Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од icon

Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
НазваПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Сторінка2/6
Дата18.10.2012
Розмір0.55 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6
^

1. Пояснювальна записка

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни


Основна мета навчальної дисципліни "Джерела електричної енергії" полягає в ознайомленні студентів зі видами та потенціалом енергетичних ресурсів як традиційними так і поновлювальними, в світовій енергетиці України; сучасними технологіями енергетичного виробництва; технології застосування нетрадиційних (поновлювальних) джерел енергії і перспективи їх впровадження в енергетичне виробництво; екологічні фактори впливу різних технологій енергетичного виробництва на навколишнє середовище.
^

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни


Задачі вивчення навчальної дисципліни полягають в формуванні фахівців з електротехнічних систем електроспоживання, набутті студентом знань сучасних методів виробництва електричної та теплової енергії, місця нетрадиційних джерел енергії в енергетиці України, та новітніх технологій використання поновлювальних джерел енергії.
^

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця


Навчальна дисципліна "Джерела електричної енергії" являється базовою для спеціальності "електротехнічні системи електроспоживання". На базі знань та вмінь, набутих під час вивчення дисципліни, молодий фахівець повинен аналізувати принципи побудови систем енергозабезпечення та енергоспоживання технологічних об'єктів і процесів, знати вимоги до якості електричної енергії різних систем електроспоживання вміти оцінювати екологічні наслідки як традиційних, так і нетрадиційних енергетичних виробництв.
^

1.4. Інтегровані вимоги до знань і вмінь навчальної дисципліни


В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен.

Знати: Основні види енергетичних ресурсів; сучасні та новітні технології виробництва електричної і теплової енергії; тенденції та перспективи розвитку нетрадиційних джерел енергії; місце поновлювальних енергоресурсів в енергетичному балансі України; особливості енергоспоживання технологічними об'єктами і процесами; основні напрямки впровадження енергозберігаючих технологій при виробництві та споживанні електричної енергії.

Вміти: Здійснювати порівняльний аналіз різних джерел енергії та оцінювати їх ефективність; визначати оптимальні варіанти систем енергозабезпечення технологічних об'єктів; розробляти вимоги до конкретних систем енергозабезпечення та електроспоживання; оцінювати екологічні наслідки як традиційних, так і нетрадиційних джерел енергії.
^

1.5. Інтегровані вимоги до знань і вмінь навчальної дисципліни.


Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з шести навчальних модулів. Окремим, шостим, модулем є курсова робота, яка виконується у четвертому семестрі

1.5.1. В результаті засвоєння матеріалу навчального модуля М1 „Енергетика та енергетична наука” студент повинен


знати:

- основні поняття та визначення енергетики;

- види енергетичних ресурсів Землі;

- принципи побудови енергетики України та її місце у світовій енергетиці;

вміти:

- оцінювати об’єми природних енергетичних ресурсів;

- розраховувати об’єми споживання енергетичних ресурсів.

1.5.2. В результаті засвоєння матеріалу навчального модуля М2 „Традиційні способи перетворення різних видів енергії в електричну” студент повинен


знати:

- традиційні методи перетворення різних видів енергії в електричну;

- особливості побудови електростанцій, базуємих на різних принципах дії;

вміти:

- проводити аналіз техніко-економічних показників електростанцій;

- оцінювати екологічний вплив електростанцій на навколишнє середовище;

1.5.3. В результаті засвоєння матеріалу навчального модуля М3 „Нові способи перетворення різних видів енергії в електричну” студент повинен


знати:

- особливості та перспективи розвитку сонячної та геотермальної енергетики;

- принцип дії вітроенергетичних установок (ВЕУ);

вміти:

- проводити аналіз техніко-економічних показників нетрадиційних джерел енергії;

- оцінювати ефективність використання нетрадиційних енергетичних джерел;

1.5.4. В результаті засвоєння матеріалу навчального модуля М4 „Системи енергозбереження” студент повинен


знати:

- методи збереження різних видів енергії в електричну;

- особливості використання біоресурсів в енергетиці;

вміти:

- проводити аналіз техніко-економічних показників систем енергозбереження;

- оцінювати ефективність біоенергетичних систем;

1.5.5. В результаті засвоєння матеріалу навчального модуля М5 „Нетрадиційні джерела енергії і їх особливості” студент повинен


знати:

- принцип дії перспективних методів отримання енергії;

- перспективи розвитку технологій використання енергії;

вміти:

- проводити аналіз техніко-економічних показників нетрадиційних джерел енергії;

- створювати комплексні системи з застосуванням традиційних та нетрадиційних джерел енергії.
^

1.5.6. В результаті засвоєння матеріалу навчального модуля М6 „Курсова робота” студент повинен


знати:

- принцип дії перспективних методів отримання енергії;

- перспективи розвитку технологій використання енергії;

вміти:

- проводити аналіз техніко-економічних показників нетрадиційних джерел енергії;

- створювати комплексні системи з застосуванням традиційних та нетрадиційних джерел енергії.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Н-3-8090605-37 затвердженої 15. 11. 2003р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
«Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)»...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconРеферат (2) 6 семестр
Н – 3 090605 36, затвердженої 26. 05. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Н-3 090603-41, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-47, затвердженої 22. 12. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Н-3 090605-35, затвердженої 05. 02. 2004, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-12, затвердженої 22. 12. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconРеферат (1) 6 семестр
Н – 3 090605 45, затвердженої 05. 11. 2003 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Н-3 090600-39, затвердженої 17. 02. 05 р., „Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи