Звіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Васюкович Оксани Миколаївни за 2012-2013 навч рік icon

Звіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Васюкович Оксани Миколаївни за 2012-2013 навч рік
Скачати 52.03 Kb.
НазваЗвіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Васюкович Оксани Миколаївни за 2012-2013 навч рік
Дата09.09.2014
Розмір52.03 Kb.
ТипЗвіт

ЗВІТ

про виконання індивідуального плану

аспірантки кафедри авіаційної

англійської мови

Васюкович Оксани Миколаївни

за 2012-2013 навч.рік.

Навчаюсь в аспірантурі за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти » (заочна форма навчання).

Тема дисертаційного дослідження : «Педагогічні умови формування професійної компетентності з англомовною складовою майбутніх авіадиспетчерів під час підготовки на тренажері ».

Науковий керівник професор Петращук О.П.

За звітний період виконано таку роботу:

1. Складено кандидатський іспит з філософії (березень2010)

2. Змінено та відпрацьовано тему наукового дослідження

3. Здійснено обґрунтування теми наукового дослідження на кафедрі авіаційної англійської мови

4. Складено план дисертації

5. Оформлено вступ

6. Підготовлено перший розділ дисертації та перший підпункт другого розділу дисертації

І Теоретичні засади педагогічних умов формування професійної компетентності з англомовною складовою майбутніх авіадиспетчерів під час підготовки на тренажері.

  1. Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх фахівців технічного профілю (авіадиспетчерів).

  2. Класифікація педагогічних умов у формуванні професійної компетентності.

  3. Технологічна система професійної підготовки майбутніх авіадиспетчерів на тренажері.

ІІ Модель реалізації педагогічних умов, що дозволяє сформувати професійну компетентність з англомовною складовою під час підготовки майбутніх авіадиспетчерів на тренажері.

2.1. Моделювання процесу формування професійної компетентності з англомовною складовою.

7. За темою дисертації опубліковано тези :

7.1.«Іншомовна компетенція диспетчерів управління повітряним рухом та безпека польотів»// Проблеми навігації і управління рухом. Професійно-орієнтована авіаційна англійська мова : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів 23-24 листопада 2010 року. К.: - НАУ, 2010р.

7.2. «Впровадження компетентнісного підходу до професійної підготовки студентів –майбутніх авіадиспетчерів»: Матеріали першої всеукраїнської науково-методичної конференції «Актуальні проблеми формування англомовної компетенції для спеціальних цілей: компетентнісна парадигма».

7.3. «Впровадження компетентнісного підходу до професійної підготовки студентів –майбутніх авіадиспетчерів»: Матеріали X Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа-2011».

^ 8. За темою дисертації опубліковано статті :

8.1. « Системний підхід до професійної підготовки авіаційних диспетчерів». Науковий журнал. Вісник НАУ №1, 2011.

8.2. « Формування готовності майбутніх авіаційних диспетчерів до ведення радіообміну англійською мовою». Науковий журнал. Вісник НАУ №2, 2011.

^ 9. Участь у конференціях :

9.1. Взяла участь у першій всеукраїнській науково-методичній конференції «Актуальні проблеми формування англомовної компетенції для спеціальних цілей: компетентнісна парадигма» (29-30 березня 2011 року, м.Київ)

9.2. Взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених і студентів: «Проблеми навігації і управління рухом» (Київ, 23-24 литопада 2010 року)
Опрацьована наукова література:

 1. Наказ Міністерства транспорту України «Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу» № 243 від 27.03.2007.

 2. Наказ Міністерства транспорту України «Про затвердження Правил ведення радіотелефонного зв’язку та фразеології радіообміну в повітряному просторі України» № 486 від 10.06.2004.

 3. Правила сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні. Затверджено наказом Державаслужби 17.08.05 № 601.

 4. Приложение 1 к Конвенции о международной гражданской авиации «Выдача свидетельств авиационному персоналу». Десятое издание. ИКАО. 2006.

 5. Анфилатов В.С., Емельянов А.А., Кукушкин А.А. Системный анализ в управлении: учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007.– 368 с

 6. Головко С.Г., Головко М.В. Вдосконалення нормативно-правового та методичного забезпечення підготовки фахівців у контексті загальноєвропейського освітнього простору // Правові засади державотворення України: Матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції “АВІА – 2004”. – Т. 6. – К.: НАУ, 2004. – С. 61 – 64. 

 7. Ильина Т.А. Структурно-системный подход к организации обучения. – М.: Знание, 1972. – Ч.1. – 72 с

 8. Козлов В.В. Людський чинник: історія, теорія і практика авіації. – М.: НІІЦ авіаційної-космічної медицини і військової ергономіки ГНІІ військової медицини МО РФ, 2002. – 280 с.

 9. Удосконалення організації та контролю підготовки льотного складу до дій в особливих випадках з метою забезпечення заданого рівня безпеки польотів: Звіт про НДР шифр „Безпека”. – № 48257. – Х.: ХІ ВПС, 2002. – 78 с.

 10. Макаров Р.Н., Нидзій Н.А., Шишкін Ж.К. Психологічні основи дидактики льотного навчання. – М.: МНАПЧАК, 2000. – 534 с.

 11. Плотников Н.И. Зарубежная практика профессиональной подготовки летного состава / Воздушный транспорт. Обзорная информация. – М.: Центр НТИ гражданской авиации, 1989. – 42 с.

 12. Ахлюстин А.В. Применение экономико-математических методов при обучении экипажей военно-транспортной авиации // Проблемы безопасности полетов. – М.: ВИНИТИ. – 2001. – № 12. – С. 7-10.

 13. Колосов В.А. Организация речевого взаимодействия экипажей и диспетчеров УВД при совместной деятельности // Психофизиологические проблемы повышения работоспособности летного и диспетчерского состава гражданской авиации: Межвуз. темат. сб. научн. трудов / Академия ГА. – СПб., 2000. – С. 83 – 90.

 14. Олянюк П.В., Астафьев Г.П., Грачев В.В. Радионавигационные устройства и системы гражданской авиации: Учеб. для вузов ГА. – М.: Транспорт, 1983. – 585 с.

 15. Подготовка летчиков истребителей для ВМС США // Техническая информация. – М.: ЦАГИ, 1989. – № 24. – С. 22-24.

 16. Пчелинов А.Ф. Профессиональное общение и безопасность полетов // Вопросы психологии. – 1982. – № 6. – С. 127 – 128.

 17. Шевчук Л.І. Педагогіка співробітництва як засіб якісного росту знань і вмінь учнів // Професійна освіта. – 1995. - № 1. – С. 28-29.

 18. Lambert M. Where are simulator Going? // Interavia. – 1987. – № 11. – Р. 1201 – 1204.

 19. Державна льотна академія України – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.glau.kr.ua/

 20. Національний авіаційний університет – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nau.edu.ua/

 21. Офіційний сайт Украероруху – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://controller.uksatse.ua/index.php?act=Part&CODE=261

 22. Шкала оцінювання рівнів володіння мовою для ведення радіотелефонного зв'язку – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://controller.uksatse.ua/pages/RatingEnglish.html


Індивідуальний план аспірантки 2013 навчального року виконано.
Аспірантка Васюкович О.М
Науковий керівник Петращук О.П.

Схожі:

Звіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Васюкович Оксани Миколаївни за 2012-2013 навч рік iconЗвіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Немлій Людмили Сергіївни за 2010-2011 навч рік
Навчаюсь в аспірантурі за спеціальністю 13. 00. 04 – „Теорія і методика професійної освіти” (очна форма навчання)
Звіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Васюкович Оксани Миколаївни за 2012-2013 навч рік iconЗвіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови іан нау немлій Людмили Сергіївни За 2011-2012 навч рік
Закінчую навчання в аспірантурі за спеціальністю 13. 00. 04 – «Теорія і методика професійної освіти» (очна форма навчання) 22 липня...
Звіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Васюкович Оксани Миколаївни за 2012-2013 навч рік iconПро виконання індивідуального учбового плану за перший (другий) рік навчання та запропонований індивідуальний учбовий план на другий (третій) рік. Виступили
Звіт аспіранта Петрова Петра Петровича про виконання індивідуального учбового плану за перший (другий) рік навчання та запропонований...
Звіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Васюкович Оксани Миколаївни за 2012-2013 навч рік iconПро виконання індивідуального учбового плану за третій рік навчання та підсумки трьох років навчання в аспірантурі (20 20 рр.). Виступили
Звіт аспіранта Петрова Петра Петровича про виконання індивідуального учбового плану за третій рік навчання та підсумки трьох років...
Звіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Васюкович Оксани Миколаївни за 2012-2013 навч рік iconРозклад занять кафедри авіаційної англійської мови на 1 семестр 2013 Н. Р

Звіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Васюкович Оксани Миколаївни за 2012-2013 навч рік iconЗавідуючому кафедрою
Відповідно до наказу ректора від розгляд комісією звіту роботи за 2011/2012 навч рік І плану на 2011/2012 навч рік Вашої кафедри...
Звіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Васюкович Оксани Миколаївни за 2012-2013 навч рік iconПро виконання індивідуального плану третього року навчання в аспірантурі та стан виконання дисертаційної роботи. Виступили: Науковий керівник аспіранта Петрова П.
Звіт аспіранта Петрова Петра Петровича про виконання індивідуального плану третього року навчання в аспірантурі та стан виконання...
Звіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Васюкович Оксани Миколаївни за 2012-2013 навч рік iconСумський державний університет
Звіт аспіранта Петрова Петра Петровича про виконання індивідуального учбового плану протягом першого (другого) року навчання (20...
Звіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Васюкович Оксани Миколаївни за 2012-2013 навч рік iconЗвіт драгнєва Юрія Володимировича „ Про виконання індивідуального плану роботи за І півріччя 2008-2009 навчального року
Протягом І півріччя 2008-2009 навчального року згідно індивідуального плану виконано таку роботу
Звіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Васюкович Оксани Миколаївни за 2012-2013 навч рік iconЗвіт про стан виконання Цільового плану
На виконання Указу Президента України від 02. 03. 2009 р. №116/2009 «Про Цільовий план Україна – нато на 2009 рік у рамках Плану...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи