Голова: харченко володимир Петрович icon

Голова: харченко володимир Петрович
Скачати 256.77 Kb.
НазваГолова: харченко володимир Петрович
Дата29.07.2012
Розмір256.77 Kb.
ТипДокументи

Голова:

ХАРЧЕНКО Володимир Петрович – д.т.н., проф., проректор НАУ з наукової роботи, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України

Заступники голови:

ЧЕМАКІНА Октябрина Володимирівна – к. арх., проф., директор ІАП НАУ

БЄЛЯТИНСЬКИЙ Андрій Олександрович – д.т.н, проф., заступник директора ІАП НАУ

Відповідальний секретар:

СТЕПАНЧУК Олександр Васильович – к.т.н., доц.,

завідувач кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів ФАП

^ Технічний секретар:

ІЛЬЧЕНКО Дар’я Миколаївна


Т Е М АТ И К А

Секція 1. Містобудування, екологія та територіальне планування

Голова: Чемакіна Октябрина Володимирівна – к. арх., проф.,

завідувач кафедри містобудування, директор Інституту аеропортів;

Секретар: Ільченко Дар’я Миколаївна


Секція 2. Проблеми розвитку архітектурного середовища

^ Голова: Трошкіна Олена Анатоліївна – к. арх., доц.,

завідувач кафедри основ архітектури та дизайну

Секретар: Авдєєва Наталія Юріївна;


Секція 3. Моделювання та оптимізація системи «людина-житло-середовище»

^ Голова: Макаренко Микола Григорович – к.т.н., доц.,

завідувач кафедри прикладної геометрії та комп’ютерної графіки

Секретар: Терехова Марина Вікторівна;


Секція 4. Промислове, цивільне та транспортне будівництво

^ Голова: Бєлятинський Андрій Олександрович – д.т.н., проф.,

завідувач кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів;

Секретар: Вишневська Аліна Володимирівна;


Секція 5. Архітектурне середовище та дизайн

^ Голова: Ковальов Юрій Миколайович – д.т.н., проф.,

завідувач кафедри комп’ютерних технологій дизайну;

Секретар: Обуховська Любава Василівна;


Р О З К Л А Д Р О Б О Т И К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї


Реєстрація учасників

15.11.2011

09:00 – 10:00

1 корп.
2 поверх

Відкриття конференції

15.11.2011

10:00

Зал Вченої Ради НАУ

Пленарне засідання

15.11.2011

10:00 – 13:00

Зал Вченої Ради НАУ

Секційні засідання


1. Містобудування, екологія та територіальне планування


15.11.2011

13:00 – 17:00

Ауд. 3.220

2. Проблеми розвитку архітектурного середовища


15.11.2011

14:00 – 17:00

Ауд. 9.404

3. Моделювання та оптимізація системи «людина-житло-середовище»


15.11.2011

15:00 – 17:00

Ауд. 3.526

4. Промислове, цивільне та транспортне будівництво


15.11.2011

14:00 – 17:00

Ауд. 5.303

5. Архітектурне середовище та дизайн

15.11.2011

15:00 – 17:00

Ауд. 9.408

Закриття конференції

16.11.2011

15:30

Ауд. 5.303Адреса:

Національний авіаційний університет,
Інститут міського господарства
Україна, 03680, м. Київ,

пр. Космонавта Комарова, 1.

Тел. (3-8-044) 497-33-54, 406-72-89.

http://www.nau.edu.ua/

http://www.img.nau.edu.ua/

http://www.nau.edu.ua/uk/Science/ConferenceNAU2010/

E-mail: airports@nau.edu.ua

В І Д К Р И Т Т Я К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї


15.11.2011р. 10:00 Зал Вченої Ради НАУ


П Л Е Н А Р Н Е З А С І Д А Н Н Я


15.11.2011р. 10:00 – 13:00 Зал Вченої Ради НАУ

^ ВСТУПНЕ СЛОВО, ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ

Харченко Володимир Петрович, доктор технічних наук, професор, проректор НАУ з наукової роботи, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України

^ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МІСТОБУДУВАННЯ

Дьомін Микола Мефодійович, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри міського будівництва, Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ

^ ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО будівництва

Буравченко Сергій Григорович,кандидат архітектури, головний архітектор УкрНДІПроцивільсільбуд, м. Київ

^ ВИКОРИСТАННЯ БАЗАЛЬТУ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ, СПОРУД АЕРОДРОМІВ І ВУЛИЦЬ

Коваль Петро Миколайович, кандидат технічних наук, доцент

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ

^ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЕКОЛОГО-ГЕОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХАХ

Угненко Євгенія Борисівна, доктор технічних наук, професор

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків

^ Підвищення шорсткості та довговічності покриттів автомобільних доріг за рахунок застосування бітумно-полімерних композицій

Краюшкіна Катерина Вікторівна, завідувач відділу дорожньо-будівельних матеріалів і технологій Research coordinator FEHRL

Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна, м. Київ

^ 1. МІСТОБУДУВАННЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ


15.11.2011р. 13:00 – 17:00 Ауд. 3.220

Богачова Н.С., інженер-землевпорядник, керівник сектору оцінки та кадастру територій

ДП «УкрНДІпроцивільсільбуд», м. Київ

Методичні засади використання державного земельного кадастру в містобудівній діяльності

^ Криштоп Т.В., заступник директора з наукової роботи

ДП «УкрНДІпроцивільсільбуд», м. Київ

Проблеми інформаційного забезпечення містобудівної діяльності

^ Чемакіна О.В., к. арх., доц.

Національний авіаційний університет, м. Київ

Методологічні основи реабілітації порушеного міського середовища

^ Криворучко Н.И., к. арх., доц., Гребенник О.С., аспирант

Харьковская национальная академия городского хозяйства, г. Харьков

Формирование арт-пространств как духовно-экологической системы города

^ Русланова Н.Г., к. арх., доц., Губина М.В., соискатель

Харьковская национальная академия городского хозяйства, г. Харьков

Ресурсный потенциал городских территорий со сложным рельефом и особенности их освоения под застройку

^ Смаль М.В. асистент, Дзюбинська О.В., аспірант

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Організаційна структура та сучасний стан зеленої зони міста Луцьк

^ Древаль І.В., к. арх., доц.

Харківська національна академія міського господарства, м. Харків

Залізничні вокзальні комплекси в структурі сучасного міста

Кіс Н.Ю., аспірант

Ужгородський національний університет, м. Ужгород

Сучасний стан і проблеми розвитку системи обслуговування середнього міста

^ Мовчан В.О., к.б.н., доц.

Університет «Україна», м. Київ

Відеоекологія та сучасна архітектура

Козлова Т.В., к.т.н., доц., Митюк А., студентка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Вплив економічних і демографічних процесів на ринок нерухомості та забудову Києва

^ Кірічек Ю.О., д.т.н., проф. Балашова Ю.Б., к.т.н., доц.

Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, м. Дніпропетровськ

Екологічні проблеми проектування будівництва та експлуатації міських і об’їзних автомобільних доріг

^ Шаманський С.Й.,

Національний авіаційний університет, м. Київ

Проблеми побудови класифікації інженерних мереж і споруд як об’єктів містобудування

^ Зигун А.Ю., асистент

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Методика формування міжбудинкового наповнення кварталів

^ Кузьменко Т.Ю., ст. викладач

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Розвиток рекреації як напрямок екологічного підходу до території приміської зони великого міста

^ Криворучко Н.І., к. арх., доц.

Харківська національна академія міського господарства, м. Харків

Формування планетарного мислення майбутніх архітекторів-містобудівників як основи стійкого розвитку

^ Криворучко Н.И., к. арх., доц., Моради М., аспірант

Харьковская национальная академия городского хозяйства, г. Харьков

Урбоэкологические подходы к формирования деловых центров как условие устойчивого развития городов

^ Литвиненко Т.П., к.т.н., доц., Ткаченко І.В., аспірант

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Формування просторових коридорів для розміщення елементів благоустрою автомобільних доріг

^ Осиченко Г.О., к. арх., доц.,

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Когнітивні основи сприйняття міського середовища

^ Павленко О.А., аспірантка

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Класифікація прийомів в «земляній» архітектурі

^ Пантюхіна О.Ю., асистент

Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ

Принципи формування приморських систем туризму

^ Подгорная О.П., аспирантка

Харьковская национальная академия городского хозяйства, г. Харьков

Проблемы урбоэкологии

Фоменко М.С., асистент

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Інформаційна база даних транспортної системи міст України

^ Васюхін М.І., д.т.н., проф., Бойко О.Л., ст. викладач

Національний авіаційний університет, м. Київ

Картографічне забезпечення ГІС аеропорту

^ Чемакіна О.В., к. арх., доц., Лисюк І.О., аспірантка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Засоби архітектурно-планувальної організації багатофункціональних центрів релаксації у складі аеропорту

^ Чемакіна О.В., к. арх., доц., Вергелес І.О., аспірантка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Принципи класифікації громадсько-транспортних вузлів, що включають станції метрополітену

^ Чемакина О.В., к. арх., доц., Лобова А.И., аспирантка

Национальный авиационный университет, г. Киев

Экологические аспекты исследования урбанизированных угледобывающих городов

^ Бармашина Л.М., к. арх., доц., Валінкевич Н.А., студентка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Гармонізація міського середовища на основі біонічного підходу

^ Бармашина Л.М., к. арх. доц., Сидоренко Ю.О., студентка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Організація рекреаційних зон при готельних комплексах

^ Бармашина Л.М., к. арх. доц., Хобта М.В., студентка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Формування середовища для дітей з особливими потребами в умовах реновації існуючих дитячих закладів

^ Омельяненко М.В., д.т.н., доц., Калашнікова В.В., студентка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Принципи архітектурно-планувальної організації пізнавально-розважальних рекреаційних зон

Ільченко Д.М., ст. викладач

Національний авіаційний університет, м. Київ

Особливості планувального розвитку комплексних зелених зон в умовах міст з вугледобувною промисловістю

^ Клюшниченко Є.Є., д.т.н., проф.

Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Екополіси – шляхи перспективного розвитку міст

^ Неїжкаша К.С., архітектор

ДП «УкрНДІпроцивільсільбуд», м. Київ

Архітектурно-планувальні рішення водно-рекреаційних комплексів

Мазур Т.М., к. арх., доц., Король Є.І., ст. викладач

НУ «Львівська політехніка», м. Львів

Екологічні задачі розвитку туристично-рекреаційних зон Львівщини

^ Кравченко О.В., ст. викладач

Національний авіаційний університет, м. Київ

Принцип динамічної адаптації в організації відкритих просторів у порушеному міському середовищі

^ Сингаївська О.І., к. арх., доц.

Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

Первинні структурні елементи об’єктів містобудівної діяльності

^ Сингаївська О.І., к. арх., доц., Кононенко О.А., аспірант

Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

Містобудівні методи і прийоми організації території середнього міста

^ Сингаївська О.І., к. арх., доц., Щур В.В., магістр

Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

Аналіз сучасного стану інформаційного забезпечення містобудівних аспектів формування ландшафтно-рекреаційних територій

^ Товбич В.В., к.т.н., доц., В’язовська А.В., аспірантка

Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

Класифікація взаємозв’язків архітектурної та ландшафтної складових міського середовища


^ 2. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРНОРГО СЕРЕДОВИЩА


15.11.2011р. 14:00 – 17:00 Ауд. 9.404

Русанова І.В., к. арх., доц.

НУ «Львівська політехніка», м. Львів

Територіальна організація мережі сільських поселень у приміських зонах

Авдєєва Н.Ю., ст. викладач

Національний авіаційний університет, м. Київ

Прийоми формування житлового середовища поблизу аеропортів з урахуванням екологічного впливу

^ Чемакіна О.В., к. арх. доц., Палка Д.С., аспірантка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Особливості сучасного функціонального використання шкільних спортивних об’єктів (на прикладі м. Києва)

^ Хлюпін О.А., ст. викладач

Національний авіаційний університет, м. Київ

Принципи організації торговельного обслуговування у сільській місцевості

^ Чемакіна О.В., к. арх. доц., Бутик М.В., аспірант

Національний авіаційний університет, м. Київ

Структура вимог безпеки до споруд аеровокзалів

^ Болотов Г.І., к. арх. доц., Костюченко О.А., аспірантка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Особливості формування інформаційно-розподільного простору у арт-центрах

Бут Н.К., ст. викладач

Національний авіаційний університет, м. Київ

Екологізація садово-паркового мистецтва у містах з урбанізованим середовищем

^ Бібер С.Г., ст. викладач

Національний авіаційний університет, м. Київ

Взаємозв’язок умов та факторів, що впливають на екосистемні характеристики міського середовища

^ Третяк Ю.В., к. арх. доц.

Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ

Проблеми еволюції архітектурного середовища пенітенціарних закладів

^ Шебек Н.М., к. арх., доц.

Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ

Форми існування «матерії» архітектурного середовища

^ Постернак С.О., к.т.н., доц., Постернак І. М., к.т.н., доц., Коцюрубенко О.М., асистент

Архітектурно-художній інститут Одеської державної академії будівництва і архітектури, м. Одеса

Особливості інженерної архітектоніки дерев’яної комбінованої кроквяної системи за умов реконструкції будівель рядової забудови центрального району м. Одеси

^ Бармашина Л.М., к. арх. доц., Бойко Н.С., студентка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Удосконалення архітектурно-планувальних рішень дитячих онкологічних центрів з урахуванням світосприйняття хворої дитини

^ Данієлян А.Є., аспірант

Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

Концепції, засоби та схеми реалізації у проектуванні об’єктів ЕКО- архітектури

^ Авдєєва М.С., к. арх., доц., Творогова М.С., студентка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Досвід використання екологічних матеріалів та технологій у сучасній біонічній архітектурі

^ Авдєєва М.С., к. арх., доц.

Національний авіаційний університет, м. Київ

Відображення екологічних задач у курсовому архітектурному проектуванні

^ Шульга Г.М., к. арх., доц., НУ «Львівська політехніка»,

Лавитський А.С., к.т.н., головний інженер проектів ПП «Горизонт АЛ»,

Телеп О.Л., головний фахівець ПП «Горизонт АЛ», м. Львів

Планувально-просторове формування зимового олімпійського центру в Карпатах (Славське–Арена–Скі)

^ Онуфрів Я.О., ст. лаборант

НУ «Львівська політехніка», м. Львів

Ландшафтно-просторова організація Яворівського національного природного парку

^ Запорожченко О.Ю., ст. викладач, Ляхович О., студентка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Особливості формування об’ємно-планувальних рішень екологічних аеровокзальних комплексів

^ Запорожченко О.Ю., ст. викладач, Коваленко А.С., студент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Сучасні тенденції проектування і будівництва екологічних громадських будинків

^ Волкова О.М., асистент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Екологічні особливості формування вокзальних комплексів

Блинова М.Ю., к. арх., асистент

Харьковской государственный технический университет строительства и архитектуры, г. Харьков

Коммуникативная парадигма переживания образов пространства в феноменологии Г. Башляра

^ Єпіхіна Д.В., асистент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Традиційність та новаторські тенденції в сучасній сакральній архітектурі України,

^ Васильченко В.І., ст. викладач

Національний авіаційний університет, м. Київ

Екологія в архітектурному проектуванні

Логвин Н.Г., к. арх., доц.

Національний авіаційний університет, м. Київ

Проблеми збереження архітектурного ансамблю Києво-Печерської Лаври

^ Трошкіна О.А., к. арх., доц.

Національний авіаційний університет, м. Київ

Вимоги до міського середовища з точки зору особливості його сприйняття

^ Солярська І.О., к.ф.н., доц.

Національний авіаційний університет, м. Київ

Проблеми становлення архітектурної форми в культурі постмодерну

^ 3. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ «ЛЮДИНА-ЖИТЛО-СЕРЕДОВИЩЕ»


15.11.2011р. 15:00 – 17:00 Ауд. 3.526

Ковалев Ю.Н., д.т.н., проф., Яковлєв Н.И., д.т.н. проф.

Национальный авиационный университет, г. Киев

Оптимизация жилищ на основе теории самоорганизации С-пространства

^ Ковальов Ю.М., д.т.н., проф., Національний авіаційний університет, м. Київ

Мхитарян Н.М., д.т.н., проф., член-кор. Національної Академії наук України, почесний президент к. «Познякижилстрой»

^ Національний авіаційний університет, м. Київ

Альтернативна енергетика у світі та в Україні

Ковалев Ю.Н., д.т.н., проф.,

Национальный авиационный университет, г. Киев

Экологические тенденции и прогнозы

^ Ковальов Ю.М., д.т.н., проф., Калашникова В.В., студентка, Шинкарчук І.В., студент

Національний авіаційний університет, Київ

Оцінкі рекреаційних можливостей парків (на прикладі ботанічного саду ім. Гришка)

^ Башта О.Т., к.т.н., проф., Джурик О.В., доц., Алевсеєв М, студент, Ігнатов С., студент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Ефективність взаємодії «людина-середовище» в промисловому середовищі

^ Макаренко М.Г., к.т.н., доц., Тищенко О., студент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Задача з аеронавігації в курсі «Нарисна геометрія» для студентів факультету летальних апаратів

^ Гребенюк М.Ф., д.т.н., проф., Макаров В.І., доц., Терехова М.В., доц.

Національний авіаційний університет, м. Київ

Подвійність просторів афінної зв’язності

^ Волоха М.П., к.т.н., доц., Волоха В.М., аспірант, Болдирева Л.В., аспірант

Національний авіаційний університет, м. Київ

Геометричне моделювання робочих органів машин для вирощування та збирання цукрових буряків

^ Холковський Ю.Р., к.т.н., доц., Іванілов Д.М., студент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Деякі особливості алгоритмів побудови зображень у системі

«Macro Media Flash»

^ Коржик Б.М., к.т.н., проф., Ткаченко И.О. аспирант

Национальный авиационный университет, г. Киев

Неопределенность – необходимое условие риска

^ Ткаченко Т.М., к.б.н., доц.

Національний авіаційний університет, м. Київ

Альтернативні види промислового озеленення

Василевський О.В., к.т.н., доц.

Національний авіаційний університет, м. Київ

Геометричне та комп’ютерне моделювання кінематичних поверхонь


^ Холковський Ю.Р., к.т.н., доц.

Національний авіаційний університет, м. Київ

Використання багатовимірної дискретної інтерполяції щодо моделювання процесів та середовищ

^ Сабітова О.А., аспірантка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Оцінка ризиків людського чинника в організації заходів з охорони праці на виробництві

^ Дубовик Л.С., асистент

Національний авіаційний університет, м. Київ

О застосуванні в навчальному процесі способів, стимулюючих творчу активність студентів при вивчанні комп’ютерної графіки


^ 4. ПРОМИСЛОВЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ БУДІВНИЦТВО


15.11.2011р. 14:00 – 17:00 Ауд. 5.303

Кочкарьов Д.В., к.т.н., доц.

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Застосування методу класичного опору матеріалів до розрахунку залізобетонних елементів, що зазнають згину з урахуванням нелінійного урахування нелінійного деформування матеріалів

^ Угненко Є.Б., д.т.н., проф., Тимченко О.М., аспірант

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків

Аналіз показників еколого-геологічної небезпеки на автомобільних шляхах

^ Угненко Е.Б., д.т.н., проф., Ужвиева Е.Н., асистент

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, г. Харьков

Влияние организации дорожного движения на выброс вредных веществ автотранспортными средствами

^ Угненко Е.Б., д.т.н., проф., Пупченко О.Д., аспирантка

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, г. Харьков

Классификация и основные показатели химических реагентов для борьбы с гололедом в аэропортах

^ Юрченко В.А., д.т.н., проф., Угненко Е.Б., д.т.н., проф., Сорочук Н.И., аспирант

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, г. Харьков

Зарубежный опыт применения технических схем отведения стоков с поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений

^ Юрченко В.А., д.т.н., проф., Бригада Е.В., аспірантка

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, м. Харьков

Влияние противоморозных добавок в бетон на экологическую безопасность зданий

Ткач Д.И., к.т.н., доц.

Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, г. Днепропетровск

Геометрия фрактального расширения квадрата и ее приложения к реконструкции автодорог, взлетно-посадочных полос аэродромов и больших площадей

^ Шаповалов А.Л., к.т.н., доц,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків

Прогнозування транспортного шуму в районі аеропорту

^ Батракова А.Г., к.т.н., доц., Галащук І.Б., аспірант

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків

Визначення геометричних параметрів дорожніх одягів за допомогою наносекундних імпульсів

^ Гомон С.С., к.т.н., доц., Гомон С.С., к.т.н., доц., Сасовський Т.А., магістр, Яцук В.О., студент

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Визначення напружено-деформованого стану нормального перерізу за роботи деревини на поперечний згин з урахуванням повної діаграми деформування матеріалу

^ Яковенко И.А., к.т.н., доц., Гирич С.Ю., студент

Национальный авиационный университет, г. Киев

Анализ основных принципов реконструкции жилых зданий

^ Павленко Н.В., асистент

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, г. Харьков

Усовершенствование расчета малосвязных материалов в конструкциях дорожных одежд переходного типа

^ Фоменко Г.Р., к.т.н., доц.

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, г. Харьков

Транспорт и экология в городах

Коваленко Л.О., к.т.н., доц., Гредасова О.Ю., аспірант

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків

Екологічні проблеми міського середовища

^ Новомирська І.Б., асистент

Національний транспортний університет, м. Київ

Методи прогнозування обсягів пасажирських перевезень транспортом загального користування у транспортній системі

^ Хабаров В.О., директор Східного представництва ДНТЦ «Дор’якість», Кіяшко Д.І., аспірант, Національний транспортний університет, м. Харьків

Недоліки використання поштовхоміра в якості основного приладу з оцінки рівності дорожніх покриттів

^ Мельник О.В., керівник ПрАТ «Аркада», м. Київ

Створення розрахункової моделі злітно-посадочної смуги(ЗПС) в програмному продукті AutoCAD Civil 3D для обчислення об’ємів земляних робіт в варіантах прокладки ЗПС

^ Яворська О.І., асистент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Методика оцінки залишкового ресурсу цегляних димових труб

Барабаш М.С., к.т.н., доц., Розенберг А.В., студентка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Дослідження ризику руйнування висотної будівлі при форс-мажорних ситуаціях

^ Костира Н.О., к.т.н., доц., Бакуліна І.Є., студентка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Дослідження роботи конструкції будівлі при умові збільшення сейсмічності ділянки

^ Бакулін Є.А., к.т.н., доц., Костира Н.О., к.т.н., доц., Бакуліна В.М., асистент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Сучасні теплоізолюючі фасадні системи

^ Зеленкова Г.Ф., к.т.н., проф., Тімкіна С.Ю., асистент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Будівництво підземних переходів під дорогами

^ Степура В.С., к.е.н., доц., Рябуха І.Л., студент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Ефективність інвестування в будівництві автомобільних доріг

^ Родченко О.В., к.т.н., доц.

Національний авіаційний університет, м. Київ

Теоретичні основи використання паралельних обчислень при проектуванні жорстких аеродромних покриттів

^ Степанчук О.В., к.т.н., доц.

Національний авіаційний університет, м. Київ

Містобудівні методи підвищення ефективності функціонування вулично-дорожньої мережі

^ Першаков В.М., к.т.н., проф.

Національний авіаційний університет, м. Київ

Теорія та практика проектування залізобетонних рам несучими конструкціями елементами змінного перерізу

Луцик О.

Національний авіаційний університет, м. Київ

Значення залізничного транспорту в міських пасажирських перевезеннях по місту Київ

^ Лапенко О.І., д.т.н., проф., Южаков А., студент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Дослідження технологічних особливостей влаштування покрівель з використанням матеріалів виробництва корпорації ТехноНІКОЛЬ

^ Барабаш М.С., к.т.н., доц., Башинський Я., студент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Методи інтегрованих технологій в проектуванні будівельних об’єктів

^ Рейцен Є.О.,

Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ

Проблеми екологічної логістики в містах України

Васюкович Д.Б., аспірантка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Дослідження руху транспортних засобів на кільцевих перехрестях. Саморегульований рух

^ Прозоровська А.О., аспірантка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Аналіз дорожнього руху на багаторівневих розв'язках

Краюшкіна К.В., аспірантка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Підвищення шорсткості та довговічності покриттів автомобільних доріг за рахунок застосування бітумно-полімерних композицій

^ Більченко А.В., к.т.н., доц., Кіслов О.Г., к.т.н., доц.

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків

Особливості експлуатації міських мостових споруд

^ Соловейкіна А.К., с.н.с., Савченко В.І., с.н.с., Карпенко С.В., м.н.с.

Національний авіаційний університет, м. Київ

Фізико-хімічні показники протиожиледної рідини та їх аналіз

^ Мусиенко И.В., к.т.н., доц.

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, г. Харьков

Аналитическое прогнозирование развития систем автоматизированного проектирования автомобильных дорог

^ Урдзик С.Н., асистент

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, г. Харьков

Преимущества георадиолокационного метода диагностики дорожных конструкций

^ Цихановський В.К., д.т.н., проф., Талах С.М., к.т.н., доц., Кордун О.І.,

Національний авіаційний університет, м. Київ

Вплив формозміни гнучких оболонок складної конфігурації на розвиток пружно-пластичних деформацій

^ Синьковская Е.В., асистент

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, г. Харьков

Применение новых типов армирования в мостовых опорах

^ Єфименко В.П., асистент, Скребнєва С.М., асистент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Нові види в’яжучих для композиційних теплоізоляційних матеріалів з відходів взуттєвого виробництва

^ Захаров Ю.І., к.т.н., доц., Саньков П.М., к.т.н., доц., Захаров В.Ю., с.н.с., Воронова Т.В., аспірантка

Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, м. Дніпропетровськ

Будівельно-акустичні засоби захисту від шуму виробничого і житлового середовища

^ Башта О.Т., д.т.н., проф., Джурик О.В., доц., Алевсеєв М, студент, Ігнатов С., студент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Зниження шуму на будівельних машинах

^ Olegas Prentkovskis, рrof.Vilnius Gediminas Technical University, Lithyania,

Бєлятинський А.О., д.т.н., проф.,

Національний авіаційний університет, м. Київ

Особливості розвитку транспортної галузі в Литві

Pershakov V.N., Petrova T.A.,

National Aviation University, Kyiv, Ukraine.

Construstion process of NSK “Olimpiysky”

^ 5. АРХІТЕКТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ДИЗАЙН


15.11.2011р. 15:00 – 17:00 Ауд. 9.408

Шубович С.О., д. арх., проф.

Харківська національна академія міського господарства, м. Харків

Ігрові структури в композиції архітектурного середовища

Базилевич В.В., к. арх., ст. викладач

НУ «Львівська політехніка», м. Львів

Способи та принципи формування художнім металом XVIII-XIX ст. архітектури палаців м. Львова

^ Михалевич В.В., асистент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Становлення книжкового мистецтва (культурологічно-історичний аналіз)

^ Михалевич В.В., асистент, Мірошнікова Н., студентка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Книжкова мініатюра Київської Русі

^ Триколенко О.В., ст. викладач, Куруленко О.В., студентка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Використання виробів традиційного українського гончарства в інтересах сучасних дозвільних закладів

^ Поплавська-Сухенко В.Б., асистент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Психологічні особливості сприйняття кольору у замкнутому середовищі

^ Кузьмінова Г.О., асистент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Специфіка сприйняття паркової скульптури в сучасному міському середовищі

^ Михалевич В.В., асистент, Кочерга Л., студентка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Техніка і художні прийоми в ілюструванні української сучасної дитячої книжки

^ Михалевич В.В., асистент, Денисова І., студентка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Сучасна книга: європейський досвід

Ткач Д.І., к.т.н., доц.

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпропетровськ

Концептуальна ідея третього виміру плоскої фігури і відповідні конструкції об’єктів будівництва на її основі

^ Чернявський В.Г., к. арх., доц.

Національний авіаційний університет, м. Київ

Художні засоби при створенні творчої концепції інтер’єрів громадських будівель соціальної сфери

^ Никоненко Т.М., к.і.н., доц.

Національний авіаційний університет, м. Київ

Естетична концепція екодизайну,

Никоненко Т.М., к.і.н., доц., Шпичка І.М., студентка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Біодизайн Луїджі Колані

^ Никоненко Т.М., к.і.н., доц., Сковородіна А.Ю., студентка Національний авіаційний університет, м. Київ

Дизайн Японії: традиції і сучасність,

^ Гнатюк Л.Р., к.т.н., доц., Бовкун М.С., студентка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Формоутворюючі аспекти дизайну інтер’єру офісних приміщень

^ Шубович С.О., д. арх., проф., Сысоева В.В., аспирант

Харьковская национальная академия городского хозяйства, г. Харьков

Архитектурный ландшафт как категория композиции городской среды

^ Обуховська Л.В., асистент, к.н. НАУ, Чепукас Я.І., студентка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Екологічні матеріали в інтер’єрі (на прикладі офісних приміщень)

^ Чернявський В.Г., к. арх. доц., Кобилінський А.Ю., аспірант

Національний авіаційний університет, м. Київ

Синтез видів художньо-проектної діяльності у контексті формування дизайну предметно-просторового середовища автосалонів

Олійник О.П., к. арх., доц., Зеленкова В.А., аспірантка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Елементи синтезу національної символіки в дизайні аеровокзалів

Олійник О.П к. арх., доц., Гакман А.С., аспірант

Національний авіаційний університет, м. Київ

Особливості колористичного вирішення інтер’єрів телевізійних студій


Д Л Я Н О Т А Т О К


Схожі:

Голова: харченко володимир Петрович iconГолова: харченко володимир Петрович
Харченко володимир Петрович — проректор нау з наукової роботи, д т н., проф., Лауреат Державної премії в галузі науки І техніки,...
Голова: харченко володимир Петрович iconЗаступник голови – Шпачук Володимир Петрович
Голова ради – Доля Віктор Костянтинович, д т н., проф., завідувач кафедри Харківської національної академії міського господарства,...
Голова: харченко володимир Петрович iconУкраїни Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Бібліотека Володимир Петрович Сергієнко Біобібліографічний покажчик Київ -2004
С32 Володимир Петрович Сергієнко: Біобібліографічний покажчик/ Упоряд. Н.І. Тарасова. К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова, 2004. 36 с
Голова: харченко володимир Петрович iconЗатверджено 2012 р. Ректор Кравець Володимир Петрович
Зміни до Правил прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Голова: харченко володимир Петрович iconЗатверджено 2012 р. Ректор Кравець Володимир Петрович
Зміни до Правил прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Голова: харченко володимир Петрович iconФісанов Володимир Петрович
Українські реалії І нато // Проблеми прикордонних регіонів у контексті розширення нато / Матеріали науково-практичного семінару,...
Голова: харченко володимир Петрович iconРоку 33-10-39
З циклу «Видатні земляки»: Володимир Петрович Куц (1927-1975) – до 80-річчя від дня народження видатного спортсмена, легкоатлета,...
Голова: харченко володимир Петрович iconКонтрольні питання з дисципліни «Суднові вантажні та палубні механізми» для 3 курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Литвиненко Володимир Петрович
Наведіть схему планетарного механізму поворотного крана (сателіт зубчастий вінець). Визначити передавальне відношення
Голова: харченко володимир Петрович iconКонтрольні питання з дисципліни «Суднові підйомно-транспортні машини» для 4 та 2–У курсів заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Литвиненко Володимир Петрович
Наведіть схему планетарного механізму поворотного крана (сателіт зубчастий вінець). Визначити передавальне відношення
Голова: харченко володимир Петрович iconКонтрольні питання з дисципліни «Суднові двигуни внутрішнього згоряння та їх експлуатація» для 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Литвиненко Володимир Петрович
Як класифікуються двигуни внутрішнього згоряння в залежності від кількості тактів?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи