Українська мова І література icon

Українська мова І література
Скачати 43.36 Kb.
НазваУкраїнська мова І література
Дата28.09.2012
Розмір43.36 Kb.
ТипДокументи

Українська мова і література

Допрофільне навчання як вид диференційованого навчання передбачає врахування нахилів, здібностей учнів і створення умов для навчання в старшій школі за обраним профілем. Здійснюється допрофільна підготовка у формі введення курсів за вибором, поглибленого вивчення окремих предметів, зокрема мови і літератури на диференційованій основі, що дає змогу максимально врахувати індивідуальні розумові особливості учнів, виявити їхні інтереси і нахили до цих предметів з метою профорієнтації. Поступова активізація різних видів диференційованого навчання (внутрішньокласна, курси за вибором, факультативи, класи з поглибленим вивченням предметів) забезпечує реалізацію особистісно зорієнтованого навчання, усвідомлення учнями своїх інтересів і пізнавальних потреб, а також спробу виявити себе в різних видах діяльності.

Одним з основних компонентів допрофільної підготовки є курси за вибором і факультативи. Набір пропонованих курсів має мати варіативний характер, кількість їх повинна бути достатньою, навіть надлишковою, щоб в учнів була можливість реального вибору. Курси за вибором, які обирають учні, бажано визначити заздалегідь на основі анкетування, опитування учнів, співбесід із ними тощо. Необхідно створити такі умови в організації навчального процесу, які дали б змогу учням замінити заповнення індивідуального навчального плану курсами за вибором.

Додаткові курси допрофільної підготовки, зокрема для філологічного напряму (профіль – українська філологія), можна умовно розділити на два основні види: предметно орієнтований і міжпредметний. Завдання предметно орієнтованих кусів – надати учневі можливість максимально реалізувати свій інтерес до української мови та літератури, з’ясувати готовність і здатність учня засвоїти матеріал на підвищеному рівні. Таким чином, курси цього виду є пропедевтичними щодо профільних курсів за вибором, їх наявність у навчальному плані збільшує вірогідність того, що випускник основної школи зробить самостійний усвідомлений вибір профілю. Завдання другого виду курсів – розширити кругозір в учнів, знання про світову літературу, критику, мистецтвознавство тощо, які доповнюють уявлення про майбутню професію; підтримувати мотивацію учня, сприяючи внутріпрофільній спеціалізації (журналістика, редагування, риторика, різного роду практикуми, тренінги тощо). Отже, сутність допрофільного освітнього процесу у 8-9 класах полягає у формуванні готовності учнів до навчання у старшій школі в умовах профілізації.

Серед проблем, пов’язаних із впровадженням філологічного профільного навчання, особливої актуальності набуває проблема визначення ролі, функцій та методичного забезпечення варіативної частини навчального плану. У Концепції профільного навчання велика увага приділяється курсам за вибором. Для учня головне – усвідомити себе суб’єктом самостійного вибору профілю навчання, тобто учень має одержати реальну можливість визначити для себе той чи інший курс за вибором, зокрема з української мови чи літератури. Але для цього мають бути створені спеціальні умови, враховуватися вимоги до повноцінного забезпечення інваріантного компонента навчання. Курси за вибором, які є обов’язковими для відвідування, доповнюють, поглиблюють зміст певного навчального курсу чи предмета державного освітнього компонента, що визначає спеціалізацію профілю. Їх вибирають учні з кількох запропонованих. Зазначаємо також, що літературні курси за вибором призначені для класів гуманітарного напряму. Але їх можна вивчати в класах зі спеціалізацією не тільки української, а й іноземної філології та комбінованими спеціалізаціями.

^ Факультативні курси – це навчальний матеріал певного обсягу й структурно завершеного змісту, що за бажанням учнів вивчається протягом певного періоду. Вони можуть бути різноманітної тематики й не пов’язуватися з вибраним ухилом навчання, а задовольняти схильність учнів до інших видів діяльності (для математичного, наприклад, це – курси з мов, мистецтва, спортивні тощо).

Факультативи можна пропонувати не тільки учням класів філологічного профілю, але й профілів нефілологічних та негуманітарних. На відміну від спеціальних курсів, зміст факультативів безпосередньо не пов’язаний із загальнообов’язковим навчальним змістом, їх учень має вибирати для розширення свого світогляду, ознайомлення з новими сферами знань і людської діяльності.

^ Програми курсів за вибором та факультативів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, вміщено у збірниках:

Програми спецкурсів та факультативів з української мови / Упоряд. В. Федоренко, Г. Федяй. – К.: Вид. дім «Шкільний світ», 2006. – 120 с.

Українська мова й література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 7-11 класи. Вип. 1. – К.: Ред. журн. «Дивослово», 2007. – 252 с.

Українська мова й література. Програми факультативних курсів: 8-11 класи. Вип. 2. – К.: Видавництво «Дивослово», 2008. – 176 с.

Сприятимуть піднесенню рівня мовної і літературної освіти школярів програми курсів за вибором та факультативів, схвалені Вченою радою Чернівецького ОІППО:

 • «Абетка ввічливості», 5 кл. (укладач Л.Д. Бубряк);

 • «Основи виразного читання», 5-6 класи (укладач С.Я. Міцек);

 • «Орфоепія сучасної української літературної мови», 6-7 кл. (укладач І.М. Білобрицька);

 • «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія», 6-7 класи (укладач С.Я. Міцек);

 • «Стилістичне використання художньо-експресивних засобів мови», 8-9 кл. (укладач І.М. Матковський);

 • «Торкнутися краси», 8(9) кл. (укладач М.Б. Тимчук);

 • «Крок до грамотності», 8(9) кл. (укладач О.Д. Кизима);

 • «Літературна Новоселиччина», 9 кл. (укладач М.І. Стаднічук);

 • «Літературна Глибоччина», 9 кл. (укладач О.О. Бабина);

 • «Література рідного краю (Кіцманщини)», 9 кл. (укладач С.І. Деревенко);

 • «Літературна Вижниччина», 9 кл. (укладач Г.Т. Луцик);

 • «Літературна Заставнівщина», 9 кл. (укладач Л.І. Фуштей);

 • «Фольклор та література Гуцульщини», 5-9 кл. (укладач М.М. Козубовська);

 • «Біблія і українська література», 10 клас (укладач Т.Т. Євстафієвич);

 • «Українська діалектологія», 10 (11) кл. (укладачі: Л.О. Фарус, В.О. Фарус);

 • «Морфологія сучасної української мови», 10-12 класи (укладач Т.П. Бебик);

 • «Версифікація», філологічний та суспільно-гуманітарний профілі, 10 клас (укладач Г.М. Роман);

 • «Фразеологія української мови», філологічний профіль, 11 клас (укладач М.В. Фреюк);

 • «Українська термінологія з історії та правознавства» (для ЗНЗ з румунською мовою навчання, 10-11 класи) (укладач М.К. Товарницька);

 • «Українська термінологія з математики, інформатики та фізики» (для ЗНЗ з румунською мовою навчання, 10-11 класи) (укладач М.К. Товарницька);

 • «Українська термінологія з хімії та біології» (для ЗНЗ з румунською мовою навчання, 10-11 класи) (укладач Д.Т. Унгурян).

Схожі:

Українська мова І література iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький державний педагогічний університет програма вcтупного іспиту з іноземної мови на навчання
Українська мова та література, додаткова спеціальність: мова І література (англійська)"; ’’Мова та література (англійська), додаткова...
Українська мова І література iconІсторія зарубіжної літератури
Українська мова та література (5-Р)”, Українська мова та література, англійська мова та зарубіжна література (у –а)
Українська мова І література iconПрограма фахового вступного випробування, спеціальність 02030301 „Українська мова І література. Мова І література (англійська)
Волох О. Т. Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика. Орфоепія. Графіка і орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія....
Українська мова І література iconТкаченко О. Мова І мислення. // Українська мова. 2007. №2. С бадер В.І. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів
Бабич Н. Д. Психологічні умови викладання і вивчення української мови //Українська мова і література в школі. 1990.№8. С. 26-31
Українська мова І література iconПерелік напрямів, за якими оголошується прийом до нпу імені М. П. Драгоманова у 2011 році
Філологія. Українська мова і література* (українознавство, українська мова як іноземна, історія, бібліотекознавство, літературне...
Українська мова І література iconРобоча програма з навчального курсу «Практичний курс англійської мови» для студентів I курсу інституту мов світу
«Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література й мова та література англійська»
Українська мова І література iconСписок осіб, рекомендованих до зарахування на напрям підготовки Філологія. Українська мова та література з урахуванням додаткових спеціальностей, спеціалізацій
Філологія. Українська мова та література з урахуванням додаткових спеціальностей, спеціалізацій
Українська мова І література icon"Затверджую"
...
Українська мова І література iconПрограма фахового вступного випробування Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Українська мова та література»
«Українська діалектологія», «Історична граматика української мови», «Вступ до літературознавства», «Усна народна творчість», «Давня...
Українська мова І література iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з Країнознавства для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова та література (англійська,...
Українська мова І література iconСпеціальність "Українська мова І література та англійська мова"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи