Додаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 19. 04. 2012 р. №1/9- 304 Додаток Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2011-2012 н р icon

Додаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 19. 04. 2012 р. №1/9- 304 Додаток Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2011-2012 н р
Скачати 116.58 Kb.
НазваДодаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 19. 04. 2012 р. №1/9- 304 Додаток Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2011-2012 н р
Дата28.09.2012
Розмір116.58 Kb.
ТипДодаток

Додаток


до листа Міністерства

освіти і науки, молоді та спорту України

від 19.04.2012 р. №1/9- 304
Додаток 1. Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти ___________________ у 2011-2012 н.р.

назва республіки, області (міста)

І. Загальні відомості про навчально-методичний кабінет (центр) в Автономній Республіці Крим, обласні, Київський і Севастопольський міські навчально-методичні кабінети (центри) психологічної служби системи освіти.

1.1. Повна назва кабінету (центру) психологічної служби системи освіти.

1.2. Юридична адреса кабінету (центру), телефон (факс).

1.3. Підрозділи (якщо є).

1.4. Кадровий склад кабінету (центру) психологічної служби системи освіти. Розподіл посадових обов’язків між працівниками центру.

ІІ. Діяльність навчально-методичного кабінету (центру) в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського і Севастопольського міського навчально-методичного кабінету (центру) психологічної служби системи освіти.

2.1. Методична робота центру, методичне забезпечення діяльності психологічної служби регіону:

2.1.1. Навчально-методичні, наукові, інформаційні розробки працівників центру (кабінету)


№ з/п

Бібліографічний опис розробки

Анотація

Цільова група

Кількість примірників
2.1.2. Проведення всеукраїнських, обласних методичних нарад, семінарів, конференцій з обміну досвідом
Тематика

Місце проведення

Кількість учасників

Дата
2.2. Кадрова політика і робота з кадрами:

Підвищення кваліфікації працівників психологічної служби
з/п

Тематика курсів

Місце проведення

Кількість годин

Кількість слухачів^

Фахові курси
Проблемно-тематичні, авторські курси
2.3. Участь (виступи) у засіданнях колегій управлінь освіти і науки обласних державних адміністрацій


№ з/п

Дата проведення колегії УОН облдержадміністрації

Питання, які розглядались

Короткий зміст рішення, яке ухвалила колегія

2.4. Просвітницька робота кабінету (центру) психологічної служби системи освіти, зв’язки з громадськістю (виступи в пресі, на телебаченні, радіо). Зазначити тему, дату та місце виступу.

2.5. Взаємодія з державними, громадськими, міжнародними організаціями у 2011-2012 н.р. Наявність офіційно укладених угод.

ІІІ. Розвиток психологічної служби системи освіти у районах, містах.

3.1. Розвиток мережі управління та методичного керівництва районною (міською) психологічною службою протягом 2011-2012 н.р.

3.2. Відомості про персональний облік завідуючих обласними, районними (міськими) центрами (методиста, які відповідають за психологічну службу), працівників центрів практичної психології і соціальної роботи.

Додається окремою таблицею
п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Місце роботи

Посада

Кваліфікаційна категорія

Навантаження (яка частина ставки)

Коли і який

навчальний

заклад закінчив

Спеціальність за

дипломом

Стаж

роботи

Проблема, над якою працює

Адреса місця роботи, телефон

педагогі-чний

на даній

посаді
Обласний кабінет (центр) психологічної служби системи освіти
Керівники районними (міськими) психологічними службами та працівники районних (міських) кабінет (центр) психологічної служби системи освіти

3.3. Аналіз методичної роботи керівників районних (міських) психологічних служби.

3.3.1. Характеристика організаційних форм методичної роботи керівників районних (міських) психологічних служби. Тематика творчих, інтервізійних груп, методичних об’єднань тощо (до 1 сторінки).

3.3.2. Навчально-методичні, методичні розробки працівників районних (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи (методистів, які відповідають за психологічну службу) (навчально-методичні посібники, наукові статті; методичні рекомендації для практичних психологів і соціальних педагогів, педпрацівників, батьків, дітей та учнів)
Бібліографічний опис розробки

Анотація

Цільова група

Кількість примірників
ІV. Забезпечення навчальних закладів посадами практичних психологів та соціальних педагогів.

4.1. Варіанти обслуговування навчальних закладів фахівцями за межами закладу (при центрах, консультпунктах, міжшкільних центрах і об’єднаннях фахівців служби тощо). Короткий опис та нормативне підтвердження даним моделей функціонування психологічних служб.

4.2. Наявність у районних (міських) центрах практичної психології і соціальної роботи адресних банків даних навчальних закладів усіх типів , які не мають фахівців психологічної служби.

4.3. Вкажіть заходи, які вживались регіональними управліннями освіти і науки для забезпечення навчальних закладів усіх типів фахівцями психологічної служби (короткий опис).

4.4. Перспективи забезпечення фахівцями на наступний навчальний рік. Перелік дій, які необхідно здійснити на рівні Міністерства освіти і науки молоді та спорту України, області, району (міста).

^ V. Тематика звернень до фахівців психологічної служби протягом навчального року

№ з/п
^

Тематика звернень


Кількість звернень

До практичних психологів

До соціальних педагогів
З боку батьків
З боку педагогів
З боку дітей
З боку інших зацікавлених осіб (представників громадськості тощо)

^ VІ. Соціально-психологічні дослідження, скринінги, моніторинги в області (тема, мета, цільова група, вибірка, представлення результатів).


VІІ. Експериментально-дослідна робота працівників психологічної служби системи освіти.Тема експериментальної роботи

Керівник (ПІП, посада, місце роботи)

Нормативний документ, який регламентує впровадження

К-сть НЗ

Етап впровад-ження

Рік впровадження

Перспективи
Всеукраїнський рівень
Регіональний рівень


^ VІІІ. Участь у реалізації національних, державних та регіональних програм.Назва програми

Зміст пункту програми

Звіт про виконання (кількість проведених заходів, вказати які заходи було проведено на рівні області, району)

Кількість осіб охоплених по цільовим групам

(учні, батьки, педпрацівники)
Державна цільова соціальна програма зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року

Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року

Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки

Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки

Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року

Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2015 року

Регіональних програм
ПРООН/ЮНЕЙДС “Сприяння просвітницькій роботі “Рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”ІХ. Перспективи розвитку психологічної служби на 2011-2012 н.р.

Х. Звіт по Концепції розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року (за окремою формою за період 2008 -2012 р.р.).


п/п
^

Напрямок та завдання


Результати
Додаток 2. Чисельність практичних психологів навчальних закладів.

Додаток 3. Чисельність соціальних педагогів навчальних закладів.

Додаток4. Мережа районних (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи та методистів, які відповідають за психологічну службу.

Додаток 5. Освітній рівень працівників психологічної служби.

Додаток 6. Кваліфікаційний рівень працівників психологічної служби.

Додаток 7. Забезпечення кабінетами працівників психологічної служби.

Додаток 8. Статистичний звіт практичних психологів навчальних закладів за напрямами (індивідуальна і групова форми роботи).

Додаток 9. Статистичний звіт соціальних педагогів навчальних закладів за напрямами (індивідуальна і групова форми роботи).


Директор (завідувач) навчально-методичного кабінету (центру) в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського і Севастопольського міського навчально-методичного кабінету (центру) психологічної служби системи освіти.


Підпис


Виконавці:

Контактний телефон

«_____»__________ 2012 р.
Схожі:

Додаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 19. 04. 2012 р. №1/9- 304 Додаток Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2011-2012 н р iconЗвіт про діяльність психологічної служби системи освіти Чернівецької області із статистичними додатками
України за період з 2008 по 2012 р та з метою підведення підсумків роботи психологічної служби системи освіти за 2011/2012 навчальний...
Додаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 19. 04. 2012 р. №1/9- 304 Додаток Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2011-2012 н р iconЗвіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2009-2010 н р. району (міста)
Відповідно до листа Міністерства освіти І науки України 1/9 -257 від 13. 04. 2010 р. «Пропідготовку звіту щодо діяльності психологічної...
Додаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 19. 04. 2012 р. №1/9- 304 Додаток Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2011-2012 н р iconПоложення (додаток ) про проведення конкурсу. В. о ректора В. М. Довбня Вошкіна І. А. 72-27-93 Додаток положення про Всеукраїнський конкурс обдарованої молоді та її наставників „Первоцвіт загальні положення
Повідомляємо, що на виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05. 09. 2012 №1/9-623 «Про Всеукраїнський...
Додаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 19. 04. 2012 р. №1/9- 304 Додаток Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2011-2012 н р iconПро затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань від 19. 01. 2012
України, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 14. 09. 2011 №1059, зареєстрованим в Міністерстві...
Додаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 19. 04. 2012 р. №1/9- 304 Додаток Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2011-2012 н р iconДодаток №1 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 06. 11. 2012 №1252 українська мова І література програма зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Додаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 19. 04. 2012 р. №1/9- 304 Додаток Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2011-2012 н р iconДодаток №1 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 українська мова І література програма зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Додаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 19. 04. 2012 р. №1/9- 304 Додаток Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2011-2012 н р iconДодаток №1 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 українська мова І література програма зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Додаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 19. 04. 2012 р. №1/9- 304 Додаток Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2011-2012 н р iconДодаток №1 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 українська мова І література програма зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Додаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 19. 04. 2012 р. №1/9- 304 Додаток Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2011-2012 н р iconДодаток №1 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 українська мова І література програма зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Додаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 19. 04. 2012 р. №1/9- 304 Додаток Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2011-2012 н р iconДодаток №1 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 біологія програма зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року
move to 0-16768361
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи