Методичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с icon

Методичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с
Скачати 52.94 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с
Дата18.10.2012
Розмір52.94 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет


РАДІОЛОКАЦІЙНІ СИСТЕМИ АЕРОПОРТІВМетодичні вказівки

до виконання розрахункової частини курсового проекту для студентів спеціальності 8.090702 «Радіоелектронні пристрої, системи і комплекси» спеціалізації 8.090702.02 «Технічне обслуговування радіонавігаційних і радіолокаційних систем аеропортів»


Київ 2007

ББК 0571.5 я 7

УДК 656.71.05:621.396.926 (076.5)

Р154


Укладачі Л.Т. Перевезенцев, А.А.Семенов

Рецензент С.М. Скворцов


Затверджено на засіданні науково-методичної редакційної ради Інституту електроніки і систем керування НАУ 15 травня 2006 року.


Р
Р154
адіолокаційні системи аеропортів:
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних ЕОМ /Укладачі Л.Т. Перевезенцев, А.А.Семенов. – К.: НАУ, 2007. – 30 с.


Викладені методичні рекомендації до виконання розрахункової частини курсового проекту із застосуванням персональних ЕОМ з дисципліни «Радіолокаційні системи аеропортів».

Розраховані на студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 8.090702 «Радіоелектронні пристрої, системи і комплекси» спеціалізації 8.090702.02 «Технічне обслуговування радіонавігаційних і радіолокаційних систем аеропортів».


МІНІСТЕРСТВО Освіти І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет


^

РАДІОЛОКАЦІЙНІ СИСТЕМИ АЕРОПОРТІВМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 8.090702 «Радіоелектронні пристрої, системи і комплекси» з настроювання та регулювання аеродромного радіолокатора ДРЛ-7СМ


Київ 2005ББК О571.55-52р

УДК 656.71.05:621.396.926(076.5)

Р 154

Укладачі: Л.Т.Перевезенцев, А.А.Семенов

Рецензент С.М.Скворцов

Затверджено на засіданні науково-методично-редакційної ради Інституту електроніки і систем управління НАУ 15 лютого 2005 року.

Р
Р154
адіолокаційні системи аеропортів
: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт /Уклад.: Л.Т.Перевезенцев, А.А.Семенов. – К.: НАУ, 2005. – 28 с.


Викладена технологія настроювання, регулювання і вимірювання основних параметрів диспетчерського аеродромного радіолокатора ДРЛ-7СМ. Розроблені на підставі регламенту технічного обслуговування й інструкції з експлуатації радіолокатора ДРЛ-7CM [1, 2].

Розраховані на студентів денного і заочного навчання спеціальності 8.090702 “Радіоелектронні пристрої, системи і комплекси” спеціалізації 8.090702.02 “Технічне обслуговування радіонавігаційних і радіолокаційних систем”.


Министерство Транспорта Украины


Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины “Украэрорух”


Л.Т. Перевезенцев, А.А. Семёноввторичные Моноимпульсные радиолокационные системы


Учебное пособие


Киев 2004

ББК 0570.55 52р.

УДК 629.735.05:621.396.926(076.5)

П27


Перевезенцев Л.Т., Семёнов А.А.

П27 Вторичные моноимпульсные радиолокационные системы:

Учебн. пособие .– К.: Украэрорух, 2004. – 133 с.


Рассмотрены традиционные системы вторичной радиолокации, принцип действия которых основан на обработке пакета ответных сигналов, анализируются их достоинства и недостатки, возможные пути построения моноимпульсных систем. Приводятся структурные и функциональные схемы вторичных моноимпульсных радиолокаторов, особенности технической реализации их антенных устройств, передатчиков, приёмников, ампли­тудных и фазовых угловых дискриминаторов.

Рассчитано на инженерно-технических специалистов Украэроруха, эксплуатирующих радиолокационную аппа­ратуру в аэропортах гражданской авиации, слушателей Центра повышения квалификации, а также студентов вузов радиотехнического профиля.


Ил. 53, табл.10, библиогр. назв. 11

^ МІНІСТЕРСТВО освіти І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет


Л.Т. ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ, А.А. СЕМЕНОВ


МОНОіМПУЛЬСНі ВТОРинНІ

РАДІОЛОКАЦІЙНІ СТАНЦІЇ


Навчальний посібник


Київ 2005

УДК 621.396.967:656.71 (075.8)

ББК О570.55 52р

П27


Рецензенти: кафедра радіотехніки Державного університету інфoрмаційних та комунікаційних технологій (завідувач кафедри д-р техн. наук, професор М.А.Виноградов); головний інженер проекту Украероруху, канд. техн. наук, доцент Г.М.Лазарєв


Затверджено на засіданні науково-методично-редакційної ради інституту електроніки та систем управління НАУ 9 червня 2003 року


^ Перевезенцев Л.Т., Семенов А.А.

П27 Моноімпульсні вторинні радіолокаційні станції: Навч.посібн.

–К.: НАУ, 2005.-124 с.


Розглянуто недоліки традиційних систем вторинної радіолокації, принцип дії яких заснований на пакетній обробці сигналів відповіді бортових приймачів-передавачів. Обговорюються можливі принципи побудови моноімпульсних систем. Наводяться структурні і функціональні схеми моноімпульсних вторинних радіолокаторів, особливості технічної реалізації їхніх антенних пристроїв, передавачів, приймачів, амплітудних і фазових кутових дискримінаторів.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів радіотехнічного профілю. Може бути використано спеціалістами, які експлуатують радіолокаційну апаратуру в аеропортах цивільної авіації.


©Л.Т.Перевезенцев, А.А.Семенов, 2005


Схожі:

Методичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с
«Радіоелектронні пристрої, системи І комплекси» спеціалізації 090702. 02 «Технічне обслуговування радіонавігаційних І радіолокаційних...
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с
«Радіоелектронні пристрої, системи і комплекси» спеціалізації 090702. 02 «Технічне обслуговування радіонавігаційних і радіолокаційних...
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с iconМетодичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту для студентів спеціальності 000008
Методичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту для студентів спеціальності 000008 “Енергетичний менеджмент”денної...
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової частини дипломних робіт на тему "Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства"
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини дипломних робіт на тему "Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства"...
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с iconМетодичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Організація планування та управління підприємством»...
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту на тему „розрахунок замкнутої електричної мережі
Методичні вказівки до виконання курсового проекту на тему „Розрахунок замкнутої електричної мережі” з курсу „Електричні системи та...
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Об'ємні гідро- і пневмомашини та передачі" для студентів напряму 0902 "Інженерна механіка"
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Об'ємні гідро- і пневмомашини та передачі”для студентів напряму 0902...
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Опалення" (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання із спец. 092108...
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини дипломних робіт на тему "Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства"...
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с iconМетодичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектів для студентiв спецiальностi
Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектів / Укладачі: В. Г. Євтухов, О. У. Захаркін, А. В. Євтухов.– Суми:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи