Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од icon

Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
НазваПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Сторінка4/6
Дата18.10.2012
Розмір0.55 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6
^

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять.

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг.пор.

Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лекції

СРС

1

2

3

4

3 семестр

^ Модуль №1 Енергетика та енергетична наука

1.1

Традиційна та нетрадиційна енергетика.

2

1

1.2

Енергетичний потенціал планети.

2

1

1.3

Енергетика України, як частина світової енергетики.

2

1

1.4

Модульна контрольна робота №1

2

1

Усього за модулем №1

8

4

^ Модуль №2 Традиційні способи перетворення різних видів енергії в електричну

2.1

Теплові конденсаційні електростанції. Функціональні елементи теплової електростанції. Теплоелектроцентралі.

2

1

2.2

Газотурбінні та паро газові установки. Різновидності гідравлічних електростанцій.

2

1

2.3

Особливості побудови гідравлічних електростанцій.

2

1

2.4

Атомні електричні станції.

2

1

2.6

Системи генерування змінного струму.

2

1

2.6

Системи генерування постійного струму. Трансформаторні, та трансформаторно-вентільні перетворювачі.

2

1

2.7

Модульна контрольна робота №2

2

1

Усього за модулем №2

14

7

^ Модуль №3 Нові способи перетворення різних видів енергії в електричну

3.1

Сонячна електроенергетика та її особливості.

2

1

3.2

Перспективи розвитку сонячної енергетики

2

1

3.3

Теплоенергетика. Геотермальне енергетика

2

1

3.4

Технології перетворювання енергії вітру. Сітьові ВЕУ з синхронними та асинхронними генераторами.

2

1

3.5

Автономні ВЕУ з системами генерування постійного струму і змінного струму змінної частоти, змінного струму постійної частоти або з перетворювачами роду струму.

2

1

3.6

Модульна контрольна робота №3

2

1

Усього за модулем №3

12

6

^ Усього за 3 семестр

34

17


Продовження


пор.

Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лекції

СРС

1

2

3

4

4 семестр

^ Модуль №4 Системи енергозбереження

4.1

Акумулятори електричної енергії.

2

1

4.2

Акумулятори теплової і механічної енергії.

2

1

4.3

Основні біоресурси і напрямки їх застосування в енергетиці. Термічні технології переробки біоресурсів в енергетиці.

2

1

4.4

Модульна контрольна робота №4

2

2

Усього за модулем №4

8

5

^ Модуль №5 Нетрадиційні джерела енергії і їх особливості

5.1

Воднева енергетика. МГД- перетворювання енергії, термоелектричні генератори.

2

1

5.2

Теплові насоси, термоемісійні генератори, електро­хімічні генератори.

2

1

5.3

Системи енергозабезпечення з комплексним викори­станням традиційних і нетрадиційних джерел енергії.

2

1

5.4

Перспективи розвитку технологій використання енергії нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії.

2

1

5.5

Модульна контрольна робота №5

2

2

Усього за модулем №5

10

6

^ Усього за 4 семестр

18

11

Усього за навчальною дисципліною

52

28
^

2.2.2. Практичні заняття, їх тематика і обсяг.пор.

Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Практ

СРС

1

2

3

4

3 семестр

^ Модуль №1 Енергетика та енергетична наука

1.1

Енергетичні ресурси планети Землі та їх використання.

2

1

1.2

Енергетичні ресурси України і об'єми їх різного споживання.

2

1

Усього за модулем №1

4

2

^ Модуль №2 Традиційні способи перетворення різних видів енергії в електричну

2.1

Порівняльний аналіз техніко-економічних показників теплових електростанцій.

2

1

2.2.

Порівняльний аналіз впливу на навколишнє середовище різних видів енергетичного виробництва.

2

1

2.3

Порівняльний аналіз вартісних показників перетворювання сонячної енергії в електричну.

2

1

Усього за модулем №2

6

3

^ Модуль №3 Нові способи перетворення різних видів енергії в електричну

3.1

Порівняльний аналіз вартісних показників перетворення сонячної енергії в теплову.

2

1

3.2

ВЕУ з системами генерування постійного струму і змінного струму змінної частоти, змінного струму постійної частоти або з перетворювачами роду струму.

2

1

3.3

Оцінка техніко-економічних показників ВЕУ, які застосуються в Україні. Оцінка ефективності застосування ВЕУ по регіонам України.

3

2

Усього за модулем №3

7

4

^ Усього за 3 семестр

17

9


Продовження


пор.

Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Практ

СРС

1

2

3

4

4 семестр

^ Модуль №4 Системи енергозбереження

4.1

Оцінка техніко-економічних показників акумуляторів електричної енергії.

2

1

4.2

Оцінка техніко-економічних показників акумуляторів тепла, холоду і механічної енергії.

2

1

4.3

Оцінка техніко-економічних показників біоенергетичних систем на базі біоконверсії.

2

1

4.4

Оцінка техніко-економічних показників біоенергетичних систем на базі термічних технологій.

2

1

Усього за модулем №4

8

4

^ Модуль №5 Нетрадиційні джерела енергії і їх особливості

5.1

Оцінка техніко-економічних показників МГД- генераторів і термоенергетичних генераторів.

2

1

5.2

Оцінка техніко-економічних показників водневих джерел енергії.

2

1

5.3

Оцінка техніко-економічних показників електрохімічних генераторів.

2

1

5.4

Оцінка техніко-економічних показників комплексних електроенергетичних систем з застосуванням традиційних джерел енергії.

2

1,5

5.5

Оцінка техніко-економічних показників комплексних електроенергетичних систем з застосуванням відновлюваних і нетрадиційних джерел енергії.

2

1,5

Усього за модулем №5

10

6

^ Усього за 4 семестр

18

10

Усього за навчальною дисципліною

35

19^

2.2.3. Самостійна робота студента і контрольні заходи


№ тижня

Зміст самостійної роботи студента

Обсяг

СРС

(год.)

Форма

контролю

№ тижня , проведення конт­ролю

1

Опрацювання лекційного матеріалу по темі №1.1

Опрацювання матеріалу практичного заняття №1.1

2

СР, ПК

1

2

Опрацювання лекційного матеріалу по темі №1.2

1

СР, ПК

2

3

Опрацювання лекційного матеріалу по темі №1.2

Опрацювання матеріалу практичного заняття №1.2

2

СР, ПК

3

4

Підготовка до модульної контрольної роботи №1

1

МК

4

5

Опрацювання лекційного матеріалу по темі №2.1

Опрацювання матеріалу практичного заняття №2.1

2
5

5-16

Виконання домашнього завдання

8

Захист ДЗ

16

6

Опрацювання лекційного матеріалу по темі №2.2

1

СР, ПК

7

7

Опрацювання лекційного матеріалу по темі №2.3

Опрацювання матеріалу практичного заняття №2.2

2

СР

7

8

Опрацювання лекційного матеріалу по темі №2.4

1

СР, ПК

10

9

Опрацювання лекційного матеріалу по темі №2.5

Опрацювання матеріалу практичного заняття №2.3

2

СР

10

10

Опрацювання лекційного матеріалу по темі №2.6

1

СР, ПК

11

11

Підготовка до модульної контрольної роботи №2

1

МК

11

12

Опрацювання лекційного матеріалу по темі №3.1

Опрацювання матеріалу практичного заняття №3.1

2

СР

12

13

Опрацювання лекційного матеріалу по темі №3.2

1

СР, ПК

14

14

Опрацювання лекційного матеріалу по темі №3.3

Опрацювання матеріалу практичного заняття №3.2

2

СР

14

15

Опрацювання лекційного матеріалу по темі №3.4

1

СР, ПК

16

16

Опрацювання лекційного матеріалу по темі №3.5

Опрацювання матеріалу практичного заняття №3.3

3

СР, ПК

17

17

Підготовка до модульної контрольної роботи №3

1

МК

17

^ Усього за 3 семестр

34
Продовження

№ тижня

Зміст самостійної роботи студента

Обсяг

СРС

(год.)

Форма

контролю

№ тижня , проведення конт­ролю

18

Опрацювання лекційного матеріалу по темі №4.1

1

СР

19

19

Опрацювання матеріалу практичного заняття №4.1

1

ПК

21

20

Опрацювання лекційного матеріалу по темі №4.2

1

СР

21

20-34

Виконання курсової роботи

20

Захист КР

34

21

Опрацювання матеріалу практичного заняття №4.2

1

ПК

23

22

Опрацювання лекційного матеріалу по темі №4.3

1

СР

23

23

Опрацювання матеріалу практичного заняття №4.3

1

ПК

23

24

Підготовка до модульної контрольної роботи №4

2

МК

25

24

Опрацювання матеріалу практичного заняття №4.4

1

ПК

24

26

Опрацювання лекційного матеріалу по темі №5.1

1

СР

27

27

Опрацювання матеріалу практичного заняття №5.1

1

ПК

29

28

Опрацювання лекційного матеріалу по темі №5.2

1

СР

29

29

Опрацювання матеріалу практичного заняття №5.2

1

ПК

31

30

Опрацювання лекційного матеріалу по темі №5.3

1

СР

31

31

Опрацювання матеріалу практичного заняття №5.3

1

ПК

33

32

Опрацювання лекційного матеріалу по темі №5.4

1

СР

33

33

Опрацювання матеріалу практичного заняття №5.4

1,5

ПК

34

34

Опрацювання матеріалу практичного заняття №5.5

1,5

СР

34

35

Підготовка до модульної контрольної роботи №5

2

МК

35

^ Усього за 4 семестр

41Усього за навчальною дисципліною

75


^

2.2.3.1. Домашнє завдання


Домашнє завдання з дисципліни виконується в третьому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, і є складовою модулю №3 „Нові способи перетворення різних видів енергії в електричну”.

Тема домашнього завдання "Оцінка техніко-економічних показників одного з способів перетворювання первинної енергії традиційних або нетрадиційних джерел в електричну або в теплову".

На виконання ДЗ відводиться 8 годин СР.
^

2.2.3.2. Курсова робота.


Тема курсової роботи (КР) - "Обґрунтування доцільної схеми використання нетрадиційних джерел енергії для побудову комплексної системи електропостачання промисловим або житловим об'єктом.

Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання КР, – 20 годин самостійної роботи.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Н-3-8090605-37 затвердженої 15. 11. 2003р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
«Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)»...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconРеферат (2) 6 семестр
Н – 3 090605 36, затвердженої 26. 05. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Н-3 090603-41, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-47, затвердженої 22. 12. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Н-3 090605-35, затвердженої 05. 02. 2004, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-12, затвердженої 22. 12. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconРеферат (1) 6 семестр
Н – 3 090605 45, затвердженої 05. 11. 2003 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Н-3 090600-39, затвердженої 17. 02. 05 р., „Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи