Національний авіаційний університет icon

Національний авіаційний університет
Скачати 491.02 Kb.
НазваНаціональний авіаційний університет
Сторінка1/5
Дата29.07.2012
Розмір491.02 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут електроніки і систем управління

Факультет систем управління

Кафедра електротехніки і світлотехніки


Індекс: Р01-8.090605-35

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

__________________ М.Кулик

“_____”______________2006р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

Фотометричні пристрої”

(за кредитно-модульною системою)


Напрям: 0906 “Електротехніка”

Спеціальність: 6.090600 “Світлотехніка і джерела світла”


Курс – 4 Семестр – 7,8


Лекції – 51 Диференційований залік – 7 семестр

Практичні заняття – 17 Диференційований залік – 8 семестр

Лабораторні заняття – 17

Самостійна робота – 77

Усього – 162


Курсова робота – 8 семестр


Київ 2006

Робоча навчальна програма складена на основі робочого навчального плану № РБ-3-605/06 напряму 0906 “Електротехніка” спеціальності 6.090600 “світлотехніка і джерела світла”, навчальної програми дисципліни “Фотометричні пристрої”, індекс Н-3 - 8.090605-35, затвердженої 05.02.2004, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та “Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання”, затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од.


Робочу навчальну програму склав:

доцент кафедри електротехніки

і світлотехніки _____________________________ В. Степура


Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки і світлотехніки, протокол №_____ від “_____”____________2006р.

Завідувач кафедри __________________________________ В.Васильєв


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету систем управління, протокол №_____ від “_____”____________2006р.

Голова НМРК _____________________________ Ю. Безкоровайний


ЗГОДЕН

Декан ФСУ

_______________ О. Кривоносенко

“_____”_____________2006р.


ЗМІСТ

ВСТУП 5

^ 1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 5

1.1 Мета викладання навчальної дисципліни 5

1.2 Завдання вивчення навчальної дисципліни 5

1.3 Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця 5

1.4 Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни 5

1.5 Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів 6

1.6 Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 8

^ 2 ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 9

2.1 Тематичний план навчальної дисципліни 9

2.2 Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять 11

3 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 18

3.1 Основна та додаткова література 18

3.2 Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів та ТЗН 18

^ 4 РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 19

4.1 Основні терміни, поняття, означення 19

4.2 Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь 21ВСТУП


Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).
^

1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1 Мета викладання навчальної дисципліни


Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій у галузі фотометричних досліджень, світлових вимірювань, формування навичок роботи з фотометричним обладнанням, уміння їх використання для світлотехнічних вимірювань та розрахунків.
^

1.2 Завдання вивчення навчальної дисципліни


Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

  • оволодіння методами розрахунку світлових величин з урахуванням характеру перетворення випромінювання при взаємодії з різними приймачами енергії випромінювання;

  • оволодіння методами визначення технічних характеристик світлотехнічних матеріалів;

  • засвоєння методів та алгоритмів проведення фотометричних та спектрофотометричних досліджень;

  • формування умінь порівнювати теоретичні розрахунки з даними експерименту;

  • засвоєння уявлень і понять колориметрії, методів розрахунку відтворення та застосування кольорів.
^

1.3 Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця


На базі здобутих знань фахівець зможе практично та теоретично розв'язувати задачі пов’язані з проведенням фотометричних досліджень джерел світла, світлотехнічних приладів та матеріалів.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет головному метрологу

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний авіаційний університет науково-технічна бібліотека покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік київ 2012
Покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік / Національний авіаційний університет, Науково-технічна бібліотека; Укладач...
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Секція Аспекти екобезпеки енергетики, промисловості та сільського господарства
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconПроводять 22-23 березня 2012 року
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки України Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут ”

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Проектування, виробництво, технічне обслуговування та діагностика авіаційної техніки І газотурбінних установок
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет онищенко наталія василівна
Робота виконана в Національному авіаційному університеті Міністерства освіти І науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи