Звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2009-2010 н р. району (міста) icon

Звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2009-2010 н р. району (міста)
Скачати 142.93 Kb.
НазваЗвіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2009-2010 н р. району (міста)
Дата28.09.2012
Розмір142.93 Kb.
ТипЗвіт

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України 1/9 -257 від 13.04.2010 р. « Пропідготовку звіту щодо діяльності психологічної служби системи освіти за 2009 – 2010 навчальний рік»
Додаток 1. Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти ______________________________________ у 2009-2010 н.р.

району (міста)

І. Загальні відомості про навчально-методичний кабінет (центр) практичної психології і соціальної роботи управління освіти Чернівецької міськради і методиста-психолога управління освіти Кельменецької райдержадміністрації, методистів-психологів відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій.

1.1. Повна назва кабінету (центру) психологічної служби системи освіти або посади методиста-психолога.

1.2. Юридична адреса кабінету (центру) або психолога-методиста, телефон (факс).

1.3. Підрозділи (якщо є).

1.4. Кадровий склад кабінету (центру) психологічної служби системи освіти. Розподіл посадових обов’язків між працівниками центру. Посадові обов‘язки методиста-психолога.

1.5. Приміщення центру (кількість кімнат, площа), наявність оргтехніки (кількісна характеристика), підключення до Internet, web-сторінки (електронна адреса сторінки).Організація робочого місця психолога-методиста (наявність окремого приміщення, площа), наявність оргтехніки (кількісна характеристика), підключення до Internet, web-сторінки (електронна адреса сторінки).

ІІ. Діяльність навчально-методичного кабінету (центру) практичної психології і соціальної роботи управління освіти Чернівецької міськради і методиста-психолога управління освіти Кельменецької райдержадміністрації, методистів-психологів відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій.

2.1. Методична робота Чернівецького міського центру, методичне забезпечення діяльності психологічної служби м. Новодністровськ, району:

2.1.1. Навчально-методичні, наукові, інформаційні розробки працівників центру (кабінету), методистів – психологів. Вказати тільки друковані видання.

№ з/п

Бібліографічний опис розробки

Анотація

Цільова група

Кількість примірників
2.1.2. Вказати проведення тільки всеукраїнських, обласних методичних нарад, семінарів, конференцій з обміну досвідом, якщо такі були.Тематика

Місце проведення

Кількість учасників

Дата
2.2. Кадрова політика і робота з кадрами:

2.2.1. Вказати кількість працівників психологічної служби, що пройшли курси підвищення кваліфікації у 2009-2010 н.р.з/п

Тематика курсів

Місце проведення

Кількість годин

Кількість слухачів^

Фахові курси
Проблемно-тематичні, авторські курси
2.2.2.Заповнити перспективний план проходження чергової атестації завідуючою та працівниками Чернівецького міського центру, методистами-психологами.


№ з/п


Прізвище, ім’я, по батькові


Місце роботи


Посада

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання

Рік проходження попередньої атестації

Рік проходження наступної чергової атестації
Керівники районними (міськими) психологічними службами та працівники районних (міських) кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти


2.3. Участь (виступи) у засіданнях колегій управлінь та відділів освіти районних державних адміністрацій, міських рад.

№ з/п

Дата проведення колегії УОН облдержадміністрації

Питання, які розглядались

Короткий зміст рішення, яке ухвалила колегія

2.4. Просвітницька робота кабінету (центру) психологічної служби системи освіти, зв’язки з громадськістю (виступи в пресі, на телебаченні, радіо). Зазначити тему, дату та місце виступу.

2.5. Взаємодія з державними, громадськими, міжнародними організаціями у 2009-2010 н.р. Наявність офіційно укладених угод.

ІІІ. Розвиток психологічної служби системи освіти у районах, містах.

3.1. Розвиток мережі управління та методичного керівництва районною (міською) психологічною службою протягом 2009-2010 н.р.

Подати загальну кількість осіб психологів, соціальних педагогів та кількість ставок (окремо і разом). Вказати динаміку розвитку служби (разом і окремо по категоріям) з минулого навчального року.

3.2. Вказати відомості про персональний облік завідуючих обласними, районними (міськими) центрами (методиста, які відповідають за психологічну службу), працівників центрів практичної психології і соціальної роботи.

Додається окремою таблицею
п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Місце роботи

Посада

Кваліфікаційна категорія

Навантаження (яка частина ставки)

Коли і який

навчальний

заклад закінчив

Спеціальність за

дипломом

Стаж

роботи


Проблема, над якою працює

Адреса місця роботи, телефон

педагогі-чний

на даній

посаді
Обласний кабінет (центр) психологічної служби системи освіти
Керівники районними (міськими) психологічними службами та працівники районних (міських) кабінет (центр) психологічної служби системи освіти

3.3. Аналіз методичної роботи керівників районних (міських) психологічних служби.

3.3.1. Характеристика організаційних форм методичної роботи керівників районних (міських) психологічних служби. Тематика творчих, інтервізійних груп, методичних об’єднань семінарів тощо (до 1 сторінки).Тематика

Місце проведення

Кількість учасників

Дата

3.3.2. Навчально-методичні, методичні розробки працівників районних (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи (методистів, які відповідають за психологічну службу) (навчально-методичні посібники, наукові статті; методичні рекомендації для практичних психологів і соціальних педагогів, педпрацівників, батьків, дітей та учнів)
Бібліографічний опис розробки

Анотація

Цільова група

Кількість примірників
3.4. Матеріально-технічне забезпечення діяльності керівників районних (міських) психологічної службиз/п


Район (місто)

Короткий опис робочого місця

Матеріали та документація кабінету (вказати ступінь наявності)*

Обладнання кабінету

(вказати ступінь наявності)

Нормативно-правові документи

Навчально-методичні матеріали

Довідково-інформаційні матеріали

Обліково-статистичні документи

Меблі, сейф

Комп’ютер


Аудіо- та відеотехніка

Інше (вказати)


*Примітка: Ступінь наявності матеріалів, документації, обладнання кабінету визначається як “повне”, “часткове”, “відсутнє”

ІV. Забезпечення навчальних закладів посадами практичних психологів та соціальних педагогів.

4.1. Варіанти обслуговування навчальних закладів фахівцями за межами закладу (при центрах, консультпунктах, міжшкільних центрах і об’єднаннях фахівців служби тощо). Короткий опис та нормативне підтвердження даним моделей функціонування психологічних служб

4.2. Перспективи забезпечення фахівцями на наступний навчальний рік.

^ V. Тематика звернень до фахівців психологічної служби протягом навчального року

№ з/п
^

Тематика звернень


Кількість звернень

До практичних психологів

До соціальних педагогів
З боку батьків
З боку педагогів
З боку дітей
З боку інших зацікавлених осіб (представників громадськості тощо)

^ VІ. Соціально-психологічні дослідження, скринінги, моніторинги в області (тема, мета, цільова група, вибірка, представлення результатів).

VІІ. Експериментально-дослідна робота працівників психологічної служби системи освіти, діяльність творчих лабораторій як регіональний рівеньТема експериментальної роботи

Керівник (ПІП, посада, місце роботи)

Нормативний документ, який регламентує впровадження

К-сть НЗ

Етап впровад­ження

Рік впровад­ження

Перспективи
Всеукраїнський рівень
Регіональний рівень

^ VІІІ. Участь у реалізації національних, державних та регіональних програм.Назва програми

Зміст пункту програми

Цільова група

Звіт про виконання
Національних, державних програм
Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року

Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки

Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки

Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки

Державна програма протидії торгівлі людьми на період до 2010 року

Державна програма підтримки сім'ї на період до 2010 року

Державна програма "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року

Комплексна програма профілактики правопорушень на 2007-2009 роки

Державна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки
Регіональних програм
Х. Звіт про діяльність творчої лабораторії міста, району.

  1. Стислий опис результатів 1-го року роботи.

  2. Визначений перелік психодіагностичного інструментарію для дослідження проблеми.

  3. Опис результатів проведеного експериментального дослідження.

  4. Вказати школи на базі яких буде проводитись (або вже відбувся) констатуючий та формуючий експеримент.

ІХ. Перспективи розвитку психологічної служби на 2009-20010 н.р.


Додаток 2. Чисельність практичних психологів навчальних закладів.

Додаток 3. Чисельність соціальних педагогів навчальних закладів.

Додаток 4. Мережа районних (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи та методистів, які відповідають за психологічну службу.

Додаток 5. Освітній рівень працівників психологічної служби.

Додаток 6. Кваліфікаційний рівень працівників психологічної служби.

Додаток 7. Забезпечення кабінетами працівників психологічної служби.

Додаток 8. Статистичний звіт практичних психологів навчальних закладів за напрямами (індивідуальна і групова форми роботи).

Додаток 9. Статистичний звіт соціальних педагогів навчальних закладів за напрямами (індивідуальна і групова форми роботи).

Додаток 10. Підвищення кваліфікації фахівців психологічної служби.

Додаток 11. Атестація фахівців психологічної служби.

Завідувач навчально-методичного кабінету (центру) практичної психології і соціальної роботи Чернівецької міської ради, методист-психолог

Підпис

Контактний телефон «_____»__________ 2010 р.
Схожі:

Звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2009-2010 н р. району (міста) iconЗвіт про діяльність психологічної служби системи освіти Чернівецької області із статистичними додатками
України за період з 2008 по 2012 р та з метою підведення підсумків роботи психологічної служби системи освіти за 2011/2012 навчальний...
Звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2009-2010 н р. району (міста) iconДодаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 19. 04. 2012 р. №1/9- 304 Додаток Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2011-2012 н р
Додаток Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2011-2012 н р
Звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2009-2010 н р. району (міста) iconФорма подачі мережі кадрового забезпечення психологічної служби міста (району)
Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів району (міста) посадами практичних психологів
Звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2009-2010 н р. району (міста) iconФорма подачі мережі кадрового забезпечення психологічної служби району (міста)
Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів району (міста) посадами практичних психологів
Звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2009-2010 н р. району (міста) iconЗвіт про діяльність психологічної служби шкіл-інтернатів обласного підпорядкування системи освіти Чернівецької області за 2010/2011 навчальний рік, що додається
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, е-mail: cv ipo@ukr net, ipo@cv ukrtel net
Звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2009-2010 н р. району (міста) iconЗвіт про діяльність психологічної служби системи освіти Чернівецької області у 2011-2012 н р
Загальні відомості про науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти...
Звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2009-2010 н р. району (міста) iconРомановська Д. Д. – завідувач обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи
Основні здобутки психологічної служби системи освіти Чернівецької області у 2009-2010 н р та завдання на 2010-2011 н р
Звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2009-2010 н р. району (міста) iconАтестаційна комісія працювала у складі
Головного управління освіти І науки з атестації працівників психологічної служби. Обласний науково-методичний центр практичної психології...
Звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2009-2010 н р. району (міста) iconПоложення про психологічну службу системи освіти України Відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про освіту" та з метою підвищення ефективності функціонування психологічної служби системи освіти України наказу ю
Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про освіту” та з метою підвищення ефективності функціонування психологічної служби системи...
Звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2009-2010 н р. району (міста) iconПро внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України
Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про освіту” та з метою підвищення ефективності функціонування психологічної служби системи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи