Методичні рекомендації для педагогів шкіл-інтернатів icon

Методичні рекомендації для педагогів шкіл-інтернатів
Скачати 90.88 Kb.
НазваМетодичні рекомендації для педагогів шкіл-інтернатів
Дата27.09.2012
Розмір90.88 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації для педагогів шкіл-інтернатів


Реформування освіти в Україні передбачає розбудову та оновлення змісту освіти, тому сучасна школа-інтернат повинна створити оптимальні умови для розвитку й реалізації освітніх потреб дітей, сформувати життєві компетенції учнів, що забезпечать самовдосконалення та корекцію особистості, допоможуть самореалізуватися у системі соціальних відносин, успішно адаптуватися у суспільстві.

Навчально-виховний процес у 2009/2010 н.р. у загальноосвітніх та спеціальних інтернатних закладах здійснюватиметься відповідно до нормативно-правової бази, інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки, зокрема, листа МОН України від 20.02.2009 р. № 1/9-120 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2009/2010 н.р.», «Плану дій управління освіти і науки облдержадміністрації, управління освіти Чернівецької міської ради, відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій», затвердженого наказом управління освіти і науки від 28.03.2005 р. № 120, Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженого наказом МОН України № 852 від 15.09.2008 р., наказу Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 05.03.09 № 91 «Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2009/2010 н.р., його структуру і забезпечення організованого початку навчання», рішення Колегії Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 24.06.2009 р., методичних рекомендацій ОІППО щодо викладання навчальних дисциплін та організації виховної роботи у 2009/2010 н.р.

У загальноосвітніх школах-інтернатах навчально-виховний процес організовується відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі Типових навчальних планів початкової школи, затверджених наказом МОН України від 29.11.2005 р. № 682; для 5-9 класів – за Типовими навчальними планами у загальноосвітніх навчальних закладах 12-річної школи, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66 (додатки 1-4); для 10-11 класів – за Типовими навчальними планами для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженими наказом МОН України від 20.05.2003 р. № 306.

Навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку: І ступінь – за Типовими навчальними планами спеціальних шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 03.11.2004 р. № 849; 5-7 класи – за тимчасовими Типовими навчальними планами спеціальних шкіл цих типів, затвердженими наказом МОН України від 26.08.2008 р. № 778; 8-11 (12) класи – за Типовими навчальними планами спеціальних шкіл цих типів, затвердженими наказом МОН України від 02.11.2004 р. № 842, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 22.08.2005 р. № 489.

Повноцінність базової та загальної середньої освіти забезпечується комплексною реалізацією інваріантної, варіативної та корекційної частини робочого навчального плану. Не допускається зменшення кількості годин, відведених на інваріантну та корекційну частини. Години варіативної складової адміністрації шкіл-інтернатів використовують на курси за вибором, враховуючи освітні потреби учнів, кадрове забезпечення, рекомендації МОН України, пропозиції Головного управління освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО.

На виконання наказу Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 06.03.2009 р. № 94 «Про вивчення стану контролю і керівництва навчально-виховним процесом та рівнів навчальних досягнень учнів у школах-інтернатах області» вивчався стан організації навчально-виховного процесу, корекційно-відновлювальної, методичної, виховної роботи, ведення шкільної документації тощо.

Недоліки, виявлені в ході перевірки:

 • не впорядковані матеріали шкільних методичних об’єднань, згідно з рекомендаціями ОІППО;

 • неактуальною в ряді шкіл є тематика засідань методичних об’єднань;

 • недостатня увага приділяється плануванню роботи шкільних методичних об’єднань, вибору форм їх проведення;

 • потребує вдосконалення зміст наказу «Про організацію методичної роботи» щодо відображення єдиної науково-методичної проблеми, чіткої структури, форм роботи, звітності та контролю за станом методичної роботи;

 • не в усіх закладах методична робота планується на діагностичній основі;

 • відсутній особисітсно зорієнтований підхід до зростання професійної майстерності педагогів;

 • спостерігається формалізм при проведенні шкільної атестації педагогів;

 • недостатньо вивчається передовий педагогічний досвід та впроваджуються інноваційні технології;

 • слід вдосконалити роботу «Школи молодого вчителя», запровадивши дієві форми співпраці молодих педагогів із наставниками;

 • потребує вдосконалення самоосвітня робота педагогів;

 • у наказах з основної діяльності відсутня аналітика, результати моніторингу, терміни виконання та виконавці;

 • не дотримуються вимоги «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОН № 496 від 03.06.2008 р.;

 • окремими педагогами не ведеться поточне оцінювання навчальних досягнень учнів;

 • неефективною є робота органів учнівського самоврядування в класних колективах, не практикується звітність про виконання доручень дітьми;

 • потребує вдосконалення та оновлення зміст дозвілля учнів, гурткова робота.

У 2009/2010 н.р. педагогічним колективам інтернатних закладів слід спрямувати роботу на виконання рішення Колегії Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 24.06.2009 р., усунення недоліків, виявлених в ході перевірки, завдань щодо реалізації єдиної науково-методичної проблеми закладу, корекційно-виховних, лікувально-реабілітаційних заходів, психолого-педагогічного супроводу.

Якість освітніх послуг закладу залежить від рівня фахової майстерності педагогів. Учитель – ключова фігура, яка забезпечує навчально-виховний процес з урахуванням новітніх технологій та особливостей психічного і фізичного розвитку вихованців.

Підвищенню професійної компетентності педагогів сприяє методична робота, побудована на діагностичній основі, що дає можливість вивчити індивідуальні запити педагогів, проблемні фахові питання, уникнути формалізму в роботі методичних об’єднань, створити умови для самореалізації та становлення творчого вчителя.

Кожне методичне об’єднання закладу, плануючи роботу на рік, повинно заслухати актуальні питання навчання, виховання, корекційно-розвивальної роботи, шляхи вдосконалення ефективності уроку, самопідготовки, підвищення рівня навчальних досягнень учнів, вдосконалення фахової майстерності педагогів, впровадження інноваційних форм і методів роботи, інтерактивних технологій, самоосвітню діяльність педагогів. Вирішити цей блок завдань допоможуть творчі динамічні групи, де вчителі об’єднані за рівнем фахової майстерності: «Школа вищої педагогічної майстерності», «Школа вдосконалення майстерності», «Школа становлення молодого вчителя», «Школа створення позитивної мотивації до творчості».

Особливу увагу слід звернути на змістовну роботу «Школи молодого вчителя», адаптацію молодих спеціалістів до педагогічного та учнівського колективів, вимог навчально-виховного процесу, оволодіння сучасною методикою уроку, творчу співпрацю з наставниками.

Росту фахової майстерності педагогів сприяє атестація, форми проведення якої потребують вдосконалення.

Нові підходи щодо атестації педагогів практикуються у Чернівецькій спецшколі № 1, де проводяться методичні тижні «Таланти і творчість», творчі звіти на педагогічних радах, у Чернівецькій спецшколі № 2 – «Атестаційний марафон», презентації досвіду роботи вчителів, у Чернівецькій спецшколі № 4 ведуться методичні щоденники, в яких відображена робота вчителя протягом 5 років.

Заслуговує на увагу досвід проведення шкільних конкурсів педагогічної майстерності «Вихователь року» у спецшколі-інтернаті № 1 та спецшколі № 3 м. Чернівців, Сторожинецькій школі-інтернат.

На базі Чернівецької спецшколи-інтернату № 1 у квітні цього року проведено майстер-клас для заступників директорів шкіл-інтернатів області з виховної роботи «Презентація шкільного конкурсу «Вихователь року»», де свій досвід демонстрували учасники шкільного конкурсу Кияшко Н.С., Ланівська М.Г., Фуштей О.О.

З 2009/2010 н.р. в усіх інтернатних закладах області слід започаткувати проведення шкільного конкурсу «Вихователь року» з метою участі переможців в обласному етапі.

У практиці шкіл-інтернатів варто ширше використовувати нетрадиційні форми методичної роботи: фестивалі творчих уроків, методичні ринги, творчі вернісажі, методичні вітальні, тижні молодого спеціаліста, тижні наставника, презентації творчих проектів, методичні турніри, аукціони, ярмарки педагогічних ідей, тренінги, ділові ігри, майстер-класи.

Реалізація освітніх потреб закладу неможлива без здійснення внутрішкільних моніторингових досліджень. Результати моніторингу рівня навчальних досягнень учнів, фахової компетентності педагогів, освітнього середовища забезпечать успішну діяльність педагогічного колективу щодо вирішення завдань навчально-виховного процесу.

Значну увагу слід звернути на організацію виховної роботи та змістовного дозвілля учнів. Головне завдання педагогів – допомогти дитині знайти для себе такі позаурочні заняття, які допоможуть їй самореалізуватися і самоствердитись, забезпечити реальний успіх у найбільш привабливій для неї сфері діяльності, пробуджувати та підтримувати вияви творчої уяви, фантазії вихованців, активізувати їхні пізнавальні можливості, досягти органічного поєднання змістовного, емоційно-ціннісного та діяльнісного компонентів розвитку з урахуванням індивідуальних особливостей, здібностей, інтересів і потреб кожного учня.

В інтернатних закладах області діє розгалужена мережа гуртків. Зокрема, із 242 гуртків: 76 – художньо-естетичного спрямування, 44 – декоративно-прикладного мистецтва, 31 – спортивно-масових, 16 – технічної творчості, 11 – туристсько-краєзнавчих, 13 – по програмі «рівний-рівному», 37 гуртків позашкільних навчальних закладів; функціонує 20 дитячих об’єднань, клубів за інтересами.

Планування виховної роботи у 2009/2010 н.р. варто здійснювати на діагностичній основі, згідно з нормативно-правовою базою, Основними орієнтирами виховання учнів 1-12-х класів. Поряд з цим висвітлювати проблему виховної роботи, враховувати можливості закладу, особливості контингенту дітей, наповнюючи кожний захід цікавим змістом, новизною, творчістю. Це, в свою чергу, сприятиме вихованню у дітей національної свідомості, людської гідності, навичок культурної поведінки, здорового способу життя, особистої гігієни та самообслуговування, почуття прекрасного, позитивне ставлення до життя, довкілля, свідомого вибору професії та соціалізації у суспільстві.

Формуванню соціально активної та творчої особистості сприяє робота учнівського самоврядування, метою якого є залучення учнів до соціально значущої діяльності, розвиток життєвих комптенцій, організаторських здібностей, відповідальності за доручену справу.

Класні та загально шкільні форми учнівського самоврядування свою діяльність будують на принципах відкритості, системності, активності, доступності. Класні керівники, вихователі здійснюють консультування органів учнівського самоврядування на засадах гуманізму, довіри, взаєморозуміння, «суб’єкт – суб’єктних» відносинах. Важливу роль при цьому відіграють людські якості особистості педагога: чуйність, доброта, щирість, розуміння, милосердя, що дає можливість бути справжнім захисником дитячих сподівань, допомогти кожній дитині досягнути успіху. Про важливість виховання успіхом І.Д. Бех зазначає: «Виховання успіхом є однією з важливих умов розвитку особистості. Лише успіх молодої людини формує у неї достатню віру в себе і на цій основі – прагнення стати кращою. Виховання успіхом, надання допомоги в прагненні вихованця задовольнити потребу в гідному місці у колективі однолітків – шлях до створення довірливих взаємин, творчої співдружності дорослих і дітей».

Педагогам-організаторам шкіл-інтернатів слід вдосконалити роботу органів учнівського самоврядування, дитячих об’єднань, переглянути роботу «Школи лідерів», у планах навчання якої уникнути формальних заходів шляхом діагностування учнів, вивчення їх запитів та потреб.

Корекційна спрямованість навчально-виховного процесу в спецшколах-інтернатах зумовлює здійснювати корекційно-відновлювальну, індивідуальну роботу з учнями на основі всебічного обстеження та вивчення стану здоров’я дітей, вад фізичного та (або) розумового розвитку, психіки. Корекційна робота в закладах повинна відповідати вимогам VІ розділу «Особливості навчально-виховної, корекційно-розвиткової, лікувально-профілактичної роботи у спеціальних школах (школах-інтернатах) різних видів» Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Комплексне використання всіх методів, форм роботи, корекційних засобів навчання сприятиме становленню особистості учня.


Перелік питань, рекомендованих для розгляду на методичних об’єднаннях педагогів шкіл-інтернатів


 1. Вивчення та обговорення Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

 2. Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в школі-інтернаті.

 3. Педагогіка співробітництва – ефективний засіб оптимізації навчально-виховного процесу.

 4. Роль внутрішкільного моніторингу у вдосконаленні навчально-виховного процесу.

 5. Особливості соціалізації вихованців інтернатних закладів.

 6. Гуманізація та демократизація навчально-виховного процесу у школі-інтернаті.

 7. Сутність та особливості громадянського виховання.

 8. Професійна етика та культура педагогічних стосунків у школі.

 9. Сучасні підходи до роботи з батьками.

 10. Роль учнівського самоврядування у формуванні соціально активної особистості.

 11. Формування позитивної мотивації щодо залучення учнів до учнівського самоврядування.

 12. Особистість педагога – дійовий чинник формування особистості дитини.Методист інтернатних закладів Н.І. Полюлях

Схожі:

Методичні рекомендації для педагогів шкіл-інтернатів iconІнформація про проведення обласного семінару директорів шкіл-інтернатів з проблеми: «Забезпечення соціального захисту вихованців шкіл-інтернатів»
Згідно з планом роботи Головного управління освіти І науки облдержадміністрації, оіппо 6 жовтня 2010 року на базі Сторожинецької...
Методичні рекомендації для педагогів шкіл-інтернатів iconНаказ №292 Про результати проведення моніторингу рівня соціалізації дітей шкіл-інтернатів
Чернівецької області провів моніторингове дослідження рівня соціалізації учнів випускних класів шкіл-інтернатів
Методичні рекомендації для педагогів шкіл-інтернатів iconІнформація про результати анонімного анкетування учнів шкіл-інтернатів обласного підпорядкування з проблеми насильства у 2011 р
Чернівецької області розпочата системна робота з працівниками психологічної служби шкіл-інтернатів обласного підпорядкування з питання...
Методичні рекомендації для педагогів шкіл-інтернатів iconІнформація про проведення обласної олімпіади з трудового навчання серед учнів спеціальних шкіл-інтернатів
В олімпіаді взяли участь 20 учнів 9 класів із 8 спеціальних шкіл-інтернатів області. Програма олімпіади з трудового навчання складалася...
Методичні рекомендації для педагогів шкіл-інтернатів iconІнформація про проведення обласного семінару заступників директорів шкіл-інтернатів області з виховної роботи
Оіппо 21 жовтня 2009 р на базі Чернівецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат №2 проведено обласний семінар заступників...
Методичні рекомендації для педагогів шкіл-інтернатів iconПро проведення інструктивно-методичного семінару
Чернівецької спеціальної школи №3 проведено інструктивно-методичний семінар із заступниками директорів шкіл-інтернатів області з...
Методичні рекомендації для педагогів шкіл-інтернатів iconУмови та порядок проведення конкурсу
Дмш, учасники мистецьких гуртків та студій палаців дітей та молоді, учні спеціалізованих шкіл-інтернатів – молодші класи, талановита...
Методичні рекомендації для педагогів шкіл-інтернатів iconПротокол попередніх результатів обласної учнівської олімпіади з трудового навчання для учнів спеціальних шкіл-інтернатів 3 березня 2012 р. Будівельна справа
Протокол попередніх результатів обласної учнівської олімпіади з трудового навчання для учнів спеціальних шкіл-інтернатів
Методичні рекомендації для педагогів шкіл-інтернатів iconПротокол попередніх результатів обласної учнівської олімпіади з трудового навчання для учнів спеціальних шкіл-інтернатів 3 березня 2012 р. Столярна справа
Протокол попередніх результатів обласної учнівської олімпіади з трудового навчання для учнів спеціальних шкіл-інтернатів
Методичні рекомендації для педагогів шкіл-інтернатів iconПротокол попередніх результатів обласної учнівської олімпіади з трудового навчання для учнів спеціальних шкіл-інтернатів 3 березня 2012 р. Швейна справа
Протокол попередніх результатів обласної учнівської олімпіади з трудового навчання для учнів спеціальних шкіл-інтернатів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи