Характеристика тесту із всесвітньої історії icon

Характеристика тесту із всесвітньої історії
Скачати 152.78 Kb.
НазваХарактеристика тесту із всесвітньої історії
Дата09.09.2014
Розмір152.78 Kb.
ТипДокументи

 Характеристика тесту із всесвітньої історії
Вступне тестування з всесвітньої історії проводиться з метою визначення базового рівня знань та вмінь слухачів підготовчих курсів (вхідна рейтингова оцінка). Зміст тесту визначається чинною навчальною програмою для 5‑10 класів загальноосвітнього навчального закладу з навчальної дисципліни «Всесвітня історія». Форма проведення – тестування. Загальна кількість завдань тесту – 28.

На виконання тесту відведено – 45 хвилин. Тест оцінюється в 60 балів.

Вступне тестування включає наступні теми навчальної програми з дисципліни «Всесвітня Історія»: історія стародавнього світу; історія середніх віків, нова історія, великі географічні відкриття: зустріч цивілізацій, людина ранньої нової доби; реформація і контрреформація; західноєвропейські держави в ХVІ–першій половині ХVІІ ст.; культура Західної Європи в ХІV–першій половині ХVІІ ст.; Польська держава і Московське царство; криза старого порядку, початок модернізації; країни Сходу; світ наприкінці ХVІІІ–у ХІХ ст., країни світу наприкінці ХVІІІ–у першій половині ХІХ ст.; країни світу у другій половині ХІХ–на початку XX ст.; утвердження індустріального суспільства в провідних державах світу. Міжнародні відносини в останній третині ХІХ–на початку ХХ ст.; культура народів світу наприкінці ХVІІІ–у ХІХ ст.; Перша світова війна та її наслідки; провідні країни світу в 1920‑х–1930‑х рр.; Росія–СРСР у 1917–1939 рр.; країни Центральної та Східної Європи у 1920–1930-х рр.; країни Азії, Африки та Латинської Америки у 1920–1930-х рр.; міжнародні відносини у 1930-х рр., назрівання Другої Світової війни; розвиток культури у перші десятиліття ХХ ст.

Тест складається із завдань чотирьох рівнів.

Рівень І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

До кожного із 15 завдань пропонується чотири варіанти відповіді, з яких лише одна правильна. Завдання вважається виконаним, якщо обрана правильна відповідь. Кожне завдання оцінюється в 1 бал. Всього – 15 балів

Рівень ІІ. Завдання на встановлення правильної відповідності

До кожного завдання подано інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) та буквами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами (утворити логічні пари). Кількість завдань – 6. Кожна правильно встановлена відповідність у завданні оцінюється окремо – 1 бал. У випадку, якщо всі відповіді є правильними, кожне завдання оцінюється у 4 бали. Всього – 24 бали.

Рівень ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності

До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності. Якщо вказано правильну послідовність подій, завдання оцінюється у 3 бали. Якщо правильно вказано першу і останню подію, завдання оцінюється в 2 бали. Якщо правильно вказано або першу, або останню подію, завдання оцінюється в 1 бал. Кількість завдань – 3. Всього – 9 балів.

Рівень IV. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із числа запропонованих варіантів відповідей

До кожного із 4-х завдань подано перелік з 7 відповідей, три з яких правильні. Якщо вказано 3 правильні відповіді, завдання оцінюється у 3 бали. Якщо вказано 2 правильні відповіді, завдання оцінюється у 2 бали. Якщо вказано 1 правильну відповідь, завдання оцінюється в 1 бал. Всього – 12 балів.

 Варіант 1

Рівень І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. У який період розвитку первісного суспільства відбувається перехід від привласнюючого до відтворювального господарства?

А Палеоліт; Б Мезоліт; В Неоліт; Г Енеоліт (халколіт).

2. Найвищою пірамідою у Давньому Єгипті була піраміда фараона .

А Хасехема; Б Хеопса; В Ехнатона; Г Тутмоса ІІІ.

3. Яким чином давньогрецькі міста‑держави боролися з перенаселенням та нестачею землі у VIII–VI ст. до н. е.?

^ А Встановленням обмежень на кількість дітей в родині;

Б Засвоєнням гірських пасовищ та осушуванням боліт;

В Захопленням та перерозподілом сусідніх земель;

Г Колонізацією узбережжя Середземного та Чорного морів.

^ 4. Китайський імператор, що вперше об’єднав країну в єдиній державі та розпочав будівництво Великої Китайської стіни .

А Цинь Ші Хуанді; Б Пу І; В Лю Бан; Г Ци Сі.

5. Священна Римська імперія Германської нації виникла внаслідок цілеспрямованої діяльності правителя .

А Оттона І; Б Вільгельма Завойовника; В Фрідріха І Барбаросса; Г Карла Великого.

6. Візантійський імператор, що зробив хрещення обов’язковим та впровадив звід законів .

А Василій ІІ Болгаробойця; Б Костянтин VII Багрянородний;

В Никифор Фока; Г Юстиніан.

7. Інквізиція – це .

А католицький чернечий орден, що спеціалізувався на місіонерській діяльності;

Б церковний суд, що виносив вироки з питань правопорушень духівництва у господарчих справах;

^ В судово-слідча організація при Папському престолі, що мала на меті розслідування єресей;

Г світський орган влади, що виконував вироки церковного суду.

^ 8. Автором праці «95 тез», що заперечувала продаж індульгенцій та стверджувала виключний авторитет Святого Письма, був .

А М. Лютер; Б Ж. Кальвін; В Т. Мюнцер; Г У. Цвінглі.

9. Назвіть цивілізацію доколумбової Америки, що розвинулася на території сучасної Мексики та була переможена іспанським конкістадором Ф. Кортесом.

А Ольмеки, Б Майя, В Інки, Г Ацтеки.

10. Аугсбурзький мир 1555 р. між протестантами і католиками Священної Римської імперії встановив наступне правило

^ А церковні землі мали бути передані світській владі;

Б католицька церква в межах імперії мали вийти з підпорядкування Папі Римському;

В віросповідання жителів різних частин імперії мала визначатися їх правителями;

Г встановлено свободу віросповідання для кожного жителя імперії.

^ 11. Наслідком Люблінської Унії 1569 р. було .

А союз Королівства Польського та Великого Князівства Литовського як двох незалежних держав із формальною зверхністю польського короля;

^ Б об’єднання Королівства Польського та Великого Князівства Литовського в єдину державу – Річ Посполиту;

В об’єднання Православної Київської Митрополії з Римським Престолом – утворення Греко-Католицької Церкви;

^ Г перехід Чернігово-Сіверських земль під владу Московського Царства.

12. Головнокомандувач Континентальної армії у війні США за Незалежність, перший Президент США .

А А. Лінкольн; Б Т. Джефферсон; В Дж. Вашингтон; Г У. Грант.

13. Чинний кодекс цивільного права Франції, що містить фундаментальне положення про право приватної власності, був впроваджений .

А М. Робесп’єром; Б Наполеоном І Бонапартом; В Карлом Х; Г Луї-Філіпом.

14. Політичний лідер об’єднання Німеччини у 1871 р., перший канцлер об’єднаної країни .

А К. Кавур; Б Б. Дізраелі; В Б. фон Бюлов; Г О. фон Бісмарк.

15. Сутністю Столипінської аграрної реформи 1906–1910 рр. було .

А перетворення землі на об’єкт купівлі та продажу та розпуск селянської общини;

^ Б повернення до закріпачення селянства;

В перетворення землі виключно на державну власність;

Г скасування поміщицького землеволодіння.

Рівень ІІ. Завдання на встановлення правильної відповідності

16. Встановіть відповідність між назвою давньоіндійської касти та її характеристикою.

1 Вайші

А Жерці – найвища каста індійського суспільства

Брахмани

Б Четверта каста – ремісники, наймити, слуги

3 Шудри

В Воїни – наступна після жерців каста в індійській суспільній ієрархії

4 Кшатрії

Г Найнижча частина суспільної ієрархії, представники якої застосовувалися на найважчих принизливих роботах
Д Третя каста – селяни та купці


17. Встановіть відповідність між іменем давньоримського імператора та його характеристикою.

Октавіан Август

А Останній імператор Західної Римської імперії

2 Нерон

Б Останній представник династії Юліїв-Клавдіїв, за його наказом було спалено Рим

3 Марк Аврелій

В Видав Міланський едикт, за яким зрівняв Християнство у правах з іншими релігіями

4 Костянтин Великий

Г Перший римський імператор засновник системи влади, відомої як «принципат»
Д Представник династії Антонінів, філософ-стоїк


18. Встановіть відповідність між періодом розвитку історії Європейської цивілізації і поняттями та явищами, що його характеризують.

1 Античність

А Римська імперія, рабовласництво, еллінізм, Олімпійські ігри

Ренесанс

Б Друга Світова війна, авангардизм, «холодна війна», маккартизм

3 Новий час

В гуманізм, початок книгодрукування, утопізм

4 Новітній час

Г парламентаризм, Священний союз, декабристський рух, «Весна народів»
Д «неолітична революція», людське стадо, рід, плем’я

19. Встановіть відповідність між іменем правителя у Середньовічній Європі та подіями, що відбулися в часи його правління.

1 Генріх ІІ Плантагенет

А Імператор Священної Римської імперії у 1155–1190 рр., здійснював походи до Італії та протидіяв амбіціям папства, учасник Третього хрестового походу

2 Вільгельм І Завойовник

Б Король Англії у 1154–1189 рр., позбавив баронів права суду, здійснював експансію до Уельсу та Ірландії

3 Філіпп IV Красивий

В Король Франції у 1285–1314 рр., провадив політику зміцнення влади короля всередині країни, поклав початок Авінйонському полону пап

Фрідріх І Барбаросса

Г Норманський герцог та перший норманський король Англії у 1066–1087 рр., запровадив поземельний перепис – «Книгу Страшного суду»
Д Король Англії у 1189–1199 рр., учасник Третього хрестового походу, потрапив у полон до Австрійського герцога та імператора Священної Римської імперії

20. Встановіть відповідність між персоналіями та їх характеристиками.

1 Мартін Лютер

А Засновник католицького монашого ордену єзуїтів та його системи освіти і виховання, один з провідників Контрреформації

2 Ігнатій Лойола

Б Радикальний проповідник часів Реформації, лідер Селянської війни в Німеччині, своїм завданням вважав встановлення «Царства Божого»

Томас Мюнцер

В Вчений-гуманіст, католик, негативно ставився до Реформації, однак його праці об’єктивно їй сприяли

4 Жан Кальвін

Г Засновник протестантського руху, критикував практику продажу індульгенцій, переклав Біблію німецькою мовою
Д Один з чільних представників реформації у Швейцарії, встановив у Женеві жорсткий теократичний режим

21. Встановіть відповідність між назвою країни та характерними для них явищами суспільного життя.

1 Італія

А Чартизм, «гнилі містечка»

2 Англія

Б Слов’янофільство, народництво

3 США

В Аболіціонізм, гомстед

4 Росія

Г Карбонарії, «червоносорочечники»
Д Бонапартизм, комуна


Рівень ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності

^ 22. Встановіть хронологічну послідовність подій історії Стародавньої Греції:

А Правління Олександра Македонського; Б Марафонська битва;

В Утворення першого Афінського морського союзу; Г Реформи Солона в Афінах.

23. Вкажіть хронологічну послідовність подій історії Візантійської імперії.

^ А Реформи імператора Юстиніана;

Б Поділ Римської імперії на Західну та Східну;

В Початок доби іконоборства;

Г Розкол Християнської церкви на східну та західну гілки.

24. Встановіть хронологічну послідовність подій в Європі ХІХ ст.

^ А Утворення Німецької імперії; Б «Весна народів»;

В Утворення Священного союзу; Г Утворення Королівства Італія.

Рівень ІV. Завдання з вибором трьох правильних відповідей

із числа запропонованих варіантів відповідей

25. Які з вказаних постатей відіграли чільну роль у здійсненні Великих географічних відкриттів XV–XVI ст.?

П. Рубенс; Ф. Пісарро; 3 Х. Колумб;Ф. Магеллан; 5 Ш.‑Л. Монтеск’є;Дж. Кук; 7 В. да Гама.

26. Які з вказаних постатей були художниками доби Відродження в Європі?

П’єр Абеляр;Жан-Жак Руссо; 3 Рафаель Санті;Дені Дідро;

Мікеланджело Буонаротті; Альбрехт Дюрер; 7 Франческо Петрарка.

27. Які з наведених нижче держав взяли участь у Першому, Другому та Третьому поділах Речі Посполитої у другій половині XVIII ст.?

^ Російська імперія; Королівство Баварія; Королівство Прусія; Британська імперія; Османська імперія; 6 Королівство Нідерланди; 7 Австрійська імперія.

28. Яка з наведних нижче країн належала станом на 1914 р. до військово-політичного блоку Антанта?

1 Австро‑Угорщина; 2 Велика Британія;США; 4 Німеччина; Росія; Франція; 7 Італія.
 Варіант 2

Рівень І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Яка частина світу вважається більшістю вчених прабатьківщиною людства:

А Африка; Б Азія; В Південна Америка; Г Європа.

2. Кодекс законів у Давньому Межиріччі, що регулював людські відносини у цивільній, кримінальній, адміністративній сферах, був впроваджений таким правителем .

А Саргоном; Б Навуходоносором ІІ; В Хамураппі; Г Набонідом.

3. Падіння Західної Римської імперії відбулося у .

А 313 р.; Б 325 р.; В 395 р.; Г 476 р.

4. Вкажіть назву соціальних верств, на які поділялося суспільство Стародавньої Індії.

А Класи; Б Касти (варни); В Фратрії; Г Страти.

5. Франкська імперія виникла внаслідок цілеспрямованої діяльності правителя .

А Оттона І; Б Вільгельма Завойовника; В Костянтина Великого; Г Карла Великого.

6. Яке з тверджень характеризує Коран?

А збірник арабського фольклору ІХ ст.;

Б божественні одкровення, передані через пророка Мухаммеда;

^ В арабський переклад Старого Заповіту;

Г розповіді про життя мусульманських пророків.

7. Родоначальником книгодрукування в Європі вважається .

А П. Абеляр; Б Дж.Чосер; В Р. Бекон; Г Й. Гутенберг.

8. Собор Католицької церкви, що відбувався у 1545–1563 рр., мав на меті протидіяти Реформації, кодифікував латинську месу .

А Тридентський; Б І Ватиканський; В Ферраро-Флорентійський; Г IV Латеранський.

9. Османський султан, що завоював Константинополь та поклав край існуванню Візантійської імперії – це .

А Мехмед ІІ; Б Селім І Грізний; В Сулейман І Пишний; Г Баязид І.

10. Політичним наслідком Вестфальського миру 1648 р., що поклав кінець 30‑літній війні в Європі, стало .

А ліквідація поділу на католиків та протестантів в Європі з підпорядкуванням усіх християн верховенству Папи Римського;

^ Б визнання держави найвищим суверенним учасником міжнародних відносин;

В встановлення принципу «чия влада, того і віра», за яким віросповідання підданих мали визначати правителі;

^ Г вихід зі складу Священної Римської імперії королівств Баварії, Саксонії, Вестфалії, Великого герцогства Гессен.

11. Внаслідок протистоянь Великого князівства Литовського та Московії наприкінці XV–на початку XVІ ст.

^ А Чернігово-Сіверські землі перейшли під владу Московії;

Б відбувся перехід Смоленщини під владу Литви;

В Московський великий князь визнав зверхність Великого князя Литовського;

^ Г відбувся перехід Києва під зверхність Московії.

12. Лідер Якобінського клубу, та глава Комітету громадського порятунку, чільник якобінської диктатури у 1793–1794 рр.

А Ж. Дантон; Б М. Робесп’єр; В Ж.-П. Марат; Г О. де Мірабо.

13. Вкажіть назву соціально-політичного руху в Англії 1830-х–1840-х рр., що домагався загального таємного прямого виборчого права, зміцнення політичного представництва робітників у парламенті.

А Чартизм; Б Аболіціонізм; В Суфражизм; Г Марксизм.

14. Активний прихильник скасування рабства у США, лідер Північних штатів у Громадянській війні 1861–1865 рр., 16‑й Президент США – це .

А Т. Рузвельт; Б Дж. Вашингтон; В Т. Джефферсон; Г А. Лінкольн.

15. Комплекс реформ в Японії 1869–1889 рр., відомий як «Реставрація Мейдзі» мав на меті

^ А повернення до курсу зовнішньополітичної ізоляції Японії;

Б встановлення в Японії парламентської монархії із підзвітністю уряду перед парламентом;

^ В встановлення централізованої держави, керованої імператором;

Г демократизацію політичної системи країни із розширенням виборчого права підданих.

Рівень ІІ. Завдання на встановлення правильної відповідності

16. Встановіть відповідність між іменем давньоєгипетського фараона та його звершенням.

1 Хеопс

А Впровадження релігійної реформи, яка стала кроком до однобожжя

Ехнатон

Б Поширення влади Єгипту на Палестину та Сирію

3 Тутмос ІІІ

В Побудова найвищої піраміди

4 Рамсес І

Г Перемога над нубійцями та лівійцями, останній період піднесення давньоєгипетської держави
Д Перший фараон – правитель централізованої держави

17. Встановіть відповідність між іменем давньогрецького діяча та характеристикою його діяльності.

1 Платон

А Давньогрецький політик, правитель Афін у першій половині VI ст. до н. е., провів реформи, що заклали основи афінської державності

Солон

Б Давньогрецький філософ, учень Сократа та вчитель Аристотеля

3 Геродот

В Давньогрецький історик, автор першого великого історичного трактату, що описує греко-перські війни та звичаї сучасних йому народів

4 Фідій

Г Давньогрецький скульптор та архітектор, автор статуї Зевса в Олімпії
Д Давньогрецький поет, автор поем «Іліада» та «Одісея»

18. Встановіть відповідність між поняттями і визначеннями.

1 Колон

А Велике земельне володіння

2 Латифундія

Б Дрібний орендатор

3 Варвари

В Імператорська гвардія

Преторіанці

Г Воїн-раб, що б’ється на втіху глядачам
Д Сусідні з Римською імперією племена

19. Встановіть відповідність між періодом розвитку історії Європейської цивілізації і поняттями та явищами, що його характеризують.

Первісна доба

А Франкська імперія, цехи, хрестові походи, схоластика

2 Середньовіччя

Б Великі географічні відкриття, мануфактура, Реформація, Тридцятилітня війна

3 Ранній новий час

В парламентаризм, Священний союз, декабристський рух, «Весна народів»

4 Новітній час

Г «неолітична революція», людське стадо, рід, плем’я
Д тоталітаризм, Перша Світова війна, «масова культура», ООН

20. Встановіть відповідність між іменем першовідкривача доби Великих географічних відкриттів та його відкриттям.

Христофор Колумб

А Здійснення найпершої навколосвітньої подорожі, перехід з Атлантичного до Тихого океану

2 Васко да Гама

Б Відкриття шляху до Індії навколо Африки

Фернан Магеллан

В Відкриття східного узбережжя Австралії та Нової Зеландії

4 Франсіско де Орельяна

Г Перший перехід Південної Америки у найширшій частині материку, дослідження середньої та нижньої течії р. Амазонка
Д Перший перехід Атлантичного океану, відкриття центральної частини Багамського архіпелагу, Малих Антильських островів, початок Великих географічних відкриттів

21. Установіть відповідність між подіями першої половини ХХ ст. та їх наслідками.

1 Створення уряду «Народного фронту» в Іспанії

А Встановлення режиму «санації» на чолі з Ю. Пілсудським

2 «Червоне дворіччя» в Італії

Б Прихід до влади фашистів на чолі з Б. Муссоліні

3 Листопадова революція в Німеччині

В Вторгнення військ Антанти та встановлення режиму регента М. Хорті

4 Існування Угорської Радянської Республіки

Г Громадянська війна та встановлення диктатури Ф. Франко
Д Утворення Веймарської республіки


Рівень ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності

^ 22. Встановіть хронологічну послідовність подій історії Давнього Єгипту.

А Побудова піраміди Хеопса; Б Підкорення Палестини та Сирії;

В Утворення централізованої держави; Г Релігійна реформа Ехнатона.

23. Вкажіть хронологічну послідовність подій історії Стародавнього Риму.

^ А Реформи братів Гракхів; Б Встановлення влади Гая Юлія Цезаря;

В Встановлення республіканського ладу; Г Встановлення принципату.

24. Встановіть хронологічну послідовність подій історії США у ХІХ ст.

^ А Початок Громадянської війни у США;

Б Купівля Аляски в Російської імперії;

В Початок сецесії рабовласницьких штатів зі складу союзу;

^ Г Прийняття закону про затримання біглих рабів.

Рівень ІV. Завдання з вибором трьох правильних відповідей

із числа запропонованих варіантів відповідей

25. Які з вказаних постатей були чільними постатями релігійної Реформації в Західній та Центральній Європі XVI–XVII ст.

Т. Мюнцер; К. Борромео; Н. Макіавеллі; 4 М. Лютер; Л. Валла;

П. Скарга; 7 Ж. Кальвін.

26. Які з вказаних постатей були філософами доби Просвітництва в Європі.

1 Г. Галілей; 2 Ф. Вольтер;Ф. Бекон; 4 Ш.-Л. Монтеск’є; 5 І. Лойола; Ж.‑Ж. Руссо; 7 А. Дюрер.

27. Ініціаторами створення Священного Союзу у 1815 р. стали монархи таких країн

1 Прусії;Франції; Британії; Росії; Османської імперії; Австрії; 7 Бельгії.

28. Яка з наведених нижче країн належала станом на 1915 р. до військово-політичного блоку Четвертний союз?

1 Росія;США; 3 Османська імперія;Японія; Франція; 6 Австро-Угорщина; 7 Німеччина.

Схожі:

Характеристика тесту із всесвітньої історії iconКафедра базових І спеціальних дисциплін характеристика тесту з навчальної дисципліни «Всесвітня історія»
Підсумкова атестація з всесвітньої історії проводиться з метою перевірки рівня знань та вмінь слухачів підготовчих курсів відповідно...
Характеристика тесту із всесвітньої історії iconПрограма вступних випробувань з всесвітньої історії для абітурієнтів, що вступають на окр «бакалавр»
Програму вступних випробувань з всесвітньої історії складено з врахуванням вимог і змісту навчання історії в школі, закладених у...
Характеристика тесту із всесвітньої історії iconПрограма вступного випробування з всесвітньої історії для вступу на перший курс навчання до національного університету «львівська політехніка»
Програму вступного випробування з всесвітньої історії складено з врахуванням вимог і змісту навчання історії в школі, закладених...
Характеристика тесту із всесвітньої історії iconРектор національного університету “львівська політехніка”
Програму співбесіди з всесвітньої історії складено з врахуванням вимог і змісту навчання історії в школі, закладених у Державному...
Характеристика тесту із всесвітньої історії iconРектор національного університету “львівська політехніка”
Програму співбесіди з всесвітньої історії складено з врахуванням вимог І змісту навчання історії в школі, закладених у Державному...
Характеристика тесту із всесвітньої історії iconХарактеристика тесту з англійської мови
Зміст тесту визначається чинною навчальною програмою для 5‑10 класів загальноосвітнього навчального закладу з навчальної дисципліни...
Характеристика тесту із всесвітньої історії iconУкраїна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії
Національному науково-дослідному інституті українознавства та всесвітньої історії
Характеристика тесту із всесвітньої історії iconПрограма вступного випробування із всесвітньої історії для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти
Мета вступного випробування із всесвітньої історії передбачає виявлення знань вступників із різних етапів її вивчення у загальноосвітній...
Характеристика тесту із всесвітньої історії iconПрограма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.)
Затверджено на спільному засіданні кафедри нової та новітньої історії кафедри історії України
Характеристика тесту із всесвітньої історії iconМіжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення"
Вельмиповажні колеги! Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науковій конференції "Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи