

8

7

Опрацювання матеріалу лекції №3.4

2

ПК

8

7-8

Підготовка до лабораторного заняття №3.2

5

Захист ЛР

8

9

Опрацювання матеріалу лекції №3.5

2

ПК

12

11

Опрацювання матеріалу лекції №3.6

2

ПК

12

11-15

Виконання ДЗ №2

8

Захист ДЗ

15

11-12

Підготовка до лабораторного заняття №3.3

5

Захист ЛР

12

13

Опрацювання матеріалу лекції №3.7

2

ПК

16

15

Опрацювання матеріалу лекції №3.8

2

ПК

16

15-16

Підготовка до лабораторного заняття №3.4

5

Захист ЛР

16

17

Підготовка до модульної контрольної роботи №3

2

МК

17
Усього за 7 семестр

45


Усього за навчальною дисципліною

110
^ 2.2.3.1. Домашнє завдання №1

ДЗ з дисципліни виконується в шостому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студента з навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання, і є складовою модуля №2 „Комутаційні апарати до 1000 В”.

Виконання ДЗ є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу, що викладається у шостому семестрі.

Конкретна мета ДЗ, в залежності від варіанту завдання, полягає в виборі комутаційних апаратів для мережі 0,4 кВ.

Виконання, оформлення та захист ДЗ здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання ДЗ, – до 8 годин самостійної роботи.

^ 2.2.3.2. Домашнє завдання №2

ДЗ з дисципліни виконується в сьомому семестрі, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студента з навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання, і є складовою модуля №3 „ Комутаційні апарати вище 1000 В. Вимірювальні, контролюючі та захисні апарати”.

Виконання ДЗ є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу.

Конкретна мета ДЗ, в залежності від варіанту завдання, в виборі високовольтних комутаційних апаратів та плавких запобіжників.

Виконання, оформлення та захист ДЗ здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання ДЗ, – 8 годин самостійної роботи.


^ 3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Основна та додаткова література

Основна література

3.1.1 Чунихин А. А. Электрические аппараты. М.: Энергоатомиздат, 1988.– 720 с.

3.1.2 Основы теории электрических аппаратов. Под ред. И.С. Таева. – М.: Высш. школа. 1987. – 351 с.

3.1.3 Таев И.С. . Электрические аппараты управления. - М.: Высш. школа. 1984. – 247 с.; 1969. – 446 с.

3.1.4 Родштейн Л.А. Электрические аппараты. Л.: Энергоиздат. 1981. – 304 с; 1991.

3.1.5 Козлов В.Д. Электрооборудование трансформаторных подстанций аэропортов. М.: Воздушный транспорт, 1993. -218 с.

3.1.6 Козлов В.Д. Электрооборудование аэропортов. Лабораторные работы 1 – 6. К.: КМУУГА. 1994. – 32 с.


Додаткова література

3.1.7 Буткевич Основы теории электрических аппаратов. – М.: Высш. школа, 1970, 600 с.

3.1.7 Повстень В.А., Макаров И. Е. Электромагнитные устройства, электрические аппараты. - Киев, КИИГА, 1993.

3.1.8 Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. М.: Энергоиздат. 1987. – 600 с.; М.: Энергия, 1975. – 704 с.

3.1.9 Электротехнический справочник: (в трех томах). Под ред. В.Г. Герасимов, 8 изд., испр. и доп. - М.: Изд-во МЭИ, 1995.


^ 3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН
пор.

Назва

Шифр тем за тематичним планом

КількістьПрепаровані зразки електричних апаратів

1.2, 1.3, 1.11, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8


22 прим.Зразки елементів і пристроїв

1.2, 1.3, 1.4, 1.10, 1.11, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8


28 прим.Методичні вказівки з виконання ДЗ № 1 та №2

2.8, 3.6

5 прим.

та електронна версіяМетодичні вказівки з виконання лабораторних робіт

1.2, 1.3, 1.5, 1,10, 1.11, 2,6, 2.7, 2.8, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5

5 прим. з кожної роботи та їх електронні версії


^ 4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

4.1 Основні терміни, поняття, означення

4.1.1. Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр. Складання екзамену здійснюється під час екзаменаційної сесії в комісії, яку очолює завідувач кафедри, відповідно до затвердженого в установленому порядку розкладу.

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю набутих студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюється в університеті в письмовій формі або з використанням комп’ютерних інформаційних технологій. Ця норма не розповсюджується на дисципліни, викладення навчального матеріалу з яких потребує від студента переважно усних відповідей. Перелік дисциплін з усною (комбінованою) формою семестрового контролю встановлюється окремо за кожним напрямом (спеціальністю) підготовки фахівців з дозволу проректора з навчальної роботи.

4.1.2. Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі результатів виконання ним усіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру: аудиторної роботи під час лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять тощо та самостійної роботи при виконанні індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо).

Семестровий диференційований залік не передбачає обов’язкову присутність студента і виставляється за умови, що студент виконав усі попередні види навчальної роботи, визначені робочою навчальною програмою дисципліни, та отримав позитивні (за національною шкалою) підсумкові модульні рейтингові оцінки за кожен з модулів. При цьому викладач для уточнення окремих позицій має право провести зі студентом додаткову контрольну роботу, співбесіду, експрес-контроль тощо.

4.1.3. Кредитно-модульна система – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю якості знань та вмінь і навчальної діяльності студента в процесі аудиторної та самостійної роботи. Кредитно-модульна система має за мету поставити студента перед необхідністю регулярної навчальної роботи протягом усього семестру з розрахунком на майбутній професійний успіх.

4.1.4. Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю.

4.1.5. Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального навантаження), що відповідає 36 годинам робочого часу.

4.1.6. Рейтинг (рейтингова оцінка) – це кількісна оцінка досягнень студента за багатобальною шкалою в процесі виконання ним заздалегідь визначеної сукупності навчальних завдань.

4.1.7. Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань і вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного (проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS.

РСО передбачає використання поточної, контрольної, підсумкової, підсумкової семестрової модульних рейтингових оцінок, а також екзаменаційної та підсумкової семестрових рейтингових оцінок.

4.1.7.1. Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння даного модуля – виконання та захист індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо), лабораторних робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо.

4.1.7.2. Контрольна модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання модульної контрольної роботи з даного модуля.

4.1.7.3. Підсумкова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок з даного модуля.

4.1.7.4. Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума підсумкових модульних рейтингових оцінок, отриманих за засвоєння всіх модулів.

4.1.7.5. Екзаменаційна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання екзаменаційних завдань.

4.1.7.6. Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру.

4.1.7.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка визначається як сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної (залікової – у випадку диференційованого заліку) рейтингових оцінок (в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS).

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни, яка викладається протягом декількох семестрів, визначається як середньозважена оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок (у даному випадку – за шостий та сьомий семестри) у балах з наступним її переведенням у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до додатку до диплому фахівця.

^ 4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь

4.2.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента

6 семестр

Модуль №1

Модуль №2

Мах

кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Мах

кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Мах

кількість

балів

Виконання та захист лабораторної роботи №1.1

10

Виконання та захист лабораторної роботи №2.1

10
Виконання та захист лабораторної роботи №1.2

10

Виконання та захист лабораторної роботи №2.2

10
Лекційний матеріал

12

Лекційний матеріал

10


Виконання та захист ДЗ №1

10
Виконання модульної контрольної роботи №1

6

Виконання модульної контрольної роботи №2

6
Заохочувальні заходи

2

Заохочувальні заходи

3
Усього за модулем №1

40

Усього за модулем №2

49

^ Семестровий диференційований залік
11


Усього за 6 семестр
100

7 семестр

Модуль №3


Вид

навчальної роботи

Мах

кількість

балівВиконання та захист лабораторної роботи №3.1

12


Виконання та захист лабораторної роботи №3.2

12

Виконання та захист лабораторної роботи №3.3

12

Виконання та захист лабораторної роботи №3.4

12

Виконання та захист ДЗ №2

15

Лекційний матеріал

8

Виконання модульної контрольної роботи №3

12


Заохочувальні заходи

5


Усього за модулем №3

88
^ Семестровий екзамен
12Усього за 7 семестр
100


4.2.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до табл. 4.2 (перерахунок балів окремого виду роботи проводиться по табл.. 4.6 з врахуванням відповідної максимальної кількості балів цього виду).


Таблиця 4.2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

у балах оцінкам за національною шкалою


Оцінка в балах


Виконання та захист лабораторної роботи (10б)

Виконання та захист лабораторної роботи (12б)

Виконання та захист домашнього завдання №1

Виконання та захист домашнього завдання №2

Виконання модульної контрольної роботи М1,М2

Виконання модульної контрольної роботи М3

Оцінка за національною шкалою

10

11-12

10

14-15

6

11-12

Відмінно

8-9

9-10

8-9

12-13

5

9-10

Добре

6-7

7-8

6-7

9-11

4

7-8

Задовільно

менше 6

менше 7

менше 6

менше 9

менше 4

менше 7

Незадовільно


4.2.3. Якщо студент виконав та захистив лабораторні роботи, домашню роботу з позитивними (за національною шкалою) оцінками у встановлені терміни, то до його поточної модульної рейтингової оцінки додаються по одному додатковому заохочувальному балу за кожен такий вид навчальної роботи: модуль №1 – до 2 балів, модуль №2 – до 3 балів, модуль №3 – до 5 балів.

Ще один бал може бути доданий до підсумкової модульної рейтингової оцінки модуля, якщо студент взяв участь (доповідь, повідомлення) у роботі щорічної студентської або іншої науково-технічної конференції.

4.2.4. Якщо студент виконав та захистив домашнє завдання поза встановлений термін з неповажних причин, то максимальна величина рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент за результатами захисту, дорівнює 8 (оцінці “Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на два бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.2.

4.2.5. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

4.2.6. Якщо студент успішно (з позитивними за національною шкалою оцінками) виконав передбачені в даному модулі всі види навчальної роботи, то він допускається до модульного контролю з цього модуля.

4.2.7. Модульний контроль здійснюється в комісії, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної контрольної роботи тривалістю до двох академічних годин.

4.2.8. Сума поточної та контрольної модульної рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою відповідно до табл. 4.3.

4.2.9. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку (табл. 4.2) та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3).

Увага! Якщо студент виконував навчальну роботу протягом семестру з порушенням встановлених термінів і не отримав (отримав мало) заохочувальних додаткових балів, то наявність у нього навіть позитивних (за національною шкалою) рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи та позитивної контрольної модульної рейтингової оцінки не гарантує, що його підсумкова модульна рейтингова оцінка буде позитивною.

У цьому випадку студент повинен виконати додаткове індивідуальне завдання за узгодженою з викладачем темою і захистити його з позитивною (за національною шкалою) оцінкою (табл. 4.2), яка має бути додана до поточної модульної рейтингової оцінки.Таблиця 4.3


Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою
Модуль №1

Модуль №2

Модуль №3

Оцінка за національною шкалою

36-40

44-49

79-88

Відмінно

30-35

37-43

66-78

Добре

24-29

30-36

53-65

Задовільно

менше 24

менше 30

менше 53

Незадовільно


4.2.10. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці “Контрольна модульна рейтингова оцінка” відомості модульного контролю робиться запис “Не з’явився”, а у колонці “Підсумкова модульна рейтингова оцінка” – “Не атестований”.

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.11. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.

4.2.12. При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює оцінці “Добре” за національною шкалою, тобто зменшується у порівнянні з наведеною в табл. 4.2.

4.2.13. Перескладання позитивної підсумкової модульної рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.14. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4).

4.2.15. Якщо студент має позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку то від допускається до семестрового контролю з дисципліни, який здійснюється в формі семестрового екзамену.

4.2.16. Семестровий екзамен здійснюється в комісії, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом письмової екзаменаційної роботи тривалістю до трьох академічних годин.

4.2.17. Якщо студент під час семестрового екзамену отримав позитивну (за національною шкалою) екзаменаційну рейтингову оцінку (табл. 4.5), то навчальний курс з дисципліни у даному семестрі йому зараховується.

У протилежному випадку він повинен повторно складати семестровий екзамен в установленому порядку.


Таблиця 4.4

Відповідність підсумкових семестрових

модульних рейтингових оцінок у балах

оцінкам за національною шкалою
Таблиця 4.5

Відповідність екзаменаційної

рейтингової оцінки в балах

оцінці за національною шкалою
Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою
Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

79-88

Відмінно
11-12

Відмінно

66-78

Добре
9-10

Добре

53-65

Задовільно
7-8

Задовільно

менше 53

Незадовільно
менше 7

Незадовільно


4.2.18. При повторному складанні семестрового екзамену максимальна величина екзаменаційної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює 10 (оцінці “Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на два бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.5.

4.2.19. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6).

4.2.20. Студент має право не складати семестровий екзамен і отримати підсумкову семестрову рейтингову оцінку без екзамену, якщо він виконав протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів і без перескладань і отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку.

У протилежних випадках він повинен обов’язково складати семестровий екзамен.

Таблиця 4.6

Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS

Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82 – 89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

75 – 81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

67 – 74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

60 – 66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

35 – 59

НезадовільноFX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

1 – 34

F
Незадовільно
(з обов’язковим повторним курсом)


4.2.21. Для оформлення звільнення від складання екзамену студент повинен подати письмову заяву на ім’я декана факультету (табл. 4.7).

4.2.22. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента, який виконав протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів і без перескладань, отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку і вирішив не складати екзамен, дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та мінімальної екзаменаційної рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для “Відмінно” – 11 балів, для “Добре” – 9 балів, для “Задовільно” – 7 балів).

Наприклад, якщо студент має підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку 72 бали, що відповідає оцінці “Добре” за національною шкалою, то до 72 балів викладач повинен додати 9 балів. Тоді підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента буде дорівнювати 81 бал, що відповідає оцінці “Добре” за національною шкалою та оцінці “С” за шкалою ECTS (табл. 4.6).

4.2.23. У випадку відсутності студента на семестровому екзамені, який він повинен обов’язково складати, з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонках “Екзаменаційна рейтингова оцінка” заліково-екзаменаційної відомості робиться запис “Не з’явився”, а у колонці “Підсумкова семестрова рейтингова оцінка” – “Не атестований”.

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до семестрового екзамену і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом семестрового контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

Таблиця 4.7
^

Зразок заяви студента про звільнення від складання семестрового екзамену


Декану ФСУ

Кривоносенко О.П.

студента 401 гр. ФСУ

Кисіль В.І.

ЗАЯВА

У зв’язку з отриманням мною у 7 семестрі 2005-2006 навчального року позитивної підсумкової модульної рейтингової оцінки 72 бали (“Добре” – за національною шкалою) з дисципліни “Електричні апарати” без порушення встановлених термінів прошу Вашого дозволу на звільнення мене від складання семестрового екзамену з даної дисципліни (провідний викладач – доц. Соломаха М.І.) і зарахування мені підсумкової семестрової рейтингової оцінки, що дорівнює 72+9=81 балу, “Добре” – за національною шкалою та “С” – за шкалою ECTS.

Дата (підпис)

Погоджено ________________ М.Соломаха


4.2.24. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в семестрі, в якому передбачений диференційований залік, дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та залікової рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для “Відмінно” – 11 балів, для “Добре” – 9 балів, для “Задовільно” – 7 балів).

4.2.25. Перескладання позитивної підсумкової семестрової рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.26. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.

4.2.27. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.

1   2

Схожі:

Кафедра електротехніки та світлотехніки iconКафедра електротехніки та світлотехніки
Р 01 – 090603 24 затверджую р 01 – 090605 24 Проректор з навчальної роботи
Кафедра електротехніки та світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-1 090605-46, затвердженої 12. 11. 2003 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки та світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090603-45, затвердженої 12. 11. 2003 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки та світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-11, затвердженої 22. 12. 2004р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки та світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-12, затвердженої 22. 12. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки та світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-47, затвердженої 22. 12. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки та світлотехніки iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки І світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Кафедра електротехніки та світлотехніки iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки І світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Кафедра електротехніки та світлотехніки iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки І світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Кафедра електротехніки та світлотехніки iconДоцента кафедри електротехніки І світлотехніки фсу
Економіко-технологічне обґрунтування вибору оптимальної структури авіаційних ремонтних підприємств
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи