Національний авіаційний університет icon

Національний авіаційний університет
Скачати 491.02 Kb.
НазваНаціональний авіаційний університет
Сторінка3/5
Дата29.07.2012
Розмір491.02 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
^

2.2 Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять

2.2.1 Лекційні заняття, їх тематика і обсяг
пор.

Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лекції

СРС

1

2

3

4

7 семестр

^ Модуль №1 „Теоретичні основи фотометричних вимірювань”

1.1

Фотометричні величини і одиниці. Енергетичні фотометричні одиниці.

2

1

1.2

Способи побудови світлових величин. Системи ефективних світлових величин.

2

1

1.3

Фотометричні еталони. Міжнародні еталони сили світла. Державний еталон сили світла.

2

1

1.4

Методи та способи обробки фотометричних даних

2

1

1.5

Математичні співвідношення для світлових величин. Сумування яскравостей та інших світлових величин. Закон квадратів відстаней. Закони косинусів для освітлених поверхонь.

2

1

1.6

Загальний вираз освітленості горизонтальної та вертикальної поверхонь.

2

1

1.7

Розсіяння світла поверхнею. Закон косинусів для поверхонь, що світяться та відбивають світло.

2

1

1.8

Загальний вираз для освітленості та його видозміни. Загальний вираз освітленості похилої поверхні.

2

1

1.9

Модульна контрольна робота №1

1

0,5

Усього за модулем №1

17

8,5

Усього за 7 семестр

17

8,5

8 семестр

^ Модуль №2 „Методи та обладнання фотометричних вимірювань”

2.1

Джерела світла у фотометрії. Типи. Особливості застосування.

2

1

2.2

Приймачі оптичного випромінювання. Їх основні типи та характеристики. Око як учасник світлових вимірювань. Сприйняття оком точок та поверхонь, що світяться. Чутливість до наявності різниці у яскравостях

2

1

2.3

Спектральна чутливість ока, середнє око. Світлова та темнова Адаптація. Особливості порівняння різноколірних яскравостей. Порівняння різноколірних яскравостей за спектром. Відбір спостерігачів для світлових вимірювань. Надійність та стійкість вимірювань за допомогою ока.

2

1

2.4

Способи проміжних вимірювань за кольором. Спосіб мерехтіння. Спосіб Айвса.

2

1

2.5

Основні системи фотометричних пристроїв. Принципи вибору та систем фотометричних пристроїв.

2

1

2.6

Вимірювальна апаратура у фотометрії. Фотометрична куля, фотометрична лава. Лінійний фотометр, гоніофотометр. Вимірювання сили світла та яскравості переносними приладами.

2

1

2.7

Обладнання світловимірювальних лабораторій. Види лабораторій. Підбір приладів. Електровимірювальна частина.

2

1

2.8

Методи та обладнання імпульсної фотометрії

2

1

2,9

Модульна контрольна робота №2

1

0,5

Усього за модулем №2

17

8,5
1

2

3

4

^ Модуль №3 „Колориметричні вимірювання”

3.1

Основи спектральних світлових вимірювань. Способи розкладення випромінювання у спектр. Класифікація спектральних приладів.

2

1

3.2

Оптичні системи спектральних приладів. Загальні вказівки до виконання спектрофотометричних вимірювань. Вимірювання спектральних коефіцієнтів пропускання, відбивання, поглинання.

2

1

3.3

Системи колориметричних величин. колір і його компоненти. Колірний простір.. Основи побудови колориметричних систем. Адитивне змішування кольорів.

2

1

3.4

Практичні колориметричні системи. Перетворення систем. Система RGB. Міжнародна система XYZ. Основна фізіологічна система ЧЗС. Система L, . P. Атласи кольорів. Рівноконтрастні системи.

2

1

3.5

Колірні вимірювання та розрахунки. Розрахунок кольору випромінювання з лінійним спектром. Розрахунок випромінювання з суцільним спектром. Визначення колірної температури випромінювання. Принципи побудови метрики різниці кольорів. Ефекти Бецольда-Брюкке-Ебнея.

2

1

3.6

Адитивне відтворення кольору. Субтрактивне відтворення кольору. Оцінка якості відтворення кольору. Визначення індексу передачі кольору

2

1

3.7

Світлофільтри. Колір у світловій сигналізації. Колір у кінематографії, телебаченні та поліграфії.

2

1

3.8

Основні принципи вимірювання кольору.

2

1

3.9

Модульна контрольна робота №3

1

1

Усього за модулем №3

17

9

Усього за 8 семестр

34

17,5

Усього за навчальною дисципліною

51

26^

2.2.2 Практичні заняття, їх тематика і обсяг
пор.


Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Практичне заняття

СРС

1

2

3

4

7 семестр

^ Модуль №1 „Теоретичні основи фотометричних вимірювань”

1.1

Закони теплового випромінювання.

2

1

1.2

Фотометричні величини і одиниці. Перетворення між фотометричними величинами.

2

1

1.3

Розрахунки світлового потоку та освітленості створюваного точковими тілами, що випромінюють. Закони обернених квадратів. Закони косинусів.

2

1

1.4

Задачі на оптимізацію освітлювальної установки.

2

1

1.5

Обробка результатів фотометричних вимірювань.

2

1

1.6

Розрахунки освітленості горизонтальної поверхні.

2

1

1.7

Розрахунки освітленості горизонтальної поверхні.

2

1

1.8

Розрахунки освітленості горизонтальної поверхні.

2

1

1.9

Розрахунки інтегральної чутливості фотоприймачів.

1

0,5

Усього за модулем №1

17

8,5

Усього за 7 семестр

17

8,5

Усього за навчальною дисципліною

17

8,5^

2.2.3 Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг
пор.


Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лабор.

заняття

СРС

1

2

3

4

8 семестр

^ Модуль №2 „Методи та обладнання фотометричних вимірювань”

1.1

№1. Оцінка якості покриття поверхні фотометричної кулі.

2

1

1.2

№2. Вивчення методів визначення колірної температури.

2

1

1.3

№ 3 Визначення сили світла джерел світла методом постійної освітленості (E = constant).

2

1

1.4

№4 Визначення сили світла джерел світла методом постійної відстані фотометрування. (L = constant).

2

1

Усього за модулем №2

8

4

Модуль №3 „Колориметричні вимірювання”

2.1

№5. Дослідження світлотехнічних характеристик імпульсних джерел світла.

2

1

2.2

№6. Визначення відхилення від нейтральності коефіцієнта пропускання нейтральних світлофільтрів

2

1

2.3

№7. Вивчення методів градуювання спектрального приладу.

2

1

2.4

№8. Вивчення методів перевірки придатності фотоелементів, що застосовуються у фотометричних установках:

Частина 1. Дослідження лінійності системи фотоприймач-електровимірювальний прилад.

2

1

Частина 2. Дослідження втомлюваності фотоприймачів.

1

0,5

Усього за модулем №3

9

4,5

Усього за 8 семестр

17

8,5

Усього за навчальною дисципліною

17

8,5^

2.2.4 Самостійна робота студента і контрольні заходи
Тижня

Зміст самостійної роботи студента

Обсяг СРС

(годин)

Форма

контролю

№ тижня

проведення

контролю

1

2

3

4

5

7 семестр

Модуль 1

1-2

Опрацювання матеріалу лекції №1.1.

1

ПК

2

Опрацювання матеріалу практичного заняття №1.1.

1

ПК

3

3-4

Опрацювання матеріалу лекції №1.2.

1

ПК

5

Опрацювання матеріалу практичного заняття №1.2.

1

ПК

5

5-6

Опрацювання матеріалу лекції №1.3.

1

ПК

7

Опрацювання матеріалу практичного заняття №1.3.

1

ПК

7

7-8

Опрацювання матеріалу лекції №1.4.

1

ПК

9

Опрацювання матеріалу практичного заняття №1.4.

1

ПК

9

9-10

Опрацювання матеріалу лекції №1.5.

1

ПК

11

Опрацювання матеріалу практичного заняття №1.5.

1

ПК

11

11-12

Опрацювання матеріалу лекції №1.6.

1

ПК

13

Опрацювання матеріалу практичного заняття №1.6.

1

ПК

13

13-14

Опрацювання матеріалу лекції №1.7

1

ПК

15

Загальний вираз освітленості вертикальної поверхні.

1

ПК

15

Опрацювання матеріалу практичного заняття №1.7.

1

ПК

15

15-16

Опрацювання матеріалу лекції №1.8

1

ПК

17

Опрацювання матеріалу практичного заняття №1.8.

1

ПК

17

17

Підготовка до модульної контрольної роботи №1

1

МКР

17

Усього за модуль 1

17^ Усього за 7 семестр

17
Тижня

Зміст самостійної роботи студента

Обсяг СРС

(годин)

Форма

контролю

№ тижня

проведення

контролю

1

2

3

4

5

8 семестр

Модуль 2

1

Опрацювання матеріалу лекції №2.1

2

ПК

2

2

Опрацювання матеріалу лекції №2.2

1

ПК

3

Підготовка до лабораторного заняття №2.1.

1

ПК

2

3

Опрацювання матеріалу лекції №2.3

1

ПК

4

4

Опрацювання матеріалу лекції №2.4

2

ПК

5

Підготовка до лабораторного заняття №2.2.

2

ПК

4

5

Опрацювання матеріалу лекції №2.5

2

ПК

6

6

Опрацювання матеріалу лекції №2.6

1

ПК

7

Підготовка до лабораторного заняття №2.3.

2

ПК

6

7

Опрацювання матеріалу лекції №2.7

1

ПК

8

8

Опрацювання матеріалу лекції №2.8

1

ПК

9

Підготовка до лабораторного заняття №2.4.

1

ПК

8

9

Підготовка до модульної контрольної роботи №2.

1

МРК

9

Усього за модуль 2

17Модуль 3

10

Опрацювання матеріалу лекції №3.1

1

ПК

11

Підготовка до лабораторного заняття №3.1

1

ПК

10

11

Опрацювання матеріалу лекції №3.2

1

ПК

12

12

Опрацювання матеріалу лекції №3.3.

1

ПК

13

Підготовка до лабораторного заняття №3.2.

1

ПК

12

12-15

Виконання курсової роботи

34

КР

15

13

Опрацювання матеріалу лекції №3.4.

1

ПК

14

14

Опрацювання матеріалу лекції № 3.5.

1

ПК

15

Підготовка до лабораторного заняття №3.3.

1
14

15

Опрацювання матеріалу лекції № 3.6.

1

ПК

16

16

Опрацювання матеріалу лекції № 3.7.

1

ПК

17

Підготовка до лабораторного заняття №3.4.

1

ПК

16

17

Опрацювання матеріалу лекції № 3.8.

1

ПК

17

18

Підготовка до модульної контрольної роботи №3

1

МКР

17

Усього за модуль 3

38^ Усього за 8 семестр

55Усього за навчальною дисципліною

77


^

2.2.4.1 Курсова робота "Колориметричне дослідження світлофільтра"


Курсова робота (КР) з дисципліни виконується у восьмому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни в галузі колориметрії.

Виконання КР є важливим етапом у підготовці до виконання дипломного проекту (роботи) майбутнього фахівця-світлотехніка.

Конкретна мета КР полягає у виконанні розрахунків координат кольору випромінювання від джерел світла типів А, В, С, що пройшло крізь конкретний світлофільтр, побудови локусу з координатами кольоровості та визначення зміни параметрів кольору у залежності від зміни колірної температури джерела світла.

Для успішного виконання КР студент повинен знати методи розрахунку координат кольору, колірного тону і чистоту кольору (насиченості), інтегрального коефіцієнта пропускання кольорових світлофільтрів, вміти обробляти отримані експериментально дані спектральних коефіцієнтів пропускання (відбивання) світлофільтрів, дані відносного розподілу енергії у спектрі джерел різних типів з метою розрахунку координат кольору випромінювання, що пройшло (відбилося) через (від) світлофільтр(а). Застосовувати у колірних розрахунках локус кольорів монохроматичних випромінювань на діаграмі колірності XYZ МКО.

Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання КР – до 34 години самостійної роботи.


1   2   3   4   5

Схожі:

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет головному метрологу

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний авіаційний університет науково-технічна бібліотека покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік київ 2012
Покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік / Національний авіаційний університет, Науково-технічна бібліотека; Укладач...
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Секція Аспекти екобезпеки енергетики, промисловості та сільського господарства
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconПроводять 22-23 березня 2012 року
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки України Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут ”

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Проектування, виробництво, технічне обслуговування та діагностика авіаційної техніки І газотурбінних установок
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет онищенко наталія василівна
Робота виконана в Національному авіаційному університеті Міністерства освіти І науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи