Методичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с icon

Методичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с
Скачати 108.75 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с
Дата18.10.2012
Розмір108.75 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет


РАДІОЛОКАЦІЙНІ СИСТЕМИ АЕРОПОРТІВМетодичні вказівки

до виконання розрахункової частини курсового проекту для студентів спеціальності 8.090702 «Радіоелектронні пристрої, системи і комплекси» спеціалізації 8.090702.02 «Технічне обслуговування радіонавігаційних і радіолокаційних систем аеропортів»


Київ 2007

ББК 0571.5 я 7

УДК 656.71.05:621.396.926 (076.5)

Р154


Укладачі Л.Т. Перевезенцев, А.А.Семенов

Рецензент С.М. Скворцов


Затверджено на засіданні науково-методичної редакційної ради Інституту електроніки і систем керування НАУ 15 травня 2006 року.


Р
Р154
адіолокаційні системи аеропортів:
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних ЕОМ /Укладачі Л.Т. Перевезенцев, А.А.Семенов. – К.: НАУ, 2007. – 30 с.


Викладені методичні рекомендації до виконання розрахункової частини курсового проекту із застосуванням персональних ЕОМ з дисципліни «Радіолокаційні системи аеропортів».

Розраховані на студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 8.090702 «Радіоелектронні пристрої, системи і комплекси» спеціалізації 8.090702.02 «Технічне обслуговування радіонавігаційних і радіолокаційних систем аеропортів».


МІНІСТЕРСТВО Освіти І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет


^

РАДІОЛОКАЦІЙНІ СИСТЕМИ АЕРОПОРТІВМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 8.090702 «Радіоелектронні пристрої, системи і комплекси» з настроювання та регулювання аеродромного радіолокатора ДРЛ-7СМ


Київ 2005ББК О571.55-52р

УДК 656.71.05:621.396.926(076.5)

Р 154

Укладачі: Л.Т.Перевезенцев, А.А.Семенов

Рецензент С.М.Скворцов

Затверджено на засіданні науково-методично-редакційної ради Інституту електроніки і систем управління НАУ 15 лютого 2005 року.

Р
Р154
адіолокаційні системи аеропортів
: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт /Уклад.: Л.Т.Перевезенцев, А.А.Семенов. – К.: НАУ, 2005. – 28 с.


Викладена технологія настроювання, регулювання і вимірювання основних параметрів диспетчерського аеродромного радіолокатора ДРЛ-7СМ. Розроблені на підставі регламенту технічного обслуговування й інструкції з експлуатації радіолокатора ДРЛ-7CM [1, 2].

Розраховані на студентів денного і заочного навчання спеціальності 8.090702 “Радіоелектронні пристрої, системи і комплекси” спеціалізації 8.090702.02 “Технічне обслуговування радіонавігаційних і радіолокаційних систем”.


МІНІСТЕРСТВО Освіти І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет


А.А. Семенов


Експлуатація

технічних засобів

служби авіаційної безпеки


(Конспект лекцій)


Київ 2006

УДК 656.71.06:629.7.08(075.8)
^

ББК О513н6


С 302
Семенов А.А.

С 302 Експлуатація технічних засобів служби авіаційної безпеки: Конспект лекцій. –К.: НАУ, 2006. – 100 с.


У коспекті обговорені проблеми убезпечення цивільної авіації. Розглянуто національну програму авіаційної безпеки та вимоги до облаштування аеропортових пунктів догляду пасажирів та багажу. Обговорені заходи з охорони праці, радіаційної безпеки, попередження аварій і пожеж експлуатації технічних засобів САБ та питання технічної експлуатації стаціонарних металодетекторів, рентгенівських інтроскопів тощо.

Коспект розрахований на студентів спеціальності 7.090702 «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси» спеціалізації 7.090702.04 «Доглядові та охоронні системи».


Министерство Транспорта Украины


Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины “Украэрорух”


Л.Т. Перевезенцев, А.А. Семёноввторичные Моноимпульсные радиолокационные системы


Учебное пособие


Киев 2004

ББК 0570.55 52р.

УДК 629.735.05:621.396.926(076.5)

П27


Перевезенцев Л.Т., Семёнов А.А.

П27 Вторичные моноимпульсные радиолокационные системы:

Учебн. пособие .– К.: Украэрорух, 2004. – 133 с.


Рассмотрены традиционные системы вторичной радиолокации, принцип действия которых основан на обработке пакета ответных сигналов, анализируются их достоинства и недостатки, возможные пути построения моноимпульсных систем. Приводятся структурные и функциональные схемы вторичных моноимпульсных радиолокаторов, особенности технической реализации их антенных устройств, передатчиков, приёмников, ампли­тудных и фазовых угловых дискриминаторов.

Рассчитано на инженерно-технических специалистов Украэроруха, эксплуатирующих радиолокационную аппа­ратуру в аэропортах гражданской авиации, слушателей Центра повышения квалификации, а также студентов вузов радиотехнического профиля.


Ил. 53, табл.10, библиогр. назв. 11

^ МІНІСТЕРСТВО освіти І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет


Л.Т. ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ, А.А. СЕМЕНОВ


МОНОіМПУЛЬСНі ВТОРинНІ

РАДІОЛОКАЦІЙНІ СТАНЦІЇ


Навчальний посібник


Київ 2005

УДК 621.396.967:656.71 (075.8)

ББК О570.55 52р

П27


Рецензенти: кафедра радіотехніки Державного університету інфoрмаційних та комунікаційних технологій (завідувач кафедри д-р техн. наук, професор М.А.Виноградов); головний інженер проекту Украероруху, канд. техн. наук, доцент Г.М.Лазарєв


Затверджено на засіданні науково-методично-редакційної ради інституту електроніки та систем управління НАУ 9 червня 2003 року


^ Перевезенцев Л.Т., Семенов А.А.

П27 Моноімпульсні вторинні радіолокаційні станції: Навч.посібн.

–К.: НАУ, 2005.-124 с.


Розглянуто недоліки традиційних систем вторинної радіолокації, принцип дії яких заснований на пакетній обробці сигналів відповіді бортових приймачів-передавачів. Обговорюються можливі принципи побудови моноімпульсних систем. Наводяться структурні і функціональні схеми моноімпульсних вторинних радіолокаторів, особливості технічної реалізації їхніх антенних пристроїв, передавачів, приймачів, амплітудних і фазових кутових дискримінаторів.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів радіотехнічного профілю. Може бути використано спеціалістами, які експлуатують радіолокаційну апаратуру в аеропортах цивільної авіації.


©Л.Т.Перевезенцев, А.А.Семенов, 2005


^ Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет


О. В. Зуєв, В. Г. Мелкумян, А. А. Семенов, О. В. Соломенцев


Радіолокаційне та радіонавігаційне

обладнання аеропортів


Навчальний посібник


Київ 2006


ББК О 571.5 я 7

УДК 656.7.052.002.5:621.396.9(075.8)

Р 152


Рецензенти: Б. П. Креденцер – провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України “КПІ”, д-р техн. наук, професор, В. М. Сімак – Директор департаменту аеронавігаційного забезпечення Державіaслужби, В. О. Свєтіков – начальник відділу радіонавігації та спостереження департаменту аеронавігаційного забезпечення Державіаслужби


^ Зуєв О. В., Мелкумян В. Г., Семенов А. А., Соломенцев О. В.

Р 152 Радіолокаційне та радіонавігаційне обладнання аеропортів: Навч. посібник. – К.:НАУ, 2006. – 218 с.


В навчальному посібнику розглянуто принципи побудови та наведено схемно-конструктивні особливості сучасних радіонавігаційних та радіолокаційних систем керування повітряним рухом.

Навчальний посібник розрахований на студентів спеціальності 8.090702 "Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси".

Вступ та розділ 2 написано О. В. Зуєвим; розділ 1 – А. А. Семеновим та О. В. Соломенцевим; розділ 3 – В. Г. Мелкумяном; розділи 4, 5 – О. В. Зуєвим та В. Г. Мелкумяном; розділи 6, 7 – А. А. Семеновим; розділ 8 – О. В. Соломенцевим. Комп’ютерна верстка виконана І. С. Дмитраш.


Рекомендовано до видання Радою Інституту електроніки та систем управління

ББК 0571.5 я 7© О. В. Зуєв
^

В. Г. Мелкумян


А. А. Семенов

О. В. Соломенцев, 2006

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет


А.А.Семенов


Теоретичні основи та принципи побудови

ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

СЛУЖБИ АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ


Навчальний посібник


Київ 2001


УДК 656.71.06:656.7.08(076.5)

ББК О513н6

С302


Рецензенти: кандидат фізико-математичних наук Б.Й.Міщенко – начальник спецкафедри №12 Національної академії Служби безпеки України, кандидат технічних наук М.М.Мітрохін – керівник технічного департаменту Сіменс Україна


^ Семенов А.А.

С302 Теоретичні основи та принципи побудови технічних засобів служби авіаційної безпеки: Навчальний посібник. -К.: КМУЦА, 2001.-213 с.


Навчальний посібник написаний згідно з програмою дисципліни “Теоретичні основи та принципи побудови доглядової техніки”. В ньому наведені основні відомості про теоретичні основи технічних засобів служби авіаційної безпеки, яка з їхньою допомогою контролює пасажирів та багаж на предмет незаконного пронесення на борт цивільного літака зброї, вибухівки та інших, заборонених до перевезення предметів. Наведені основні теоретичні основи та принципи побудови приладів доглядового контролю. Розглянуті радіохвильові, оптичні та теплові, радіаційні, ультразвукові, вихроструменеві види контролю, газоаналітичні прилади.

Навчальний посібник розрахований на студентів спеціальності 7.090702 «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси» спеціалізації 7.090702.04 «Доглядові та охоронні системи».


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Київський міжнародний університет цивільної авіації


^ А.А.Семенов, В.Г.Мелкумян


ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ

СЛУЖБИ АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ


Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

спеціальності 7.090702 “Радіоелектронні

пристрої, системи та комплекси”


Київ 2000

УДК 656.71.06:629.7.08(075.8)
^

ББК О513н6


С 302


Рецензенти: кандидат фізико-математичних наук Б.Й.Міщенко – начальник спецкафедри №12 Національної академії Служби безпеки України, Н.А.Юрченко – інженер з інформаційної безпеки Державного підприємства обслуговування повітряного руху України


^ Семенов А.А., Мелкумян В.Г.

С302 Технічні засоби служби авіаційної безпеки: Навчальний посібник. -К.: КМУЦА, 2000.-176 с.

ISBN 966-598-050-5Рекомендовано Міністерством освіти і науки як навчальний по сібник, лист № 2/384 від 23.12.99.


Навчальний посібник написаний згідно з програмою дисципліни “Теоретичні основи та принципи побудови доглядової техніки”. В ньому приведені основні відомості про технічні засоби служби авіаційної безпеки, що контролює пасажирів та їхній багаж на предмет незаконного пронесення на борт цивільного літака зброї, вибухових речовин та інших, заборонених до перевезення предметів. Наведені основні технічні характеристики, принципи дії, функціональні та структурні схеми приладів доглядового контролю. Розглянуті рентгенівські інтроскопи, вихороструменеві металодетектори, газоаналітичні прилади.

Навчальний посібник розрахований для студентів спеціальності 7.090702 «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси» спеціалізації 7.090702.04 «Технічна експлуатація і ремонт доглядових та охоронних систем».

ISBN 966-598-050-5

ББК О513н6
Схожі:

Методичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с
«Радіоелектронні пристрої, системи і комплекси» спеціалізації 090702. 02 «Технічне обслуговування радіонавігаційних і радіолокаційних...
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с
«Радіоелектронні пристрої, системи І комплекси» спеціалізації 090702. 02 «Технічне обслуговування радіонавігаційних І радіолокаційних...
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с iconМетодичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту для студентів спеціальності 000008
Методичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту для студентів спеціальності 000008 “Енергетичний менеджмент”денної...
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової частини дипломних робіт на тему "Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства"
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини дипломних робіт на тему "Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства"...
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с iconМетодичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Організація планування та управління підприємством»...
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту на тему „розрахунок замкнутої електричної мережі
Методичні вказівки до виконання курсового проекту на тему „Розрахунок замкнутої електричної мережі” з курсу „Електричні системи та...
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Об'ємні гідро- і пневмомашини та передачі" для студентів напряму 0902 "Інженерна механіка"
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Об'ємні гідро- і пневмомашини та передачі”для студентів напряму 0902...
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Опалення" (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання із спец. 092108...
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини дипломних робіт на тему "Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства"...
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с iconМетодичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектів для студентiв спецiальностi
Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектів / Укладачі: В. Г. Євтухов, О. У. Захаркін, А. В. Євтухов.– Суми:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи