Національний авіаційний університет icon

Національний авіаційний університет
Скачати 411.78 Kb.
НазваНаціональний авіаційний університет
Сторінка3/5
Дата29.07.2012
Розмір411.78 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
^

2.2 Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять

2.2.1 Лекційні заняття, їх тематика і обсяг
пор.


Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лекції

СРСР

1

2

3

4

5 семестр

Модуль №1 „Теоретичні основи авіаційної світлотехніки

1.1

Історія виникнення світлової сигналізації. Основні світлові величини та взаємозв’язок між ними.

2

1

1.2

Засоби та методи вимірювання світлотехнічних величин.

2

1

1.3

Джерела світла, що застосовуються у світловій сигналізації.

2

1

1.4

Особливості будови світлосигнальних приладів.

2

1

1.5

Будова ока. Основні поняття фізіологічної оптики.

2

2

1.6

Просторові та світлотехнічні порогові характеристики ока людини. Закон Ріко.

2

2

1.7

Ймовірність спостереження точкових та протяжних об’єктів. Закони візуального спостереження як імовірнісного процесу.

2

2

1.8

Світлотехнічні властивості матеріалів. Основи колориметрії та розрахунків кольору.

2

2

1.9

Модульна контрольна робота № 1

1

1

Усього за модулем №1

17

9

Модуль №2 „Основи світлової сигналізації та авіаційної метеорології

2.1

Атмосфера, її склад і будова. Міжнародна стандартна атмосфера. Значення окремих метеорологічних елементів і явищ для роботи авіації.

2

1

2.2

Видимість, її види та визначення на метеорологічних станціях. Апаратне метеорологічне забезпечення аеродрому.

2

1

2.3

Видимість сигнальних вогнів. Закон Бугера, Алара, Кошмідера.

2

1

2.4

Розрахунок дальності видимості світлосигнальних вогнів. Міжнародна шкала видимості, категорії посадкових мінімумів.

2

1

2.5

Особливості візуального етапу заходу на посадку повітряних апаратів, при різних умовах видимості. Вимоги до спеціальних світлотехнічних систем аеродромів та їх складових. Основні вимоги до світлових сигналів. Норми ІКАО, та основні положення Чикагської конференції міжнародної цивільної авіації (1944 р.)

2

1

2.6

Основні схеми систем посадок та історія їх виникнення. Системи вогнів наближення Кальверта та Алпа-Ата. Системи вогнів низької та високої інтенсивності

2

1

2.7

Інструментальні системи заходу на посадку PAPI, їх точність. Експериментальні аеродромні глісадні системи. Оптичні схеми глісадних вогнів. Глісадні системи на базі оптичних квантових генераторів.

2

1

2.8

Імпульсні світлові маяки та сигнали. Світлотехнічні характеристики імпульсних світлосигнальних вогнів. Методики розрахунків дальності видимості імпульсних вогнів та сигналів.

2

1

2.9

Модульна контрольна робота №2

1

1

Усього за модулем №2

17

19

Усього за 5 семестр

34

18

Усього за навчальною дисципліною

34

18^

2.2.2 Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг
пор.


Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лабор.

заняття

СРСР

1

2

3

4

5 семестр

Модуль №1 „„Світлові величини та засоби їх вимірювання””

1.1

№1. Визначення світлового потоку джерела світла методом інтегрального фотометра.

4

2

1.2

№2. Визначення сили світла джерел світла методом лінійного фотометра.

4

2

1.3

№ 3 Визначення просторового розподілу сіли світла світлосигнального приладу.

4

2

1.4

№4 Дослідження колірних характеристик світлофільтрів.

Частина 1. Обробка результатів лабораторної роботи аналітичним методом.

4

2

Частина 2. Обробка результатів лабораторної роботи графоаналітичним методом

2

1

Усього за модулем №1

18

9

Модуль №2 „Основи світлової сигналізації та авіаційної метеорології

2.1

№5. Дослідження фотоприймачів випромінювання на втомлюваність.

4

2

2.2

№6. Перевірка на "лінійність" системи фотоприймач-електровимірювальний пристрій.

4

2

2.3

№7. Вивчення методу "червоно-синього відношення" визначення колірної температури.

4

2

2.4

№8. Дослідження світлотехнічних характеристик імпульсних джерел світла.

4

2

Усього за модулем №3

16

8

Усього за 5 семестр

34

17

Усього за навчальною дисципліною

34

17^

2.2.3 Індивідуальна робота.


Метою індивідуальних занять є поглиблене вивчення окремих методів контролю світлотехнічних параметрів аеродромних світлосигнальних систем.

Тематика індивідуальних занять:

- Застосування на практиці методів візуальної фотометрії – 2 год.

- Методи та пристрої цифрової фотометрії та колориметрії – 2 год.

- Визначення світлотехнічних параметрів аеродромних світлосигнальних вогнів у польових умовах – 2 год.;

Обсяг індивідуальних занять складає 6 годин
^

2.2.4 Самостійна робота студента і контрольні заходи
Тижня

Зміст самостійної роботи студента

Обсяг СРС

(годин)

Форма

контролю

№ тижня

проведення

контролю

1

2

3

4

5

5 семестр

1

Опрацювання матеріалу лекції №1.1.

1

ПК

1

Основні закони теплового випромінювання.

2

2

Опрацювання матеріалу лекції №1.2.

1

ПК

2

Підготовка до лабораторного заняття №1.1

2

3

Опрацювання матеріалу лекції №1.3.

1

ПК

3

4

Опрацювання матеріалу лекції №1.4.

1

ПК

3

Основні виробники авіаційної світлотехнічної продукції.

1

Підготовка до лабораторного заняття №1.2

2

5

Опрацювання матеріалу лекції №1.5.

1

ПК

5

6

Опрацювання матеріалу лекції №1.6.

1

ПК

6

Підготовка до лабораторного заняття №1.3

2

ПК

7

Опрацювання матеріалу лекції №1.7.

1

ПК

7

8

Опрацювання матеріалу лекції №1.8

1

ПК

5

Підготовка до лабораторного заняття №1.4

3

9

Підготовка до модульної контрольної роботи №1

1

РК

9

Усього за модуль 1

219

Опрацювання матеріалу лекції №2.1

1

ПК

9

10

Опрацювання матеріалу лекції №2.2

1

ПК

10

Метеорологічні явища та елементи погоди що впливають на спостереження світлових сигналів. Хмари, загальні умови виникнення та класифікація хмар. Опади, їх виникнення і класифікація.

1

ПК

10

Підготовка до лабораторного заняття №2.1

2

11

Опрацювання матеріалу лекції №2.3

1

ПК

11

12

Опрацювання матеріалу лекції №2.4

1

ПК

10

Підготовка до лабораторного заняття №2.2

212-16

Виконання курсового проекту

20

КР

16

13

Опрацювання матеріалу лекції №2.5

1

ПК

13

14

Опрацювання матеріалу лекції №2.6

1

ПК

14

Підготовка до лабораторного заняття №2.3.

2

15

Опрацювання матеріалу лекції №2.7.

1

ПК

15

16

Опрацювання матеріалу лекції №2.8.

1

ПК

16

Підготовка до лабораторного заняття №2.4.

2

17

Сигнальні вогні на борту літака. Навігаційні вогні водних шляхів. Судові, автотранспортні та залізничні сигнальні вогні.

2

ПК

17

Підготовка до модульної контрольної роботи №2

1

РК

Усього за модуль 2

40^ Усього за 5 семестр

61Усього за навчальною дисципліною

61

^

2.2.4.1 Курсова робота "Розрахунок дальності видимості та ймовірності спостереження підсистеми аеродромних світлосигнальних вогнів"


Курсова робота (КР) з дисципліни виконується у п’ятому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння всього навчального матеріалу дисципліни в галузі авіаційних світлосигнальних систем.

Виконання КР є важливим етапом у підготовці до виконання дипломного проекту (роботи) майбутнього фахівця з електросвітло сигнального забезпечення польотів.

Конкретна мета КР полягає у виконанні світлотехнічної частини проекту підсистеми аеродромних світлосигнальних вогнів, яка передбачає виконання розрахунку дальності видимості та ймовірності спостереження підсистеми аеродромних світлосигнальних вогнів.

Для успішного виконання КР студент повинен знати особливості спостереженням світлових сигналів пілотом літака у взаємодії з навколишнім середовищем при різних погодних умовах, методи розрахунку світлотехнічних параметрів світлосигнальних вогнів, вимоги нормативних та регламентуючих документів, вміти самостійно розраховувати імовірність спостереження світлових сигналів у залежності від умов спостереження.

Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання КР – до 20 годин самостійної роботи.
1   2   3   4   5

Схожі:

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет головному метрологу

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний авіаційний університет науково-технічна бібліотека покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік київ 2012
Покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік / Національний авіаційний університет, Науково-технічна бібліотека; Укладач...
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Секція Аспекти екобезпеки енергетики, промисловості та сільського господарства
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconПроводять 22-23 березня 2012 року
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки України Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут ”

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Проектування, виробництво, технічне обслуговування та діагностика авіаційної техніки І газотурбінних установок
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет онищенко наталія василівна
Робота виконана в Національному авіаційному університеті Міністерства освіти І науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи