Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти ( наказ Міністерства освіти І науки України від 21. 12. 09 №1151 icon

Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти ( наказ Міністерства освіти І науки України від 21. 12. 09 №1151
Скачати 198.05 Kb.
НазваПоложення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти ( наказ Міністерства освіти І науки України від 21. 12. 09 №1151
Дата28.09.2012
Розмір198.05 Kb.
ТипПоложення

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови і літератури в ЗНЗ з румунською мовою навчання та порядок заповнення класних журналів з цих предметів у 2009/2010 н.р.Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.08 № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.08 № 151/14842), змінами до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.12.09 № 1151, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.01.10 № 39/17334) відповідно до яких державна підсумкова атестація учнів проводиться після завершення ними кожного ступеня навчання, листів Міністерства освіти і науки України від 01.02.10 №1/9-50 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2009/2010 навчальному році», 01.02.10 № 1/9-51 «Про практичне використання завдань для проведення державної підсумкової атестації у 2009/2010 навчальному році в 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів», 03.03.2010 № 1/9-135 «Про доповнення до листа МОН від 01.02.2010 № 1/9-50 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2009/2010 навчальному році» та наказу Головного управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації від 19.02.10 № 67,

НАГОЛОШУЄМО:

1. Державна підсумкова атестація в основній школі проводиться з п'яти предметів: української мови, математики, географії, біології, а також іноземної мови чи іншого гуманітарного предмета за вибором навчального закладу.


2. У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням української літератури таким предметом за вибором може бути українська література.


^ 3. Випускники основної школи загальноосвітніх навчальних закладів (класів, груп) з навчанням мовами національних меншин, які прибули із закордону і почали вивчати українську мову в поточному навчальному році, замість атестації з цього предмета можуть, за заявою батьків або осіб, які їх замінюють, та рішенням педагогічної ради, проходити атестацію з мови навчання.


^ 4. Державна підсумкова атестація з української мови для випускників 9-х класів проводитиметься 1 червня 2010 р. в письмовій формі (диктант) за завданнями, оголошеними Міністерством освіти і науки України. Перевірці під час державної підсумкової атестації підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та словникові слова, визначені для запам’ятовування; уміння ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; уміння належним чином оформлювати роботу.

4.1. На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Державна підсумкова атестація розпочнеться о 9.00. Відлік часу ведеться від початку читання вчителем тексту.

4.2. Використання учнями допоміжних джерел (словники, довідники, підручники тощо) не допускається.

4.3. Текст диктанту визначатиметься за посібниками:

1. Авраменко О.М. Українська мова. Збірник текстів для диктантів. 9 клас. Державна підсумкова атестація. — К.: Грамота, 2010. — 80 с. У збірнику представлено тексти, обсяг яких відповідає вимогам чинної програми з урахуванням того, що державна підсумкова атестація триває довше, ніж звичайна тематична контрольна робота у формі диктанту.

або

2. «Українська мова. 9 клас. Збірник текстів для диктантів. Державна підсумкова атестація», укл. Мацько Л.І., Мацько О.М., Сидоренко О.М. – К.: Ґенеза, 2010 р. (лист МОН України від 03.03.2010 № 1/9-135 «Про доповнення до листа МОН від 01.02.2010 № 1/9-50 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2009/2010 навчальному році»).

4.4. Рішення про використання того чи іншого збірника завдань приймає загальноосвітній навчальний заклад.


^ 4.5. Оцінювання диктантів проводити згідно критерій оцінювання навчальних досягнень учнів (наказ МОН України від 05.05.2008 р. № 371 “Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти” (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 13-15 за 2008 р., стор. 20-36).

Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв:

  • орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково; виправляються, але не враховуються такі орфографічні і пунктуаційні помилки:

1) на правила, які не включені до шкільної програми; 2) на ще не вивчені правила; 3) у словах з написаннями, що не перевіряються, над якими не проводилась спеціальна робота; 4) у передачі так званої авторської пунктуації.

  • повторювані помилки (помилка у тому ж слові, яке повторюється у диктанті кілька разів), вважаються однією помилкою; однотипні помилки (на одне й те ж правило), але у різних словах вважаються різними помилками;

  • розрізняють грубі і негрубі помилки; зокрема, до негрубих відносяться такі: 1) у винятках з усіх правил; 2) у написанні великої букви в складних власних найменуваннях; 3) у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками; 4) у випадках, коли замість одного знаку поставлений інший; 5) у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто інший, як....; не що інше, як...; ніхто інший не...; ніщо інше не...); 6) у пропуску одного із сполучуваних розділових знаків або в порушенні їх послідовності; 7) у заміні українських букв російськими (румунськими);

  • п’ять виправлень (неправильне написання на правильне) прирівнюються до однієї помилки.

Нормативи оцінювання по балах


Бали

К-сть помилок

Бали

К-сть помилок

Бали

К-сть помилок

1

15-16 і більше

5

7-8

9

1+1 (негруба)

2

13-14

6

5-6

10

1

3

11-12

7

4

11

1 (негруба)

4

9-10

8

3

12

^ 4.6. Бали за ДПА виставляються у класному журналі у колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна».
з/п

Число, місяць


Прізвище

та ім’я учняЗошит

Тематична

II семестр

Скоригована

РічнаДПА

Апеляційна

1

Брик Ольга

10

10

10

11

10
10

11
2

Вакула Інна

8

7

9

9

8
9

9
3

Вовк Іван

6

7

8

8

7
7

7


4.7. Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів загальноосвітніх навчальних закладів звільнити від атестації з предметів учасників міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, переможців III та учасників IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад в яких вони стали переможцями (у відповідних випускних класах). У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та (чи) атестата про повну загальну середню освіту виставити річний та атестаційний бали з цих предметів — 12 балів (п. 1.1.13 наказу Головного управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації від 19.02.10 № 67).


4.8. Переможців II та учасників ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (у відповідних випускних класах) звільнити від атестації з предмета, який є базовим для оцінювання навчальних досягнень учнів під час конкурсу. У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або (чи) атестата про повну загальну середню освіту виставити річний та атестаційний бали з цих предметів — 12 балів (п. 1.1.14 наказу Головного управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації від 19.02.10 № 67).


^ 5. Державна підсумкова атестація з української літератури проводитиметься в усній формі за білетами, які складаються з двох завдань.

Завдання білетів враховують розмаїття представлених у чинних програмах тем, відображаючи усталені у шкільній практиці інтерпретації творів української, зарубіжної та інших літератур.

У своїх відповідях учні мають продемонструвати сформованість у них базових знань відповідно до чинних програм, уявлення про місце літератури (українська, зарубіжна, національних меншин) у національному і світовому культурному просторах, у міжпредметних зв’язках, уміння висловити свої думки про художній твір, систему образів, характери персонажів, уміння проводити цілісний аналіз та створювати власні інтерпретації до художніх творів, аналізувати різні за жанрами та стилями твори, вміння аргументовано доводити власну думку, відображаючи широке розуміння програмового літературного матеріалу.

Під час оцінювання відповідей учнів враховується: знання ними тексту аналізованого твору, розуміння родової й жанрової специфіки та стильової своєрідності художнього твору, багатства його ідейно-художнього змісту та особливостей поетики, сприйняття конкретного твору в літературно-мистецькому контексті епохи, у зв’язках із літературною традицією України і світу, поінформованість школярів щодо основних понять теорії літератури та вміння ці знання застосовувати до матеріалу певного літературного твору, розуміння школярем духовної природи літературної творчості.

В окремих білетах для перевірки сформованості в учнів техніки художнього читання та вміння донести через усне слово авторський задум додатково передбачено читання учнем напам’ять віршів або уривків із поетичних чи прозових творів. Формулювання завдань такого типу супроводжують запитання білетів, пов’язані насамперед із поезією; як правило, вони дають учням можливість на власний розсуд вибирати вірш для декламування.

^ Використання учнями під час проведення державної підсумкової атестації з української, зарубіжної та літератур національних меншин допоміжних джерел (підручників, хрестоматій, видань творів програмових авторів, антологій тощо) не допускається.

На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година.


6. Державна підсумкова атестація у старшій школі проводитиметься у такому порядку (наказ Головного управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації від 19.02.10 № 67 п. 1.4.1-1.4.7.):

6.1. Відповідно до п. 6.1 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.08 № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.08 № 151/14842) у новій редакції, що затверджено наказом від 21.12.2009 №1151, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 18 січня 2010 року № 39/17334, бали за атестацію у старшій школі виставляються за результатами шкільних підсумкових контрольних робіт.

6.2. Підсумкові контрольні роботи у старшій школі проводяться з трьох предметів: української мови (переказ, обов’язково), математики або історії України (обов’язково) та одного предмета з інваріантної складової робочого навчального плану за вибором учнів. У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з профільним навчанням проводяться підсумкові контрольні роботи з предмета за вибором відповідно до профільної підготовки. У навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин дозволяється предмет за вибором - мова навчання.

6.3. Бали за підсумкові контрольні роботи виставляються у класному журналі у колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна».

6.4. Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис (звільнений (а)).

6.5. Результати підсумкових контрольних робіт виставляються у додатки до атестатів про повну загальну середню освіту у графі «державна підсумкова атестація» та враховуються при визначенні середнього балу атестата. Середній бал атестата розрахувати як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Округлення здійснюється до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою) (лист МОН України № 1/9-67 від 08.02.2010).

Додаток 08.02.2010 № 1/9-67

ЗРАЗОК


^ ДОДАТОК ДО АТЕСТАТА

про повну загальну середню освіту __КВ__N37042980_________

(без атестата не дійсний) _Бойко________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

^ Ніна Володимирівна______________

_________________________________


закінчила__ у 2010_ році школу №141_____________________

(повна назва навчального закладу)

_________________________________ _________________________________

з такими балами:

назва предмета бал

Українська мова десять

Українська література десять

Зарубіжна література дванадцять

Англійська мова десять

Алгебра дев’ять

Геометрія вісім

Інформатика дев’ять

Історія України дванадцять

Всесвітня історія дванадцять

Географія десять

Основи економіки дев’ять

Біологія десять

Фізика вісім

Астрономія вісім

Хімія дев’ять

Фізична культура звільнена Трудова підготовка дев’ять

Медико-санітарна

підготовка дев’ять

_______________ ___________

_______________ ___________

_______________ ___________

_______________ ___________

_______________ ___________

_______________ ___________


Пройшла державну підсумкову атестацію з таких предметів:


назва предмета бал

Українська мова десять

Математика дев’ять

Біологія десять ________________ _____________

________________ _____________

________________ _____________

^ Середній бал атестата* 9,7


6.7. Випускники, які хворіли під час проведення підсумкових контрольних робіт (державної підсумкової атестації), зобов'язані надати медичну довідку, на підставі якої їм надається право пройти її в інші терміни.


7. Обов’язкова державна підсумкова атестація з української мови проводиться 11 травня 2010 р. у формі переказу за текстом, визначеним Головним управлянням освіти і науки облдержадміністрації з посібника: «Українська мова та література. Збірник текстів для переказів із творчими завданнями. Державна підсумкова атестація. 11 клас» / Укл. Г.Т. Шелехова, В.І. Новосьолова, Л.В. Плетньова, А.В. Ярмолюк. — К.: Генеза, 2009, 2010. На виконання завдання підсумкової контрольної роботи - державної підсумкової атестації з української мови в 11 класі відводиться 90 хвилин, протягом яких учні докладно відтворюють первинний текст запропонованого переказу з урахуванням його смислової і структурної цілісності (без додаткового творчого завдання). Переказ проводиться за традиційною методикою.

^ Подаємо критерії оцінювання монологічного висловлювання (переказів та творів).

За письмове мовлення виставляють одну оцінку: на основі підрахунку допущених недоліків за зміст і помилок за мовне оформлення, ураховуючи їх співвідношення. Загальну оцінку за мовне оформлення виводять таким чином: до бала за орфографію та пунктуацію додають бал, якого заслуговує робота за кількістю лексичних, граматичних і стилістичних помилок, одержана сума ділиться на два. Під час виведення єдиної оцінки за письмову роботу до кількості балів, набраних за зміст переказу чи твору, додається кількість балів за мовне оформлення і їхня сума ділиться на два. При цьому якщо частка не є цілим числом, то вона закруглюється у бік більшого числа.

Критерії оцінювання монологічного мовлення

Примітка.

^ 1. Припустима кількість орфографічних і пунктуаційних помилок.

2. Припустима кількість лексичних, граматичних і стилістичних помилок

Рівні

Б

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

^ Грамот-

ність

1

2

I.Початковий


1

^ Побудованому учнем (ученицею) тексту бракує зв’язності й цілісності, урізноманітнення потребує лексичне та граматичне оформлення роботи

15-16 і більше

9-10

2

Побудоване учнем (ученицею) висловлювання характеризується фрагментарністю, думки викладаються на елементарному рівні; потребує збагачення й урізноманітнення лексика і граматична будова мовлення

13-14

3

Учневі (учениці) слід працювати над виробленням умінь послідовніше й чіткіше викладати власні думки, дотримуватися змістової та стилістичної єдності висловлювання, потребує збагачення та урізноманітнення лексика й граматична будова висловлювання

11-12

^ II. Середній


4

Висловлювання учня (учениці) за обсягом складає дещо більше половини від норми і характеризується певною завершеністю, зв’язністю; розкриття теми має бути повнішим, грунтовнішим і послідовнішим; чіткіше мають розрізнюватися основна та другорядна інформація; потребує урізноманітнення добір слів, більше має використовуватися авторська лексика

9-10

7-8

5

За обсягом робота учня (учениці) наближається до норми, у цілому є завершеною, тему значною мірою розкрито, проте вона потребує глибшого висвітлення, має бути увиразнена основна думка, посилена єдність стилю, мовне оформлення різноманітнішим

7-8

6

За обсягом висловлювання учня (учениці) сягає норми, його тема розкривається, виклад загалом зв’язний, але учневі ще слід працювати над умінням самостійно формулювати судження, належно їх аргументувати, точніше добирати слова й синтаксичні конструкції

5-6

III. Достатній

7

Учень (учениця) самостійно створює достатньо повний, зв’язний, з елементами самостійних суджень текст (у переказі – з урахуванням його виду), вдало добирає лексичні засоби (у переказі використовує авторські засоби виразності, образності мовлення), але ще має вдосконалювати вміння чітко висвітлювати тему, послідовно її викладати, належно аргументувати основну думку

4

5-6

8

Учень самостійно будує достатньо повне (у переказі – з урахуванням його виду), осмислене висловлювання, у цілому грунтовно висвітлює тему, добирає переконливі аргументи на їх користь, проте ще має працювати над урізноманітненням словника, граматичного та стилістичного оформлення роботи

3

9

Учень самостійно будує послідовний, повний, логічно викладений текст (у переказі – з урахуванням його виду); у цілому розкриває тему, висловлює основну думку (у переказі – авторську позицію); вдало добирає лексичні засоби (у переказі використовує авторські засоби виразності, образності мовлення), проте ще має працювати над умінням виразно висловлювати особистісну позицію і належно її аргументувати

1+1

(не-

груба)

^ IV. Високий


10

Учень самостійно будує послідовний, повний (у переказі – з урахуванням його виду) текст, ураховує комунікативне завдання, висловлює власну думку, певним чином аргументує різні погляди на проблему (у переказі зіставляє свою позицію з авторською), робота відзначається багатством словника, граматичною правильністю, дотриманням стильової єдності й виразності тексту.


1


3

11

Учень самостійно будує послідовний, повний текст (у переказі – з урахуванням його виду), ураховує комунікативне завдання; аргументовано, чітко висловлює власну думку, зіставляє її з думками інших (у переказі враховує авторську позицію), уміє пов’язати обговорюваний предмет із власним життєвим досвідом, добирає переконливі докази для обґрунтування тієї чи іншої позиції з огляду на необхідність розв’язувати певні життєві проблеми; робота відзначається багатством словника, точністю слововживання, стилістичною єдністю, граматичною різноманітністю^ 1 (не-

груба)2

12

Учень самостійно створює яскраве, оригінальне за думкою та оформленням висловлювання відповідно до мовленнєвої ситуації; повно, вичерпно висвітлює тему; аналізує різні погляди на той самий предмет, добирає переконливі аргументи на користь тієї чи іншої позиції, використовує набуту з різних джерел інформацію для розв’язання певних життєвих проблем; робота відзначається багатством слововживання, граматичною правильністю та різноманітністю, стилістичною довершеністю1


8. Шкільні підсумкові контрольні роботи (ДПА) з української літератури проводитимуться у формі твору-роздуму (обсягом до 2-х сторінок). На його написання відводиться 90 хвилин.

Твір-роздум має продемонструвати сформованість базових знань з української літератури, уявлення про українську літературу в національному і світовому культурному контекстах, вміння випускників аналізувати тексти, використовувати цитати відповідно до ситуації висловлювання, аргументовано доводити власну думку, створювати письмові висловлення, відображаючи широке розуміння програмового літературного матеріалу.

Теми творів охоплюють матеріал, що вивчався у 10–11 класах і враховують наявність варіативних програм з предмета. Орієнтовний перелік тем для написання підсумкової контрольної роботи у формі твору-роздуму:

Розмаїття людських характерів у повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».

Проблема життєвого вибору персонажів роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

«Любов до стяжання без жодної іншої мети» (проблема гаданих і справжніх життєвих цінностей в українській літературі ХІХ століття).

Пробудження національної свідомості, збереження історичної пам’яті як провідні мотиви в поемі «Мойсей» Івана Франка.

Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок конфлікту між мрією та дійсністю (Михайло Коцюбинський. «Тіні забутих предків»).

«Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає» (за творчістю Лесі Українки).

«Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду» (за романом Юрія Яновського «Вершники»).

Трагедія внутрішнього роздвоєння особистості між гуманізмом і абстрактною ідеєю (Микола Хвильовий. «Я (Романтика)»).

Над чим сміється Микола Куліш? (за комедією «Мина Мазайло»).

Чарівний світ дитинства (Олександр Довженко. «Зачарована Десна»).

Митець і суспільство (за романом у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай»).

«Народе мій, до тебе я ще верну» (за творчістю Василя Стуса).

Життєствердний характер, міфологізм і метафоричність поезій Богдана-Ігоря Антонича.

«Вільні теми»:

«Бережіть собори душ своїх» (література і духовність людини).

«Ну що б, здавалося, слова…» (художня література в житті людини).

«Червоне — то любов, а чорне — то журба…» (народні пісні літературного походження в житті людини).

«Ми — це не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних» (неповторність і цінність кожної людини у творах українських письменників ХХ ст.).

«Ідучи в майбутнє, озираємося в минуле» (сторінки історії в українській літературі ХХ ст.).

«Краса душі, краса любові — найвища на землі краса» (краса почуттів в інтимній ліриці українських поетів кінця ХІХ—ХХ ст.).

«В театрі грать повинні драму, де страждання душі людської тривожить кам’яні серця» (українська драматургія й театр кінця ХІХ—ХХ ст.).

Твір-роздум на одну із запропонованих тем оцінюється відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; опертя на літературні тексти, вміння їх аналізувати та інтерпретувати; логічна послідовність викладу думок (наведення тези, аргументів, висновку); струнка побудова твору (наявність вступу, основної частини, висновків); структурна цілісність та стильова єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній частині твору; точність, зрозумілість думки, відповідність її мовному оформленню; образне мислення. Критерії оцінювання мають відповідати вимогам чинної програми з урахуванням обсягу твору (зазначені в поданій вище таблиці).

Перелік тем обирають вчителі. Вони вправі скоригувати формулювання поданих тем або додати свої варіанти. Учням пропонується три теми на вибір, які відображають програмовий матеріал 10 і 11 класів, а також «вільна тема», що вимагає відображення морально-етичної проблематики вивченого матеріалу з обов’язковим наведенням прикладів з художніх творів за програмами.


Методист ОІППО А.К. Морараш

Схожі:

Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти ( наказ Міністерства освіти І науки України від 21. 12. 09 №1151 iconПоложення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (у редакції наказу мон від 21. 12. 2009 №1151), листа мон від
Атестація в основній школі проводиться з п'яти предметів у т ч І з біології. Мон україни визначені форми проведення: усне опитування...
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти ( наказ Міністерства освіти І науки України від 21. 12. 09 №1151 iconПро внесення змін до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
move to 1812-11156
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти ( наказ Міністерства освіти І науки України від 21. 12. 09 №1151 iconПоложення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
Кабінету Міністрів України від 16. 11. 2000 №1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний...
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти ( наказ Міністерства освіти І науки України від 21. 12. 09 №1151 iconПро проведення державної підсумкової атестації у 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів області в 2011/2012 н р
Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти (наказ мону №94 від 18. 02. 2008)
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти ( наказ Міністерства освіти І науки України від 21. 12. 09 №1151 iconПро внесення змін до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти" (із змінами) та від 31. 12. 2005 №1312...
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти ( наказ Міністерства освіти І науки України від 21. 12. 09 №1151 iconНаказ №329 Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778...
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти ( наказ Міністерства освіти І науки України від 21. 12. 09 №1151 iconПро затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти Відповідно до статті 34 Закону України Про загальну середню
Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 n 778 ( 778-2010-п ) Про затвердження Положення
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти ( наказ Міністерства освіти І науки України від 21. 12. 09 №1151 iconПро затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників : наказ Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2013 р.
Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників : наказ Міністерства освіти і науки України від...
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти ( наказ Міністерства освіти І науки України від 21. 12. 09 №1151 iconПро затвердження Змін до Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних закладів системи загальної середньої освіти: наказ Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2008 року №946 / Україна.
Змін до Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних закладів системи загальної середньої освіти:...
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти ( наказ Міністерства освіти І науки України від 21. 12. 09 №1151 iconНаказ №807-од про проведення моніторингу якості загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області
України від 17. 07. 2013 №995 «Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти» та від 10. 10. 2013 №1412 «Про внесення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи