Національний авіаційний університет icon

Національний авіаційний університет
Скачати 433.12 Kb.
НазваНаціональний авіаційний університет
Сторінка1/5
Дата29.07.2012
Розмір433.12 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут електроніки і систем управління

Факультет систем управління

Кафедра електротехніки і світлотехніки


Індекс: Р01-8.090605 - 44


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

__________________ М.Кулик

“_____”______________2006р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

Прикладна оптика”

(за кредитно-модульною системою)


Напрям: 0906 “Електротехніка”

Спеціальність: 6.090600 “Світлотехніка і джерела світла”


Курс – 3 Семестр – 5


Лекції – 51 Диференційований залік – 5 семестр

Практичні заняття – 17

Самостійна робота – 94

Усього – 162


Домашнє завдання (1) – 5 семестр


Київ 2006

Робоча навчальна програма складена на основі робочого навчального плану № РБ-3-605/01 напряму 0906 “Електротехніка” спеціальності 6.090600 “Світлотехніка і джерела світла”, навчальної програми дисципліни “Прикладна оптика”, індекс Н-3-8.090605-44, затвердженої "___"_________2006р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та “Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання”, затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од.


Робочу навчальну програму склав:

доцент кафедри електротехніки

і світлотехніки _____________________________ В. Степура


Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки і світлотехніки, протокол №_____ від “_____”____________2006р.

Завідувач кафедри __________________________________ В.Васильєв


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету систем управління, протокол №_____ від “_____”____________2006р.

Голова НМРК _____________________________ Ю. Безкоровайний


ЗГОДЕН

Декан ФСУ

_______________ О. Кривоносенко

“_____”_____________2006р.


ЗМІСТ

ВСТУП 5

^ 1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 5

1.1 Мета викладання навчальної дисципліни 5

1.2 Завдання вивчення навчальної дисципліни 5

1.3 Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця 5

1.4 Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни 5

1.5 Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів 6

1.5.1 У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 „Фізична оптика” студент повинен: 6

Знати: 6

1.6 Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 7

^ 2 ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 8

2.1 Тематичний план навчальної дисципліни 8

2.2 Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять 9

2.2.1 Лекційні заняття, їх тематика і обсяг 9

2.2.2 Практичні заняття, їх тематика і обсяг 11

2.2.3 Самостійна робота студента і контрольні заходи 12

2.2.3.1 Зміст домашнього завдання 14

^ 3 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 15

3.1 Основна та додаткова література 15

3.2 Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів та ТЗН 15

^ 4 РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 16

4.1 Основні терміни, поняття, означення 16

4.2 Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь 18ВСТУП


Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).
^

1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1 Мета викладання навчальної дисципліни


Основна мета дисципліни “Прикладна оптика” – є надання студентам теоретичних знань та практичних навичок в галузі прикладної оптики, які необхідні для практичної діяльності під час проектування та розробки оптичних і світлотехнічних пристроїв та систем.
^

1.2 Завдання вивчення навчальної дисципліни


Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

  • засвоєння основних понять та залежностей фізичної та геометричної оптики, необхідних для обґрунтування принципу дії оптичних систем;

  • засвоєння теорії основних видів оптичних систем (мікроскопів, телескопічних систем, фотографічних об’єктивів і проекційних систем), деталей та вузлів цих систем;

  • підготовка до вибору принципової схеми оптичної системи та обґрунтуванню вихідних даних для її розрахунку;

  • засвоєння методів габаритного розрахунку оптичних системи;

  • ознайомлення з типовими оптичними й оптико-електронними приладами і системами, що застосовуються у різних галузях науки та техніки.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет головному метрологу

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний авіаційний університет науково-технічна бібліотека покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік київ 2012
Покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік / Національний авіаційний університет, Науково-технічна бібліотека; Укладач...
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Секція Аспекти екобезпеки енергетики, промисловості та сільського господарства
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconПроводять 22-23 березня 2012 року
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки України Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут ”

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Проектування, виробництво, технічне обслуговування та діагностика авіаційної техніки І газотурбінних установок
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет онищенко наталія василівна
Робота виконана в Національному авіаційному університеті Міністерства освіти І науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи