Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (у редакції наказу мон від 21. 12. 2009 №1151), листа мон від icon

Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (у редакції наказу мон від 21. 12. 2009 №1151), листа мон від
Скачати 72.45 Kb.
НазваПоложення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (у редакції наказу мон від 21. 12. 2009 №1151), листа мон від
Дата28.09.2012
Розмір72.45 Kb.
ТипПоложення

Рекомендації

щодо підготовки та проведення державної підсумкової атестації

з біології у ЗНЗ області у 2009/2010 навчальному році

Розроблені на основі нормативної бази:

 • Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (у редакції наказу МОН від 21.12.2009 № 1151),

 • листа МОН від 01.02.2010 р. № 1/9-50 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2009/2010 навчальному році»,

 • наказу ГУОН від 19.02.2010р. № 67 «Про порядок закінчення 2009/2010 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах області».
Атестація в основній школі


Атестація в основній школі проводиться з п'яти предметів у т.ч і з біології. МОН України визначені форми проведення: усне опитування (за білетами), письмова робота (за збірником завдань, затвердженого МОНУ).

У випускних ^ 9-х класах державна підсумкова атестація проводитиметься з 1 по 18 червня.

Для проведення державної підсумкової атестації Міністерством освіти і науки України підготовлені й затверджені білети і збірники завдань відповідно до чинних навчальних програм (рішення про використання того чи іншого збірника завдань приймає загальноосвітній навчальний заклад).


^ Визначені форми ДПА

Усна

Письмова

Право вибору

За учнем

За учнем

Документальне забезпечення

(затверджене МОНУ)Білети

Збірник «Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс основної школи», авт. Костильов О.В., Андерсон О.А., Задорожний К.М., Зінченко О.П. — К.: Генеза, 2010 р.

^ Об’єм завдань

25 білетів по 3 запитання

60 варіантів по 30 завдань

Відповідно до чинної навчальної програми

для учнів 7 — 9 класів


для учнів 7 — 9 класів


^ Об’єм атестаційної роботи

для учня

Кожний учень відповідає за окремим білетом

Кожен учень виконує окремий варіант

Початок роботи

Для першої групи — о 9.00, для другої групи — о 14.00

о 9.00

Регламентований

робочий час

У середньому 15 хвилин

на учня

90 хвилин


При оцінюванні відповідей учнів за білетами необхідно ураховувати рівень сформованості у них предметних компетенцій, зокрема:

 • уміння характеризувати будову та функції окремих біологічних об’єктів;

 • уміння характеризувати загальні ознаки певних груп організмів;

 • уміння характеризувати ознаки пристосованості організмів до умов існування;

 • давати порівняльну характеристику об’єктам, явищам і процесам живої природи;

 • встановлювати взаємозв’язки між будовою і функціями;

 • обґрунтовувати правила гігієни і профілактики, надання першої допомоги.

Проведення державної підсумкової атестації у письмовій формі здійснюється за збірником, який зазначений у таблиці. Посібник містить 60 варіантів атестаційних робіт. Кожний варіант атестаційної роботи включає 30 завдань з різних розділів навчальної програми (рослинний світ, гриби, бактерії, тваринний світ, людина) різного рівня складності та різних типів.

Серед них:

  • тестові завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей;

  • завдання на встановлення відповідності;

  • завдання на встановлення правильної послідовності;

  • завдання з використанням малюнків, графіків, схем, таблиць;

  • завдання з «відкритою» відповіддю.Атестація у старшій школі


Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти бали за атестацію у старшій школі виставляються за результатами шкільних підсумкових контрольних робіт.

Державна підсумкова атестація з біології для учнів 11-х класів ЗНЗ та

ІІ курсу ПТНЗ проводиться 18 травня 2010 року (наказ ГУОН від 19.02.2010р. №67) у формі шкільної підсумкової контрольної роботи :

 • у безпрофільній старшій школі – за вибором учня;

 • у загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з біологічним профілем навчанням – для всіх учнів.

Завдання для проведення підсумкових контрольних робіт рекомендовані МОН – навчальний посібник «Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс старшої школи» (авт. Данилова О.В., Данилов С.А. — К.: Генеза, 2008, 2010 рр.)

Збірник містить різнорівневі завдання, що охоплюють навчальний матеріал 10–11 класів.

Завдання для контрольної роботи та кількість варіантів визначає вчитель, комплектуючи кожний варіант із 32 різнорівневих завдань за такою рекомендованою схемою:

^ Рівень складності

Кількість

завдань

Характер навчальних

знань та умінь учня, які підлягають оцінюванню

^ Рекомендовані розділи

за збірником для добору завдань вчителем

початковий

12

Знання репродуктивні

 • «Універсальні властивості організмів»;

 • «Структурна складність і впорядкованість організмів».
середній

12

Знання репродуктивні

 • «Універсальні властивості організмів»;

 • «Тканини багатоклітинних організмів»;

 • «Розмноження та індивідуальний розвиток організмів».
достатній

6

Уміння школярів:

- характеризувати біологічні явища і процеси,

- розв’язувати типові біологічні вправи та задачі
 • «Універсальні властивості організмів»;

 • «Спадковість і мінливість організмів».
високий

2

Уміння школярів

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

 • «Віруси»;

 • «Надорганізменні системи»;

 • «Основи вчення про біосферу».
Максимальна оцінка за кожним рівнем — 3 бали


Звертаємо увагу на дотримання об’єктивності оцінювання результатів атестації учнів.

^ Рекомендуємо затвердити комплект атестаційних завдань і відповідей за визначеними варіантами, а також елементи відповіді до оцінювання завдань з «відкритою» відповіддю (високий рівень).

Наголошуємо, що під час виконання контрольних робіт учням забороняється користуватися додатковою літературою (таблицями, посібниками тощо), оскільки всі необхідні довідкові матеріали містяться у збірнику.

Для проведення обчислень учням дозволяється користуватися калькулятором.

^ Випускники, які хворіли під час проведення підсумкових контрольних робіт (державної підсумкової атестації), на підставі поданої медичної довідки отримують дозвіл адміністрації закладу пройти ДПА в інші терміни.


^ Подання та розгляд апеляцій

Оскарження процедури проведення та об’єктивності оцінювання результатів атестації можливе, якщо ДПА проводилась у письмовій формі.

Заяви можуть подаватися до районної (міської) апеляційної комісії не пізніше трьох робочих днів після оголошення результатів атестації.

Повторна атестація апеляційними комісіями не проводиться.


^ Проведення ДПА за результатами

річного оцінювання та звільнення від неї учнів 9-х та 11-х класів,

які стали переможцями олімпіад і конкурсів

Відповідно до Положення на це мають право :

 • учасники міжнародних предметних олімпіад;

 • переможці III та учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад;

 • переможці II та учасники ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (якщо біологія була базовим предметом для оцінювання навчальних досягнень учнів під час конкурсу).

У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або атестата про повну загальну середню освіту виставляються річний та атестаційний бали – 12 балів.


^ Відповідні записи у класному журналі


Результати атестації оцінюються за 12-бальною шкалою відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

Бали за атестаційну роботу учнів 9-х класів та підсумкову контрольну роботу учнів 11-х класів виставляються у класному журналі на визначеній для предмету «Біологія» сторінці в колонці з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна».

Випускникам, які були звільнені від проходження державної підсумкової атестації:

 • за станом здоров'я – робиться запис (звільнений (а));

 • як учасники міжнародних предметних олімпіад, як переможці III та учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад; як переможці II та учасники ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук – виставляються річний та атестаційний бали – 12 балів.Тороус Л.О.

методист з біології ОІППО

Схожі:

Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (у редакції наказу мон від 21. 12. 2009 №1151), листа мон від iconПоложення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти ( наказ Міністерства освіти І науки України від 21. 12. 09 №1151
Мон від 01. 02. 2010 №1/9-50 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх...
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (у редакції наказу мон від 21. 12. 2009 №1151), листа мон від iconПро внесення змін до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
move to 1812-11156
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (у редакції наказу мон від 21. 12. 2009 №1151), листа мон від iconПоложення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
Кабінету Міністрів України від 16. 11. 2000 №1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний...
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (у редакції наказу мон від 21. 12. 2009 №1151), листа мон від iconПро проведення державної підсумкової атестації у 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів області в 2011/2012 н р
Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти (наказ мону №94 від 18. 02. 2008)
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (у редакції наказу мон від 21. 12. 2009 №1151), листа мон від iconПро внесення змін до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти" (із змінами) та від 31. 12. 2005 №1312...
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (у редакції наказу мон від 21. 12. 2009 №1151), листа мон від iconНаказ №329 Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778...
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (у редакції наказу мон від 21. 12. 2009 №1151), листа мон від iconПро затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти Відповідно до статті 34 Закону України Про загальну середню
Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 n 778 ( 778-2010-п ) Про затвердження Положення
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (у редакції наказу мон від 21. 12. 2009 №1151), листа мон від iconНаказ №344 уч Про розробку навчальних планів
На виконання наказу мону від 21. 12. 2009 р. №1150 «Про затвердження програм навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним...
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (у редакції наказу мон від 21. 12. 2009 №1151), листа мон від iconПоложення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», Наказу мон №642 від 09. 07. 2009 р. «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента» І Статуту університету
Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 року №65 «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні...
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (у редакції наказу мон від 21. 12. 2009 №1151), листа мон від iconШановні колеги! Відповідно до листа мон від 31. 12. 2009 “Про якість підготовки рукописів для надання грифів мон україни” та з метою упорядкування підготовки
Мон україни” та з метою упорядкування підготовки кафедрами хду навчально-методичних видань для надання грифів мон україни пропонуємо...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи