Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році icon

Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році
Скачати 115.99 Kb.
НазваПро особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році
Дата27.09.2012
Розмір115.99 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел.: (044) 486-24-42, факс: (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua
17.02.2011 №1/9-109


Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,

Інститутам післядипломної педагогічної освіти,

Загальноосвітнім навчальним закладам


Про особливості проведення державної

підсумкової атестації у загальноосвітніх

навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році


Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 № 1/9-950 надсилаємо інформаційно-методичний лист про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році (додаток).


Голова комісії з

реорганізації Міністерства Б.М. Жебровський


^ Терещук Б.М.

425-35-33

Додаток до листа Міністерства

освіти і науки України

17.02.2011 № 1/9-109


Особливості проведення державної підсумкової атестації

у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році


^ II. Державна підсумкова атестація в основній школі

Атестація в основній школі проводиться з п'яти предметів: української мови, математики, географії, біології, а також іноземної мови чи іншого гуманітарного предмета за вибором навчального закладу.

У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням предметів, спеціалізованих навчальних закладах, ліцеях, гімназіях, колегіумах таким предметом за вибором може бути той, що вивчався поглиблено.

З усіх обов’язкових предметів атестація проводиться письмово за збірниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки. У разі проведення атестації за вибором, форму проведення атестації (усно чи письмово) обирають учні.

Випускники основної школи загальноосвітніх навчальних закладів (класів, груп) з навчанням мовами національних меншин, які прибули із закордону і почали вивчати українську мову в поточному навчальному році, замість атестації з цього предмета можуть, за заявою батьків або осіб, які їх замінюють, та рішенням педагогічної ради, проходити атестацію з мови навчання.

Державна підсумкова атестація з хімії проводитиметься у письмовій формі за завданнями з навчального посібника «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з хімії. 9 клас» (авт. Лашевська Г.А., Титаренко Н.В. – К.: Освіта, 2011) або усно за білетами.

Збірник містить 20 варіантів атестаційних робіт. Навчальні заклади визначають не менше десяти варіантів для кожного класу. Якщо кількість учнів менша десяти, кожен з них отримує окремий варіант.

Кожний варіант включає 24 завдання для загальноосвітніх класів і 30 завдання для класів з поглибленим вивченням хімії, які охоплюють різні розділи навчальної програми. Серед них: завдання в тестовій формі (завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання на встановлення відповідності, завдання на встановлення правильної послідовності), завдання відкритої форми (наприклад, завдання на відтворення генетичного зв’язку між класами неорганічних сполук; на складання рівнянь окисно-відновних реакцій та електронних балансів до них, реакцій йонного обміну в молекулярній та йонній формі); задачі різних типів, які передбачають розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу (пропонуються типи задач, що передбачені навчальною програмою з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів).

На виконання завдань державної підсумкової атестації відводиться 90 хвилин. Під час роботи учні не можуть користуватися додатковою літературою (таблицями, посібниками тощо), оскільки всі необхідні довідкові матеріали містяться у збірнику. Для проведення обчислень учням дозволяється користуватися калькулятором.

Для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською, молдовською, польською, румунською та угорською мовами переклад завдань з математики, біології, фізики, хімії, всесвітньої історії та інформатики здійснюється Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, відповідними управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Кожен учень, який проходить державну підсумкову атестацію в письмовій формі, отримує варіант роботи із вищезазначених посібників, бланк відповідей, підготовлені навчальним закладом, та зошит (листки) для виконання роботи зі штампом навчального закладу.


ІІІ. Державна підсумкова атестація у старшій школі

Державна підсумкова атестація в старшій школі проводиться з трьох предметів:

- українська мова;

 • профільний предмет (для учнів які навчалися у класах з профільним навчанням), історія України або математика (для учнів, які навчалися у класах універсального профілю);

 • предмет за вибором.

При вивченні двох профільних предметів (наприклад, фізики і математики у фізико-математичному профілі) атестацію складають із одного з них за вибором учня. Другий профільний предмет може обиратися учнями для складання атестації як предмет за вибором.

Державна підсумкова атестація з хімії проводяться за посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з хімії. 11 клас» (авт. Дубовик О.А. – К.: Освіта, 2011).

Збірник містить 20 варіантів атестаційних робіт. Навчальні заклади визначають не менше десяти варіантів для кожного класу. Якщо кількість учнів менша десяти, кожен з них отримує окремий варіант.

Кожний варіант включає 30 завдань, які охоплюють різні розділи навчальної програми. Серед них: завдання в тестовій формі (завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей, завдання на встановлення відповідності, завдання на встановлення правильної послідовності), завдання відкритої форми (наприклад, завдання на відтворення генетичного зв’язку між класами неорганічних і органічних сполук; на складання рівнянь окисно-відновних реакцій та електронних балансів до них, реакцій йонного обміну в молекулярній та йонній формі); задачі різних типів, які передбачають розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу (пропонуються типи задач, що передбачені навчальною програмою з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів).

На виконання завдань державної підсумкової атестації відводиться 90 хвилин. Під час роботи учні не можуть користуватися додатковою літературою (таблицями, посібниками тощо), оскільки всі необхідні довідкові матеріали містяться у збірнику. Для проведення обчислень учням дозволяється користуватися калькулятором.

Для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською, молдовською, польською, румунською та угорською мовами переклад завдань з математики, біології, фізики, хімії, географії, всесвітньої історії та інформатики здійснюється Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, відповідними управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Кожен учень, який проходить державну підсумкову атестацію в письмовій формі, отримує варіант роботи із вищезазначених посібників, бланк відповідей, підготовлені навчальним закладом, та зошит (листки) для виконання роботи зі штампом навчального закладу.


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 216-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua
від 10.03.11 № _1/9-184______

від на №


Міністерству освіти і науки
Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Інститутам післядипломної
педагогічної освіти


Щодо переліків питань

для проведення державної

підсумкової атестації в усній формі

у 9-х класах загальноосвітніх

навчальних закладів


З метою підготовки до державної підсумкової атестації у 2010/11 навчальному році у 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів надсилаємо для практичного викорис­тання переліки питань предметів за вибором для проведення державної підсумкової атестації в усній формі, що додаються.


Заступник Міністра Б.М. Жебровський


^ Перелік питань

для проведення державної підсумкової атестації з хімії

в усній формі. 9 клас


Теоретичні питання

 1. Опишіть предмет хімії, місце хімії серед наук про природу. Обґрунтуйте роль хімічних знань у пізнанні природи, значення хімічних процесів у природі, роль хімії в житті суспільства.

 2. Розкрийте зміст закону збереження маси речовин, його значення в хімії. Поясніть сутність хімічних рівнянь.

 3. Охарактеризуйте фізичні та хімічні властивості кисню. Наведіть приклади його добування в лабораторії. Опишіть застосування кисню, його біологічну роль.

 4. Дайте характеристику фізичних та хімічних властивостей заліза. Опишіть поширення Феруму в природі, застосування заліза.

 5. Поясніть сутність закону Авогадро та поняття молярний об’єм газів.

 6. Охарактеризуйте склад, назви оксидів. Опишіть поширення оксидів у природі. Наведіть приклади способів їх добування.

 7. Охарактеризуйте оксиди, їх склад, класифікацію, хімічні властивості. Наведіть приклади використання оксидів.

 8. Охарактеризуйте кислоти, їх склад. Наведіть приклади їх класифікації, загальних способів добування. Опишіть заходи безпеки під час роботи з кислотами.

 9. Охарактеризуйте кислоти, їх склад. Поясніть хімічні властивості кислот у світлі теорії електролітичної дисоціації.

 10. Охарактеризуйте склад, класифікацію основ. Наведіть приклади загальних способів добування лугів та нерозчинних основ. Опишіть заходи безпеки під час роботи з лугами.

 11. Охарактеризуйте основи, їх склад. Поясніть хімічні властивості основ у світлі теорії електролітичної дисоціації.

 12. Охарактеризуйте солі, їх склад. Поясніть хімічні властивості середніх солей у світлі теорії електролітичної дисоціації.

 13. Охарактеризуйте склад, класифікацію солей. Наведіть приклади загальних способів добування солей.

 14. Охарактеризуйте амфотерні гідроксиди, їх склад, властивості.

 15. Дайте характеристику природних родин хімічних елементів: лужні елементи, галогени, благородні гази.

 16. Поясніть будову атома: ядро і електронні оболонки. Проаналізуйте склад ізотопів.

 17. Розкрийте суть періодичного закону та періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Поясніть структуру періодичної системи.

 18. Дайте характеристику хімічних елементів малих періодів за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.

 19. Поясніть періодичну зміну властивостей хімічних елементів ІІ періоду від зарядів ядер їхніх атомів.

 20. Поясніть взаємозв’язок між розміщенням елементів у періодичній системі та властивостями хімічних елементів, простих речовин, сполук елементів з Гідрогеном та Оксисеном.

 21. Дайте характеристику ковалентного зв'язку, розкрийте механізм його утворення. Поясніть різницю між ковалентним полярним і неполярним зв’язком.

 22. Поясність суть поняття електронегативності хімічних елементів. Поясніть взаємозв’язок між розміщенням елементів у періодичній системі та їх електронегативністю.

 23. Дайте характеристику йонного зв'язку, розкрийте механізм його утворення.

 24. Охарактеризуйте кристалічні ґратки різних типів. Обґрунтуйте залежність властивостей речовин від типу кристалічної ґратки.

 25. Дайте характеристику воді як розчиннику. Поясніть будову молекули води. Розкрийте механізм утворення водневого зв’язку.

 26. Охарактеризуйте розчини, їх склад, класифікацію. Розкрийте суть процесу розчинення речовин у воді. Поясніть вплив факторів на розчинність речовин у воді. Опишіть значення розчинів у природі та житті людини.

 27. Розкрийте суть електролітичної дисоціації кислот, основ, солей у водних розчинах. Охарактеризуйте поняття «ступінь дисоціації». Наведіть приклади сильних й слабких електролітів.

 28. Поясніть суть реакцій йонного обміну, умови, за яких вони відбуваються.

 29. Поясніть сутність хімічних реакцій. Наведіть приклади класифікацій хімічних реакцій за різними ознаками.

 30. Розкрийте суть перетворення енергії під час хімічних реакцій. Наведіть приклади екзо- та ендотермічних реакцій. Поясніть поняття тепловий ефект реакції, термохімічне рівняння.

 31. Поясність суть поняття швидкості хімічної реакції. Обґрунтуйте залежність швидкості реакції від різних чинників.

 32. Охарактеризуйте склад, структурну формулу, поширення у природі, фізичні та хімічні властивості метану.

 33. Охарактеризуйте молекулярну, структурну формули, фізичні та хімічні властивості етилену.

 34. Охарактеризуйте молекулярну, структурну формули, фізичні та хімічні властивості ацетилену.

 35. Охарактеризуйте молекулярну, структурну формули, фізичні та хімічні властивості, застосування етанолу.

 36. Охарактеризуйте молекулярну, структурну формули, фізичні та хімічні властивості, застосування оцтової кислоти.

 37. Охарактеризуйте склад молекули, поширення в природі, фізичні властивості, застосування, біологічну роль глюкози.

 38. Охарактеризуйте склад жирів, їх утворення, поширення в природі, біологічну роль. Розкрийте суть гідролізу та гідрування жирів.

 39. Охарактеризуйте склад молекули, поширення в природі, фізичні властивості та застосування сахарози. Опишіть загальну схему виробництва цукру.

 40. Охарактеризуйте склад і будову молекул білків. Поясніть суть гідролізу та денатурації білків. Опишіть біологічну роль білків.


Розрахункові задачі та вправи

 1. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення масової частки елемента в речовині.

 2. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення відносної густини і молекулярної маси газу.

 3. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості речовини.

 4. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення за рівнянням хімічної реакції кількості речовини, яка бере участь в реакції, за відомою масою іншої реагуючої речовини.

 5. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення за рівнянням хімічної реакції маси продуктів, якщо відомі маси реагуючих речовин.

 6. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення за рівнянням хімічної реакції об’єму продуктів, якщо відомі маси реагуючих речовин.

 7. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення за рівнянням хімічної реакції кількості речовини реагуючих речовин, якщо відомі маси продуктів.

 8. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення маси одного з продуктів реакції за відомою масою вихідної речовини, яка містить певну частку домішок.

 1. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення масової частки розчиненої речовини в розчині.

10. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення молярної концентрації розчиненої речовини.

11. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення молярної концентрації еквівалентів розчиненої речовини.

12. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення маси речовини, яка виділяється на катоді, якщо крізь розчин пропускається струм певної сили.

 1. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення з використанням об’ємних відношень газів при хімічних реакціях.

 2. Складіть рівняння реакцій, які відображають генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук.

 3. Складіть рівняння окисно-відновних реакцій, коефіцієнти підберіть методом електронного балансу.

 4. Складіть рівняння реакцій у молекулярній та йонній формах.

 5. Складіть рівняння реакцій гідролізу солей.Практична частина

 1. Добудьте кисень і доведіть дослідним шляхом його наявність.

 2. Добудьте амфотерний гідроксид і доведіть його амфотерність.

 1. Здійсніть реакції, характерні для розчинів кислот.

 2. Здійсніть реакції, характерні для розчинів лугів.

 3. Здійсніть хімічні реакції за наведеною схемою.

 4. Визначте три неорганічні речовини за допомогою індикатора.

 5. Визначте три органічні речовини за допомогою якісних реакцій.

Схожі:

Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році
Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році визначені...
Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з біології у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році
Д 27. 01. 2012 р. №1/9-61 "Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012...
Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з хімії у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році
Д 27. 01. 2012 р. №1/9-61 "Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012...
Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з екології у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році
Д 27. 01. 2012 р. №1/9-61 "Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012...
Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році
Д 27. 01. 2012 р. №1/9-61 "Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012...
Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році iconМетодичний коментар до проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році
Міністерстві юстиції України 18 січня 2010 року №39/17334 та відповідно до листа Міністерства освіти І науки України від 01. 02....
Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики у 9-х та 11-х класах у загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області в 2009/2010 навчальному році
Методичних рекомендацій мону щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 та 11 (12) класах загальноосвітніх...
Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році з правознавства та з курсу «Людина І світ»
Збірником тестових завдань для державної підсумкової атестації з правознавства (практичний курс) (авт. Ремех Т. О., Ратушняк С. П....
Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році iconРекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови І літератури в загальноосвітніх навчальних закладах області в 2009/2010 н р
Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 19. 02. 10 №67 «Про порядок закінчення 2009/2010...
Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у 9, 11 класах з російської мови І літератури,світової літератури
Про проведення державної підсумкової атестації у 9, 11 класах з російської мови І літератури, світової літератури у загальноосвітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи