Список науково-методичних праць icon

Список науково-методичних праць
Скачати 499.63 Kb.
НазваСписок науково-методичних праць
Сторінка3/3
Дата29.07.2012
Розмір499.63 Kb.
ТипДокументи
1   2   3


123

Examples and Problems of the Electrical Engineering Using the PC: Training book

NAU, 2001


160

Kravchuk O.Y.


124

Спосіб ультразвукового контролю хімічного складу навколишнього середовища та пристрій для його реалізації

Патент України, № 33870А, 2001
Соченко П.С., Зубченко О.М.

125

Пристрій для моделювання імовір-носного графа

Патент України № 34114А, 2001126

Пристрій для моделювання імовірності відмов технічної системи

Патент України № 34309А, 2001127

Пристрій для моделювання оцінки надійності програмних засобів

Патент України № 36399А, 2001128

Вимірювач потужності, повного, активного та реактивного опорів

Патент України № 36685А, 2001
Соченко П.С., Пазюк О.В.


129

Пристрій для ультразвукового контролю хімічного складу навколишнього середовища

Патент України № 37159А, 2001
Соченко П.С., Пазюк О.В.

130

ПЭВМ и основы программирования: Учебно-методическое пособие

КМУГА, 2001

316

Бунчук О.О.

131

Економіко-технологічне обґрунтування вибору оптимальної структури авіаційних підприємств

Матеріали ІІІ МНТК «Авіа-2001», 2001


4

Соченко П.С.

132

Алгоритмы оценки точностных характеристик автоматического взлёта и посадки на участках стабилизации

Збірник. наукових праць „Проблеми підвищення ефективності інфраструк-тури” . - К.: НАУ, 2002, вип. 8. - с. 73 - 77


5
133

Розробка інтегрованої системи комп'ютерного моніторингу систем автоматичної посадки літаків на етапі експлуатаціїВісник НАУ. -2002. - № 1. - с. 107 - 113.


7

Масловський Б.Г.

134

Методика розрахунків визначальних параметрів непрямого виміру для систем діагностування технічного стану систем посадки літаків

Вісник НАУ. - 2002. - № 3. - с. 104 - 113.


10

Масловський Б.Г.

135

Прогнозування точнісних характеристик систем автоматичної посадки літаків

Вісник НАУ. - 2002. - № 4. - с. 88 - 95.


8

Масловський Б.Г.

136

Алгоритмічні аспекти обробки інформації в системах оцінки технічного стану складних систем

Електроніка і зв'язок . - 2002. - № 7. - с. 27 - 32.


6

Масловський Б.Г.

137

Інформаційна технологія моніто-рингу технічного стану систем посадки літаків у процесі експлуатації

Системні дослідження та інформаційні технології. - №4, 2002, с. 37 - 43


7

Масловський Б.Г.

138

Вимірювач потужності, повного, активного та реактивного опорів, ємності, індуктивності та частоти

Патент України № 48459А, 2002.

Соченко П.С. Пазюк О.В.

139

Спосіб резервного підключення джерел інформації та пристрій для його здійснення

Патент України № 48549А, 2002.
Соченко П.С., Пазюк О.В.

141

Пристрій для ультразвукового контролю хімічного складу середовища

Патент України № 48460А, 2002
Соченко П.С., Зубченко О.М.

142

Пристрій вводу даних у комп'ютерний томограф

Патент України № 50269А, 2002
Скрипець А.В., Соченко П.С., Цвігун Г.В.

143

Electronics, Microcircuitry and Microprocessors Equipment. Laboratory Works 1-19

NAU, 2002


64

Sochenko P.S., Churina A.I.

144

Проблеми комп’ютеризації технологічних процесів

Матеріали ІV МНТК «Авіа-2002», 2002.

4

Соченко П.С.

145

Компьютерный мониторинг состояния систем управления посадкой самолетов

Матеріали ІV МНТК «Авіа-2002», 2002


4

Масловский Б.Г.

146

Методи оцінки надійності програмного забезпечення відмовостійких систем авіоніки

Вісник НАУ. - 2003. - № 1,

с. 68 – 71


4

Мірошниченко О.Г.,

Бунчук О.О.


147

Теоретичні основи електротехніки. Віртуальна лабораторія: Лаборатор-ний практикум

НАУ, 2003


108

Бунчук О.О.

148

Microprocessors: Training book

NAU, 2003

96

Sochenko P.S., Kravchuk O.Y.

149

Лінійні і нелінійні електричні кола: Конспект лекцій

НАУ, 2003.


168

Шахов В.П.,

Бунчук О.О.

150

Перехідні процеси в лінійних електричних колах: Конспект лекцій

НАУ, 2003

132

Шахов В.П.,

Бунчук О.О.

151

Лінійні електричні кола постійного та змінного струму: Конспект лекцій

НАУ, 2003

156

Шахов В.П.,

Бунчук О.О.


152

Спосіб підвищення достовірності інформації та пристрій для його здійснення

Патент України № 55771А, 2003
Скрипець А.В., Соченко П.С.

153

Пристрій стабілізації напруги з високим коефіцієнтом корисної дії

Патент України № 55997А, 2003
Соченко П.С., Пазюк О.В.

153

Пристрій вимірювання швидкості зльоту літака

Патент України № 55998А, 2003
Соченко П.С., Синєглазов В.М.

154

Пристрій для моделювання оцінки надійності програмного забезпечення

Патент України № 59960А, 2003
Бунчук О.О., Мірошниченко О.Г.

155

Вітроенергетична установка

Патент України № 59964А, 2003
Соченко П.С., Сидоренко К.М., Пазюк О.В.


156

Пристрій вимірювання активного, реактивного, повного опорів, активної, реактивної та повної потужностей в електротехнічних системах

Патент України № 60856А, 2003
Соченко П.С., Сидоренко К.М., Пазюк О.В.

157

Оптимізація структури інформацій-них керуючих систем

Матеріали V МНТК «Авіа-2003», Т.2, Секція 23. -2003

4

Соченко П.С.


158

Алгоритмы оценки соответствия точностных характеристик системы автоматического приземления заданным требованиям

Електроніка та системи управління. - К.: НАУ, 2004. - № 2. - с. 59 - 67.


9
159

Analysis and Synthesis of the Discrete –Time Systems: Training book

NAU, 2004

160

Sineglazov V.M., Sochenko P.S.


160

Пристрій ультразвукового контролю зміни концентрацій домішок в газових та рідинних середовищах

Патент України № 63422А, 2004
Казак В.М., Соченко П.С., Пазюк О.В.


161

Пристрій важення рідинних та сипучих речовин

Патент України № 65290А, 2004
Соченко П.С., Пазюк О.В.,

Зубченко О.М.

162

Пристрій для моделювання оцінки надійності програмного забезпечення

Патент України № 65289А, 2004
Бунчук О.О.


163

Пристрій підвищення ефективності використання енергії вітру

Патент України UA № 3391, 2004
Кравець І.А., Соченко П.С., Пазюк О.В.


164

Зеленков А.А. Алгоритмы компьютерного мониторингу бортовых отказоустойчивых вычислительных систем

Електроніка та системи управління. - К.: НАУ, 2005. - № 1. - с. 46 - 53.
8

165

Principles and Application of the Electrical Engineering: Training book

NAU, 2005

232

Kravchuk O.Y.


166

Вітроенергетична установка для підвищення коефіцієнта використання енергії

Патент України UA № 10309, 2005
Синєглазов В.М.,

Соченко П.С., Сидоренко К.М.

167

Пристрій дистанційного контролю використання електроенергії

Патент України UA № 10391, 2005
Соченко П.С., Сидоренко К.М.


168

Узагальнений метод напруг для розрахунку реакцій динамічних систем

Електроніка та системи управління. - К.: НАУ, 2006. - № 4 (10), с.84 - 92


9

Голік А.П.


169

Аналіз та математичне моделювання динамічних систем на базі некласичних операційних числень


НАН України, 2006


184

Васильєв В.В., Сімак Л.О., Воронова О.С.


170

Теоретичні основи електротехніки. Кредитно-модульна система: Посібник

НАУ, 2006


136

Бунчук О.О.,

Голік А.П.

171

Introduction to Information Theory: Training book

NAU, 2006

100

Sineglazov V.M., Sochenko P.S.


172

Пристрій підвищення ефективності використання енергії вітру

Патент України UA № 18476, 2006
Синєглазов В.М.,

Соченко П.С.,

Голік А.П.


173

Пристрій дистанційної діагностики технічного стану складних електричних систем

Патент України UA № 18478, 2006
Синєглазов В.М.,

Соченко П.С.,

Голік А.П.


174

Пристрій підвищення ефективності використання енергії вітру в електрокарах

Патент України UA №18477, 2006
Синєглазов В.М.,

Соченко П.С.,

Голік А.П.

175

Ефективність вітроенергетики

Електроніка та системи управління. К.: НАУ, 2006. - № 1 ( 7 ), с. 26 - 31.


6

Соченко П.С.

176

Electronics: Manual

NAU, 2007

84

Sochenko P.S., Kravchuk O.Y.


177

Оценка надежности бортовых отказоустойчивых вычислительных систем по результатам испытаний

Електроніка та системи управління. К.: НАУ, 2007. - № 1 (11), с. 131 - 136


6

Голик А.П.


178

Ефективність сумісного використання енергії малопотужних вітрів та сонячного випромінювання

Електроніка та системи управління. К.: НАУ, 2007. - № 1 (11), с.152 - 155


4

Синєглазов В.М.,

Соченко П.С.


179

Свободный от распределения критерий оценки вероятности безотказной работы

Електроніка та системи управління. К.: НАУ, 2007. - № 2 (12), с.113 - 120


8

Голик А.П.


180

Байесовская оценка надежности бортовых отказоустойчивых систем на основе распределения Пуассона

Електроніка та системи управління. К.: НАУ, 2007. - № 3 (13), с. 141 - 145


5

Голик А.П.


181

Освітлювальна установка

Патент України UA № 22265, 2007
Синєглазов В.М.,

Соченко П.С.,

Голік А.П.


182

Система пожежно-охоронної сиг-налізації

Патент України UA № 22263, 2007
Синєглазов В.М.,

Соченко П.С.,

Голік А.П.


183

Вітроенергетична установка

Патент України UA № 22264, 2007
Синєглазов В.М.,

Соченко П.С.,

Голік А.П.184

Ефективність сумісного викорис-тання енергії малопотужних вітрів та сонячного випромінювання

ІІ МНТК “ Моделирование в электротехнике, электро-нике и светотехнике МЭЭС’07”, Київ, 18 – 20 вересня 2007


4

Синєглазов В.М.,

Соченко П.С.185

Методология оценки надежности бортовых отказоустойчивых систем управления

ІІ МНТК “ Моделирование в электротехнике, электро-нике и светотехнике МЭЭС’07”, Київ, 18 – 20 вересня 2007


4

Голик А.П.


186

Количественная оценка объемов испытаний отказоустойчивых систем управления

Електроніка та системи управління . – К.: НАУ, 2007. - №4(14), с. 5 - 11


7

Голик А.П.

187

Пристрій концентрації енергії слабких вітрів

Патент України № 31719, 2008
Синєглазов В.М., Соченко П.С.

188

Газовий лічильник

Патент України № 31720
Синєглазов В.М.,

Соченко П.С.

189

Міні-гідроелектростанція

Патент України № 31721
Синєглазов В.М.,

Соченко П.С.


190

Оценка надежности бортовых отказоустойчивых систем управления на этапах эксплуата-ционного контроля

Електроніка та системи управління. – К. : НАУ, 2008. - №3, с.115 - 122


8

Голик А.П.


191

Алгоритм оценки надежности бортовых систем управления на этапах испытаний при неполной априорной информации

Електроніка та системи управління. – К. : НАУ, 2008. - №3, 99 - 104


6

Голик А.П.


192

Оценка надежности бортовой авионики на основе диффузионного DN-распределения

ІІ МНТК «Теорія та методи обробки сигналів», 20-23 травня 2008р., Тези доповідей, Київ, с. 46-49.


4

Голик А.П.


193

Оценка точности процессов стабилизации при автоматическом пробеге и разбеге

Електроніка та системи управління. – К. : НАУ, 2009. - №1(19), с.155-163


9

Голик А.П.


194

Оценка надежности бортовой авионики на основе диффузионного DN-распределения

Електроніка та системи управління. – К. : НАУ, 2009. - №2(20)
Голик А.П.195

Пристрій виявлення та локалізації відмов резервованої технічної системи

Позитивне рішення

№ 200905678
Голик А.П.


196

Спосіб оперативного управління комбінованою системою використання енергії малопотужних вітрів та сонячного випромінювання.

Патент України № 45474, 2009
Синєглазов В.М.,

Соченко П.С.


197

Протягова вітроенергетична установка

Патент України №46449, 2009
Синєглазов В.М.,

Соченко П.С. Захарчевська І.К.,

Сидоренко К.М., Голік А.П.


198

Пристрій вимірювання швидкості та визначення напрямку вітру та відстані

Патент України № 44823, 2009
Синєглазов В.М.,

Соченко П.С.


299

Ефективність сумісного викорис-тання енергії малопотужних вітрів та сонячного випромінювання

ІХ МНТК «Авіа-2009», 21-23 вересня, Київ, Тези докладів, том ІІ, с.10.1-10.6. 2009


6

Синєглазов В.М.,

Соченко П.С.


200

Проблемы оценки надежности программного обеспечения отказо-устойчивых систем авионики

ІХ МНТК «Авіа-2009», 21-23 вересня, Київ, Тези доповідей, том ІІ, с.10.54 – 10.57, 2009


4

Голик А.П.


201

Бортовые системы автоматического управления. Оценка точности по результатам испытаний

НАУ, 2009


264

Синеглазов В.М.
1   2   3

Схожі:

Список науково-методичних праць iconСписок методичних та науково-методичних праць Стасевич Марини Валентинівни
М. В. Стасевич. До питання про Болонську декларацію // Семінар педагогічної майстерності. Донецьк, 29. 09. 2004-15. 12. 2005
Список науково-методичних праць iconСписок наукових та науково-методичних праць ст викладача кафедри економічної теорії та підприємництва Аксьонової Т. К

Список науково-методичних праць iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Бажана форма списку наукових та навчально-методичних праць, складається в хронологічному порядку]
Список науково-методичних праць iconСписок науково-дослідних праць Козлова Є. В. Список науково-дослідних праць в галузі авіації І космонавтики
А. с. 1163683 СССР. Газотурбинный двигатель / Е. В. Козлов и др. – 3720191; заявл. 04. 04. 84; опубл. 22. 02. 85
Список науково-методичних праць iconСписок основних науково-методологічних та навчально-методичних праць д філос н., професора В. Ф. Капіци
Философско-методологические основания культурно-информационной общественной системы
Список науково-методичних праць iconФорма 11 список наукових та навчально-методичних праць
Матеріали науково-практичної конфе-ренції аспірантів та студентів “Сучасні проблеми екології”, Житомир, 2004. – С. 26-28
Список науково-методичних праць iconСписок наукових та науково-методичних праць ст викладача Покалюк І. О. кафедри економічної теорії та підприємництва
Тези „Роль інвестицій в розвитку економіки та формування інвестиційного клімату України”
Список науково-методичних праць iconСписок наукових та навчально-методичних праць Кравченко Наталії Василівни
Вільна економічна зона – як форма регіонального розвитку. Тези міжнародної науково – практичної конференція. Чернівці: чду. – Ч 1994....
Список науково-методичних праць iconСписок наукових та навчально-методичних праць баранової Світлани Володимирівни
Зб наукових праць “Функциональные и се­мантические аспекты типичных и нетипичных текстов”. Деп в Днтб україни 25. 04. 95, №936- ук...
Список науково-методичних праць iconСписок наукових та навчально-методичних праць Зайцевої Тетяни Василівни
Використання сучасної iнфор­мацiйної технологiї в навчальному процесi: Матерi­али мiжвузiвської науково-прак­тичної конференцiї (29-30...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи